MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1013         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.658. - Hotărâre privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare pentru restructurarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea privatizării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare pentru restructurarea

Companiei Nationale „Posta Româna” - S.A. în vederea privatizării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., cu completările ulterioare, si ale art. 215 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se mandatează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să semneze contractul de consultantă si servicii financiare pentru restructurarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în vederea privatizării, cu firma Roland Berger Strategy Consultants GmbH.

(2) Consultantul va îndeplini sarcinile prevăzute în contractul de consultantă si servicii financiare prevăzut la alin. (1), contract care se încheie potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., cu completările ulterioare.

(3) Se aprobă contractul de consultantă si servicii financiare prevăzut la alin. (1) în forma si continutul prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.658.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.