MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1008         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

419. - Lege pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

 

Amendamentul la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare

 

1.292. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

 

438. - Lege pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005

 

Conventia Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora

 

1.323. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 776 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.735. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

34. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 15/2006 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 419.

 

CONFERINTA PENTRU ANALIZA Sl ADOPTAREA AMENDAMENTELOR PROPUSE PENTRU CONVENTIA PRIVIND PROTECTIA FIZICĂ A MATERIALELOR NUCLEARE

 

Viena, 4-8 iulie 2005

(ACT FINAL*)

 

*) Traducere.

 

1. La cererea Austriei si a celorlalte 24 de state cofinantatoare, directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică (AIEA) a transmis tuturor statelor părti pe data de 5 iulie 2004 amendamentele propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare {Conventia). În acelasi timp, directorul general a cerut confirmare în privinta faptului dacă, în calitate de depozitar, ar trebui să convoace o conferintă diplomatică pentru a analiza amendamentele propuse. Până la data de 19 ianuarie 2005 directorul general a primit cereri de organizare a unei conferinte pentru analiza amendamentelor propuse din partea a 55 de state părtL care reprezintă majoritatea statelor părti la Conventie. În consecintă, în conformitate cu alin. 1 al art. 20 din Conventie, pe data de 3 februarie 2005 directorul general a invitat toate statele părti să participe la o astfel de conferintă.

2. Conferinta a fost organizată la Viena, la sediul AIEA, din data de 4 iulie până pe data de 8 iulie 2005.

3. Reprezentantii următoarelor 88 de state părti si ai unei organizatii parte la Conventie au participat la Conferintă: Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bolivia, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Canada, Chile, China, Columbia, Croatia, Cuba, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Ecuador, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kenya, Republica Coreea, Kuweit, Letonia, Liban, Marea Jamahirie Arabă Libiana, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madagascar, Mali, Malta, Mexic, Monaco, Mongolia, Maroc, Mozambic, Namibia, Olanda, Noua Zeelandă, Nicaragua, Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Federatia Rusă, Senegal, Serbia si Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Spania, Sudan, Suedia, Elvetia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Uruguay si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM).

4. Reprezentantii următoarelor state si organizatii interguvernamentale au participat la Conferintă în calitate de observatori: Cambodgia, Egipt, Etiopia, Haiti, Iran, Irak, Iordania, Kazahstan, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Arabia Saudită, Africa de Sud, Republica Arabă Siriană, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Organizatia Natiunilor Unite, AIEA si Liga Statelor Arabe.

5. Conferinta a fost deschisă în mod oficial de către domnul David Waller, director general executiv al AIEA,

care a avut functia de secretar general al Conferintei. Domnul Waller a luat de asemenea cuvântul pe durata Conferintei.

6. Conferinta i-a ales pe domnul A.J. Baer (Elvetia), în calitate de presedinte, si pe domnul R.J.K. Stratford (Statele Unite ale Americii), doamna P. Espinosa-Cantellano (Mexic), domnul P. Nieuwenhuys (Belgia), domnul A.A. Matveev (Federatia Rusă), doamna T. Feroukhi (Algeria), domnul S.K. Sharma (India), domnul T.A. Samodra Sriwidjaja (Indonezia) si pe domnul Wu Hailong (China), în calitate de vicepresedinti.

7. Conferinta a stabilit un comitet general cuprinzând toate statele părti si o organizatie parte la Conventie, care au participat la Conferintă. Conferinta i-a ales pe domnul S. Mclntosh (Australia), în calitate de presedinte al Comitetului general, si pe domnul E. Gil (Spania), în calitate de vicepresedinte.

8. Conferinta a stabilit un comitet de redactare alcătuit din reprezentantii următoarelor state părti: Algeria, Argentina, Australia, Belarus, Brazilia, Canada, China, Franta, India, Israel, Japonia, Mexic, Olanda, Federatia Rusă, Spania, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii. Conferinta I-a ales pe domnul K. Amegan (Canada) În calitate de presedinte al Comitetului de redactare. Domnul N. Singh (India) a fost ales în calitate de vicepresedinte al Comitetului de redactare.

9. Conferinta a avut ca bază pentru discutiile sale următoarele documente: propunerea de bază (Documentul CPPNM/AC/L.1/1) si propunerea cuprinsă în Documentul CPPNM/AC/L1/2. La prima întrunire, Conferinta a hotărât să încorporeze ultima propunere în propunerea de bază pentru a forma o propunere de bază revizuită (CPPNM/AC/L1/1/Rev.1).

10. Pe baza deliberărilor, Conferinta a adoptat la data de 8 iulie 2005 Amendamentul la Conventie, care este anexat la acest act final. Amendamentul a fost adoptat prin consens în cadrul Conferintei si va fi transmis de către depozitar tuturor statelor părti si EURATOM. Amendamentul face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării si va intra în vigoare în conformitate cu alin. 2 al art. 20 din Conventie.

11. Conferinta a hotărât să anexeze la prezentul act final Raportul Comitetului general fără anexele acestuia.

12. Conferinta a adoptat prezentul act final. Originalul acestui act final, ale cărui versiuni în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă sunt egal autentice, este depus la directorul general al AIEA.

În spiritul celor de mai sus, subsemnatii si-au depus semnăturile pe prezentul act final, încheiat la Viena la 8 iulie 2005.

 

AMENDAMENTUL

la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare

 

            1. Titlul Conventiei privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptată la 26 octombrie 1979, denumită în cele ce urmează Conventia, este înlocuit cu titlul următor:

 

„CONVENTIA

privind protectia fizică a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare”

 

2. Preambulul Conventiei este înlocuit cu următorul text: „Statele părti la prezenta conventie, recunoscând dreptul tuturor statelor de a dezvolta si de a folosi energia nucleară în scopuri pasnice si interesele legitime ale acestor state fată de potentialele beneficii ce vor reiesi din utilizarea pasnică a energiei nucleare, convinse de necesitatea de a facilita cooperarea internatională si transferul de tehnologie pentru utilizarea pasnică a energiei nucleare, tinând cont de faptul că protectia fizică are o importantă capitală pentru protejarea sănătătii publice, a sigurantei, a mediului si a securitătii nationale si internationale, având în vedere scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite privind mentinerea păcii si securitătii internationale si promovarea relatiilor de bună vecinătate si de prietenie si cooperare între state, considerând că, în conformitate cu prevederile alin. 4 al art. 2 din Carta Natiunilor Unite („Toti membrii se vor abtine, în relatiile lor internationale, de a recurge la amenintarea cu forta sau la folosirea ei împotriva integritătii teritoriale sau independentei politice a vreunui stat ori în orice alt mod incompatibil cu scopurile Natiunilor Unite.”), reamintind Declaratia privind măsurile pentru eliminarea terorismului international, anexată la rezolutia Adunării Generale 49/60 din data de 9 decembrie 1994, dorind evitarea potentialelor pericole reprezentate de traficul ilicit, sustragerea si utilizarea ilegală a materialului nuclear si sabotarea materialului nuclear si a instalatiilor nucleare si tinând cont de faptul că protectia fizică împotriva unor astfel de acte a devenit motiv de îngrijorare sporită la nivel national si international, profund preocupate de escaladarea la nivel mondial a actelor de terorism în toate formele si manifestările sale si de amenintările existente din partea terorismului international si crimei organizate, fiind de părere că protectia fizică joacă un rol important în sprijinirea obiectivelor de neproliferare nucleară si lupta împotriva terorismului, dorind ca prin intermediul acestei conventii să contribuie la întărirea, la nivel mondial, a protectiei fizice a materialelor si instalatiilor nucleare utilizate în scopuri pasnice, convinse că infractiunile referitoare la materialele nucleare si instalatiile nucleare reprezintă chestiuni grave si că adoptarea măsurilor adecvate si eficiente sau de întărire a măsurilor existente reprezintă o necesitate urgentă, pentru a se asigura prevenirea, depistarea si pedepsirea unor astfel de infractiuni,

dorind să consolideze cooperarea internatională viitoare pentru a stabili, în conformitate cu legea natională a fiecărui stat parte si cu prezenta conventie, măsurile eficiente pentru protectia fizică a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare,

convinse că prezenta conventie ar trebui să completeze utilizarea, depozitarea si transportul în conditii de securitate nucleară pentru materialul nuclear si operarea în conditii de securitate nucleară a instalatiilor nucleare,

admitând că există recomandări de protectie fizică formulate la nivel international care sunt actualizate la anumite intervale de timp care pot să furnizeze îndrumări în privinta mijloacelor moderne de atingere a unor niveluri eficiente de protectie fizică,

admitând, de asemenea, că protectia fizică eficientă a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare utilizate în scopuri militare este o responsabilitate a statului care detine astfel de materiale nucleare si instalatii nucleare si întelegând pe deplin că unor astfel de materiale si instalatii li se acordă si li se va acorda în continuare o protectie fizică strictă,

au convenit după cum urmează:”.

3. În articolul 1 ai Conventiei, după paragraful (c) se introduc două noi paragrafe, paragrafele (d) si (e), după cum urmează:

„(d) instalatie nucleară înseamnă o instalatie (incluzând clădirile si echipamentul aferente) În care se produce, se prelucrează, se utilizează, se manipulează, se stochează intermediar sau se depozitează definitiv material nuclear si care, dacă este avariată ori dacă se produc interventii asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantităti semnificative de radiatii sau material radioactiv;

(e) sabotaj înseamnă orice act deliberat executat împotriva unei instalatii nucleare sau material nuclear aflat în utilizare, depozitare ori transport, care ar putea pune în pericol în mod direct sau indirect sănătatea si securitatea personalului, a populatiei ori a mediului înconjurător prin expunerea la radiatii sau prin eliberarea de substante radioactive.”

4. După articolul 1 al Conventiei se introduce un nou articol, articolul 1 A, după cum urmează:

„ARTICOLUL 1A

Scopurile prezentei conventii sunt de a atinge si de a mentine, la nivel mondial, protectia fizică eficientă a materialului nuclear utilizat în scopuri pasnice si a instalatiilor nucleare utilizate în scopuri pasnice, de a preveni si de a combate infractiunile care au legătură cu astfel de materiale si instalatii la nivel mondial, precum si de a facilita cooperarea între statele părti pentru atingerea acestor obiective.”

5. Articolul 2 al Conventiei este înlocuit cu următorul text:

„1. Prezenta conventie se aplică materialelor nucleare folosite în scopuri pasnice, la utilizare, depozitare si transport si instalatiilor nucleare folosite în scopuri pasnice, cu conditia ca, totusi, art. 3 si 4 si alin. 4 al art. 5 ale prezentei conventii să se aplice numai materialelor nucleare pe durata transportului international.

2. Responsabilitatea privind stabilirea, implementarea si mentinerea unui regim de protectie fizică în cadrul unui stat parte revine în întregime statului respectiv.

3. În afară de obligatiile expres asumate de statele părti în conditiile prezentei conventii, nicio prevedere a acestei conventii nu va fi interpretată în sensul afectării drepturilor suverane ale unui stat.

4. (a) Nicio prevedere a prezentei conventii nu va afecta celelalte drepturi, obligatii si responsabilităti ale statelor părti în conformitate cu dreptul international, în special scopul si •principiile Cartei Natiunilor Unite si dreptul umanitar international.

(b) Activitătile fortelor armate pe durata unui conflict armat, asa cum acesti termeni sunt întelesi de dreptul umanitar international, care sunt guvernate de această legislatie, nu intră sub incidenta prezentei conventii si activitătile întreprinse de fortele militare ale unui stat aflate în exercitarea atributiilor lor oficiale, în măsura în care acestea sunt guvernate de alte reglementări ale legislatiei internationale, nu intră sub incidenta acestei conventii.

(c) Nicio prevedere a prezentei conventii nu va fi interpretată ca reprezentând o autorizare legală pentru folosirea sau amenintarea cu folosirea fortei împotriva materialelor nucleare sau instalatiilor nucleare utilizate în scopuri pasnice.

(d) Nicio prevedere a prezentei conventii nu absolvă sau consideră ca legale acte ilegale si nici nu permite judecarea în baza altor legi.

5. Prezenta conventie nu se aplică materialelor nucleare utilizate sau retinute în scopuri militare ori instalatiilor nucleare care contin astfel de materiale.”

6. După articolul 2 al Conventiei se introduce un nou articol, articolul 2A, după cum urmează:

„ARTICOLUL 2A

1. Fiecare stat parte trebuie să stabilească, să implementeze si să mentină un regim adecvat de protectie fizică, aplicabil materialelor nucleare si instalatiilor nucleare aflate sub jurisdictia sa, în scopul:

(a) protectiei împotriva furtului sau a altui tip de preluare ilegală a materialelor nucleare aflate în utilizare, depozitare sau transport;

(b) asigurării aplicării unor măsuri rapide si cuprinzătoare de localizare si, unde este posibil, de recuperare a materialelor nucleare sustrase sau pierdute; atunci când materialele sunt localizate în afara teritoriului său, statul parte respectiv trebuie să actioneze în conformitate cu art. 5;

(c) protejării materialelor nucleare si instalatiilor nucleare împotriva actelor de sabotaj; si

(d) atenuării sau minimizării consecintelor radiologice ale actelor de sabotaj.

2. În aplicarea alin. 1, fiecare stat parte trebuie:

(a) să stabilească si să mentină un cadru legislativ si de reglementare care să guverneze protectia fizică;

(b) să stabilească sau să desemneze o autoritate competentă ori autoritătile responsabile cu aplicarea cadrului legislativ si de reglementare; si

(c) să ia alte măsuri adecvate, necesare pentru protectia fizică a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare.

3. În aplicarea obligatiilor în conformitate cu alin. 1 si 2, fiecare stat parte, fără a prejudicia alte prevederi ale prezentei conventii, trebuie să aplice, în măsura în care este posibil si practic, următoarele principii fundamentale ale protectiei fizice a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare:

principiul fundamental A: Responsabilitatea statului Responsabilitatea privind stabilirea, aplicarea si mentinerea unui regim de protectie fizică pe teritoriul unui stat revine în întregime acelui stat.

principiul fundamental B: Responsabilitatea pe durata transportului international

Responsabilitatea unui stat de a asigura ca materialele nucleare să fie protejate în mod adecvat se răsfrânge si asupra transportului international al materialelor respective, până în momentul în care responsabilitatea respectivă este transferată în mod adecvat unui alt stat, după caz.

principiul fundamental C: Cadrul legislativ si de reglementare

Statul este responsabil de stabilirea si mentinerea cadrului legislativ si de reglementare care guvernează protectia fizică. Acest cadru ar trebui să constituie baza stabilirii cerintelor aplicabile pentru protectia fizică si să includă un sistem de evaluare si autorizare sau alte proceduri de eliberare a autorizatiilor. Acest cadru legislativ ar trebui să includă un sistem de inspectie a instalatiilor nucleare si a transportului pentru a verifica respectarea cerintelor aplicabile si a conditiilor de autorizare sau a altor documente de autorizare si de a stabili mijloacele de impunere a cerintelor si conditiilor aplicabile, inclusiv sanctiuni eficiente.

principiul fundamental D: Autoritatea competentă Statul ar trebui să stabilească sau să desemneze o autoritate competentă care să fie responsabilă pentru aplicarea cadrului legislativ si de reglementare si să îi acorde autoritatea, competenta si resursele umane si financiare adecvate pentru a-si îndeplini responsabilitătile atribuite. Statul ar trebui să ia măsuri pentru a asigura o independentă efectivă între functiile autoritătii competente a statului si functiile oricărui alt organism însărcinat cu promovarea sau utilizarea energiei nucleare.

principiul fundamental E: Responsabilitatea titularilor de autorizatii

Responsabilitătile pentru aplicarea diverselor elemente ale protectiei fizice pe teritoriul unui stat ar trebui să fie clar identificate. Statul ar trebui să se asigure că responsabilitatea primară pentru aplicarea protectiei fizice a materialelor nucleare sau a instalatiilor nucleare revine titularilor de autorizatii relevante sau titularilor altor documente de autorizare (de exemplu: operatori sau transportatori).

principiul fundamental F: Cultura de securitate nucleară

Toate organizatiile implicate în aplicarea protectiei fizice ar trebui să acorde o prioritate corespunzătoare culturii de securitate nucleară, dezvoltării si mentinerii acesteia, necesară pentru a asigura aplicarea ei eficientă în întreaga organizatie.

principiul fundamental G: Amenintarea

Protectia fizică a statului ar trebui să se bazeze pe evaluarea curentă a statului în privinta amenintării respective.

principiul fundamental H: Abordarea treptată Cerintele referitoare la protectia fizică ar trebui să se bazeze pe o abordare treptată, tinându-se cont de evaluarea curentă a amenintării, gradul de atractie relativă, natura materialelor si de potentialele consecinte asociate cu îndepărtarea neautorizată a materialelor nucleare si cu actele de sabotaj comise împotriva materialelor nucleare sau instalatiilor nucleare.

principiul fundamental i: Apărarea în adâncime

Cerintele statului pentru protectia fizică ar trebui să reflecte un concept pe diverse niveluri si metode de protectie (structurale sau altele tehnice, personale si organizationale) care ar trebui să fie depăsite sau ocolite de către un adversar pentru a-si atinge scopurile.

principiul fundamental j: Asigurarea calitătii

Politica de asigurare a calitătii si programele de management al calitătii ar trebui stabilite si aplicate cu scopul de a asigura încrederea asupra faptului că sunt respectate cerintele specificate pentru toate activitătile importante pentru protectia fizică.

principiul fundamental K: Planurile de contingentă

Planurile de contingentă (urgentă) pentru a răspunde la îndepărtarea neautorizată a materialelor nucleare ori la actele de sabotaj împotriva instalatiilor nucleare sau materialelor nucleare ori a încercărilor în acest scop ar trebui să fie pregătite si exersate în mod adecvat de către toti titularii de autorizatii si autoritătile implicate.

principiul fundamental L: Confidentialitatea

Statul ar trebui să stabilească cerinte pentru protejarea confidentialitătii asupra informatiilor, împotriva dezvăluirii neautorizate a unor astfel de informatii care ar putea compromite protectia fizică a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare.

4. (a) Prevederile prezentului articol nu se aplică oricărui material nuclear asupra căruia statul parte hotărăste în mod rezonabil că nu este necesar să fie supus regimului de protectie fizică stabilit în conformitate cu alin. 1, tinând cont de natura materialului, de cantitatea acestuia si de gradul relativ de atractie, de potentialul radiologie, de alte consecinte asociate cu orice act neautorizat îndreptat împotriva unui astfel de material si de evaluarea curentă a amenintărilor împotriva materialului.

(b) Materialul nuclear care nu este subiectul prevederilor acestui articol în conformitate cu lit. (a) trebuie să fie protejat în conformitate cu practicile prudente de administrare.”

7. Articolul 5 al Conventiei este înlocuit cu următorul text:

„1. Statele părti vor identifica si se vor informa reciproc în mod direct sau prin intermediul AIEA asupra persoanelor de contact pentru aspectele care fac obiectul acestei conventii.

2. În caz de furt, jaf sau orice altă luare ilegală a materialelor nucleare ori în caz de amenintare credibilă la adresa materialelor respective, statele părti, în conformitate cu legislatia natională a fiecăruia, trebuie să asigure, în cea mai mare măsură posibilă, cooperarea si asistenta pentru recuperarea si protectia unor astfel de materiale pentru orice stat care solicită aceasta. În special:

(a) un stat parte trebuie să ia măsurile necesare pentru a informa cât mai repede posibil alte state considerate a fi interesate de aceasta în privinta oricărui furt, jaf sau altei luări ilegale a materialului nuclear ori în privinta unei amenintări credibile privitoare la astfel de acte si să informeze, după caz, AIEA si alte organizatii internationale relevante;

(b) pentru efectuarea unor astfel de activităti, după caz, statele părti implicate vor face schimb de informatii între ele, cu AIEA si cu alte organizatii internationale relevante, în vederea protectiei materialelor nucleare amenintate, verificând integritatea containerului de transport sau recuperând materialul nuclear luat ilegal si:

(i) Îsi vor coordona eforturile prin canale diplomatice sau prin alte căi de comunicare convenite;

(ii) vor oferi asistentă, la cerere;

(iii) vor asigura returnarea materialelor nucleare recuperate care au fost furate sau care lipsesc ca o consecintă a evenimentelor mai sus mentionate.

Mijloacele de implementare a acestei cooperări vor fi stabilite de statele părti implicate.

3. În caz de amenintare credibilă de sabotaj al materialului nuclear sau al unei instalatii nucleare ori în cazul sabotajului acestora, statele părti trebuie, în cea mai mare măsură posibilă, în conformitate cu legislatia lor natională si în concordantă cu obligatiile relevante din legislatia internatională, să coopereze după cum urmează:

(a) dacă un stat parte are cunostintă despre o amenintare credibilă de sabotaj al materialului nuclear sau al unei instalatii nucleare într-un alt stat, cel dintâi trebuie să hotărască asupra măsurilor corespunzătoare care să fie luate pentru a informa cât mai repede posibil statul amenintat si, după caz, AIEA si alte organizatii internationale relevante, în privinta amenintării respective, cu scopul de a preveni sabotajul;

(b) În caz de sabotaj al materialului nuclear sau al instalatiei nucleare într-un stat parte si dacă, după părerea sa, este posibil ca alte state să fie afectate radiologie, cel dintâi, fără a prejudicia alte obligatii asumate prin legislatia internatională, va lua toate măsurile necesare pentru a informa cât mai repede posibil statul sau statele care pot fi afectate radiologie si, după caz, AIEA si alte organizatii internationale relevante, în vederea minimizării sau diminuării consecintelor radiologice ale unor astfel de acte;

(c) dacă în contextul lit. (a) si (b), un stat parte solicită asistentă, fiecare stat parte căruia i s-a adresat o cerere de asistentă trebuie să hotărască prompt si să notifice statului parte solicitant, în mod direct sau prin intermediul AIEA, dacă se află în posibilitatea de a acorda asistenta solicitată, precum si scopul si termenii în care poate fi acordată asistenta;

(d) coordonarea cooperării în conditiile lit. (a) -(c) trebuie să se efectueze prin canale diplomatice sau alte canale convenite. Mijloacele de aplicare a acestei cooperări vor fi stabilite în mod bilateral sau multilateral de către statele părti implicate.

4. Statele părti vor colabora si se vor consulta, după caz, între ele în mod direct sau prin intermediul AIEA si al altor organizatii internationale relevante, în vederea obtinerii îndrumărilor privind proiectarea, mentinerea si îmbunătătirea sistemelor de protectie fizică a materialelor nucleare în timpul transportului international.

5. Un stat parte se poate consulta si coopera, după caz, cu alte state părti în mod direct sau prin intermediul AIEA si al altor organizatii internationale relevante, în vederea obtinerii îndrumărilor acestora privind proiectarea, mentinerea si îmbunătătirea sistemului său national de protectie fizică a materialelor nucleare în cursul utilizării, depozitării si transportului pe teritoriul national, precum si a instalatiilor nucleare.”

8. Articolul 6 al Conventiei este înlocuit cu următorul text:

„1. Statele părti trebuie să ia măsuri adecvate în concordantă cu prevederile legislatiei nationale pentru a proteja confidentialitatea oricăror informatii pe care le primesc confidential de la un stat parte, în virtutea prevederilor prezentei conventii, sau prin participarea în cadrul unei activităti desfăsurate în aplicarea prezentei conventii. Dacă statele părti furnizează în mod confidential informatii organizatiilor internationale sau statelor care nu sunt parte la prezenta conventie, trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura protejarea confidentialitătii unor astfel de informatii. Un stat parte care a primit în mod confidential informatii de la un stat parte poate furniza aceste informatii unor terte părti numai cu consimtământul celuilalt stat parte.

2. Statelor părti nu li se va cere în virtutea prezentei conventii să furnizeze orice informatie pe care nu au permisiunea să o comunice în conformitate cu legislatia lor natională sau care ar pune în pericol securitatea statului implicat ori protectia fizică a materialelor nucleare sau a instalatiilor nucleare.”

9. Alineatul 1 al articolului 7 al Conventiei este înlocuit cu următorul text:

„1. Săvârsirea intentionată a:

(a) unui act, fără a avea împuternicirea legală, care constă în primirea, detinerea, utilizarea, transferul, modificarea, depozitarea sau dispersarea materialelor nucleare si care provoacă ori poate provoca decesul sau vătămarea corporală gravă a vreunei persoane ori poate produce pagube importante asupra proprietătii sau mediului înconjurător;

(b) unui furt sau jaf de materiale nucleare;

(c) deturnării sau obtinerii frauduloase de materiale nucleare;

(d) unui act care constă în transportul, livrarea sau transferul materialelor nucleare într-un stat sau în afara acestuia fără a avea împuternicirea legală;

(e) unui act îndreptat împotriva unei instalatii nucleare sau a unui act care se interpune operării unei instalatii nucleare, în cazul în care infractorul cauzează în mod intentionat ori în cazul în care are cunostintă de faptul că acel act poate cauza decesul sau vătămarea corporală gravă a oricărei persoane ori pagube importante asupra proprietătii sau mediului înconjurător prin expunerea la radiatii ori prin eliberarea de substante radioactive, cu exceptia cazului în care actul este întreprins în conformitate cu legislatia natională a statului parte pe teritoriul căruia este amplasată instalatia nucleară;

(f) unui act care constituie o solicitare de materiale nucleare prin amenintare ori prin utilizarea fortei sau prin orice altă formă de intimidare;

(g) unei amenintări:

(i) de a utiliza materialul nuclear pentru a cauza decesul sau vătămarea corporală gravă a vreunei persoane ori pagube importante asupra proprietătii sau mediului înconjurător ori de a săvârsi infractiunile descrise la lit. (e); sau (ii) de a săvârsi infractiunile descrise la lit. (b) si (e) pentru a forta o persoană fizică sau juridică, organizatie internatională ori stat să facă sau să se abtină de la executarea vreunui act; (h) unei încercări de a săvârsi orice infractiune descrisă la lit. (a)-(e);

(i) unui act care constituie participarea la oricare dintre infractiunile descrise la lit. (a)-(h);

(j) unui act al oricărei persoane care organizează sau ordonă altor persoane să săvârsească o infractiune descrisă la lit. (a)-(h); si

(k) unui act care contribuie la săvârsirea oricărei infractiuni descrise la lit. (a)-(h) de către un grup de persoane care actionează cu un scop comun; un astfel de act este comis cu intentie si este:

(i) fie făcut cu scopul de a promova activitătile criminale sau scopurile criminale ale grupului, în cazurile în care astfel de activităti ori scopuri implică săvârsirea unei infractiuni descrise la lit. (a)-(g); sau

(ii) fie făcut având cunostintă de intentia grupului de a comite o infractiune descrisă la lit. (a)-(g)

va fi considerată infractiune pedepsită de fiecare stat parte în conformitate cu legislatia natională.”

10. După articolul 11 al Conventiei se introduc două noi articole, articolele 11A si 11B, după cum urmează:

.ARTICOLUL 11A

Niciuna dintre infractiunile prevăzute la art. 7 nu va fi considerată, în scopul extrădării sau asistentei juridice reciproce, ca infractiune politică ori ca infractiune aflată în legătură cu o infractiune politică sau ca infractiune săvârsită din motive politice. În consecintă, o cerere de extrădare ori de asistentă juridică reciprocă bazată pe o asemenea infractiune nu poate fi refuzată numai sub motivul că se referă la o infractiune politică sau la o infractiune care are legătură cu o infractiune politică ori cu o infractiune săvârsită din motive politice.

ARTICOLUL 11B

Niciuna dintre prevederile prezentei conventii nu va fi interpretată ca impunând o obligatie de a extrăda sau de a acorda asistentă juridică reciprocă, dacă statul parte solicitat are motive întemeiate să considere că cererea de extrădare pentru infractiunile stipulate în art. 7 ori de asistentă juridică reciprocă privind astfel de infractiuni a fost făcută în scopul urmăririi penale sau al pedepsirii unei persoane din motive care tin de rasa, religia, nationalitatea, originea etnică ori convingerile politice ale acelei persoane sau că satisfacerea cererii ar aduce prejudicii pozitiei persoanei respective pentru oricare dintre aceste motive.”

11. După articolul 13 al Conventiei se adaugă un nou articol, articolul 13A, după cum urmează:

„ARTICOLUL 13A

Niciuna dintre prevederile prezentei conventii nu va afecta transferul de tehnologie nucleară în scopuri pasnice care este desfăsurat în scopul consolidării protectiei fizice a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare.”

12. Alineatul 3 al articolului 14 al Conventiei este înlocuit cu următorul text:

„3. În cazul în care o infractiune implică utilizarea, depozitarea sau transportul pe teritoriul national al materialului nuclear si atât presupusul infractor, cât si materialul nuclear rămân pe teritoriul statului parte unde a fost săvârsită infractiunea sau în cazul în care o infractiune implică o instalatie nucleară si presupusul infractor rămâne pe teritoriul statului unde a fost săvârsită infractiunea, niciuna dintre prevederile acestei conventii nu poate fi interpretată ca obligând statul parte să furnizeze informatii privind procedurile penale ce reies dintr-o asemenea infractiune.”

13. Articolul 16 al Conventiei este înlocuit cu următorul text:

„1. O conferintă a statelor părti va fi convocată de către depozitar la 5 ani după intrarea în vigoare a Amendamentului adoptat pe data de 8 iulie 2005 pentru a analiza aplicarea acestei conventii si caracterul adecvat în ceea ce priveste preambulul, întreaga parte operativă si anexele în conditiile de la acea dată.

2. La intervale de cel putin 5 ani după această dată, majoritatea statelor părti poate obtine, prin înaintarea unei propuneri în acest scop către depozitar, convocarea unor conferinte viitoare cu acelasi obiectiv.”

14. Nota de subsol b) a anexei II la Conventie este înlocuită cu următorul text:

,,b) Materialul care nu este iradiat într-un reactor sau materialul iradiat într-un reactor, dar cu un nivel de radiatie egal sau mai mic de 1 gray/oră (100 razi/oră) la un metru de materialul neecranat.”

15. Nota de subsol c) a anexei II la Conventie este înlocuită cu următorul text:

,,c) Alt combustibil care, în virtutea continutului său original de material fisionabil, este clasificat ca fiind din categoriile I si II înainte de iradiere poate fi redus cu un nivel de categorie în timp ce nivelul radiatiilor din combustibil depăseste 1 gray/oră (100 razi/oră) la un metru de material neecranat.”

 

Raportul Comitetului general

 

 

1. Comitetul general a fost înfiintat în conformitate cu Regula 16 din cadrul Regulilor de procedură ale conferintei.

2. Comitetul a organizat 6 sesiuni în perioada 4-8 iulie, sub conducerea domnului S. Mclntosh din Australia; domnul E. Gil din Spania a îndeplinit functia de vicepresedinte al Comitetului general.

3. Comitetul general a examinat propunerea de bază continută în Documentul CPPNM/1C/L.1/1/Rev.1 la care se face referire în Plenară la pct. 8 al ordinii de zi a conferintei.

4. Pe durata analizării pct. 9 al propunerii de bază, unele state au indicat faptul că următoarea parte a alin. 1 lit. (e) al art. 7 din Conventie propus ....., doar dacă actul respectiv nu este întreprins în conformitate cu prevederile legislatiei nationale a statului parte pe teritoriul căruia este amplasată instalatia nucleară” poate fi interpretat gresit. În acest context, statele au convenit asupra faptului că această frază trebuie interpretată ca stipulând acte ale unor persoane autorizate (de exemplu: politisti, pompieri, alte autorităti si operatori) desfăsurate pentru îndeplinirea atributiilor acestora, pentru a se asigura că asemenea acte nu vor constitui o infractiune asa cum este descrisă în cadrul aceluiasi articol.

5. Comitetul general a discutat o propunere înaintată de statul Paraguay pentru amendarea Conventiei, ce se va aplica tuturor materialelor radioactive si instalatiilor aferente. Comitetul general, în timp ce observa valoarea unui instrument international obligatoriu în privinta sigurantei si securitătii unor astfel de materiale si instalatii, a convenit asupra faptului că propunerea statului Paraguay a depăsit cu mult scopul Conventiei, care este limitat la materiale nucleare si instalatii nucleare. Unele state au observat faptul că problema securitătii materialelor radioactive si a instalatiilor aferente era analizată de Consiliul director al AIEA si de Conferinta generală. Relevanta Codului de conduită în privinta sigurantei si securitătii surselor radioactive, a Conferintei internationale în privinta sigurantei si securitătii surselor radioactive ce a avut loc săptămâna trecută la Bordeaux, Franta, a Planului de actiune de neproliferare a armelor de distrugere în masă si a Planului de actiune în privinta securitătii surselor radioactive, ambele adoptate de Grupul G8 la Summit-ul de la Evian din iunie 2003, a fost de asemenea mentionată.

6. Pe durata analizei alin. 4 al art. 2 din Propunerea de bază, care se referă inter alia ia fortele militare ale unui stat în exercitarea sarcinilor lor oficiale, Argentina a propus introducerea în cadrul art. 1 (definitii) a definitiei termenului „fortele militare ale unui stat” care va corespunde definitiei acelui termen în alte conventii similare, cum ar fi Conventia internatională pentru suprimarea atentatelor teroriste cu bombă! Alin. 4 al art. 1 din acea conventie defineste „fortele militare ale unui stat” ca fiind „fortele armate ale unui stat care sunt organizate, instruite si echipate în conformitate cu prevederile legii sale nationale având ca scop principal apărarea sau siguranta natională si persoanele care actionează în sprijinul acelor forte armate care se află sub comanda lor oficială, control si responsabilitate”. Această propunere s-a bucurat de un larg sprijin pe durata discutiilor referitoare la alin. 4 al art. 2 în cadrul Comitetului general. Cu toate acestea, alte state au indicat că propunerea contravine legislatiei lor nationale care guvernează sistemul de protectie fizică a materialelor nucleare si statutul fortelor specializate care îndeplinesc sarcini în zonă. Propunerea amintită, dacă ar fi aprobată, ar fi dus la întâmpinarea unor dificultăti substantiale în implementarea Conventiei de către acele state, împiedicând astfel ratificarea amendamentului la Conventie. Comitetul general a concluzionat că nu poate fi atins consensul în vederea includerii unei definitii a „fortelor militare ale unui stat” în amendamentul la Conventie, dar Comitetul general a hotărât să includă în evidentele sale propunerea Argentinei, asa cum este ea mentionată mai sus, împreună cu această scurtă descriere a discutiilor si a concluziei Comitetului general.

7. Pe durata discutiilor referitoare la continutul lit. (b) a alin. 4 al art. 2, Mexicul a propus să înlocuiască .expresia „în cazul în care” cu „în măsura în care”. În urma dezbaterilor care au urmat s-a recunoscut faptul că există o diferentă substantială între cele două expresii. Unele delegatii au indicat în mod clar că expresia „în cazul în care” âre cel putin două sensuri în limba engleză, unul din aceste întelesuri fiind „în măsura în care” si celălalt fiind „deoarece”. Delegatia Mexicului a acceptat formularea lit. (b) a alin. 4 al art. 2, cu mentionarea faptului că textul pe care îl consideră acceptabil este textul redactat în limba spaniolă.

8. Delegatia Republicii Coreea si-a exprimat interesul fată de alin. (1) al art.. 7, asa cum este stipulat în cadrul propunerii de bază. În special, îngrijorarea lor a fost concentrată asupra introducerii unei referiri la lit. (h) si (j) Întrucât ar putea afecta pedepsirea celor implicati în directionarea sau organizarea actelor descrise în acest articol.

9. Comitetul general a înaintat textul propunerii de bază, cu amendamentele convenite, Comitetului de redactare pentru a fi verificat, în conformitate cu Regula 17.

10. Comitetul a examinat proiectul Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare asa curin este propus de Comitetul de redactare. A fost obtinut consensul în privinta tuturor prevederilor textului, cu exceptia alin. 6 din preambul. Delegatia Mexicului si-a exprimat rezervele fată de alin. 6 din preambul care se reflectă în mod corespunzător în sumarul înregistrărilor. În consecintă, acel alineat a fost supus Plenarei pentru decizie. Cu această exceptie, Comitetul general recomandă textul alăturat al amendamentului pentru a fi adopat de Plenară.

11. Comitetul general a examinat si a aprobat proiectul Actului final înaintat de Comitetul de redactare si recomandă textul alăturat al proiectului Actului final pentru a fi adoptat de Plenară.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează.

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.292.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Conventia Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.

Nr. 438.

 

CONVENTIA NATIUNILOR UNITE H

cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora*)

 

*) Traducere.

 

Adunarea Generală a ONU,

având în vedere paragraful 1 al art. 13 din Carta ONU,

reamintind Rezolutia sa 32/151 din 19 decembrie 1977, în care recomanda Comisiei de drept international să realizeze un studiu de drept relativ la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, în vederea dezvoltării  progresive si codificării sale, precum si rezolutiile adoptate ulterior, de exemplu rezolutiile 46/55 din 9 decembrie 1991, 49/61 din 9 decembrie 1994, 52/151 din 15 decembrie 1997, 54/101 din 9 decembrie 1999, 55/150 din 12 decembrie 2000, 56/78 din 12 decembrie 2001, 57/16 din 19 noiembrie 2002 si 58/74 din 9 decembrie 2003,

reamintind, de asemenea, proiectul final însotit de observatii asupra dreptului relativ la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, prezentat de Comisia de drept international în cap. II al raportului său asupra lucrărilor celei de-a 43-a sesiuni,

reamintind, de asemenea, raporturile Grupului de lucru cu componentă nelimitată al Comisiei a Vl-a, precum si  raportul Grupului de lucru asupra imunitătilor de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora al Comisiei de drept international, prezentat în aplicarea Rezolutiei 53/98 a Adunării Generale a ONU din data de 8 decembrie 1998,

reamintind, între altele, Rezolutia sa 55/150 din 12 decembrie 2000, prin care a decis înfiintarea Comitetului  special asupra imunitătilor de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, deschis participării statelor membre ale institutiilor specializate ONU, în vederea urmăririi lucrărilor, consolidării punctelor de convergentă si reglării chestiunilor asupra cărora nu s-a ajuns la o solutie, în vederea elaborării unui instrument capabil să întrunească consensul general, bazat pe proiectul de articole relativ la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptat de Comisia de drept international, si pe baza discutiilor Grupului de lucru cu componentă nelimitată al Comisiei a Vl-a, după examinarea raportului Comitetului special asupra imunitătilor de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora,

subliniind importanta uniformitătii si claritătii dreptului relativ la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora si evidentiind rolul pe care o conventie l-ar avea în acest scop,

luând notă de faptul că încheierea unei conventii asupra imunitătilor de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora se bucură de un larg sprijin,

considerând declaratia făcută de presedintele Comitetului special la prezentarea raportului acestui comitet:

1. exprimă profunda sa satisfactie pentru rezultatul la care a ajuns Comisia de drept international si Comitetul H special asupra imunitătilor de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora în domeniul dreptului relativ la imunitătile de  jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora;

2. împărtăseste concluzia generală la care a ajuns Comitetul special, potrivit căreia Conventia Natiunilor Unite cu  privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora nu trebuie să acopere urmărirea în domeniul penal;

3. adoptă Conventia Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora,  care figurează în anexa la prezenta rezolutie, si îl roagă pe secretarul general, în calitatea sa de depozitar, să o  deschidă spre semnare;

4. invită statele să devină părti la această conventie.

 

 

ANEXĂ

 

CONVENTIA NATIUNILOR UNITE

cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora

 

Statele părti la prezenta conventie,

considerând că imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora constituie un principiu general acceptat în dreptul international cutumiar,

având în vedere principiile dreptului international consacrate de Carta ONU,

convinse de faptul că o conventie internatională asupra imunitătilor de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora ar întări preeminenta dreptului si securitătii juridice, în special în interiorul raporturilor dintre state si persoanele fizice si juridice, si ar contribui la codificarea si la dezvoltarea dreptului international si la armonizarea practicii în acest domeniu,

tinând cont de evolutia practicii statelor în ceea ce priveste imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora,

afirmând că regulile de drept international cutumiar continuă să guverneze chestiunile care nu au fost reglementate de dispozitiile prezentei conventii,

au convenit asupra următoarelor:

 

PARTEA I

Introducere

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare a prezentei conventii

 

Prezenta conventie se aplică imunitătii de jurisdictie a unui stat si a bunurilor sale în fata instantelor unui alt stat.

 

ARTICOLUL 2

Folosirea termenilor

 

1. În scopul prezentei conventii:

a) termenul instantă înseamnă orice organ al unui stat, oricare ar fi denumirea sa, abilitat să exercite atributii judiciare;

b) termenul stat desemnează:

(i) statul si organele sale de guvernare;

(ii) componentele unui stat federal sau subdiviziunile politice ale statului, care sunt abilitate să îndeplinească si îndeplinesc efectiv acte în cadrul exercitării autoritătii suverane a statului;

(iii) stabilimentele sau organismele statului ori alte entităti, în măsura în care sunt abilitate să îndeplinească si îndeplinesc efectiv acte care presupun exercitiul autoritătii suverane de stat;

(iv) reprezentantii statului, când acestia actionează sub acest titlu;

c) expresia tranzactie comercială desemnează:

(i) orice contract sau tranzactie cu caracter comercial făcută în scopul vânzării de bunuri sau furnizării de servicii;

(ii) orice contract de împrumut sau altă tranzactie de natură financiară, inclusiv orice obligatie de garantie ori de indemnizare care are legătură cu un asemenea împrumut sau o asemenea tranzactie;

(iii) orice alt contract sau orice altă tranzactie de natură comercială, industrială sau care priveste prestarea de lucrări ori servicii, cu exceptia contractelor individuale de muncă.

2. Pentru a determina dacă un contract sau o tranzactie este o tranzactie comercială în sensul lit. c) a paragrafului 1, trebuie să se tină seama în primul rând de natura

contractului sau a tranzactiei, dar va trebui, de asemenea, să se tină seama si de scopul său, dacă părtile la contract sau la tranzactie au convenit astfel sau dacă, în practica statului forului, acest scop este de natură să determine caracterul necomercial al contractului sau al tranzactiei.

3. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 privind sensul termenilor folositi în prezenta conventie nu afectează utilizarea acestora si nici sensul care le-ar putea fi atribuit de alte instrumente internationale sau de dreptul intern al unui stat.

 

ARTICOLUL 3

Privilegii si imunităti neafectate de prezenta conventie

 

1. Prezenta conventie nu afectează privilegiile si imunitătile de care se bucură un stat în virtutea dreptului international în ceea ce priveste exercitarea functiilor:

a) misiunilor diplomatice, posturilor consulare, misiunilor speciale, misiunilor pe lângă organizatiile internationale sau delegatiilor lor în organele organizatiilor internationale ori la conferintele internationale; si

b) persoanelor care au legătură cu acestea.

2. Prezenta conventie nu afectează nici privilegiile si imunitătile pe care dreptul international le recunoaste ratione personae sefilor de stat.

3. Prezenta conventie nu afectează privilegiile si imunitătile pe care dreptul international le recunoaste unui stat cu privire la aeronavele sau obiectele spatiale aflate în proprietatea ori care sunt exploatate de respectivul stat.

 

ARTICOLUL 4

Neretroactivitatea prezentei conventii

 

Fără a prejudicia aplicarea oricăror reguli enuntate în prezenta conventie, la care imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora sunt supuse în virtutea dreptului international, independent de prevederile prezentei conventii, aceasta din urmă nu se aplică niciunei chestiuni relative la imunitătile de jurisdictie ale statelor sau ale bunurilor acestora, ridicată într-un proces care a fost intentat contra unui stat în fata instantei altui stat înainte de intrarea în vigoare a prezentei conventii între statele respective.

 

PARTEA a ll-a

Principii generale

 

ARTICOLUL 5

Imunitatea statelor

 

Un stat beneficiază, pentru el si bunurile sale, de imunitate de jurisdictie în fata instantelor unui alt stat, sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 6

Modalităti pentru a da efect imunitătii statelor

 

1. Un stat dă efect imunitătii statelor, prevăzută în art. 5, atunci când se abtine să-si exercite jurisdictia într-un proces care se derulează în fata instantelor sale contra unui alt stat si când, în acest scop, veghează ca instantele să stabilească din oficiu că imunitatea acestui alt stat, prevăzută la art. 5, este respectată.

2. Un proces care are loc în fata instantelor unui stat este considerat ca fiind intentat contra unui alt stat când acesta:

a) este citat ca parte la proces; sau

b) chiar dacă nu este citat ca parte la proces, procesul vizează în fapt să aducă atingere bunurilor, drepturilor, intereselor sau activitătilor acestui alt stat.

 

ARTICOLUL 7

Consimtământul expres pentru exercitarea jurisdictiei

 

1. Un stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie într-un proces care se derulează în fata instantei unui alt stat într-o materie sau într-un caz, dacă a consimtit în mod expres la exercitarea jurisdictiei acestei instante cu privire la această materie sau la acest caz:

a) printr-un acord international;

b) printr-un contract scris; sau

c) printr-o declaratie făcută în fata unei instante sau printr-o comunicare scrisă într-un proces determinat.

2. Acordul dat de un stat pentru aplicarea legii unui alt stat nu se consideră consimtământ la exercitarea jurisdictiei de către instantele acestui ultim stat.

 

ARTICOLUL 8

Efectul participării la un proces în fata unei instante

 

1. Niciun stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie într-un proces aflat pe rolul instantei unui alt stat:

a) dacă a intentat el însusi acel proces; sau

b) dacă, pe fond, a intervenit la acel proces sau a participat în orice fel la el. Totusi, dacă statul dovedeste instantei că nu a luat cunostintă de faptele asupra cărora o cerere de acordare a imunitătii poate fi fondată, după ce a participat la proces, statul poate invoca imunitatea pe baza acestor fapte, cu conditia să o facă fără întârziere.

2. Nu se consideră că un stat a consimtit la exercitarea jurisdictiei instantei unui alt stat dacă intervine într-o procedură sau participă la aceasta având drept unic scop:

a) invocarea imunitătii; sau

b) valorificarea unui drept sau a unui interes în privinta bunurilor în cauză în acel proces.

3. Prezentarea reprezentantului unui stat în fata instantei unui alt stat ca martor nu se consideră ca

valorând consimtământ al primului stat la exercitarea jurisdictiei acestei instante.

4. Absenta reprezentării unui stat într-o procedură în fata instantei unui alt stat nu se consideră ca având valoare de consimtământ al primului stat la exercitarea jurisdictiei acestei instante.

 

ARTICOLUL 9

Cereri reconventionale

 

1. Un stat care initiază un proces în fata instantei unui alt stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata acelei instante în ceea ce priveste o cerere reconventională care este fondată pe acelasi raport de drept sau pe aceleasi fapte ca cererea principală.

2. Un stat care intervine pentru a introduce o cerere într-un proces care se derulează în fata instantei unui alt stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata acelei instante în ceea ce priveste o cerere reconventională care este fondată pe acelasi raport de drept sau pe aceleasi fapte ca cererea introdusă de el.

3. Un stat care introduce o cerere reconventională într-un proces intentat contra lui în fata instantei unui alt stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata acelei instante în ceea ce priveste cererea principală.

 

PARTEA a lll-a

Situatii în care statele nu pot invoca imunitatea

 

ARTICOLUL 10

Tranzactiile comerciale

 

1. Dacă un stat efectuează cu o persoană fizică sau juridică o tranzactie comercială si dacă, în virtutea regulilor aplicabile de drept international privat, contestatiile relative la această tranzactie comercială sunt de competenta instantelor unui alt stat, primul stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata acestor instante într-o procedură care decurge din această tranzactie.

2. Paragraful 1 nu se aplică:

a) În cazul unei tranzactii comerciale între state; sau

b) dacă părtile la tranzactia comercială au convenit altfel în mod expres.

3. Când o întreprindere de stat sau o altă entitate creată de stat, dotată cu personalitate juridică distinctă si care are capacitatea:

a) să stea în justitie; si

b) să dobândească, să posede, să detină, să cedeze bunuri, inclusiv bunuri pe care statul a autorizat-o să le exploateze sau să le gereze,

este implicată într-un proces care are legătură cu o tranzactie comercială în care este angajată, imunitatea de jurisdictie de care beneficiază statul respectiv nu este afectată.

 

ARTICOLUL 11

Contractele de muncă

 

1. Cu exceptia situatiei în care statele respective nu decid altfel, un stat nu poate să invoce imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în spetă, într-o procedură privitoare la un contract de muncă dintre stat si o persoană fizică pentru o activitate efectuată sau care trebuie efectuată, în totalitate ori partial, pe teritoriul acestui alt stat.

2. Paragraful 1 nu se aplică:

a) dacă lucrătorul a fost angajat pentru a exercita functii particulare în exercitarea prerogativelor de putere publică;

b) dacă este:

(i) diplomat, asa cum este definit în Conventia de la Viena din 1961 asupra relatiilor diplomatice;

(ii) functionar consular, asa cum este definit în Conventia de la Viena din 1963 asupra relatiilor consulare; (iii) membru al personalului diplomatic al unei misiuni permanente pe lângă o organizatie internatională sau al unei misiuni speciale ori dacă este angajat pentru a reprezenta un stat într-o conferintă internatională; sau (iv) orice altă persoană care beneficiază de imunitate diplomatică;

c) dacă actiunea are ca obiect angajarea, reînnoirea angajării sau reinstalarea unei persoane;

d) dacă actiunea are ca obiect concedierea sau rezilierea contractului unui lucrător si dacă, potrivit avizului sefului statului, al sefului guvernului sau al ministrului afacerilor externe al statului angajator, această actiune riscă să interfereze cu interesele statului în materie de securitate;

e) dacă angajatul este resortisant al statului angajator la momentul la care este intentată actiunea, cu exceptia cazului când are rezidenta permanentă în statul forului; sau

f) dacă angajatul si statul angajator au convenit altfel în scris, sub rezerva consideratiilor de ordin public care conferă instantelor statului forului jurisdictie exclusivă determinată de obiectul actiunii.

 

ARTICOLUL 12

Prejudicii asupra persoanelor sau bunurilor

 

Cu exceptia situatiei în care statele respective nu decid altfel, un stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în acea spetă, într-o procedură care se raportează la o actiune în reparatie pecuniară în caz de deces sau de vătămare a integritătii fizice a unei persoane ori în caz de prejudiciu sau de pierdere a unui bun corporal, datorată unui act sau unei omisiuni imputabile statului, dacă acest act sau această omisiune s-a produs, în totalitate sau în parte, pe teritoriul acestui alt stat si dacă autorul actului sau al omisiunii era prezent pe acel teritoriu la momentul actului sau al omisiunii.

 

ARTICOLUL 13

Proprietatea, posesia si utilizarea bunurilor

 

Cu exceptia situatiei în care statele respective nu decid altfel, un stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în acea spetă, într-o procedură relativă la determinarea:

a) unui drept sau a unui interes al statului asupra unui bun imobiliar situat pe teritoriul statului forului, posesiei sau utilizării bunului imobiliar de către stat ori unei obligatii a statului, care îi incumbă acestuia fie în calitatea de titular al unui drept asupra bunului imobiliar, fie în calitate de posesor sau utilizator al acestui bun;

b) unui drept sau interes al statului asupra unui bun mobiliar ori imobiliar născut dintr-o succesiune, donatie sau vacantă a mostenirii; ori

c) unui drept sau interes al statului legat de administrarea unor bunuri cum ar fi bunurile aflate în custodie, bunurile care fac parte din patrimoniul unei persoane aflate în faliment ori bunurile unei societăti în caz de dizolvare a acesteia.

 

ARTICOLUL 14

Proprietatea intelectuală si industrială

 

Cu exceptia situatiei în care statele interesate nu decid altfel, un stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei altui stat, competentă în acel caz, într-o procedură care se raportează la:

a) determinarea oricărui drept pe care statul îl are asupra unui brevet, desen sau model industrial, denumirii comerciale ori de afaceri, copyright sau asupra unui drept de autor sau oricărei alte forme de proprietate intelectuală ori industrială care beneficiază de o măsură de protectie juridică, chiar provizorie, din partea statului forului; sau

b) alegatii privind nerespectarea de către un stat, pe teritoriul statului forului, a unui drept de natura celor vizate la lit. a) care apartine unui tert si este protejat de statul forului.

 

ARTICOLUL 15

Participarea la societăti sau alte organisme colective

 

1. Niciun stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în acel caz, într-un proces relativ la participarea sa într-o companie sau într-un alt organism colectiv, dotat sau nu cu personalitate juridică, în privinta raporturilor dintre stat si grupul respectiv sau alti asociati, dacă societatea sau grupul:

a) are si alti membri în afara statelor sau organizatiilor internationale; si

b) este constituit după legea statului forului sau îsi are sediul ori locul principal de activitate în acest stat.

2. Un stat poate, totusi, să invoce imunitatea de jurisdictie într-un astfel de proces dacă statele interesate au decis astfel, dacă părtile la diferend au convenit astfel printr-un acord scris sau dacă instrumentul care stabileste ori prevede functionarea societătii sau grupului vizat contine dispozitii în acest sens.

 

ARTICOLUL 16

Navele aflate în proprietatea sau în exploatarea unui stat

 

1. Cu exceptia situatiei în care statele interesate nu decid altfel, un stat care detine în proprietate sau exploatare o navă nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în acel caz, într-o procedură relativă la exploatarea acelei nave dacă, la momentul producerii faptului care a dat nastere actiunii, nava era utilizată în alte scopuri decât cele guvernamentale necomerciale.

2. Paragraful 1 nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave detinute ori prin care operează un stat si care sunt, pentru moment, folosite în mod exclusiv doar pentru scopuri guvernamentale necomerciale.

3. Cu exceptia situatiei în care statele interesate nu decid altfel, un stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în acel caz, într-o procedură relativă la transportul unei încărcături

la bordul unei nave al cărei proprietar sau exploatant este statul, dacă, la momentul producerii faptului care a dat nastere actiunii, nava era utilizată pentru alte scopuri decât cele guvernamentale necomerciale.

4. Paragraful 3 nu se aplică încărcăturilor transportate la bordul navelor vizate la paragraful 2, ca si oricărei alte încărcături al cărei proprietar este statul si care este folosită sau destinată a fi folosită exclusiv pentru scopuri guvernamentale necomerciale.

5. Statele pot invoca toate mijloacele de apărare, prescriptie, limitare a responsabilitătii care pot fi invocate de reprezentantii navelor si cargourilor private sau de către proprietarii lor.

6. Dacă într-un proces este pus sub semnul îndoielii caracterul neguvernamental si necomercial al navei aflate în proprietatea sau sub operarea unui stat sau al unei încărcături aflate în proprietatea unui stat, prezentarea către instantă a unui certificat semnat de un reprezentant diplomatic sau de către o altă autoritate competentă a acestui stat va constitui mijloc de probă în ceea ce priveste caracterul acestei nave sau încărcături.

 

ARTICOLUL 17

Efectul unui acord de arbitraj

 

Dacă un stat încheie în scris un acord cu o persoană fizică sau juridică străină pentru a supune procedurii de arbitraj contestatii relative la o tranzactie comercială, acest stat nu poate invoca imunitatea de jurisdictie în fata instantei unui alt stat, competentă în spetă, într-o procedură relativă la:

a) validitatea, interpretarea sau aplicarea acordului de arbitraj;

b) procedura de arbitraj; sau

c) confirmarea sau anularea sentintei arbitrale,

cu exceptia cazului în care prin acordul de arbitraj se prevede altfel.

 

PARTEA a IV-a

Imunitatea statelor fată de măsurile asigurătorii privitoare la un proces în fata unei instante

 

ARTICOLUL 18

Imunitatea statului fată de măsuri asigurătorii anterioare judecătii

 

Nicio măsură asigurătorie, cum ar fi confiscarea, retinerea/poprirea, executarea, nu poate fi luată anterior judecătii împotriva bunurilor unui stat relativ la o procedură în fata instantei unui alt stat, decât dacă si în măsura în care:

a) statul a consimtit expres la aplicarea măsurilor sus­mentionate:

(i) printr-un acord international;

(ii) printr-o conventie de arbitraj ori printr-un contract scris; sau

(iii) printr-o declaratie în fata instantei sau printr-o comunicare scrisă ulterior aparitiei diferendului dintre părti; ori

b) statul a rezervat sau a afectat bunuri pentru satisfacerea creantei asupra căreia poartă procesul.

 

ARTICOLUL 19

Imunitatea statului fată de măsuri asigurătorii ulterioare judecătii

 

Nicio măsură asigurătorie, cum ar fi confiscarea, retinerea/poprirea, executarea, nu poate fi luată ulterior judecătii împotriva bunurilor unui stat în legătură cu o procedură intentată în fata instantei unui alt stat, decât dacă si în măsura în care:

a) statul si-a exprimat expres consimtământul la luarea unor astfel de măsuri:

(i) printr-un acord international;

(ii) printr-un acord de arbitraj sau contract scris; ori

(iii) printr-o declaratie în fata tribunalului sau printr-o comunicare scrisă ulterior aparitiei unui diferend între părti; ori

b) statul a rezervat/afectat bunuri pentru satisfacerea cererii care constituie obiectul acestei proceduri; sau

c) a fost stabilit că bunurile sunt utilizate/destinate a fi utilizate de către stat în alte scopuri decât cele guvernamentale necomerciale si sunt situate pe teritoriul statului forului, cu conditia ca măsurile asigurătorii ulterioare judecătii să nu se refere decât la bunurile care au legătură cu entitatea împotriva căreia a fost intentat procesul.

 

ARTICOLUL 20

Efectul consimtământului la exercitarea jurisdictiei asupra consimtământului la adoptarea măsurilor asigurătorii

 

În cazul în care consimtământul la adoptarea măsurilor asigurătorii este cerut în aplicarea art. 18 si 19, consimtământul la exercitarea jurisdictiei în virtutea art. 7 nu implică existenta consimtământului la adoptarea măsurilor asigurătorii.

 

ARTICOLUL 21

Categorii specifice de bunuri

 

1. Următoarele categorii de bunuri ale statului nu sunt considerate a fi bunuri utilizate sau destinate a fi utilizate de stat în alte scopuri decât cele de serviciu public necomercial în sensul dispozitiilor lit. c) a art. 19:

a) bunurile, inclusiv conturile bancare, folosite sau care sunt destinate a fi folosite în exercitarea functiilor misiunii diplomatice a statului sau ale oficiilor consulare, misiunilor speciale, misiunilor la organizatiile internationale ori ale delegatiilor la organizatiile internationale sau la conferintele internationale;

b) bunurile cu caracter militar sau bunurile utilizate ori care se intentionează a fi utilizate în exercitiul functiilor militare;

c) bunurile băncii centrale sau ale unei autorităti monetare a statului;

d) bunurile care fac parte din patrimoniul cultural al statului sau al arhivelor sale si care nu sunt puse în vânzare si nici nu sunt destinate punerii în vânzare;

e) bunurile care fac parte dintr-o expozitie de obiecte de interes stiintific, cultural sau istoric si care nu sunt puse în vânzare si nici nu sunt destinate punerii în vânzare.

2. Paragraful 1 nu prejudiciază art. 18 si 19, lit. a) si b).

 

PARTEA a V-a

Dispozitii diverse

 

ARTICOLUL 22

Notificarea cererii introductive de instantă

 

1. Cererea introductivă de instantă sau orice alt act prin care se initiază un proces împotriva unui stat se va efectua:

a) În conformitate cu orice conventie internatională aplicabilă care obligă statul forului si statul interesat; sau

b) conform oricărui aranjament particular în materie de notificare intervenit între cel care face cererea si statul interesat, dacă legea statului forului nu se opune; sau

c) În absenta unei asemenea conventii sau a unui asemenea aranjament particular:

(i) printr-o comunicare adresată pe cale diplomatică ministerului afacerilor externe al statului interesat; sau

(ii) prin orice alt mijloc acceptat de statul interesat, dacă legea statului forului nu o interzice.

2. Notificarea cererii introductive de instantă la care se referă lit. c) (i) din paragraful 1 se consideră efectuată la primirea documentelor de către ministerul afacerilor externe.

3. Aceste documente vor fi însotite, dacă este cazul, de o traducere în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului vizat.

4. Orice stat care compare pe fond într-o procedură intentată contra lui nu poate apoi să sustină că notificarea cererii introductive de instantă a fost făcută cu nerespectarea dispozitiilor paragrafelor 1 si 3.

 

ARTICOLUL 23

Pronuntarea deciziei în lipsă

 

1. Pentru ca o decizie în lipsă să poată fi pronuntată împotriva unui stat, instanta trebuie să se asigure:

a) de respectarea conditiilor prevăzute la paragrafele 1 si 3 ale art. 22;

b) de trecerea unei perioade de cel putin 4 luni de la data la care cererea introductivă de instantă sau alt document care instituie această procedură a fost efectuată sau se presupune că a fost efectuată conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 22; si

c) că prezenta conventie nu îi interzice acestei instante să-si exercite jurisdictia.

2. O copie de pe decizia pronuntată în lipsă, însotită, dacă este cazul, de o traducere în limba sau într-una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, va fi transmisă statului si va fi comunicată acestuia printr-unul dintre mijloacele mentionate la paragraful 1 al art. 22 si în conformitate cu dispozitiile acestui paragraf.

3. Termenul pentru a înainta un recurs de anulare a unei decizii pronuntate în absentă nu va putea fi mai mic de 4 luni si va începe să curgă de la data la care statul respectiv a primit sau se presupune că a primit copia de pe decizie.

 

ARTICOLUL 24

Privilegii si imunităti în timpul derulării procesului

 

1. Orice omisiune sau refuz din partea unui stat de a se conforma deciziei unei instante a unui alt stat, care îi impune să îndeplinească sau să se abtină de la a îndeplini un act determinat, de a prezenta un document ori de a divulga orice altă informatie în scopul unui proces, nu antrenează alte consecinte în afara celor care pot rezulta, cu privire la fondul problemei, din acest comportament. Existenta acestei omisiuni sau a unui asemenea refuz nu va putea motiva aplicarea niciunei amenzi sau alte pedepse asupra statului.

2. Niciun stat nu este tinut să depună o cautiune si nici să constituie un depozit, sub orice denumire ar fi acesta, pentru a garanta plata taxelor si a cheltuielilor ocazionate de un proces la care este parte în fata instantei unui alt stat.

 

PARTEA A VI-A

Clauze finale

 

ARTICOLUL 25

Anexa

 

Anexa la prezenta conventie face parte integrantă din aceasta.

 

ARTICOLUL 26

Alte acorduri internationale

 

Dispozitiile prezentei conventii nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor pe care statele părti le pot avea în virtutea acordurilor internationale în vigoare si la care sunt părti, în privinta problematicii care face obiectul prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 27

Solutionarea diferendelor

 

1. Statele părti se angajează să solutioneze diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii pe calea negocierilor.

2. Orice diferend între două sau mai multe state părti privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu poate fi solutionat pe cale de negociere într-un interval de 6 luni, va fi, la cererea oricăruia dintre statele părti, supus procedurii de arbitraj. Dacă într-o perioadă de 6 luni începând de la data cererii de arbitraj statele părti nu se pot întelege asupra organizării procedurii de arbitraj, oricare dintre ele poate prezenta diferendul în fata Curtii Internationale de Justitie, adresând o cerere acesteia în conformitate cu regulile prevăzute în statutul Curtii.

3. Fiecare stat parte poate, la momentul semnării, al ratificării, acceptării sau aprobării prezentei conventii sau al aderării la aceasta, să declare că nu se consideră legat de dispozitiile paragrafului 2. Celelalte state părti nu sunt legate de dispozitiile paragrafului 2 în relatia cu un stat parte care a făcut o asemenea declaratie.

4. Oricare stat parte care a făcut o declaratie în virtutea paragrafului 3 poate să si-o retragă în orice moment, adresând o notificare în acest sens secretarului general al ONU.

 

ARTICOLUL 28

Semnarea

 

Prezenta conventie va fi deschisă spre semnare de către toate statele până la data de 17 ianuarie 2007, la sediul ONU din New York.

 

ARTICOLUL 29

Ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

 

1. Prezenta conventie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare.

2. Prezenta conventie va fi deschisă spre aderare oricărui stat.

3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse pe lângă secretarul general al ONU.

 

ARTICOLUL 30

Intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data depunerii pe lângă secretarul general al ONU a celui de-al 30-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta, va aproba prezenta conventie sau va adera la aceasta după depunerea celui de-al 30-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, conventia va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi care urmează datei depunerii instrumentului pertinent de către acest stat.

 

ARTICOLUL 31

Denuntarea

 

1. Orice stat parte poate denunta prezenta conventie printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al ONU.

2. Denuntarea produce efecte la un an de la data primirii notificării de către secretarul general al ONU. Totusi, prezenta conventie va continua să se aplice în orice chestiune relativă la imunitătile de jurisdictie ale statelor sau în ceea ce priveste bunurile lor, ridicată într-un proces care a fost intentat contra unui stat în fata unei instante a altui stat, înainte de data la care denuntarea produce efecte fată de oricare dintre statele respective.

3. Denuntarea nu va aduce atingere în niciun fel obligatiei pe care o are fiecare stat parte de a îndeplini orice obligatie prevăzută în prezenta conventie, care i-ar fi revenit în virtutea dreptului international, independent de prevederile prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 32

Depozitarul si notificări

 

1. Secretarul general al ONU este depozitarul prezentei conventii.

2. În calitatea sa de depozitar al prezentei conventii, secretarul general al ONU notifică tuturor statelor:

a) orice semnare a prezentei conventii si orice depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori a unei notificări de denuntare, potrivit prevederilor art. 29 si 31;

b) data intrării în vigoare a prezentei conventii, conform art. 30;

c) orice alt act si orice altă notificare sau comunicare care are legătură cu prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 33

Texte autentice

 

Textele în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză si rusă ale prezentei conventii sunt egal autentice.

Drept care subsemnatii, care au fost autorizati de guvernele lor, au semnat prezenta conventie, care este deschisă spre semnare la sediul ONU din New York începând din data de 17 ianuarie 2005.

 

ANEXĂ

la conventie

 

INTERPRETĂRI CONVENITE

în ceea ce priveste sensul anumitor dispozitii ale conventiei

 

Prezenta anexă are ca scop stabilirea sensului anumitor dispozitii care nu au fost clar definite în textul prezentei conventii.

În privinta art. 10

Termenul imunitate folosit la art. 10 trebuie să fie înteles în contextul general al prezentei conventii.

Paragraful 3 al art. 10 nu afectează angajarea răspunderii personale a actionarilor sau angajatilor si nici chestiunile referitoare la situatia în care o entitate a statului a ascuns în mod deliberat situatia sa financiară sau si-a redus activele pentru a evita satisfacerea unei pretentii sau orice alte situatii asemănătoare acesteia.

În privinta art. 11

Referirea la interese în materie de securitate ale statului angajator, cuprinsă în art. 11 paragraful 2 lit. d), vizează în principal chestiunile de securitate natională si de securitate a misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare.

Conform prevederilor art. 41 din Conventia de la Viena din 1961 asupra relatiilor diplomatice si ale art. 55 din Conventia de la Viena din 1963 asupra relatiilor consulare, toate persoanele vizate în aceste articole au datoria de a respecta legile si reglementările statului de rezidentă, inclusiv în ceea ce priveste legislatia muncii. De asemenea, conform prevederilor art. 38 din Conventia de la Viena din 1961 asupra relatiilor diplomatice si ale art. 71 din Conventia de la Viena din 1963 asupra relatiilor consulare, statul acreditar trebuie să-si exercite jurisdictia asupra acestor persoane în asa fel încât să nu obstructioneze într-o manieră excesivă îndeplinirea functiilor misiunii sau pe cele ale oficiului consular.

În privinta art. 13 si 14

Termenul determinare este folosit pentru a se referi nu numai la stabilirea sau verificarea existentei drepturilor protejate, ci si la evaluarea sau aprecierea substantei, inclusiv a continutului, scopului si întinderii acestor drepturi.

În privinta art. 17

Expresia tranzactie comercială include investitiile.

În privinta art. 19

Termenul entitate folosit la lit. c) vizează statul ca persoană juridică independentă, dar include si unitătile constitutive ale unui stat federal, subdiviziunile statului, un organism ori o institutie de stat sau orice altă entitate, dotată cu personalitate juridică independentă.

Expresia bunurile care au legătură cu entitatea, utilizată la lit. c), are un sens mai larg decât numai proprietatea sau posesia.

Art. 19 nu afectează angajarea răspunderii personale a actionarilor sau angajatilor si nici chestiunile referitoare la situatia în care o entitate a statului a ascuns în mod deliberat situatia sa financiară sau si-a redus activele pentru a evita satisfacerea unei pretentii sau orice alte situatii asemănătoare acesteia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la imunitătile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2006.

Nr. 1.323.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 776

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokâr Gâbor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marilena Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Codul penal, exceptie ridicată de Ladislau Valentin Kallai si de Societatea Comercială „Ziua” - S.R.L din Bucuresti în Dosarul nr. 219/2005 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.557 D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Angela Drentea în Dosarul nr. 2.003/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia penală. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.557 D/2006 la Dosarul nr. 1.553 D/2006, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât textul de lege criticat a fost abrogat prin Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 27 martie 2006 si 10 mai 2006, pronuntate în dosarele nr. 219/2005 si nr. 2.003/2006,

Judecătoria Oradea si Tribunalul Cluj - Sectia penală au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Codul penal, exceptie ridicată de Ladislau Valentin Kallai si Societatea Comercială „Ziua” - S.R.L. din Bucuresti si, respectiv, de Angela Drentea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile art. 20 si ale art. 30 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si ale art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Oradea si Tribunalul Cluj - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă ca urmare a abrogării textului de lege criticat prin Legea nr. 278/2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 205 - Insulta - din Codul penal, cu următorul continut:

„Atingerea adusă onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepseste cu amendă.

Aceeasi pedeapsă se aplică si în cazul când se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.

Actiunea penală se pune in miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 30 alin. (1) si (2) referitoare la inviolabilitatea libertătii de exprimare si la interzicerea cenzurii, precum si ale art. 20 privind concordanta prevederilor din Legea fundamentală cu cele din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si pactele si celelalte tratate la care România este parte, coroborate cu cele ale art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că, ulterior sesizării Curtii, art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, a abrogat art. 205 - Insulta - din Codul penal.

Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra dispozitiilor dintr-o lege sau o ordonantă în vigoare, ceea ce exclude exercitarea controlului de neconstitutionalitate asupra unor prevederi legale eliminate din legislatie. Controlul de constitutionalitate nu se poate exercita asupra unor dispozitii legale abrogate si de aceea se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. Interventia Curtii Constitutionale în aprecierea constitutionalitătii unor norme juridice abrogate este incompatibilă nu numai cu scopul si functionalitatea contenciosului constitutional, ci si cu principiul neretroactivitătii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Codul penal, exceptie ridicată de Ladislau Valentin Kallai si de Societatea Comercială „Ziua” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 219/2005 al Judecătoriei Oradea, precum si de Angela Drentea în Dosarul nr. 2.003/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. If din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.735.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinte-condominii, realizate în perioada 1950-1990, denumite în continuare clădiri, si care necesită, după caz:

a) îmbunătătirea performantelor de izolare termică a elementelor de constructie care delimitează de exteriorul clădirii spatiile interioare încălzite;

b) cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de încălzire, de alimentare cu apă caldă de consum.

(2) Prezentele norme metodologice de aplicare a ordonantei de urgentă stabilesc:

a) fundamentarea si derularea programelor anuale;

b) actiunile coordonatorilor programelor anuale si ale proprietarilor/asociatiilor de proprietari;

c) modalitatea de finantare, contractare si decontare a serviciilor/lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor din alocatii de la bugetul de stat, precum si continutul-cadru al conventiilor care se încheie de către autoritătile administratiei publice locale, prin coordonatorii programelor anuale, cu asociatiile de proprietari, potrivit ordonantei de urgentă.

Art. 2. - (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, denumiti în continuare coordonatori locali, având si calitatea de autoritate contractantă.

(2) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit se realizează de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Unitatea de management al proiectului.

Art. 3. - (1) Reabilitarea termică a clădirilor constă, în special, în realizarea unor măsuri speciale, grupate astfel:

a) măsuri aplicabile elementelor de constructie si instalatiilor aferente clădirii, aflate în proprietatea comună indiviză;

b) măsuri aplicabile elementelor de constructie si instalatiilor aferente clădirii, aflate în proprietatea individuală.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau, în principal, în:

a) termoizolarea peretilor exteriori;

b) termoizolarea planseului peste ultimul nivel;

c) termoizolarea planseului peste subsol sau a pardoselii dispuse pe sol, în cazul clădirilor fără subsol;

d) realizarea peste terasă a unui acoperis tip sarpantă sau mansardarea clădirii, după caz;

e) modernizarea usilor/ferestrelor aferente părtilor comune;

f) interventii la conductele si armăturile cu pierderi din subsol/canal termic si, după caz, realizarea echilibrării hidraulice si interventii la instalatia de încălzire, justificate din punct de vedere tehnic, în cazul montării de repartitoare de costuri si robinete termostatate pe corpurile de încălzire din apartamente;

g) alte măsuri speciale, în conditiile ordonantei de urgentă.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) constau, în principal, în:

a) modernizarea ferestrelor/usilor exterioare cu asigurarea schimburilor minime de aer, după caz;

b) montarea de repartitoare de costuri si de robinete termostatate pe corpurile de încălzire din apartamente;

c) alte măsuri speciale, în conditiile ordonantei de urgentă.

(4) Aplicarea măsurilor de reabilitare termică se completează cu repararea/refacerea zonelor de interventie afectate de lucrările de reabilitare termică, după caz.

Art. 4. - (1) Derularea programului de actiuni privind reabilitarea termică a clădirilor cuprinde următoarele etape de interventie:

a) auditul energetic al clădirilor;

b) proiectare etapa I - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurilor specificate în auditul energetic;

c) proiectare etapa a ll-a - elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

d) obtinerea autorizatiei de construire;

e) executarea si receptia lucrărilor de reabilitare termică. (2) Odată cu studiul de fezabilitate se va efectua si

expertiza tehnică a structurii de rezistentă a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; prin expertiza tehnică se stabileste dacă sunt necesare lucrări de interventie-consolidare, a căror realizare conditionează începerea executiei lucrărilor de reabilitare termică. Expertiza tehnică

a structurii de rezistentă se efectuează de către experti tehnici atestati în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, pentru cerinta A1-rezistentă si stabilitate si se finantează din fondurile alocate programului anual de reabilitare termică, în conditiile ordonantei de urgentă.

(3) În situatia în care este prevăzută si măsura mansardării clădirii, înainte de elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică se va efectua, în mod obligatoriu, expertizarea tehnică pentru evaluarea performantei structurii de rezistentă a clădirii, cu respectarea Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

(4) În situatia realizării mansardelor, costul realizării expertizarii tehnice a structurii de rezistentă a clădirii se include în costul realizării mansardelor.

(5) În situatia în care raportul de evaluare calitativă/expertizare tehnică stabileste necesitatea efectuării unor lucrări de interventie la structura de rezistentă a clădirii, prioritare fată de lucrările de reabilitare termică, acestea din urmă se vor executa ulterior sau concomitent cu lucrările de interventie asupra structurii de rezistentă, potrivit solutiei stabilite de proiectant.

(6) Circuitul informational-decizional al etapelor de interventie, prevăzute la alin. (1), este cuprins în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Auditul energetic pentru clădiri se initiază de către coordonatorii locali, la solicitarea asociatiilor de proprietari, si se efectuează de către auditori energetici pentru clădiri, denumiti în continuare auditori, atestati conform legislatiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor tehnice în domeniu, si constă în:

a) identificarea prin analiza termoenergetică a principalelor caracteristici ale clădirilor, ale instalatiilor de încălzire si de alimentare cu apă caldă de consum;

b) stabilirea măsurilor de reabilitare termică necesare în vederea cresterii performantei energetice a clădirii, cuantificate în certificatul de performantă energetică, cu estimarea costurilor, economia de energie scontată, precum si durata de recuperare a investitiei.

(2) Auditul energetic se efectuează pe baza documentatiei existente în cartea constructiei, iar în lipsa acesteia, pe baza releveului clădirii si al instalatiilor aferente, inclusiv a materialelor din care sunt executate elementele de constructie.

Art. 6. - Auditorii îsi pot desfăsura activitatea în calitate de angajat al persoanelor juridice autorizate sau în calitate de persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti în mod independent.

Art. 7. - (1) Elaborarea studiului de fezabilitate, ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare termică, se initiază de către coordonatorii locali si se efectuează de către persoane fizice sau juridice autorizate, cu respectarea legislatiei si a reglementărilor tehnice specifice, în vigoare.

(2) În devizul general al investitiei, costurile totale se defalcă pentru fiecare măsură de reabilitare termică propusă.

(3) Indicatorii tehnico-economici si esalonarea lucrărilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local, conform actelor normative în vigoare, cu acordul prealabil al adunării generale a asociatiei de proprietari.

(4) Etapa a ll-a de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în baza studiului de fezabilitate aprobat, cu respectarea Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si a reglementărilor tehnice în vigoare. Proiectele contin elementele necesare în vederea obtinerii autorizatiei de construire si organizării procedurilor de achizitii publice de lucrări.

(5) Verificarea proiectelor se realizează de către verificatori tehnici atestati, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, pentru cerintele de calitate stabilite de proiectant.

Art. 8. - Executarea lucrărilor de reabilitare termică se realizează de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia atestati, cu respectarea obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si din reglementările tehnice specifice, în vigoare.

Art. 9. - Urmărirea si verificarea executării lucrărilor de reabilitare termică se fac prin diriginti de santier autorizati conform legislatiei în vigoare, care îsi pot desfăsura activitatea în calitate de angajat al persoanelor juridice autorizate sau în calitate de persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti în mod independent, în baza programului pentru controlul calitătii stabilit de proiectant.

Art. 10. - Asociatiile de proprietari, proiectantii si executantii lucrărilor de reabilitare termică, precum si coordonatorii locali sunt obligati să ia toate măsurile tehnico-organizatorice si financiare care le revin, potrivit legii, pentru ca odată începută executarea lucrărilor de reabilitare termică, acestea să continue conform graficului de executie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobati la faza studiu de fezabilitate si în durata de executie stabilită prin autorizatia de construire.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea si derularea programelor anuale

 

Art. 11. - Asociatiile de proprietari transmit coordonatorilor locali solicitarea de includere în program conform anexei nr. 2a), însotită de:

a) fisa de identificare a clădirii, conform anexei nr. 2b);

b) hotărârea adoptată în adunarea generală, cu acordul majoritătii proprietarilor, privind reabilitarea termică a clădirii în conditiile de finantare prevăzute de ordonanta de urgentă si dovada constituirii fondului de reparatii al asociatiei de proprietari.

Art. 12. - Criteriile de selectie a clădirilor propuse a fi incluse în programele anuale sunt:

a) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, proritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;

b) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;

c) existenta unor factori cu efecte agravante asupra igienei si sănătătii oamenilor, precum: igrasie, mucegai etc;

d) vechimea clădirii, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;

e) starea tehnică a clădirilor din punctul de vedere al cerintei de rezistentă si stabilitate, având prioritate cele care nu necesită lucrări de consolidare; pentru clădirile care necesită lucrări de consolidare, se aplică prevederile art. 4 alin. (5) din prezentele norme metodologice;

f) zona climatică, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind în: zona IV, zona III, zona II, zona I, zone climatice stabilite prin reglementările tehnice în vigoare;

g) indicele de necesar de căldură pentru încălzire - pierderile termice -, calculat de către auditor, având prioritate clădirile cu valori mai mari ale acestuia.

Art. 13. - (1) În vederea fundamentării programului pentru anul următor, pe perioada anului în curs se derulează următoarele actiuni:

a) coordonatorii locali, pe baza solicitărilor formulate, prioritizează lista în functie de criteriile de selectie prevăzute la art. 12, centralizează datele conform anexei nr. 3a) si până la data de 1 mai a anului în curs o transmit consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

b) consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, centralizează datele cu respectarea prioritătilor stabilite de coordonatorii locali si, până la data de 15 mai a anului în curs, transmit centralizatoarele conform anexei nr. 3b), însotite de listele de priorităti, la Unitatea de management al proiectului din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

c) Unitatea de management al proiectului centralizează datele în baza cărora fundamentează programul, iar Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului include în proiectul bugetului de stat sumele necesare din alocatii de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor în conditiile ordonantei de urgentă.

(2) În limita resurselor bugetare alocate în acest scop Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin legea bugetului de stat, Unitatea de management al proiectului definitivează proiectul de program, care se aprobă prin ordin al ministrului, potrivit ordonantei de urgentă.

Art. 14. - Clădirile nenominalizate în programul anual rămân în baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programului pe anul următor.

Art. 15. - În baza programului aprobat, se derulează următoarele actiuni:

a) Unitatea de management al proiectului repartizează si comunică alocatiile bugetare pe judete, respectiv pentru municipiul Bucuresti;

b) consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizează si comunică alocatiile bugetare pe localităti, respectiv pentru sectoarele municipiului Bucuresti;

c) coordonatorii locali notifică asociatiile de proprietari din clădirile nominalizate în program si încheie cu acestea conventii, conform anexei nr. 4, pentru derularea etapelor prevăzute la art. 4 alin. (1). Încheierea conventiei este conditie obligatorie pentru mentinerea clădirii în program, în conditiile ordonantei de urgentă.

Art. 16. - După aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate, coordonatorii locali comunică asociatiilor de proprietari valoarea aprobată si cota-parte ce revine acesteia pentru finantarea executării lucrărilor.

Art. 17. - Coordonatorii locali comunică lunar Unitătii de management al proiectului si spre stiintă consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 3c), indicele de necesar de căldură pentru încălzire calculat de auditor, valorile de investitie fundamentate si aprobate în studiile de fezabilitate, precum si duratele de executie aprobate pentru clădirile la care urmează a se elabora proiectul si a se executa lucrările de reabilitare termică.

Art. 18. - Continuarea proiectării si executării lucrărilor de reablitare termică se face în conditiile existentei, la coordonatorii locali, a următoarelor documente:

a) hotărârea adunării generale a proprietarilor privind aprobarea măsurilor de reabilitare termică a clădirii si însusirea indicatorilor tehnico-economici fundamentati prin studiul de fezabilitate;

b) extrasul de cont din care să reiasă fondul de reparatii disponibil finantării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a clădirii care, potrivit legii, revine în sarcina asociatiei de proprietari.

 

CAPITOLUL III

Actiunile coordonatorilor locali si ale proprietarilor/asociatiilor de proprietari

 

Art. 19. - (1) Consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale sunt obligate să pună la dispozitie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

(2) Pentru finantarea programului anual, coordonatorii locali vor deschide un cont separat cu această destinatie, în care vor fi virate sumele aferente alocate din transferuri de la bugetul de stat si, după caz, sumele aferente cotei-părti de participare ce revine asociatiei de proprietari, care se derulează prin contul 50.06.01 „Sume de mandat ale unitătilor administrativ-teritoriale, reprezentând cote-părti de participare depuse de asociatiile de proprietari, conform ordonantei de urgentă, deschis pe numele unitătilor administrativ-teritoriale la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului”.

Art. 20. - (1) Autoritătile administratiei publice locale, prin coordonatorii locali, încheie conventii, conform conventiei-cadru prevăzute în anexa nr. 4, cu asociatiile de proprietari din clădirile nominalizate în programele anuale, în vederea derulării si finantării, în conditiile ordonantei de urgentă, a etapelor pentru reabilitarea termică.

(2) Autoritatea contractantă răspunde, după caz, pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei, prevăzut în anexa nr. 4, la cerintele impuse prin actele normative în vigoare.

(3) La conventie se anexează, la solicitarea coordonatorilor locali, documentele prevăzute la art. 11, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentati în studiul de fezabilitate, documentele prevăzute la art. 18.

(4) Conventia încheiată va contine precizarea explicită a modului de decontare din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari a cheltuielilor aferente executiei lucrărilor de reabilitare termică, respectiv:

a) virarea în contul coordonatorului local a întregii sume aferente cotei-părti de 33% din valoarea executiei lucrărilor;

b) virarea lunară în contul coordonatorului local a sumei aferente cotei-părti de 33% din situatia lunară de plăti;

c) decontarea lunară direct la antreprenor a sumei aferente cotei-părti de 33% din situatia lunară de plăti.

Art. 21. - Coordonatorii locali, în baza conventiilor încheiate, vor actiona pentru:

a) fundamentarea sumelor necesare finantării cheltuielilor privind toate etapele de reabilitare termică, în conditiile prevăzute de ordonanta de urgentă;

b) Încheierea, în conditiile legii, a contractelor dintre persoanele fizice/juridice, în calitate de prestator de servicii si/sau lucrări atestat/autorizat, pe de o parte, si consiliile locale în calitate de investitor si beneficiar în conditiile legii, pe de altă parte, pentru etapele de reabilitare termică;

c) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local, a indicatorilor tehnico-economici fundamentati prin studiul de fezabilitate si însusiti în adunarea generală a proprietarilor;

d) defalcarea pe surse de finantare a cheltuielilor aferente executiei lucrărilor;

e) emiterea autorizatiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică;

f) verificarea documentelor de plată, acordarea vizei de control financiar preventiv si decontarea din alocatii de la bugetul de stat, din bugetul local si, după caz, din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari, a sumelor alocate pentru finantarea cheltuielilor efectuate privind auditul energetic, studiul de fezabilitate, proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică, în conditiile ordonantei de urgentă;

g) urmărirea si verificarea executiei lucrărilor de reabilitare termică, organizarea receptiei la terminarea lucrărilor, precum si a receptiei finale.

Art. 22. - Asociatiile de proprietari, în baza conventiilor încheiate, vor actiona pentru:

a) facilitarea accesului în clădire, în apartamente a persoanelor fizice/juridice atestate/autorizate pentru efectuarea auditului energetic, proiectării si executării lucrărilor de reabilitare termică;

b) aprobarea măsurilor de reabilitare termică si însusirea indicatorilor tehnico-economici fundamentati în studiul de fezabilitate;

c) asigurarea sursei de finantare, în cuantum de 33% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de reabilitare termică, din fondul de reparatii, pe perioada de executie a lucrărilor;

d) asigurarea, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentati în studiul de fezabilitate si până la initierea procedurii de achizitie publică a executiei lucrărilor de reabilitare termică, în contul aferent fondului de reparatii, a unui cuantum minimum de 15% din cota-parte ce revine asociatiei de proprietari pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică. Contul va fi alimentat din contributiile proprietarilor din condominiu sau din alte surse legal constituite, conform prevederilor ordonantei de urgentă;

e) aprobarea în adunarea generală a asociatiei de proprietari a documentelor de plată si, după caz, decontarea lucrărilor executate din fondurile asigurate;

f) participarea la receptie la terminarea lucrărilor, precum si la receptia finală.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de finantare, contractare si decontare a serviciilor/lucrărilor din alocatii de la bugetul de stat

 

Art. 23. - Finantarea cheltuielilor privind auditul energetic, proiectarea, precum si cota de 34% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor nominalizate în programele anuale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se asigură, potrivit ordonantei de urgentă, din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 24. - Pentru decontarea din alocatii de la bugetul de stat a serviciilor contractate persoanele fizice/juridice atestate/autorizate vor depune la coordonatorul local următoarele documente:

a) auditorii, la termenele prevăzute în contracte, auditul energetic în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va înainta asociatiei de proprietari, un exemplar se va pune la dispozitie proiectantului si un exemplar se va arhiva de către coordonatorul local;

b) proiectantii, persoane juridice, la termenele prevăzute în contracte, vor depune studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si detaliile de executie, în 5 exemplare, dintre care 3 exemplare se vor pune la dispozitie executantului, un exemplar se va înainta asociatiei de proprietari si un exemplar se va arhiva de către coordonatorul local. Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori de proiecte atestati conform legislatiei în vigoare;

c) executantii, persoane juridice autorizate, pe baza situatiei lucrărilor executate si verificate conform legislatiei specifice în vigoare, întocmesc situatiile de plată lunare, respectiv situatia de plată la terminarea lucrărilor de reabilitare termică. Situatiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate si avizate de: (i) dirigintii de santier autorizati; (ii) reprezentantul desemnat de asociatia de proprietari care finantează din sursele proprii, conform prevederilor ordonantei de urgentă, executarea lucrărilor de reabilitare termică. Art. 25. - (1) Coordonatorii locali verifică situatiile de plată, întocmesc decontul justificativ, conform anexei nr. 5, si acordă viza de control financiar preventiv.

(2) Până la data de 3 a fiecărei luni pentru luna precedentă, coordonatorii locali înregistrează la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului deconturile justificative în două exemplare.

Art. 26. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Unitatea de management al proiectului si directiile de specialitate:

a) examinează deconturile justificative;

b) Întocmeste nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare pentru finantarea cheltuielilor din alocatii de la bugetul de stat, conform anexei nr. 6.

Ari. 27. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita fondurilor alocate prin Legea bugetului de stat, virează sumele aprobate în bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, la pozitia venituri, la „Subventii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”.

(2) Coordonatorii locali, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, efectuează plătile în conturile auditorilor, proiectantilor sau executantilor, după caz, nominalizati în deconturile justificative.

Art. 28. - Auditul energetic, elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, precum si executarea lucrărilor de reabilitare termică se contractează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - (1) În vederea fundamentării solutiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a clădirilor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului finantează studii, audituri si realizarea de prototipuri în cadrul unor programe-pilot.

(2) Finantarea cheltuielilor privind serviciile si lucrările prevăzute la alin. (1) se va face din fondul constituit din venituri proprii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru activitatea de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 30. - Pentru situatia prevăzută la art. 4 alin. (3), executarea conventiei se suspendă până la asigurarea conditiilor de executie a lucrărilor de reabilitare termică.

Art. 31. - Pentru aplicarea unor prevederi ale prezentelor norme metodologice, în conformitate cu prevederile ordonantei de urgentă si cu alte reglementări în vigoare, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor pot emite instructiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 32. - Anexele nr. 1 -6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DERULAREA

programului anual pentru reabilitarea termică a clădirilor

 

Solicitarea asociatiei de proprietari privind reabilitarea termică a clădirii, adresată coordonatorului local, în baza hotărârii luate în adunarea generală a proprietarilor

 

 

Fundamentarea si aprobarea programului anual de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

 

Semnarea Conventiei între coordonatorul local si asociatia de proprietari pentru derularea etapelor programului

 

 

Efectuarea auditului energetic de către auditori energetici pentru clădiri

 

 

Stabilirea măsurilor de reabilitare termică de către coordonatorul local si asociatia de proprietari

 

 

Emiterea certificatului de urbanism de către autoritatea publică locală

 

 

Proiectare Etapa I

Elaborarea studiului de fezabilitate

 

 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către coordonatorii locali si asociatiile de proprietari

 

 

Proiectare Etapa a ll-a

Proiect tehnic si detalii de executie

 

 

Emiterea autorizatiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică

 

 

Executarea lucrărilor de reabilitare termică

 

 

Receptia la terminarea lucrărilor si receptia finală

 

ANEXA Nr. 2a)

la normele metodologice

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI

Localitatea .........................................

Judetul (sectorul) ...............................

Str. .....................................................

nr.............., bl..................................

Cod postal .........................................

Cod de înregistrare fiscală ...............

Nr............... din ................................

 

Către

Consiliul Local al

..............................

 

Asociatia de proprietari din localitatea ...................................................., judetul (sectorul)..........., cod postal..........., str...................... nr.........., bl........... sectorul ............. cod de înregistrare fiscală ...................., prin prezenta cerere solicită includerea pe lista de priorităti a programului anual de reabilitare termică a clădirii de la adresa sus-mentionată.

În sustinerea cererii se anexează:

- fisa de identificare a clădirii [(anexa nr. 2b)];

- hotărârea adoptată în adunarea generală a asociatiei de proprietari, din care reiese acordul majoritătii proprietarilor de includere în programul anual de reabilitare termică si constituirea fondului de reparatii.

Am luat cunostintă despre prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

 

Data întocmirii ..........................

Presedinte,

...........................

 

ANEXA Nr. 2b)
la normele metodologice

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI

Localitatea ...........................

Judetul (sectorul) .................

Str. .......................................

nr............... bloc ................

Cod postal ...........................

Cod de înregistrare fiscală:

Nr............... din ..................

 

FISA DE IDENTIFICARE A CLĂDIRII

 

a) anul receptiei clădirii ...................................................................................................................................................

b) solutia constructivă privind închiderile perimetrale (materiale):

- tâmplărie exterioară (din lemn, metalică etc.) ........................................................................................................

- pereti exteriori (panouri prefabricate, beton armat, grinzi, stâlpi si zidărie) ......................................................

- acoperis (terasă, sarpantă) ......................................................................................................................................

c) zona climatică............................................................................................................................................................

d) regimul de înăltime al clădirii (S+P+N niveluri) ......................................................................................................

e) numărul de apartamente ..........................................................................................................................................

f) suprafata desfăsurată .................................................................................................................................................

g) modul de furnizare a agentului termic (sisteme centralizate ale unitătilor administrativ-teritoriale, centrală termică de imobil, centrală termică de scară etc.) ..................................................................................................................................

h) modul de înregistrare (contorizat/pausal) si consumul de energie termică în ultimul an calendaristic pentru încălzire si prepararea apei calde menajere ...............................................................................................................................;

i) existenta unor factori cu efecte agravante asupra igienei si sănătătii oamenilor (igrasie, mucegai etc):

j) existenta expertizei tehnice a structurii de rezistentă a clădirii (dacă există, se va anexa o copie a raportului de expertiza tehnică).

Răspundem pentru realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Data întocmirii ....................

Presedinte,

.................................

Administrator,

...........................

 

ANEXA Nr. 3a)

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL ........................................

Nr.................... din ..............................

 

LISTA DE PRIORITĂTI

pe etape de interventie pentru finantarea cheltuielilor privind reabilitarea termică a clădirilor Estimarea cheltuielilor si alocatiilor de la bugetul de stat pentru anul........................

 

 

Nr. crt.

 

 

Adresa imobilului1)

 

 

Anul construirii

 

 

Regimul de înăltime (S+P+N)

 

 

Sistemul constructiv2)

 

 

Numărul de apartamente

 

 

Prioritatea (1,2 .......)

 

 

Aria construită desfăsurată - m2 -

 

 

Total cheltuieli estimate (inclusiv TVA), din care:

Total fonduri alocate de la bugetul de stat3)

- lei -

 

 

Alocatii de la bugetul de stat3) pentru:

Cheltuieli de executie

Audit energetic

- lei -

Proiectare

- lei -

Fond de reparatii al asociatiei de proprietari - lei -

Buget local

-lei -

Alocatii de la bugetul de stat3)

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=8+9+12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.

 

Primar,

......................

Directia tehnică-investitii

Director,

.......................

Directia economică buget-finante

Director,

.......................

 

1) Clădirile care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, listate în ordinea de prioritate stabilită pe baza criteriilor de selectie a clădirilor.

2) Pe baza datelor înscrise în fisa de identificare a clădirii si a constatărilor efectuate în teren.

3) Finantarea se asigură conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002.

 

NOTĂ:

Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel.

Lista de priorităti stabilită de coordonatorii locali se transmite, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, la consiliile judetene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

 

 

ANEXA Nr. 3b)

la normele metodologice

 

CONSILIUL JUDETEAN ................................../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr............................... din ...............................

 

CENTRALIZATORUL

listelor de priorităti pe etape de interventie pentru finantarea cheltuielilor privind reabilitarea termică a clădirilor Estimarea cheltuielilor si alocatiilor de la bugetul de stat pentru anul........................

 

Nr. crt.

Consiliul local

Numărul de clădiri

Prioritatea (1.2 ......n)

Numărul de apartamente

Aria construită desfăsurată

- m2 -

Total cheltuieli (inclusiv TVA), din care:

Total fonduri alocate de la bugetul de stat1)

- lei -

Alocatii de la bugetul de stat1) pentru:

Cheltuieli de executie

Audit energetic

- lei -

Proiectare

- lei -

Fond de reparatii

- lei -

Buget local

- lei -

Alocatii de la bugetul de stat1) - lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=6+7+10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.

 

Presedinte/Primar general,

………………………………

Directia tehnică

Director,

…………………….

Directia economică buget-finante

Director,

…………………….

 

1) Finantarea se asigură conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

NOTĂ:

Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel, pe baza datelor înscrise în listele de priorităti. Centralizatorul listelor de priorităti se transmite însotit de listele de priorităti stabilite de coordonatorii locali, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, la Unitatea de management al proiectului.

 

 

ANEXA Nr. 3c)

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL .............................................................

Nr............................................ din ....................

 

LISTA CLĂDIRILOR

pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor si valorile aprobate din alocatii de la bugetul de stat (conform studiilor de fezabilitate aprobate) pentru anul......

 

Nr. crt.

Adresa imobilului1)

Alocatii de la bugetul de stat3) pentru proiectare (inclusiv TVA)

Valoarea investitiei2)

Esalonarea lucrărilor (inclusiv TVA)

Total alocatii

de la bugetul de stat3)

Total

Din care C+M:

Total

Din care C+M:

Anul 1

Anul 2

Anul 1

Anul 2

Anul 1

Anul 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=2+5

10=2+6

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.

 

Primar,

………………………………

Directia tehnică-investitii

Director,

…………………….

Directia economică buget-finante

Director,

…………………….

 

1) Cădirile care încheie conventii privind proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică în conditiile de finantare prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2) Conform indicatorilor tehnico-economici aprobati din studiul de fezabilitate.

3) Finantarea se asigură conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002.

 

NOTĂ:

Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel.

Lista clădirilor stabilită de coordonatorii locali se transmite atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Autoritatea publică locală

.....................................

Nr. si data înregistrării

.....................................

 

CONVENTIE

- continut-cadru –

 

În scopul contractării serviciilor de audit energetic, studiu de fezabilitate, proiectare, executie a lucrărilor de reabilitare termică si dirigentie de santier se constituie asociatia dintre:

- autoritatea contractantă, reprezentată prin .................................................................., primarul municipiului/orasului/comunei ............................................................................................., respectiv primarul sectorului ......... al municipiului Bucuresti, în calitate de coordonator al programului de reabilitare termică, potrivit ordonantei de urgentă*);

- asociatia de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin ..........., presedintele asociatiei.

1. Prin conventia civilă de constituire a asociatiei contractante se stabilesc, în conditiile si cu respectarea prevederilor ordonantei de urgentă*) si ale celorlalte acte normative în domeniu, următoarele:

a) proprietarii si cotele-părti indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăti individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară;

b) sursele de finantare asigurate în conditiile ordonantei de urgentă*);

c) obligatiile în sarcina fiecărei părti, conform ordonantei de urgentă*) si celorlalte acte normative în vigoare, privind: (i) atribuirea prin procedură de achizitie publică a contractelor de servicii/lucrări pentru reabilitarea termică; (ii) derularea contractelor, receptia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finantare), decontarea cheltuielilor efectuate.

2. Autoritatea contractantă reprezintă asociatia de proprietari, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoanele fizice/juridice care prestează serviciile/lucrările de reabilitare termică.

3. Fiecare parte semnatară a conventiei răspunde, în conditiile legii, pentru îndeplinirea obligatiilor, conform actelor normative în vigoare si conventiei încheiate.

4. Pe parcursul derulării programului, la prezenta conventie se anexează:

a) fisa de identificare a clădirii;

b) hotărârea luată în adunarea generală a asociatiei de proprietari pentru includerea în programul anual;

c) certificatul de urbanism;

d) hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

e) hotărârea luată în adunarea generală a asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei de urgentă*), a executării lucrărilor de reabilitare termică;

f) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform prevederilor ordonantei de urgentă*);

g) autorizatia de construire pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică.

5. Modul de decontare din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari a cheltuielilor aferente executiei lucrărilor de reabilitare termică se face prin**):

a) virarea către coordonatorul local a întregii sume aferente cotei-părti de 33% din valoarea executiei lucrărilor;

b) virarea lunară către coordonatorul local a sumei aferente cotei-părti de 33% din situatia lunară de plăti;

c) decontarea lunară direct la antreprenor a sumei aferente cotei-părti de 33% din situatia lunară de plăti.

6. Conventia îsi încetează valabilitatea odată cu receptia serviciilor/lucrărilor de reabilitare termică, după caz.

7. Prezenta conventie a fost încheiată astăzi, ........., în ...... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.

 

Autoritatea contractantă

Primar,

....................................

Asociatia de proprietari

Presedinte,

................................

 

*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va stabili de comun acord una dintre modalitătile prezentate la lit. a), b) si c).

 

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL .................................

Nr........................... din ...............

 

Aprobat

Primar,

................

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru luna........anul......

pentru finantarea cheltuielilor din alocatii de la bugetul de stat în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programe anuale

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Tipul actiunii1):

AE

P

Ex

Date din contractele încheiate, aferente actiunilor în derulare

Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor realizate

Sumele solicitate din alocatii de la bugetul de stat2)

Nr. si data contractului

Valoarea contractului (inclusiv TVA)

Denumirea persoanei fizice/juridice atestate/ autorizate

In luna pentru care s-a întocmit decontul justificat

- lei -

Cumulat de la începutul lucrării

- lei -

In luna pentru care s-a întocmit decontul justificat

- lei -

Cumulat de la începutul lucrării

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

pe actiuni

 

 

AE

 

 

 

P

 

 

 

Ex

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Răspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Directia tehnică-investitii

Director,

…………………….

Directia economică buget-finante

Director,

…………………….

Vizat

Control financiar preventiv

 

1) AE - audit energetic; P - proiectarea lucrărilor de reabilitare termică (etapa I - studiu de fezabilitate; etapa a ll-a - proiect tehnic si detalii de executie); Ex - executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică, finantate din alocatii de la bugetul de stat în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002.

2) Conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002.

 

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

 

 

 

Propun aprobarea

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului

................................................

Aprobat

Ministru

.........................

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru luna........anul.......

privind deschiderea de credite bugetare pentru finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, nominalizate în programe anuale

 

Nr. crt.

 

Consiliul local

Tipul actiunii:

Sumele din alocatii de la bugetul de stat

Denumire

Nr. si data decontului justificativ înregistrat la MTCT

Solicitate de consiliul local

- lei -

Aprobate

- lei -

0

1

2

3

4

5

1.

.

.

 

 

 

AE

 

 

P

 

 

Ex

 

 

n

 

 

 

 

 

AE

 

 

P

 

 

Ex

 

 

 

 

TOTAL pe actiuni:

 

 

AE

 

 

 

 

P

 

 

 

 

Ex

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat,

..............................

Directia generală achizitii

În lucrări publice si infrastructură rurală

Director general,

...........................

Directia generală economică si buget

Director general,

.....................................

 

 

AE - audit energetic; P - proiectarea lucrărilor de reabilitare termică (etapa I - studiu de fezabilitate; etapa a ll-a - proiect tehnic si detalii de executie); Ex - alocatii de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică în conditiile de finantare ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002.

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 15/2006 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

În baza prevederilor art. 3, 16 si 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3-9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 21 noiembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 15/2006 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2006.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 15/2006

pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

Având în vedere prevederile art. 3-9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative o entitate trebuie să obtină: autorizatia de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 16 si 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, emite prezenta normă.

Art. 1. - Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) participatiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;”.

2. La articolul 16, litera e) a alineatului (1) se abrogă.

3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru fiecare dintre actionarii, persoane juridice, cu participatii mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 10% cumulat, se va prezenta numai documentatia prevăzută la alin. (1) lit. a).”

4. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Actionarii, persoane fizice, care detin mai putin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 33% cumulat, sunt exceptati de la cerinta prezentării documentelor prevăzute la alin. (2).”

5. Anexa nr. 6 la normă va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 6

la normă

 

Declaratie nr.1

pe proprie răspundere privind afilierea

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin împuterniciti.

Subsemnatul1) ................................, cu domiciliul în ............................................, posesor al actului de identitate tip2) ....., seria....., nr......, eliberat de ........................., la data de ................, valabil pana la data de ..............., CNP..................................., în calitate de3)...........................al societătii de administrare a fondului de pensii facultative ...................................., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, in raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

Subsemnatul4) ................ reprezentant legal al SC5) ................................, cu sediul social în........................, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr............... ,(seria, numărul si data emiterii) ......... si Codul unic de înregistrare ............................, declar că SC5)..............................în calitate de actionar al societătii de administrare a fondului de pensii facultative ..................................... are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Lege.

 

Relatii de afiliere6):

 

Nr. crt.

Numele si prenumele persoanei fizice / Denumirea societătii cu care declarantul se află în relatii de afiliere

Felul afilierii conform art. 2 alin.(2) din Lege

Statul al cărui cetătean este persoana fizică si statul de rezidentă al acesteia / Statul de rezidentă al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii /drepturile de vot (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2)Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează functia detinută: actionar, membru în Consiliul de Administratie, membru în Comitetul de Directie.

4) Se completează numai în cazul actionarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

5) Se completează cu aceeasi denumire. ®) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice cât si de persoanele juridice.”

 

 

6. Anexa nr. 7 la normă va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 7

la normă

 

Declaratie nr. 2

pe proprie răspundere privind detinerile reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model.

Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

 

Subsemnatul1) .................................,cu domiciliu! În ............................................, posesor al actului de identitate tip2) ....., seria ....., nr. .....,eliberat de ........................., la data de ................, valabil pana la data de ..............., CNP..................................., în calitate de3) ........................... al societătii de administrare a fondului de pensii facultative .................................... declar prin prezenta că am/nu am detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul4) ................ reprezentant legal al SC5) ................................. cu sediul social în ........................... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. .............. (seria, numărul si data

emiterii) ......... si Codul unic de înregistrare ............................ declar prin prezenta că SC5) ............................... că are/nu are detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:.

 

Detineri individuale ):

 

Nr. crt.

Denumirea societătii /numele si prenumele persoanei fizice

Statul de rezidentă al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii /drepturile de vot (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează functia detinută: actionar, membru în Consiliul de Administratie, membru în Comitetul de Directie.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică caro are calitatea de reprezentant legal al actionanjlui persoană juriofca.

5) Se completează cu aceeasi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice cât si de persoanele juridice.”