MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.055. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.056. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.057. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.058. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.059. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.060. – Decret pentru numirea unui procuror

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

123. – Decizie privind promovarea temporară a domnului Ion Anghel în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.347/5.– Ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. – Hotărâre privind retragerea autorizatiei Nova Bank – S.A.

 

21. – Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a HVB Bank România – S.A. ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A.

 

22. – Hotărâre privind autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

71. – Hotărâre privind prelungirea perioadei de înscriere la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, sesiunea septembrie–octombrie 2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Mircea Iuliana se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurătei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.055.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor,  republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Lucanu Iuliana se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.056.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Ileana-Nită Vali Stefania se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.057.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Bosianu Diana Gabriela se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.058.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Domocos Carmen Adriana se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alesd.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.059.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Crăciunescu Adrian Constantin se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăsani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.060.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Ion Anghel în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

Având în vedere:

– propunerea formulată de ministrul mediului si gospodăririi apelor prin Adresa nr. 4.193/SB din 14 august 2006;

– Decizia primului-ministru nr. 12/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 21 februarie 2006, prin care domnul Ion Anghel a fost promovat cu caracter temporar (6 luni) în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

– prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora, în mod exceptional, această perioadă de 6 luni poate fi prelungită cu maximum 3 luni;

– avizul favorabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, comunicat prin Adresa nr. 1.057.875 din 11 august 2006, pentru exercitarea de către domnul Ion Anghel, cu caracter temporar (3 luni), a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu  modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Anghel se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 123.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.347 din 14 august 2006

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 5 din 14 august 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, modificată prin Legea nr. 131/2006, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.214/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agentilor economici,

în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si guvernatorul Băncii Nationale a României emit următorul ordin:

Art. I. – Sistemul de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare începând cu raportarea contabilă semestrială a anului 2006.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

privind Sistemul de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit

 

1. Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea si depunera raportărilor contabile semestriale ale institutiilor de credit, prevăzute la capitolul I, se modifică si se completează după cum urmează:

“a) La punctul 1 «Generalităti», alineatul 3 va avea următorul cuprins:

«În ceea ce priveste organizatiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc si prezintă Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României raportările contabile semestriale care să reflecte operatiunile si situatia lor financiară, precum si raportările contabile semestriale care să reflecte operatiunile si situatia financiară a retelei cooperatiste de credit. La întocmirea raportărilor contabile semestriale care reflectă operatiunile si situatia financiară a retelei cooperatiste de credit se vor avea în vedere si prevederile pct. 1.3 prima liniută din Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 6/2005

b) La punctul 3 «Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale», alineatul 1 va avea următorul cuprins:

«Depunerea raportărilor contabile semestriale sau, după caz, a declaratiilor institutiilor de credit care nu au desfăsurat activitate până la data de 30 iunie a anului de raportare ori care se află în curs de lichidare, către Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României si unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se va efectua până la data de 25 august a anului de raportare.»

c) La punctul 4 «Informatii privind completarea raportărilor contabile semestriale» – «Date informative (cod 30) – II. Date privind plătile restante – Contributiile pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate», se abrogă trimiterea la Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare.“

2. Modelele formularelor “Bilant (cod 10)“, “Contul de profit si pierdere (cod 20)“ si “Date informative (cod 30)“, prevăzute la capitolul II “Modelele formularelor de raportare semestrială a institutiilor de credit“, se înlocuiesc cu următoarele formulare*):

 

*) Formulare

 

 

 

 

3. Ca urmare a modificării formatelor “Bilant“ si “Contul de profit si pierdere“, potrivit prevederilor pct. 2, pentru pozitiile renumerotate se vor avea în vedere modificările aduse concordantelor cu planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevăzute la pct. 5 si 6. Pentru celelalte pozitii decât cele prezentate la pct. 5 si 6 rămân valabile concordantele prevăzute la cap. III din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare.

4. Denumirea capitolului III va fi următoarea:

“Concordantele între planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si formatul bilantului si contului de profit si pierdere“

5. Concordantele între planul de conturi al institutiilor de credit si unele pozitii din formatul “Bilant“, prevăzute la capitolul III, se modifică si se completează astfel:

6. Concordantele între planul de conturi al institutiilor de credit si unele pozitii din formatul “Contul de profit si pierdere“, prevăzute la capitolul III, se modifică si se completează astfel:

7. La capitolul V “Controlul raportărilor contabile semestriale ale institutiilor de credit“, punctul A “Corelatii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrială“ – “Bilant (cod 10)“ se modifică după cum urmează:

“– Corelatia aferentă pozitiei 350 se modifică si este următoarea: «350 = 353 + 355 + 356»

Corelatiile aferente pozitiei 150 se înlocuiesc cu următoarele corelatii:

«140 = 450

140 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130»

Corelatia aferentă pozitiei 440 se înlocuieste cu următoarea corelatie:

«450 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 – 426 + 433 – 436 + 440»“

8. La capitolul V “Controlul raportărilor contabile semestriale ale institutiilor de credit“, punctul A “Corelatii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrială“ – “Contul de profit si pierdere (cod 20)“ se modifică după cum urmează:

“– Corelatiile aferente pozitiilor 173, 176, 223, 226 si 260 se abrogă.

– Corelatiile aferente pozitiilor 203 si 206 se înlocuiesc cu următoarele corelatii:

«183 = 160 – 170, dacă (160 – 170) >= 0

186 = – (160 – 170), dacă (160 – 170) < 0»

Corelatiile aferente pozitiilor 253 si 256 se înlocuiesc cu următoarele corelatii:

«213 = 190 – 200, dacă (190 – 200) >= 0

216 = – (190 – 200), dacă (190 – 200) < 0»

Corelatiile aferente pozitiilor 283 si 286 se înlocuiesc cu următoarele corelatii:

«243 = 213 – 216 – 220 – 230, dacă (213 – 216 – 220 – 230) >= 0

246 = – (213 – 216 – 220 – 230), dacă (213 – 216 – 220 – 230) < 0

243 – 246 = 213 – 216 – 220 – 230»“.

9. La capitolul V “Controlul raportărilor contabile semestriale ale institutiilor de credit“, punctul B “Corelatii dintre formularele de raportări contabile semestriale ale institutiilor de credit“ va avea următorul cuprins:

“Formular cod 10 Relatia Formular cod 20 coloana 2 coloana 2

433 = 243

436 = 246

Formular cod 20 Formular cod 30 coloana 2 coloana 2

243 = 101

246 = 102“

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei Nova Bank – S.A.

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de supraveghere înregistrat la Nova Bank – S.A. sub nr. 1.060 din 10 martie 2006, întocmit de echipa de inspectie a Băncii Nationale a României, cu privire la:

1. încălcarea unor prevederi ale legii privind activitatea bancară si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum si ale normelor proprii ale băncii constând, în principal, în:

– neconstituirea rezervelor minime obligatorii, stabilite conform art. 1 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare;

– înregistrarea unui nivel al fondurilor proprii si a capitalului initial sub limita minimă, stabilit prin Normele Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii, cu modificările ulterioare;

– înregistrarea unui nivel al indicatorului de lichiditate sub limita minimă prevăzută de Normele Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, cu modificările si completările ulterioare;

– desfăsurarea activitătii băncii, începând cu luna noiembrie 2005, numai cu un singur conducător, încălcându-se prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare;

2. neaducerea la îndeplinire a ordinelor emise de conducerea Băncii Nationale a României, constând în:

– mentinerea unor sume în conturi deschise la Banca de Investitii si Tehnologii din Moscova (Ordinul viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 141 din 30 martie 2004 si nr. 362 din 1 octombrie 2004);

– nevalorificarea garantiei bancare emise de Banca de Investitii si Tehnologii din Moscova (Ordinul primviceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 98 din 12 octombrie 2005);

3. periclitarea credibilitătii si viabilitătii băncii prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredintate, fapte prevăzute la art. 99 alin. 1 lit. a), e) si f) din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, considerente care dovedesc că banca nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sănătoase,

în temeiul art. 99 alin. 2 lit. d) coroborat cu art. 105 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. – Retragerea Autorizatiei de functionare seria B nr. 000024 din data de 24 ianuarie 1997 a Nova Bank – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P3, tronson II, sectorul 4, si dizolvarea urmată de lichidarea băncii în temeiul art. 130 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare. Lichidator va fi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar potrivit art. 133 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Natională a României potrivit art. 149 alin. 1 sau, după caz, până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta de judecată potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, executarea prezentei hotărâri nu se suspendă.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Nova Bank – S.A. si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în două cotidiene de circulatie natională.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată registrului comertului pentru a fi înscrisă, în conformitate cu prevederile art. 232 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Prezenta hotărâre îsi produce efectele de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 20.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a HVB Bank România – S.A. ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A.

 

Având în vedere solicitarea Băncii Comerciale “ION TIRIAC“ – S.A. si a HVB Bank România – S.A., formulată prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 17.320 din 5 iunie 2006,

în temeiul prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, si ale art. 6 alin. (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea băncilor,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. – Retragerea Autorizatiei de functionare seria A nr. 000009 din data de 13 aprilie 1998 a HVB Bank România – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, etajele 1, 2 si 3, sectorul 1, cod unic de înregistrare R9975068, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/9351/1997, ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A.

Art. 2. – Hotărârea privind retragerea autorizatiei HVB Bank România – S.A. va produce efecte începând cu data fuziunii.

Art. 3. – Originalul autorizatiei retrase se va restitui Băncii Nationale a României în termenul prevăzut la art. 7 din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea băncilor.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 august 2006.

Nr. 21.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A.

 

Având în vedere solicitarea de autorizare a procesului de fuziune, formulată de Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A. (bancă absorbantă) si de HVB Bank România – S.A. (bancă absorbită), prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 17.320 din 5 iunie 2006,

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, precum si ale art. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea băncilor,

în temeiul art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. – Autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A., conform Proiectului de fuziune anexat la cererea de autorizare.

Art. 2. – Hotărârea privind autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a HVB Bank România – S.A. de către Banca Comercială “ION TIRIAC“ – S.A. are valabilitate 6 luni de la data comunicării.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi transmisă Băncii Comerciale “ION TIRIAC“ – S.A. si HVB Bank România – S.A.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 august 2006.

Nr. 22.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de înscriere la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, sesiunea septembrie–octombrie 2006

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 14 august 2006, hotărăste:

Articol unic. – Perioada de înscriere la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, sesiunea septembrie–octombrie 2006, se prelungeste de la data de 10 august 2006 până la data de 31 august 2006, ora 16,00.

 

p. Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Marius Burdusel

 

Bucuresti, 18 august 2006.

Nr. 71.