MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 369         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 aprilie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

106. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

444. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

431. – Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

432. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

433. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

434. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

445. – Decret privind avansarea în gradul profesional următor a unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

446. – Decret pentru numirea procurorului militar sef adjunct al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

447. – Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei internationale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005

 

448. – Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferintei părtilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

538. – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

539. – Hotărâre privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgentă destinate acordării de ajutoare umanitare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 15 noiembrie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 20, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) În scopul prevenirii înregistrării de noi datorii, arieratele recunoscute se vor plăti după analiza, evaluarea si restructurarea unitătilor sanitare cu paturi, care au acumulat datorii până la 31 mai 2005, de către Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate.“

2. Articolul 21 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2006.

Nr. 106.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 444.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului chestor de politie Oros Filimon Ioan îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 48 din 3 aprilie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Voicu Vasile Dumitru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 432.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 49 din 3 aprilie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Mediseanu Anton Mircea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 433.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 50 din 3 aprilie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Dumitru Niculae Aurel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 434.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind avansarea în gradul profesional următor a unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului chestor de politie Alexandru Ioan Corneliu-Alexandru i se acordă gradul profesional de chestor principal de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea procurorului militar sef adjunct al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată,

având în vedere propunerea ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Dan Voinea se numeste în functia de procuror militar sef adjunct al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 446.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei internationale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 105 din 5 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia internatională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 447.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferintei părtilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 100 din 29 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost  modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferintei părtilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 448.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în cuantum de 150 lei (RON) pentru fiecare persoană din familiile care au fost strămutate din propriile locuinte în urma inundatiilor ce au afectat judetele Brăila, Caras-Severin, Călărasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Mehedinti, Olt si Tulcea.

Art. 2. – (1) Sumele acordate cu titlu de ajutoare de urgentă potrivit prevederilor prezentei hotărâri se stabilesc prin anchete sociale efectuate de directiile de muncă, solidaritate socială si familie din judetele prevăzute la art. 1.

(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2006.

Art. 3. – Ajutoarele de urgentă se acordă în baza aprobării ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, pe măsură ce sunt primite anchetele sociale efectuate de directiile de muncă, solidaritate socială si familie din judetele prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 538.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgentă destinate acordării de ajutoare umanitare

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă acumularea ca stoc de urgentă destinat acordării de ajutoare umanitare populatiei sinistrate, în limita sumei de 35.000 mii lei (RON), a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Pentru finantarea acumulării cantitătilor de produse prevăzute în anexă se aprobă suplimentarea bugetului Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 35.000 mii lei (RON).

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează cu suma de 35.000 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. – Se aprobă scoaterea din rezervele de stat, la solicitarea institutiilor prefectului, ca ajutor umanitar cu titlu gratuit, a produselor acumulate conform art. 1.

Art. 4. – Scoaterea efectivă din stocul rezervă de stat se va face cu aprobarea primului-ministru.

Art. 5. – Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat“ prin creditul contului 304128 “Stocuri de urgentă de materiale si ambalaje“, respectiv prin creditul contului 3041 “Materiale rezerve de stat“, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele solicitante.

Art. 6. – (1) Transportul produselor până la locurile indicate de institutiile prefectului din judetele solicitante se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de institutiile prefectului din judetele beneficiare ale ajutorului umanitar.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 7. – (1) Institutiile prefectului din judetele beneficiare vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei afectate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele beneficiare, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 8. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 539.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se acumulează în rezervele de stat ca stoc de urgentă destinat acordării de ajutoare umanitare

 

Nr.

crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Paturi

bucată

10.000

2.

Saci de dormit

bucată

20.000

3.

Pături

bucată

20.000

4.

Saltele

bucată

20.000

5.

Corturi

bucată

5.000

6.

Aragazuri cu butelii

bucată

5.000

7.

Lapte praf

tonă

15

8.

Apă minerală

litru

80.000

9.

Săpun

tonă

5

10.

Detergenti

tonă

5

11.

Lighene

bucată

5.000

12.

Felinare cu petrol

bucată

5.000

13.

Pelerine de ploaie

bucată

20.000

14.

Cizme din cauciuc

pereche

5.000