MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 903         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

261. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 

961. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 

267. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005

 

Acord între România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate

 

969. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005

 

270. – Lege pentru înfiintarea comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu

 

972. – Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu

 

275. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

977. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

276. – Lege pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994

 

978. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, cu următoarea modificare:

Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credintă crestină pe pământul românesc, se va construi în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, conform proiectului avizat cu respectarea normelor în vigoare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 261.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 961.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 267.

 

ACORD*)

între România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate

 


*) Traducere.

 

România si Uniunea Europeană, denumită în continuare UE, reprezentată de Presedintia Consiliului Uniunii Europene, denumite în continuare părti,

având în vedere că România si UE urmăresc obiectivul comun de întărire a propriei securităti prin toate mijloacele si pentru a oferi cetătenilor lor un grad înalt de sigurantă în domeniul securitătii,

având în vedere că România si UE sunt de acord asupra organizării de consultări si asupra cooperării pe probleme de interes comun legate de securitate,

având în vedere că în acest context este permanent nevoie să se schimbe informatii clasificate între România si UE, recunoscând faptul că o consultare si cooperare depline si eficiente pot necesita atât accesul la informatiile si materialele clasificate ale României si UE, cât si schimbul de informatii si materiale clasificate între România si UE,

întelegând că accesul si schimbul de informatii si materiale clasificate necesită măsuri de securitate corespunzătoare,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor privind întărirea securitătii fiecăreia dintre părti prin orice mijloace, prezentul acord se aplică informatiilor sau materialelor clasificate sub orice formă, furnizate sau schimbate între părti.

 

ARTICOLUL 2

 

În întelesul prezentului acord, informatii clasificate înseamnă orice informatii (respectiv cunostinte care pot fi comunicate sub orice formă) sau materiale care vor fi protejate împotriva divulgării neautorizate ori care au fost astfel desemnate printr-o clasificare de securitate (denumite în continuare informatii clasificate).

 

ARTICOLUL 3

 

În întelesul prezentului acord, UE înseamnă Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare: Consiliul ), secretarul general/înaltul reprezentant si Secretariatul General al Consiliului, precum si Comisia Comunitătilor Europene (denumită în continuare Comisia Europeană).

 

ARTICOLUL 4

 

Fiecare parte:

a) va proteja si va păstra în sigurantă informatiile ce fac obiectul prezentului acord, furnizate de sau schimbate cu cealaltă parte;

b) se va asigura că informatiile clasificate, furnizate sau schimbate, care fac obiectul prezentului acord, îsi păstrează nivelul de clasificare atribuit de partea emitentă. Partea primitoare va asigura protectia informatiilor clasificate în conformitate cu propriile reglementări de securitate pentru informatii sau materiale ce detin o clasificare de securitate echivalentă, conform dispozitiilor prevăzute în aranjamentele de securitate ce vor fi încheiate în temeiul art. 11 si 12;

c) nu va folosi informatiile clasificate ce fac obiectul prezentului acord în alte scopuri decât cele stabilite de emitent sau pentru care informatiile sunt furnizate ori schimbate;

d) nu va divulga informatiile clasificate ce fac obiectul prezentului acord unor terti sau oricărei alte institutii UE ori entităti decât celor mentionate în art. 3, fără acordul prealabil al emitentului.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Informatiile clasificate pot fi divulgate sau transmise, în conformitate cu principiul controlului emitentului, de către o parte, partea emitentă, celeilalte părti, partea primitoare.

2. Pentru transmiterea către alti destinatari decât cei mentionati la art. 3, partea primitoare va lua decizia privind transmiterea sau divulgarea de informatii clasificate după obtinerea acordului părtii emitente, în conformitate cu principiul controlului emitentului, definit în propriile reglementări de securitate.

3. Pentru implementarea paragrafelor 1 si 2 nu este posibilă transmiterea generală, dacă părtile nu au stabilit si nu au convenit proceduri referitoare la anumite categorii de informatii, relevante pentru cerintele lor de operare.

 

ARTICOLUL 6

 

Fiecare dintre părti, precum si institutiile prevăzute la art. 3 vor avea structuri si programe de securitate bazate pe acele principii fundamentale si standarde minime de securitate ce vor fi implementate în sistemele de securitate ale părtilor, elaborate în conformitate cu art. 11 si 12, pentru a se asigura că informatiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord li se aplică un nivel de protectie echivalent.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Părtile se vor asigura că toate persoanele care, în îndeplinirea îndatoririlor oficiale, necesită acces sau ale căror îndatoriri ori functii pot permite accesul la informatiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord sunt verificate corespunzător înainte de a li se acorda accesul la astfel de informatii.

2. Procedurile de verificare vor stabili dacă o persoană poate avea acces la informatii clasificate, tinând cont de loialitatea, încrederea si onestitatea sa.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile se vor sprijini reciproc cu privire la securitatea informatiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord si în probleme de securitate comune. Autoritătile vor efectua consultări si inspectii reciproce de securitate conform art. 11 pentru a evalua modul de implementare a aranjamentelor de securitate în domeniul lor de competentă, stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 si 12.

 

ARTICOLUL 9

 

1. În sensul prezentului acord:

a) în ceea ce priveste UE, toată corespondenta va fi trimisă Consiliului la următoarea adresă:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

175, Rue de la Loi/Wetstraat

B 1048, Brussels

Toată corespondenta va fi trimisă de către seful Registrului Consiliului către statele membre si Comisia Europeană, conform paragrafului b);

b) în ceea ce priveste România, toată corespondenta va fi trimisă, când va fi necesar, prin Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană, la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), la următoarea adresă:

Guvernul României

Oficiul Registrului National al Informatiilor

Secrete de Stat (ORNISS)

str. Mures nr. 4, sectorul 1

Bucuresti, România

2. În cazuri exceptionale, corespondenta trimisă de o parte, accesibilă numai unor persoane, organisme sau servicii abilitate ale acelei părti, poate fi, din ratiuni determinate de natura activitătii respective, adresată si accesibilă numai acelor persoane, organisme sau servicii abilitate ale celeilalte părti, desemnate în mod expres ca destinatari, potrivit competentelor acestora si în conformitate cu principiul necesitătii de a cunoaste. În ceea ce priveste Uniunea Europeană, această corespondentă va fi trimisă prin seful Registrului Consiliului.

 

ARTICOLUL 10

 

Guvernul României si secretarii generali ai Consiliului si ai Comisiei Europene vor urmări implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 11

 

Pentru implementarea prezentului acord:

1. Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), sub îndrumarea si din partea Guvernului României, actionând în numele Guvernului României si sub autoritatea sa, răspunde de elaborarea aranjamentelor de securitate pentru protectia si păstrarea în sigurantă a informatiilor clasificate furnizate României conform prezentului acord.

2. Secretariatul General al Oficiului de Securitate al Consiliului (denumit în continuare Oficiul de Securitate al SGC), sub îndrumarea si din partea secretarului general al Consiliului, actionând în numele Consiliului si sub autoritatea sa, răspunde de elaborarea aranjamentelor de securitate pentru protectia si păstrarea în sigurantă a informatiilor clasificate furnizate către UE conform prezentului acord.

3. Directia de Securitate a Comisiei Europene, actionând în numele Comisiei Europene si sub autoritatea acesteia, răspunde de elaborarea aranjamentelor de securitate pentru protectia informatiilor clasificate furnizate sau schimbate conform prezentului acord în cadrul Comisiei Europene si în interiorul locatiilor acesteia.

 

ARTICOLUL 12

 

Aranjamentele de securitate încheiate în conformitate cu art. 11, ca urmare a acordului celor trei institutii implicate, vor reglementa standardele pentru protectia de securitate reciprocă a informatiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord. Pentru UE, aceste standarde vor fi supuse aprobării de către Comitetul de Securitate al Consiliului.

 

ARTICOLUL 13

 

Autoritătile definite în art. 11 vor stabili procedurile ce se vor aplica în cazul compromiterii dovedite sau suspectate a informatiilor clasificate ce fac obiectul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 14

 

Înainte de furnizarea între părti de informatii clasificate conform prezentului acord, autoritătile de securitate responsabile, definite în art. 11, trebuie să confirme că partea primitoare poate proteja si păstra în sigurantă informatiile ce fac obiectul prezentului acord în conformitate cu măsurile stabilite în temeiul art. 11 si 12.

 

ARTICOLUL 15

 

Prezentul acord nu împiedică în nici un fel părtile să încheie alte acorduri referitoare la furnizarea sau schimbul de informatii clasificate în sensul prezentului acord, cu conditia ca acele acorduri să nu fie în contradictie cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 16

 

Toate diferentele de interpretare sau apărute în aplicarea prezentului acord între România si UE vor fi rezolvate prin negocieri între părti.

 

ARTICOLUL 17

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a primei luni după ce părtile si-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.

2. Prezentul acord poate fi revăzut în vederea amendării, la cererea oricăreia dintre părti.

3. Orice amendament la prezentul acord va fi adus doar în scris si de comun acord între părti. Amendamentul va intra în vigoare după notificarea reciprocă conform paragrafului 1.

 

ARTICOLUL 18

 

Prezentul acord poate fi denuntat de o parte prin notificare scrisă de denuntare trimisă celeilalte părti.

Denuntarea va produce efecte la 6 luni după primirea notificării de către cealaltă parte, dar nu va afecta obligatiile deja contractate prin clauzele prezentului acord.

În special, toate informatiile clasificate furnizate sau schimbate ca urmare a prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile expuse în prezentul acord.

Drept dovadă subsemnatii, pe deplin autorizati, am semnat prezentul acord.

Semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, în două exemplare în limba engleză.

 

Pentru România,

Lazăr Comănescu

Pentru Uniunea Europeană,

Javier Solana Madariaga

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 969.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita, având în componentă satele Gura Ialomitei si Luciu, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Gura Ialomitei se stabileste în satul Gura Ialomitei.

Art. 2. – (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihail Kogălniceanu are în componentă satele Mihail Kogălniceanu si Hagieni.

(2) Resedinta comunei Mihail Kogălniceanu rămâne satul Mihail Kogălniceanu.

Art. 3. – (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 4. – (1) Consiliul Judetean Ialomita si delegatii “mputerniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ialomita si Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, repartizează veniturile si cheltuielile si patrimoniul actual al comunei Mihail Kogălniceanu între comunele Mihail Kogălniceanu si Gura Ialomitei.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Gura Ialomitei se administrează si se gestionează prin autoritătile locale ale acestei comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judetului Ialomita.

(3) Bugetul comunei Gura Ialomitei pe anul 2005 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Ialomita.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Mihail Kogălniceanu si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Gura Ialomitei.

Art. 5. – Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. – Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita, functionează în conditiile legii, în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. – Anexele la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 972.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 23 iunie 2005 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 275.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 977.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Articolul 3 din Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele 2, 21 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Arendasii, persoane fizice, pot fi cetăteni români sau cetăteni străini.

Persoanele fizice prevăzute la alin. 2 trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă sau un atestat de cunostinte agricole ori de practică agricolă si să prezinte garantiile solicitate de arendatori. Atestatul este eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar în cazul persoanelor fizice străine, de autoritatea competentă din statul de origine sau de provenientă.

Arendasii, persoane juridice, pot fi de nationalitate română sau străină si trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole si să prezinte garantiile solicitate de arendator.“

2. Alineatul 31 se abrogă.

Art. II. – Prevederile art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la posibilitatea dobândirii calitătii de arendas de către cetătenii străini si persoanele juridice străine intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 978.