MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 979         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.022. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.261. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 martie 2005 si la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

1.275. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

895. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind suspendarea aplicabilitătii prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

62. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2005 privind înregistrarea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu“,

pentru rezultatele deosebite obtinute în pregătirea si modernizarea capacitătilor specifice de selectie, expertiză, asistentă medicală si cercetare stiintifică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu“.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2005.

Nr. 1.022.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 martie 2005 si la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 martie 2005 si la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.261.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

23 martie 2005

 

Către: Banca Mondială

Washington DC – S.U.A.

Domnul Anand K. Seth

Director de tară

Departamentul tărilor din Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Referitor la: Amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală (Împrumut nr. 4602 RO)

 

Stimate domnule Seth,

Ca urmare a ultimelor evolutii în implementarea Proiectului de finantare rurală (Proiect) si în baza recentelor aprobări emise de Bancă pentru solicitările aditionale ale băncilor comerciale de a accesa facilitătile de credit ale Proiectului, pentru a asigura angajarea integrală a fondurilor si performantă în implementarea Proiectului, am dori să propunem unele amendamente la anexa nr. 1 la Acordul de împrumut – “Trageri din împrumut“.

Până la începutul anului 2005, în cadrul părtii A a Proiectului – Credit rural si facilitatea de leasing – trei bănci, două societăti de leasing si trei furnizori de microcredite participă în Proiect cu un angajament total existent în valoare de 39,014 milioane USD. De curând au fost aprobate de Bancă solicitări de fonduri suplimentare în valoare de 28,5 milioane USD (Banca Carpatica, Banca Transilvania, Banca “Ion Tiriac“ si MotorActive), care vor ridica suma angajată în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului la peste 57 milioane USD.

Din fondurile angajate au fost virate 64 de împrumuturi, 153 de leasinguri si peste 2.800 de microcredite până la sfârsitul lunii februarie 2005, reprezentând un total de 22 milioane USD (27,5% din suma împrumutului).

În cadrul părtii B a Proiectului – Servicii bancare în zonele rurale si microfinantare – trei bănci, Banca Transilvania, Banca Carpatica si Banca “Ion Tiriac“, au candidat pentru fonduri pentru a finanta îmbunătătirea si extinderea sucursalelor lor rurale. După analizarea propunerilor lor, Banca a emis “fără obiectii“, pentru o sumă totală de 7,565 milioane USD, 1,5 milioane USD pentru Banca Transilvania, 2,865 milioane USD pentru Banca Carpatica si 3,2 milioane USD pentru Banca “Ion Tiriac“.

Avându-se în vedere aspectele prezentate anterior, este evident că există o nevoie reală de finantare la nivel rural. Între timp, acesta este un semnal pozitiv că băncile comerciale private si companiile de leasing îsi dezvoltă nivelul de implicare în zonele rurale. După părerea noastră, o realocare a liniilor bugetare ale Proiectului ar fi bine-venită, pentru a acoperi cât de mult posibil nevoia de fonduri “subîmprumutate“ la nivel rural si pentru a sustine dezvoltarea serviciilor financiare. În acest sens, propunem o restructurare a liniilor bugetare ale părtilor B si C, precum si alocarea sumei nealocate de 3,986 milioane USD părtii A.

Prin urmare, prin prezenta adresăm Băncii solicitarea oficială de a fi de acord cu următoarele amendamente la anexa nr. 1 la Acordul de împrumut – “Trageri din împrumut“:

1. realocarea sumei de 3.986.000 USD de la categoria “(7) Nealocate“ la categoria “(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului“;

2. realocarea sumei de 5.661.000 USD de la categoria “(6) Costuri curente de operare: a) aferente BPC“ la categoria “(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului“, tinând cont că nici una dintre BPC-urile mentionate anterior nu a solicitat fonduri pentru acest gen de cheltuieli;

3. realocarea sumei de 2.062.000 USD de la categoria “(3) Bunuri: a) în cadrul părtii B a Proiectului“ la categoria “(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului“, avându-se în vedere structura cheltuielilor anticipate de cele trei BPC, adică în jur de 60% pentru lucrări si 40% pentru bunuri;

4. realocarea sumei de 17.979 USD de la categoria “(3) Bunuri: b) în cadrul părtii C a Proiectului“ la categoria “(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului“, avându-se în vedere necesitătile actualizate si reale de achizitie de bunuri în cadrul părtii C a Proiectului;

5. realocarea sumei de 5.891.021 USD de la categoria “(5) Servicii de consultantă si cursuri de pregătire, inclusiv servicii pentru partea C1 a Proiectului“, după cum urmează: 3.960.000 USD la categoria “(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului“ si 1.931.021 USD la categoria “(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului“.

Datorită întârzierii intervenite în demararea Proiectului si apoi în implementarea sa, câteva activităti de asistentă tehnică prevăzute initial în cadrul părtii C a Proiectului au fost deja întreprinse de către Guvern, institutii financiare si alti donatori si deci nu mai prezintă relevantă. În consecintă, propunem realocarea sumelor prevăzute în buget pentru acestea către categoriile bugetare mentionate anterior, cu scopul de a răspunde necesitătilor reale ale Proiectului.

Deci, propunem în continuare varianta amendată a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut:

 

Categoria

Suma alocată

din împrumut

(exprimată în USD)

Procent (%) din cheltuieli care

urmează să fie finantate

din împrumut

(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului

57.607.000

100%

(2) Microîmprumuturi în cadrul părtii A3 a Proiectului

10.014.000

75%

(3) Bunuri:

 

 

a) în cadrul părtii B a Proiectului

3.026.000

100% din total cheltuieli externe, 100% din total cheltuieli locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piata internă

b) în cadrul părtii C a Proiectului

86.021

(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului

4.539.000

 

(5) Servicii de consultantă si cursuri de pregătire, inclusiv servicii pentru partea C1 a Proiectului

 

80%

(6) Costuri curente de operare:

4.596.979

100%

a) aferente BPC

0

0

b) aferente U.M.P.

131.000

80%

(7) Nealocate

0

 

TOTAL:

80.000.000

 

 

Ar fi de dorit ca amendamentele propuse să fie aprobate înainte de semnarea noilor acorduri de împrumut subsidiare cu băncile, deoarece aceste acorduri ar trebui în mod ideal să aibă o bază legală de angajare a fondurilor.

Asteptăm un răspuns curând de la dumneavoastră, în speranta că acesta va fi unul favorabil.

 

Cu stimă,

Dragos Neacsu,

secretar de stat

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE Trg. J.F. Kennedya 6B Fax: (385)1 235-7293

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ 10000 Zagreb, Croatia

16 iunie 2005

 

Domnului Dragos Neacsu

Secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

România: Proiectul de finantare rurală (Împrumut nr. 4602 RO)

Realocarea sumelor din împrumut

 

Stimate domnule Neacsu,

Facem referire la Acordul de împrumut (Acord) pentru proiectul sus-mentionat (Proiect) dintre România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) din data de 30 aprilie 2001. Mai facem referire, de asemenea, la scrisoarea dumneavoastră din data de 23 martie 2005, prin care solicitati Băncii realocarea anumitor sume în cadrul împrumutului.

Ne face plăcere să fim în asentimentul solicitării dumneavoastră. În tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord, asa cum a fost amendată la 21 octombrie 2004, sumele împrumutului sunt realocate după cum urmează:

Sume majorate pentru categoriile:

(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului: majorat cu 13.607.000 USD până la 57.607.000 USD.

(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului: majorat cu 4.011.000 USD până la 4.539.000 USD.

Sume reduse pentru categoriile:

(3) a) Bunuri în cadrul părtii B a Proiectului: redus cu 2.062.000 USD până la 3.026.000 USD.

(3) b) Bunuri în cadrul părtii C a Proiectului: redus cu 17.979 USD până la 86.021 USD.

(5) Servicii de consultantă si cursuri de pregătire, inclusiv servicii pentru partea C1 a Proiectului: redus cu 5.891.021 USD până la 4.596.979 USD.

(6) Costuri curente de operare aferente BPC: redus cu 5.661.000 USD până la 0 USD.

(7) Nealocate: redus cu 3.986.000 USD până la 0 USD.

Atasăm, ca anexă la această scrisoare, o anexă revizuită care indică sumele alocate în prezent fiecărei categorii stabilite în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Departamentul tărilor din Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Anexă

Copii către:

 

Gheorghe Flutur

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Bucuresti, România

 

Stefan Petrescu

Director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Mioara Ionescu

Consilier

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Rodica Hociotă

Director U.M.P.

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Ad Melkert

Director executiv

 

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Tabelul prevăzut la paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut se citeste acum după cum urmează:

 

Categoria

Suma alocată

din împrumut

(exprimată în USD)

Procent (%) din cheltuieli care

urmează să fie finantate

din împrumut

(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A1 si A2 ale Proiectului

57.607.000

100%

(2) Microîmprumuturi în cadrul părtii A3 a Proiectului

10.014.000

75%

(3) Bunuri:

 

 

a) în cadrul părtii B a Proiectului

3.026.000

100% din total cheltuieli externe, 100% din total cheltuieli locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piata internă

b) în cadrul părtii C a Proiectului

86.021

(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului

4.539.000

 

(5) Servicii de consultantă si cursuri de pregătire, inclusiv servicii pentru partea C1 a Proiectului

 

80%

(6) Costuri curente de operare:

4.596.979

100%

a) aferente BPC

0

0

b) aferente U.M.P.

131.000

80%

(7) Nealocate

0

 

TOTAL:

80.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, si din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.275.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

 

CAPITOLUL I

Pensiile de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată

 

Art. 1. – Pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, denumită în continuare lege.

Art. 2. – (1) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute de lege sunt judecătorii, procurorii, magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale si personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor în temeiul art. 87 alin. (1) din lege.

(2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, potrivit art. 87 alin. (1) din lege si art. 73 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, este, pe durata îndeplinirii functiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National de Criminologie si din Institutul National al  Magistraturii, precum si secretarul general al Curtii Constitutionale.

Art. 3. – (1) Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor sau magistratul-asistent:

a) a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar si consilier în sectia jurisdictională a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor;

b) a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.

(2) În conformitate cu dispozitiile art. 104 alin. (1) din lege, pentru judecători, procurori, magistrati-asistenti si personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, care la data intrării în vigoare a legii erau în functie, se iau în considerare vechimea în magistratură stabilită potrivit art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, realizată până la data abrogării acesteia, precum si vechimea în magistratură stabilită conform art. 86 din lege, realizată după intrarea în vigoare a acestei legi.

(3) La calculul vechimii în magistratură sau, după caz, a vechimii în functia de judecător sau de procuror, în vederea stabilirii pensiei în conditiile prezentului regulament, se vor lua în considerare perioadele în care persoana s-a aflat în oricare dintre următoarele situatii:

a) concediu de maternitate si concediu paternal;

b) concediu de crestere a copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

c) concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;

d) concediu de studii pentru pregătirea examenului de capacitate;

e) concediu de studii plătit pentru formare profesională;

f) detasare si delegare.

Art. 4. – Beneficiază de pensie de serviciu persoanele care:

a) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor si o vechime de cel putin 25 de ani în magistratură, potrivit art. 82 alin. (1) din lege;

b) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător sau de procuror si cel putin 25 de ani vechime numai în functiile de judecător, procuror sau avocat, în conditiile art. 82 alin. (2) din lege; la deschiderea dreptului la această categorie de pensie se poate valorifica perioada de cel mult 10 ani în profesia de avocat;

c) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent sau de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor si o vechime între 20 si 25 de ani în magistratură, potrivit art. 82 alin. (4) din lege;

d) la data solicitării pensiei de serviciu nu au calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, dar care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii: au o vechime de cel putin 25 de ani realizată numai în functia de judecător sau de procuror, iar eliberarea din functie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 82 alin. (5) si (6) din lege.

Art. 5. – La calculul pensiei de serviciu, vechimea în magistratură ori, după caz, vechimea numai în functia de judecător sau de procuror mai mică de un an, realizată peste limita prevăzută de lege, nu se ia în considerare.

Art. 6. – (1) Pentru acordarea pensiei prevăzute la art. 4 lit. a), c) si d), în conditiile art. 82 alin. (1), (4) si (5) din lege, este necesară împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pensia de serviciu prevăzută la art. 4 lit. b) se acordă la cerere, în conditiile art. 82 alin. (2) din lege, înainte de împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 82 alin. (1) si (2) este de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării, iar pentru pensia de serviciu prevăzută la art. 82 alin. (5), cuantumul este de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate ale unui judecător sau procuror în functie, în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.

(2) În stabilirea mediei veniturilor brute realizate prevăzute la alin. (1) se vor lua în considerare numai acele 12 luni anterioare pensionării, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În cazul în care persoana s-a aflat efectiv în activitate o fractiune de lună, se va include în calculul pensiei numai această fractiune de lună, prelungindu-se corespunzător termenul până la împlinirea celor 12 luni.

(3) În veniturile brute realizate se includ, pe lângă indemnizatia de încadrare brută lunară, sporurile cu caracter permanent sau nepermanent. În veniturile brute nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade si nici indemnizatia egală cu cele 7 indemnizatii de încadrare brute lunare prevăzută la art. 81 alin. (1) din lege ori alte drepturi fără caracter salarial.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu, stabilită în conditiile art. 82 alin. (4) din lege, se diminuează cu 1% pentru fiecare an în minus fată de vechimea în magistratură de 25 de ani.

(5) La calculul pensiei de serviciu, majorarea de 1% prevăzută la art. 82 alin. (3) din lege se aplică la media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data de pensionare a unui judecător sau procuror, în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului, si se aplică doar pentru fiecare an realizat în functia de judecător sau de procuror în plus peste vechimea de 25 de ani în aceste functii, potrivit exemplului din anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

Art. 8. – Diferenta dintre cuantumul pensiei de serviciu si cuantumul pensiei din sistemul public, precum si pensia prevăzută la art. 82 alin. (2) din lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 9. – Pensia de urmas se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 82 din lege, sustinătorul decedat, stabilită pe baza mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării de urmas, de un procuror sau judecător în activitate, în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.

Art. 10. – (1) Cuantumul pensiei de urmas din pensia de serviciu se stabileste prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.

(2) Partea din pensia de urmas calculată din pensia de serviciu, care depăseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(3) În cazul în care sustinătorul decedat îndeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu potrivit art. 82 alin. (2) din lege, pensia de urmas calculată din pensia de serviciu se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 11. – Pensiile de urmas calculate din pensia de serviciu a personalului prevăzut la art. 2 se actualizează la începutul fiecărui an în raport de media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii si procurorii în activitate.

Art. 12. – Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilită din pensia de serviciu se cuvin si se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 13. – (1) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

a) actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în normele de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) adeverinta-tip pentru pensia de serviciu, conform anexei nr. 1 sau, după caz, anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, întocmită de ultima unitate angajatoare, care va cuprinde vechimea în magistratură, vechimea numai în functiile de judecător si de procuror, media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării si venitul brut realizat la data pensionării.

(2) Persoanele prevăzute la art. 82 alin. (5) din lege vor prezenta o adeverintă din care să reiasă că au fost eliberate din functie din motive neimputabile lor, iar adeverinta-tip pentru pensia de serviciu va fi completată conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Această adeverintă va fi întocmită de unitatea de unde persoana în cauză a fost eliberată din functie si va cuprinde vechimea în magistratură, vechimea în functia de judecător sau de procuror, media veniturilor brute ale unui judecător sau procuror, realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării, în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului si venitul brut realizat la data pensionării de un judecător sau un procuror, în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.

Art. 14. – Stabilirea, actualizarea si plata tuturor pensiilor de serviciu prevăzute la art. 82, 84 si la art. 85 alin. (2) si (3) din lege se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

Art. 15. – Cererea de înscriere la pensie, însotită de documentatia de pensionare si de adeverinta-tip, va fi depusă la casa teritorială de pensii în a cărei rază îsi are domiciliul persoana îndreptătită, care va calcula atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cât si pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor legii. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

Art. 16. – (1) Drepturile de pensie de serviciu se acordă si se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare sau de la data solicitării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile, respectiv de 90 de zile în perioada esalonării vârstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare, de la această dată;

b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului de 30 de zile, respectiv de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare.

(2) Drepturile de pensie de serviciu stabilite potrivit art. 82 alin. (2) din lege se acordă si se plătesc după cum urmează:

a) de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente sau de la data solicitării, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;

b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului prevăzut la lit. a). (3) Pentru judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, beneficiau de pensia de serviciu anticipată potrivit art. 84 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, rămân aplicabile dispozitiile în vigoare la data deschiderii dreptului. La împlinirea vârstei standard de pensionare, conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pensia de serviciu se recalculează prin eliminarea diminuării.

Art. 17. – (1) Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferentă urmează a fi evidentiată distinct si în fisa pentru evidenta drepturilor bănesti ale pensionarului.

(2) În cazul pensiilor de serviciu stabilite în baza art. 82 alin. (2) din lege, în decizia de pensie emisă de casa teritorială de pensii va fi înscris doar cuantumul acesteia ce urmează a fi suportat integral de la bugetul de stat.

Art. 18. – (1) În aplicarea prevederilor art. 85 alin. (2) si (3) din lege privind actualizarea anuală a pensiei de serviciu, se stabileste următoarea procedură:

a) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Departamentului National Anticoruptie si Ministerului Justitiei listele cu titularii pensiilor de serviciu aflati în plată în luna decembrie a fiecărui an;

b) institutiile publice prevăzute la lit. a) transmit adeverintele nominale, întocmite conform anexelor nr. 4–6 la prezentele norme metodologice, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

(2) Actualizarea pensiei de serviciu se face la începutul fiecărui an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii si procurorii în activitate.

Art. 19. – La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverintelor transmise de aceste institutii. Noua decizie, însotită de o copie a adeverintei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicată pensionarului.

Art. 20. – Răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură, a vechimii în functia de judecător sau de procuror, a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării si a venitului brut realizat la data pensionării a judecătorilor si procurorilor revine institutiei care eliberează adeverinta-tip.

Art. 21. – (1) Prevederile art. 85 alin. (3) din lege se aplică si celor ale căror pensii de serviciu s-au stabilit în baza Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la art. 2, ale cărui drepturi la pensia de serviciu s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001, primeste în continuare pensia suplimentară.

Art. 22. – Perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime în magistratură si nu pot fi valorificate la deschiderea dreptului la pensia de serviciu.

Art. 23. – Recalcularea pensiilor de serviciu în conditiile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se face la cererea persoanei îndreptătite.

Art. 24. – Dacă vechimea în magistratură se obtine din însumarea unor perioade realizate în sisteme de asigurări sociale diferite (sistemul public, sistemul de pensii al avocatilor, sistemul militar) care, potrivit legii, constituie vechime în magistratură, pensia de serviciu se acordă persoanei îndreptătite, la cererea acesteia, numai de un singur sistem. În acest caz, în vederea evitării unor eventuale fraude, institutia publică care stabileste si plăteste drepturile de pensie de serviciu (casa teritorială de pensii) va înstiinta despre acest fapt celelalte sisteme în care beneficiarul a realizat stagii de cotizare sau vechime în serviciu.

 

CAPITOLUL II

Pensiile de serviciu prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

Art. 25. – Pensia de serviciu se acordă cu respectarea prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, la cerere, după împlinirea conditiilor de pensie pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26. – Beneficiază de pensie de serviciu în conditiile Legii nr. 47/1992, republicată, persoanele care au calitatea de judecător al Curtii Constitutionale la data pensionării sau a recalculării pensiei, indiferent de vechimea în magistratură, numai dacă îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. – Cuantumul pensiei de serviciu, calculat în conditiile art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, este de 80% din indemnizatia brută lunară a judecătorului. Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 28. – Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însotită de documentatia de pensionare si de adeverinta-tip prevăzută în anexa nr. 9 sau, după caz, în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice, se depune de solicitant la casa teritorială de pensii în a cărei rază îsi are domiciliul persoana îndreptătită, care calculează atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cât si pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 47/1992, republicată. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

Art. 29. – Drepturile de pensie de serviciu se acordă si se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. – Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie în care se înscriu distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferentă urmează a fi evidentiată distinct si în fisa pentru evidenta drepturilor bănesti ale pensionarului.

Art. 31. – În vederea actualizării pensiei de serviciu se stabileste următoarea procedură:

a) Curtea Constitutională informează în scris Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a indemnizatiilor de încadrare brute lunare ale personalului aflat în activitate;

b) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată;

c) Curtea Constitutională transmite adeverintele nominale, întocmite conform modelului adeverintei-tip din anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, cuprinzând datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

Art. 32. – (1) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii emit o nouă decizie de pensie pe baza adeverintelor transmise de institutiile publice prevăzute la art. 31. Noua decizie de pensie, însotită de o copie a adeverintei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului.

(2) Pensiile de urmas calculate din pensia de serviciu a judecătorilor Curtii Constitutionale se actualizează la începutul fiecărui an în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii în activitate.

Art. 33. – Răspunderea cu privire la stabilirea indemnizatiei brute lunare si a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii în activitate, pe baza căreia se actualizează anual pensia de urmas, revine institutiei publice care eliberează adeverinta-tip.

Art. 34. – Adeverintele-tip utilizate pentru aplicarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt cele prevăzute în anexele nr. 9–11 la prezentele norme metodologice.

Art. 35. – Prevederile cuprinse la art. 9–12 si la art. 14 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Indemnizatia pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, prevăzută la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată

 

Art. 36. – (1) Pentru judecători, procurori, magistratiasisten ti si personalul asimilat judecătorilor si procurorilor, concediul de crestere a copilului în vârstă de până la 2 ani se acordă la cerere, în conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani este cel prevăzut la art. 79 alin. (4) din lege.

(3) Conditiile de acordare, de suspendare si de reluare a concediului pentru cresterea copilului, precum si cuantumul indemnizatiei în cazul copilului cu handicap în vârstă de la 2 la 3 ani sunt cele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 37. – (1) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani este reprezentată de media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acordă concediul.

(2) În situatia în care în perioada ultimelor 6 luni anterioare datei de la care se acordă concediul pentru cresterea copilului există una sau mai multe luni fără venituri, baza de calcul a indemnizatiei se stabileste pe baza veniturilor efectiv încasate în această perioadă.

(3) Prin venituri nete, în sensul art. 79 alin. (4) din lege, se întelege veniturile efectiv încasate ca urmare a exercitării functiei de către persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1).

Art. 38. – (1) Pentru persoanele care se află în concediu de crestere a copilului la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 rămân aplicabile dispozitiile în vigoare la data deschiderii dreptului.

(2) Pentru persoanele care solicită acordarea concediului de crestere a copilului după data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, cuantumul indemnizatiei de crestere a copilului se stabileste potrivit art. 36 si 37.

Art. 39. – (1) Concediul pentru cresterea copilului se poate suspenda la cerere, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

(2) În situatia în care, după reluarea activitătii, se solicită din nou acordarea concediului de crestere a copilului în vârstă de până la 2 ani, calculul indemnizatiei se face conform prevederilor art. 37 alin. (1) sau alin. (2), după caz, în raport cu data de la care se acordă din nou concediul.

Art. 40. – Partea din indemnizatia prevăzută la art. 79 alin. (4) din lege care depăseste nivelul indemnizatiei stabilite potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, al Departamentului National Anticoruptie sau, după caz, al Ministerului Justitiei.

Art. 41. – Anexele nr. 1–11 face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecătorilor, republicată

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliată în ................................, str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul ........., judetul ...................., actul de identitate ............ seria .......... nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Functia la data pensionării ....................................................

Vârsta la data pensionării .................................. (ani, luni) .................

 

Vechimea în magistratură (ani, luni) la data de ...................:

 

Vechimea în functia de judecător sau procuror (ani, luni):

 

Venitul brut realizat la data pensionării de ................. (lei):

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate, pe baza căreia se stabileste pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

Subsemnatul ................................. sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura,

.............................

Data ...............................................

B.I./C.I. seria .......... nr. ................

Eliberat la data de .........................

De ..................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecătorilor, republicată

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliată în ................................, str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul ........., judetul ....................., actul de identitate ............ seria .......... nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Functia la data pensionării ..................................

Vârsta la data pensionării ................. (ani, luni) .................

 

Vechimea în functia de judecător sau procuror (ani, luni) la data de .............:

 

Vechimea în profesia de avocat (ani, luni):

 

Venitul brut realizat la data pensionării de ................. (lei):

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate, pe baza căreia se stabileste pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

Subsemnatul ................................. sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura,

.............................

Data ...............................................

B.I./C.I. seria .......... nr. ................

Eliberat la data de .........................

De ..................................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei de serviciu a persoanelor care la data pensionării nu au functia de judecător sau procuror, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecătorilor, republicată

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliată în ................................, str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul ........., judetul ...................., actul de identitate ............ seria .......... nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Functia fată de care se stabileste pensia de serviciu ...............................

Vârsta la data pensionării .................................. (ani, luni) .................

 

Vechimea în functia de judecător sau procuror (ani, luni):

 

Venitul brut realizat la data de ................. de un judecător/procuror (lei):

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate, pe baza căreia se stabileste pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

Subsemnatul ................................. sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura,

.............................

Data ...............................................

B.I./C.I. seria .......... nr. ................

Eliberat la data de .........................

De ..................................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecătorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecătorilor, republicată

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ............., având Decizia de pensie nr. ....... din ..........., îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........

Functia la data pensionării ...........

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de un judecător sau un procuror, pe baza căreia se actualizează pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu pentru persoanele care la data pensionării nu au functia de judecător sau procuror, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ................................., având Decizia de pensie nr. .................... din ..................., îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........

Functia fată de care se actualizează pensia de serviciu .........................

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de un judecător sau un procuror, pe baza căreia se actualizează pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de urmas, calculată din pensia de serviciu, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ..................................., având Decizia de pensie de urmas nr. ........................ din ......................., îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........

Functia fată de care se actualizează pensia de urmas calculată din pensia de serviciu ...........

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de un judecător sau un procuror, pe baza căreia se actualizează pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

 

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru recalcularea pensiei de serviciu a judecătorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecătorilor, republicată

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ................................., domiciliat/domiciliată în ............, str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul ........, judetul ............................, actul de identitate ........ seria ....... nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr. ......................

Functia fată de care se recalculează pensia de serviciu ....................

Vârsta la data recalculării (ani, luni) ....................

 

Vechimea în functia de judecător sau procuror (ani, luni) la data de .................:

 

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate, pe baza căreia se stabileste pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

Subsemnatul ................................. sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Semnătura,

.............................

Data ...............................................

B.I./C.I. seria .......... nr. ................

Eliberat la data de .........................

De ..................................................

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

Exemplu referitor la aplicarea prevederilor art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată

 

O persoană îndeplineste conditiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă la data de 1 decembrie 2005. La data pensionării are functia de procuror si o vechime în magistratură de 40 de ani, din care 29 de ani realizati în functia de judecător, 5 ani realizati în functia de jurisconsult si 6 ani în profesia de avocat.

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni, pe baza căreia se stabileste pensia de serviciu, este 5.000 lei. Venitul brut la data pensionării este de 4.000 lei.

Calculul pensiei de serviciu:

29–25 = 4 ani.

Procentul de calcul pentru pensia de serviciu: 80 + 4 = 84%

5.000 x 84% = 4.200 lei (depăseste venitul brut avut la data pensionării de 4.000 lei)

Cuantumul pensiei de serviciu este de 4.000 lei.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor Curtii Constitutionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ........................., domiciliat/domiciliată în ............, str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul ........, judetul ............................, actul de identitate ........ seria ....... nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, pentru acordarea pensiei de serviciu, începând cu data de ...............................

Functia la data pensionării ..................................................

 

Indemnizatia brută lunară pe baza căreia se stabileste pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

Subsemnatul ................................. sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura,

.............................

Data ...............................................

B.I./C.I. seria .......... nr. ................

Eliberat la data de .........................

De ..................................................

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecătorilor Curtii Constitutionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna, având Decizia de pensie nr. .......... din .......................,

îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 47/1992, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu, începând cu

data de ......................

 

Venitul brut realizat pe baza căreia se actualizeaza pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

 

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii

Localitatea ..........................

Judet/Sector .......................

Telefon ...............................

Nr. ................/.....................

 

ADEVERINTĂ

pentru recalcularea pensiei de serviciu a judecătorilor Curtii Constitutionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ...................., având Decizia de pensie nr. ........, îndeplineste conditiile prevăzute de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu, începând cu data de..........

Functia la data recalculării ...................................

 

Indemnizatia brută lunară pe baza căreia se recalculeaza pensia de serviciu (lei):

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Conducătorul unitătii,

.....................................

Directia (Serviciul) cu atributii

de salarizare-personal,

Director (Sef serviciu),

...................................................

Subsemnatul ................................. sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Semnătura,

.............................

Data ...............................................

B.I./C.I. seria .......... nr. ................

Eliberat la data de .........................

De ..................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind suspendarea aplicabilitătii prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. j) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. – Se suspendă, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentei decizii, aplicabilitatea prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.346/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2005.

Nr. 895.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2005 privind înregistrarea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005,

având în vedere dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 65/2004, cu modificările ulterioare,

în sedinta din data de 26 octombrie 2005 Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 14/2005 privind înregistrarea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 14/2005

privind înregistrarea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005

 

Art. 1. – În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005, prezentul regulament cuprinde dispozitii aplicabile înregistrării si admiterii la tranzactionare a obligatiunilor emise în temeiul acestei ordonante de urgentă.

Art. 2. – Obligatiunile emise în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 vor fi înregistrate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în baza cererii Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta si după publicarea unui prospect întocmit cu respectarea prevederilor aplicabile ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 65/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului emise în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/2005, Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta va depune la C.N.V.M., în vederea aprobării, prospectul mentionat la art. 2.

Art. 4. – Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta va publica prospectul prevăzut la art. 3 în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către C.N.V.M.

Art. 5. – Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta va solicita înregistrarea la C.N.V.M. a obligatiunilor mentionate la art. 2, în termen de maximum 10 zile de la publicarea prospectului aprobat de C.N.V.M.

Art. 6. – Obligatiunile emise de Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta, mentionate la art. 2, vor fi admise de drept la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) unde sunt tranzactionate si actiunile emise de acest emitent, în termen de 5 zile de la data înregistrării lor la C.N.V.M.

Art. 7. – În termenul prevăzut la art. 6, Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta va transmite BVB prospectul aprobat de C.N.V.M. si publicat.

Art. 8. – Operatiunile aferente tranzactionării obligatiunilor emise de Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta ulterior admiterii lor la tranzactionare la BVB se vor realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004 si a celorlalte reglementări incidente, precum si a reglementărilor Băncii Nationale a României specifice operatiunilor de decontare a tranzactiilor efectuate în valută.

Art. 9. – Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctionează conform dispozitiilor titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare