MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1005         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

1.030. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.031. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.032. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.033. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.034. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.035. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

486. – Decizie privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

150. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul de detaliu al Cărtii petroliere si modul de întocmire a acesteia

 

1.125. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea modelului de permis de vânătoare si a Regulamentului privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si anularea permisului de vânătoare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) si alin. (2) si ale art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) si art. 50 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 372 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Ungureanu Rodica, judecător la Judecătoria Ploiesti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a aplicării sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratură.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.030.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 341 din 8 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Spoeală Elena, judecător la Tribunalul Bacău, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.031.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 341 din 8 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Rus Aneta, judecător la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.032.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 341 din 8 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Mastacan Mariana Georgeta, judecător la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.033.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 83 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 416 din 28 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Tiron Viorel, judecător la Curtea de Apel Iasi, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.034.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 83 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 405 din 28 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Sârbu Gabriela, judecător la Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.035.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

În temeiul art. 12 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Se aprobă componenta nominală a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 486.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

Institutia/structura

pe care o reprezintă

Functia

Calitatea

în cadrul

Consiliului

consultativ

1.

Chita Prelipcean

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

consilier

membru

2.

Miu Constantin

Asociatia Natională a Consumatorilor de Energie din România

presedinte

membru

3.

Marian Deaconu

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România

membru

membru

4.

Nicolae Havrilet

Uniunea Natională a Patronatelor din România

vicepresedinte

membru

5.

Stefan Vintilă

Asociatia Inginerilor de Instalatii din România

vicepresedinte

membru

6.

Pintican Liviu

SNTGN “Transgaz“ – S.A. Medias

director general adjunct

membru

7.

Lucian Adrian Stancu

SNGN “Romgaz“ – S.A.

director general adjunct

membru

8.

Dan Morari

S.C. “Distrigaz Nord“ – S.A.

director departament distributie

membru

9.

Steluta Enache

Blocul National Sindical

director departament economic

membru

10.

Eugen Luha

Federatia Sindicatelor GAZ – România

presedinte

membru

11.

Corneliu Condrea

Ministerul Economiei si Comertului

director general adjunct

membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENfiIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul de detaliu al Cărtii petroliere si modul de întocmire a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 54 lit. k) din Legea petrolului nr. 238/2004 si ale art. 84 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunile tehnice privind continutul de detaliu al Cărtii petroliere si modul de întocmire a acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 23/1999 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cărtii petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 5 aprilie 1999.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind continutul de detaliu al Cărtii petroliere si modul de întocmire a acesteia

 

Art. 1. – Cartea petrolieră este instrumentul de evidentă care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de dezvoltare si exploatare, proprietatea, situatia topografică a lucrărilor aferente operatiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol si de productie, precum si date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunilor petroliere efectuate în fazele de prospectiune si explorare.

Art. 2. – Agentia Natională pentru Resurse Minerale stabileste continutul de detaliu, elaborează si tine Cartea petrolieră. Cartea petrolieră contine:

a) Registrul cu datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de dezvoltare si exploatare si proprietatea acestor suprafete, precum si cele privind acordul petrolier si avizele/autorizatiile emise pentru efectuarea operatiunilor petroliere;

b) Registrul cu datele privind situatia resurselor/rezervelor de petrol.

Actele juridice si documentele neînregistrate în Cartea petrolieră nu sunt opozabile tertilor.

Art. 3. – Documentele si datele prevăzute în Cartea petrolieră pentru fiecare perimetru vor fi transmise, în mod gratuit, de către titularii acordurilor petroliere Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în termen de 90 de zile de la data încheierii acestora.

Pentru zăcămintele comerciale (structuri) pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni tehnice au fost încheiate acorduri petroliere, datele vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestor instructiuni tehnice.

Art. 4. – Documentele si datele prevăzute la art. 3 vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale după cum urmează:

a) înscrisurile (documentele), în copie, câte un exemplar din fiecare act;

b) datele, pe suport hârtie si sub formă de înregistrări pe suport magnetic, în format transmis de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu efect juridic echivalent.

Art. 5. – Datele măsurătorilor topogeodezice, necesare pentru sustinerea înscrisurilor din Cartea petrolieră, se realizează în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general, precum si ale altor acte normative în vigoare specifice domeniului.

Art. 6. – Orice modificări de ordin juridic sau tehnic privind perimetrul petrolier, care apar în cursul executării operatiunilor petroliere, vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în conditiile art. 4, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, cu exceptia datelor cadastrale, al căror termen de comunicare este de 90 de zile.

Art. 7. – Datele referitoare la resursele geologice si rezerve vor fi comunicate anual în conditiile art. 4.

Art. 8. – Cartea petrolieră se elaborează si se tine la zi de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă în această problemă. Fiecare perimetru va avea propria carte petrolieră.

Art. 9. – Fiecare carte petrolieră va fi structurată pe trei părti:

1. Partea I – date tehnice. Se va constitui ca un depozit de date, în care sunt consemnate informatii despre problematica respectivului capitol. Depozitul de date va viza acele parcele în care se desfăsoară activităti petroliere sau în legătură cu acestea, ocupate temporar ori definitiv. În cadrul acestora se vor înscrie informatii fixe (cele care nu suferă modificări) si dinamice (cele care se pot modifica în cursul executării operatiunilor petroliere). Orice modificări care apar în cursul executării operatiunilor petroliere vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în conditiile art. 6. Partea I va cuprinde următoarele capitole:

a) Registrul de date cu privire la contract

Informatii fixe:

– hotărârea Guvernului privind aprobarea acordului;

– localizarea perimetrului petrolier (comuna, judetul);

– codul zăcământului.

Informatii dinamice:

– suprafata perimetrului (km2);

– inventarul punctelor de contur ale perimetrului cu

coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970;

– interval de adâncime izobatică (m);

– durata acordului petrolier/perioada;

– titularul acordului petrolier;

– asociatii titularului acordului petrolier;

– adresa titularului acordului petrolier.

Prezentarea datelor se va face conform anexei nr. 1.

b) Registrul de acte legate de contract

În cadrul acestui capitol se vor prezenta informatii cu privire la actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor stabilite prin Legea petrolului nr. 238/2004, în conformitate cu art. 22 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, actele emise de alte institutii cu privire la acordul petrolier, precum si numărul si data actului respectiv.

Prezentarea datelor se va face conform anexei nr. 2.

c) Fondul de sonde din cadrul perimetrului

Informatii fixe:

– numărul si numele sondei;

– localizarea sondei (inventar de coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970 si Z în sistem de referintă Marea Neagră);

– careul sondei:

• inventar de coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970;

• suprafata careului (ha);

– anul săpării sondei;

– adâncimea sondei (m).

Informatii dinamice:

– starea sondei (productie/abandonată/casată);

– situatia juridică a terenului (pentru careul sondei):

• numărul parcelei;

• numărul/data/tipul actului;

• parcela – suprafata (ha) care face obiectul actului/contractului;

• situatia juridică;

• data transmiterii actului.

Fiecare sondă va avea propria fisă.

Prezentarea datelor se va face conform anexei nr. 3.

d) Instalatii de exploatare aflate în cadrul perimetrului

Informatii fixe:

– număr si nume: instalatie parcuri separatoare, depozite, statii de injectie etc.;

– localizare:

• inventar de coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970;

• suprafata (ha).

Informatii dinamice:

– situatia juridică a terenului:

• numărul parcelei;

• numărul/data/tipul actului;

• parcela – suprafata (ha) care face obiectul actului/contractului;

• situatia juridică;

• data transmiterii actului.

Fiecare instalatie va avea propria fisă.

Prezentarea datelor se va face conform anexei nr. 4.

e) Conducte magistrale (conform art. 2 pct. 10 din Legea nr. 238/2004)/Drumuri de acces (drumuri construite pentru activităti petroliere ale titularului de acord petrolier, altele decât drumurile publice)

Informatii fixe:

– numărul si numele conductei magistrale/drumului de acces;

– localizare (inventar de coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970) – vor fi înscrise capetele si punctele de frângere de pe traseul conductei magistrale/drumului de acces.

Informatii dinamice:

– situatia juridică a terenului:

• numărul parcelei;

• numărul/data/tipul actului;

• parcela – inventar de coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970 – vor fi înscrise cele două puncte de intersectie cu traseul conductei magistrale/drumului de acces;

• situatia juridică;

• data transmiterii actului.

Fiecare conductă magistrală/drum de acces va avea propria fisă.

Prezentarea datelor se va face conform anexei nr. 5.

f) Anexe auxiliare

Informatii fixe:

– numele anexei (atelier de reparatii, constructie administrativă etc.). Se vor înscrie toate anexele legate de activitatea petrolieră din cadrul respectivului acord petrolier;

– localizare:

• inventar de coordonate X si Y în sistem de proiectie stereografică 1970;

• suprafata (ha).

Informatii dinamice:

– situatia juridică a terenului:

• numărul parcelei;

• numărul/data/tipul actului;

• parcela – suprafata (ha) care face obiectul actului/contractului;

• situatia juridică;

• data transmiterii actului.

Fiecare anexă auxiliară va avea propria fisă.

Prezentarea datelor se va face conform anexei nr. 6.

2. Partea a II-a cuprinde acte juridice (în copie) care trebuie să sustină înscrisurile din Partea I. Actele juridice se vor îndosaria la sfârsitul registrului prevăzut la pct. 1 lit. b) si la sfârsitul fiecărei fise prevăzute la pct. 1 lit. c), d), e) si f). Orice modificări consemnate în Partea I vor fi sustinute cu acte comunicate Agentiei Nationale pentru

Resurse Minerale în conditiile art. 6.

3. Partea a III-a cuprinde situatia resurselor/rezervelor de petrol.

Situatia resurselor/rezervelor de petrol este înregistrată în Fondul national de resurse geologice si rezerve de petrol. Fondul national de resurse geologice si rezerve de petrol este anexă la Cartea petrolieră. Datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele înscrise în Fondul national de resurse geologice si rezerve de petrol de către autoritatea competentă.

Art. 10. – Anexele nr. 1–6*) fac parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

 

ANEXE

la instructiunile tehnice

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de permis de vânătoare si a Regulamentului privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si anularea permisului de vânătoare

 

În temeiul prevederilor art. 27 alin. (7) si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă modelul permisului de vânătoare, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si anularea permisului de vânătoare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si organizatiile vânătoresti licentiate, gestionare de fonduri de vânătoare, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură, în conditiile legii, de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, de Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, precum si de organele competente ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 25 octombrie 2005.

Nr. 1.125.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si anularea permisului de vânătoare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Permisul de vânătoare este documentul legal care atestă faptul că titularul are dreptul de a practica vânătoarea, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Tipărirea, gestionarea si distribuirea permisului de vânătoare

 

Art. 2. – (1) Permisul de vânătoare este un document cu regim special, emis si înseriat de Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

(2) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România tipăreste formularele “Permis de vânătoare“ în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România desemnează persoana care să gestioneze si să distribuie formularele “Permis de vânătoare“ către organizatiile vânătoresti licentiate care gestionează fonduri de vânătoare.

Art. 3. – Formularul documentului “Permis de vânătoare“ are următoarele caracteristici:

1. dimensiuni:

– coperta: lungime – 108 mm; lătime – 80 mm;

2. culoarea copertei:

– la exterior, verde; la interior, fond alb.

Art. 4. – (1) Înserierea documentelor “Permis de vânătoare“ se face pentru fiecare judet, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Judetul

Seria

permiselor

de vânătoare

1.

Alba

AB

2.

Arad

AR

3.

Arges

AG

4.

Bacău

BC

5.

Bihor

BH

6.

Bistrita-Năsăud

BN

7.

Brasov

BV

8.

Brăila

BR

9.

Buzău

BZ

10.

Botosani

BT

11.

Caras-Severin

CS

12.

Călărasi

CL

13.

Cluj

CJ

14.

Constanta

CT

15.

Covasna

CV

16.

Dâmbovita

DB

17.

Dolj

DJ

18.

Galati

GL

19.

Giurgiu

GR

20.

Gorj

GJ

21.

Harghita

HR

22.

Hunedoara

HD

23.

Ialomita

IL

24.

Iasi

IS

25.

Ilfov

IF

26.

Maramures

MM

27.

Mehedinti

MH

28.

Mures

MS

29.

Neamt

NT

30.

Olt

OT

31.

Prahova

PH

32.

Satu Mare

SM

33.

Sălaj

SJ

34.

Sibiu

SB

35.

Suceava

SV

36.

Teleorman

TR

37.

Timis

TM

38.

Tulcea

TL

39.

Vaslui

VS

40.

Vâlcea

VL

41.

Vrancea

VN

42.

Bucuresti

B

 

(2) Numerotarea documentelor “Permis de vânătoare“ se face cu 5 (cinci) cifre si începe cu numărul 00001 pentru fiecare serie.

Art. 5. – (1) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România distribuie documente “Permis de vânătoare“ organizatiilor vânătoresti legal constituite, licentiate, care gestionează fonduri de vânătoare, în baza cererii scrise a acestora. Pe avizul de expeditie se înscriu în mod obligatoriu seriile si numerele permiselor de vânătoare distribuite.

(2) Evidenta distribuirii formularelor “Permis de vânătoare“ se tine într-un registru întocmit după modelul din anexa nr. 1 la prezentul regulament, de către persoana împuternicită în acest sens.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea permisului de vânătoare

 

Art. 6. – (1) Eliberarea de către organizatiile vânătoresti a documentelor “Permis de vânătoare“ se realizează ca urmare a preschimbării, a dobândirii de către membrii asociati a calitătii de vânător si în situatiile în care documentul “Permis de vânătoare“ este pierdut, furat sau deteriorat.

(2) Documentul “Permis de vânătoare“ se eliberează numai de către conducătorul executiv al organizatiilor vânătoresti licentiate care gestionează fonduri de vânătoare sau de persoana împuternicită din subordinea acestuia.

(3) Datele din formularul “Permis de vânătoare“ se completează citet, cu pastă neagră de pix, cu majuscule, în toate rubricile prevăzute de formular.

(4) În cazul în care un vânător este membru asociat în mai multe organizatii vânătoresti, eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ se realizează de către organizatia vânătorească pentru care persoana respectivă optează să-I elibereze permis de vânătoare.

A. Eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ ca urmare a preschimbării

1. Organizatiile vânătoresti licentiate, gestionare de fonduri de vânătoare, preschimbă documentul “Carnet de membru si permis de vânătoare“ titularilor membri asociati care îl detin cu documentul “Permis de vânătoare“ al cărui model este aprobat prin prezentul ordin, în termen de cel mult 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2), numai dacă acestia îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic si la regimul armelor si al munitiilor.

2. Eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ se realizează numai cu retinerea documentului “Carnet de membru si permis de vânătoare“.

B. Eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ ca urmare a dobândirii de către membrii asociati a calitătii de vânător

Persoanelor membre asociate ale organizatiilor vânătoresti, care dobândesc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, calitatea de vânător după data intrării în vigoare a prezentului ordin, li se eliberează documentul “Permis de vânătoare“.

C. Eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării totale a documentului “Permis de vânătoare“

1. În cazul în care documentul “Permis de vânătoare“ este pierdut, furat sau total deteriorat, organizatia vânătorească care l-a eliberat poate elibera unul nou, în baza dovezii pe care o face titularul acestuia că a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, anuntul prin care documentul pierdut, furat sau deteriorat total a fost declarat nul de către posesor si în baza unei declaratii întocmite după modelul din anexa nr. 2 la prezentul regulament, autentificată.

2. Documentul “Permis de vânătoare“ se eliberează în conditiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este necesar.

D. Eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ ca urmare a deteriorării partiale a documentului “Permis de vânătoare“

1. Eliberarea de către organizatia vânătorească emitentă a unui nou document “Permis de vânătoare“ se face la cererea titularului, în situatia în care documentul “Permis de vânătoare“ emis este deteriorat partial. În acest caz paginile documentului “Permis de vânătoare“ deteriorat se anulează prin înscrierea cuvântului “Anulat“ cu pastă de culoare rosie, se semnează de către conducătorul executiv al organizatiei vânătoresti sau de persoana împuternicită să elibereze documente “Permis de vânătoare“, se aplică stampila organizatiei vânătoresti si se retine de emitentul noului document “Permis de vânătoare“.

2. Documentul “Permis de vânătoare“ se eliberează în conditiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este necesar.

E. Eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ persoanelor titulare ale documentului “Carnet de membru si permis de vânătoare“ cărora le-a fost anulat acest document

1. Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (1), organizatiile vânătoresti care au publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nulitatea documentului “Carnet de membru si permis de vânătoare“ pentru alte cauze decât cele prevăzute la art. 27 alin. (5) din Legea nr. 103/1996, republicată, eliberează documentul “Permis de vânătoare“ persoanelor ale căror documente “Carnet de membru si permis de vânătoare“ au fost anulate.

2. Organizatiile vânătoresti eliberează documentul “Permis de vânătoare“, la cererea scrisă a persoanei aflate în situatia mentionată la alin. (1), însotită de declaratia al cărei model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament, autentificată.

3. Documentul “Permis de vânătoare“ se eliberează în termen de cel mult 6 luni de la data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 7. – (1) Organizatiile vânătoresti care eliberează documentul “Permis de vânătoare“ membrilor asociati eliberează odată cu emiterea acestuia si document/documente care să ateste calitatea de membru asociat al organizatiei vânătoresti.

(2) Dovedirea calitătii de membru asociat al altor organizatii vânătoresti decât cea emitentă a documentului “Permis de vânătoare“ se face cu documentul/documentele care atestă calitatea de membru, emis de fiecare dintre acestea, vizat la zi.

(3) Formularul documentului de membru asociat se stabileste de fiecare organizatie vânătorească. Continutul documentului/documentelor trebuie să furnizeze minimum următoarele informatii:

a) numele, prenumele si initiala tatălui titularului;

b) numărul si seria proprie fiecărei organizatii vânătoresti;

c) seria permisului de vânătoare si organizatia emitentă (numai în cazul posesorilor de permise de vânătoare);

d) adresa completă a titularului;

e) codul numeric personal al titularului;

f) stampila organizatiei vânătoresti emitente.

(4) Persoanele care solicită eliberarea documentului “Permis de vânătoare“ în conditiile prevăzute la art. 6 lit. E trebuie să facă dovada, la momentul acestei solicitări, că sunt membri asociati într-o asociatie a vânătorilor care functionează în conditiile legii, printr-un document conform cu cel prevăzut la alin. (1).

Art. 8. – (1) La expirarea termenului prevăzut la art. 6 lit. A pct. 1, organizatiile vânătoresti transmit autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în format electronic si pe suport hârtie, informatii privitoare la: numele, prenumele si codul numeric personal al persoanelor cărora le-a fost eliberat documentul “Permis de vânătoare“, precum si seria si numărul fiecărui permis eliberat.

(2) Pentru cazurile prevăzute la art. 6 lit. B–E informatiile prevăzute la alin. (1) se transmit lunar până la data de 5 a lunii care urmează lunii expirate.

 

CAPITOLUL IV

Retinerea, retragerea si anularea permisului de vânătoare

 

Art. 9. – (1) Permisul de vânătoare se retrage si se anulează persoanelor care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic sau la regimul armelor si al munitiilor.

(2) Permisul de vânătoare se retine până la finalizarea cercetărilor ce se întreprind de către organele competente ale statului, în legătură cu fapta săvârsită de posesorul permisului de vânătoare.

(3) După finalizarea cercetărilor, documentul “Permis de vânătoare“ se înapoiază posesorului sau se anulează, după caz, în functie de solutionarea cercetării efectuate de către organele competente ale statului.

Art. 10. – (1) “Permisul de vânătoare“ se retrage de către organizatia vânătorească la care persoana aflată în situatia prevăzută la art. 14 alin. (1) este membră asociată, pentru persoanele care sunt membre asociate doar la o singură organizatie vânătorească.

(2) În situatia în care o persoană este membră asociată a mai multor organizatii vânătoresti, “Permisul de vânătoare“ se retrage si se anulează de către organizatia vânătorească care constată că aceasta se află în situatia prevăzută la art. 14 alin. (1).

(3) Retragerea si anularea “Permisului de vânătoare“ se aduce la cunostintă, în mod oficial, autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si organizatiilor vânătoresti unde persoana respectivă mai este membră asociată.

(4) Retragerea si anularea “Permisului de vânătoare“ pentru persoanele care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic sau la regimul armelor si al munitiilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În situatia în care posesorul permisului de vânătoare refuză predarea acestuia, nulitatea acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) Publicarea retragerii si anulării “Permisului de vânătoare“ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se face de organizatia vânătorească care constată neîndeplinirea de către o persoană a conditiilor prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic sau la regimul armelor si al munitiilor.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

Registrul de evidentă a distribuirii formularelor “Permis de vânătoare“

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/subsemnata ..................................................., cu domiciliul ............................................................, posesor al B.I./C.I. .........................................., seria ......... nr. ............................., eliberat de ................................, la data de ...................................., cod numeric personal ................................, având cunostintă de prevederile art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că de la data*) ............................................... a documentului “Permis de vânătoare“, având seria .................. nr. ................................, nu am solicitat si nu mi-a fost eliberat un alt document “Permis de vânătoare“ de către o

altă organizatie vânătorească, legal constituită, licentiată, gestionară de fonduri de vânătoare.

 

Data

................................

Semnătura

................................


*) Se completează cu unul dintre termenii: pierderii, furtului, deteriorării totale.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/subsemnata ......................................................................, cu domiciliul ...................................................., posesor al B.I./C.I. ................................, seria ......... nr. ................................, eliberat de ........................................., la data de .........................., cod numeric personal ............................................., având cunostintă de prevederile art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că de la data anulării documentului “Carnet de membru si permis de vânătoare“ seria .................. nr. ..................., prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. ................/..............., nu mi-a fost eliberat un alt document “Carnet de membru si permis de vânătoare“ sau “Permis de vânătoare“ de către o altă organizatie vânătorească, legal constituită, licentiată, gestionară de fonduri de vânătoare.

Declar că nu a fost pronuntată nici o hotărâre judecătorească prin care mi s-a anulat calitatea de vânător.

 

Data

................................

Semnătura

................................