MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 264         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 martie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

57/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate, denumită în continuare listă, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Aplicarea standardelor si specificatiilor tehnice cuprinse în listă are caracter voluntar.

(2) În vederea asigurării interoperabilitătii serviciilor de comunicatii electronice, precum si în vederea obtinerii de către utilizatori a unui maxim de beneficii în conditiile unei piete concurentiale se recomandă furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice utilizarea standardelor si a specificatiilor tehnice cuprinse în listă.

(3) În situatiile pentru care nu sunt prevăzute în listă standarde sau specificatii tehnice se recomandă furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice utilizarea standardelor si a specificatiilor tehnice adoptate de organizatiile de standardizare europene – Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) si Institutul European de Standardizare în Telecomunicatii (ETSI), iar în absenta acestora, utilizarea standardelor internationale si a recomandărilor adoptate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (ITU), Organizatia Internatională de Standardizare (ISO) si de Comisia Electrotehnică Internatională (IEC).

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 57/EN.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a