MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 martie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

193. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

 

194. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina

 

195. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti

 

196. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

197. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti

 

198. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti

 

199. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti

 

200. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L.

 

201.  -  Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

    Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan CosmeanuBucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 193.

 

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

  

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

4.450

 

 

Venit reglementat unitar               

ROL/1000 mc

846.677

RON/1000 mc

84,6677

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

1.002.827

RON/1000 mc

100,2827

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

0,4153 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

0,0172 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

0,0107 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

3.793

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

143.778

RON/1000 mc

14,3778

 

ROL/1000 mc

155.715

RON/1000 mc

15,5715

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

      

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

5.300

0,53

200.600

20,06

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

 

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

 

 

 

 

A.1 cu un consum anual de până la   124.000 mc                               

9.000

0,90

4.607.600

460,76

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc                     

120.700

12,07

4.607.600

460,76

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc                    

1.123.500

112,35

4.607.600

460,76

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc si 124.000.000 mc                

5.887.400

588,74

4.607.600

460,76

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                   

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

4.808.20

480,82

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

4.808.200

480,82

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

80.000

8,00

4.808.200

480,82

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

675.000

67,50

4.808.200

480,82

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

6.800

0,68

4.808.200

480,82

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

6.800

0,68

4.808.200

480,82

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Progaz Distribution"- S.A. Câmpina, conform lit. b) din anexa nr. 1*).

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Progaz Distribution"- S.A. Câmpina detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Progaz Distribution"- S.A. Câmpina vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu


Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 194.

 

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

1,7

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

1.759.539

RON/1000 mc

84,6677

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

1.923.251

RON/1000 mc

100,2827

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:                            

- lungimea conductelor                     

0 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

118,7551 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

154,3274 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat                         

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

1,7

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

88.792

RON/1000 mc

48,8792

 

ROL/1000 mc

552.595

RON/1000 mc

55,2595

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2

    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

7.300

0,73

828.900

82,89

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

-

-

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

5.523.500

552,35

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

-

-

-

-

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

-

-

-

-

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

755.000

75,50

5.523.500

552,35

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan CosmeanuBucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 195.


ANEXA Nr. 1

 

    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

0,183

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

3.045.549

RON/1000 mc

304,5549

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

3.548.281

RON/1000 mc

354,8281

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

0 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

1481,0156 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                      

2968,0311 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

0,183

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

732.240

RON/1000 mc

73,2240

 

ROL/1000 mc

934.426

RON/1000 mc

93,4426

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

28.600

2,86

1.781.500

178,15

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

-

-

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

5.523.500

552,35

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

5.320.600

532,06

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

75.000

7,50

5.320.600

532,06

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan CosmeanuBucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 196.

 

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

61,292

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

2.575.000

RON/1000 mc

257,5000

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

2.713.328

RON/1000 mc

271,3328

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

14.936,4453 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

0,4230 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

0,2510 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

52,422

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

146.625

RON/1000 mc

14,6625

 

ROL/1000 mc

169.726

RON/1000 mc

16,9726

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

6.800

0,68

1.423.700

142,37

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

 

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

4.954.000

495,40

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

4.954.000

495,40

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

95.000

9,50

4.954.000

495,40

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

755.000

75,50

4.954.000

495,40

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

8.600

0,86

4.954.000

495,40

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

8.600

0,86

4.954.000

495,40

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan CosmeanuBucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 197.

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

13,995

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

2.486.271

RON/1000 mc

248,6271

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

2.785.175

RON/1000 mc

278,5175

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                      

1936,1458 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

1,3512 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

0,8110 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

13,995

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

333.134

RON/1000 mc

33,3134

 

ROL/1000 mc

365.322

RON/1000 mc

36,5322

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

2.000

0,20

902.800

90,28

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti
    

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.100

0,41

5.629.500

562,95

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

10.500

1,05

5.629.500

562,95

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

105.000

10,50

5.629.500

562,95

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

250.000

25,00

5.629.500

562,95

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

4.300

0,43

5.629.500

562,95

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

4.300

0,43

5.629.500

562,95

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea Gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti detine licenta de distributie si furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 198.

 

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti

   

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

20,2

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

1.047.693

RON/1000 mc

104,7693

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

1.112.643

RON/1000 mc

111,2643

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

45,9590 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

3,1702 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

1,7143 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat                         

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

20,2

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

69.048

RON/1000 mc

6,9048

Venit total unitar

ROL/1000 mc

106.078

RON/1000 mc

10,6078

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

3.500

0,35

657.400

65,74

 

ANEXA Nr. 3

    PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.300

0,43

5.250.700

525,07

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

10.500

1,05

5.250.700

525,07

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

95.000

9,50

5.250.700

525,07

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

235.000

23,50

5.250.700

525,07

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

4.700

0,47

5.250.700

525,07

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

4.700

0,47

5.250.700

525,07

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 199.

 

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

5.800,7

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

944.733

RON/1000 mc

94,4733

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

1.069.976

RON/1000 mc

106,9976

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:                            

- lungimea conductelor                     

0,9888 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

0,0125 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

0,0078 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat                          

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

3.212,1

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

224.301

RON/1000 mc

22,4301

Venit total unitar

ROL/1000 mc

252.468

RON/1000 mc

25,2468

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

5.300

0,53

426.800

42,68

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

 

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

 

 

 

 

A.1 cu un consum anual de până la   124.000 mc                               

30.400

3,04

4.690.600

469,06

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc                     

105.100

10,51

4.690.600

469,06

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc                    

1.180.800

118,08

4.690.600

469,06

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc si 124.000.000 mc                

3.619.400

361,94

4.690.600

469,06

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

5.117.400

511,74

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

5.117.400

511,74

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

120.000

12,00

5.117.400

480,82

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

750.000

75,00

4.808.200

480,82

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

6.600

0,66

5.117.400

511,74

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

6.600

0,66

5.117.400

511,74

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L., si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L., conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

    Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 200.

 

ANEXA Nr. 1

    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L.

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

11,25

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

1.942.866

RON/1000 mc

194,2866

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

2.048.991

RON/1000 mc

204,8991

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

1082,5329 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

1,6283 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                      

1,0523 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

11,25

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

441.345

RON/1000 mc

44,1345

Venit total unitar

ROL/1000 mc

536.541

RON/1000 mc

53,6541

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L.

   

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

9.700

0,97

709.500

70,95

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L.

   

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

 

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                   

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

4.808.20

480,82

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

4.500

0,45

5.674.600

567,46

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

12.000

1,20

5.674.600

567,46

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

70.000

7,00

5.674.600

567,46

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Timgaz"- S.A. Buzias, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

   Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Timgaz"- S.A. Buzias detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare din Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 201.

 

ANEXA Nr. 1    VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias

   

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

3,3

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

1.528.451

RON/1000 mc

152,8451

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

1.728.148

RON/1000 mc

172,8148

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

0 x 10-6

 

 

 

- numărul de consumatori                   

2140,8464 x 10-6

 

 

 

- volumele distribuite                     

8,3438 x 10-6

 

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

3,3

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

424.152

RON/1000 mc

42,4152

Venit total unitar

ROL/1000 mc

484.187

RON/1000 mc

48,4187

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2    TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

6.700

0,67

773.200

77,32

 

ANEXA Nr. 3    PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

 

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.100

0,41

5.474.600

547,46

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

5.474.600

547,46

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

115.000

11,50

5.474.600

547,46

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

750.000

75,00

5.474.600

547,46