MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 197         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

25. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

92. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

26. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

93. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

27. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

94. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

28. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

95. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

134. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2004

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

 

137. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 si la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 3, cu următorul cuprins:

“3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. - (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.»”

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimentează cu 40 de posturi.

(2) Numărul maxim de posturi, finantate potrivit legii, pentru Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, se suplimentează cu 13 posturi.

(3) Finantarea cheltuielilor de personal aferente celor 13 posturi se face în limita fondurilor bugetului Secretariatului General al Guvernului, aprobat pentru anul 2005.”

Art. II. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va încheia un protocol de predare-primire între Autoritatea Natională de Control si Ministerul Culturii si Cultelor, care va cuprinde prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal, precum si celelalte drepturi si obligatii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se suplimentează cu sumele aprobate pentru anul 2005 pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin diminuarea bugetului Autoritătii Nationale de Control.

(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2005.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 92.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2005.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 93.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2005.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 94.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118 din 24 noiembrie 2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarea completare:

- După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - La anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, litera c) a punctului 1 va avea următorul cuprins:

«c) în situatia în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) si b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca politisti încadrati în institutiile din structura politiei pe functii similare celor pe care le îndeplinesc la institutiile unde sunt detasati, cei în cauză pot opta pentru drepturile salariale cuvenite celor încadrati în unitătile de politie. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către unitătile unde sunt detasati, iar diferenta până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de politisti se acordă de către unitătile de politie. Prin totalul drepturilor salariale se întelege salariul de bază corespunzător functiei de politist, asimilată, precum si celelalte sporuri si indemnizatii cuvenite în calitate de politist, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2005.

Nr. 28.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 95.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 134.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELGERE

între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză, denumite în cele ce urmează părti,

recunoscând intensificarea cooperării în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, pe baza egalitătii si beneficiului mutual în interesul comun al ambelor părti,

recunoscând existenta potentialului extins de cooperare între cele două tări în sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor,

dorind intensificarea relatiilor de cooperare în ceea ce priveste sectorul tehnologiei informatiei, cu scopul de a promova legături de prietenie între cele două tări, cu deschidere spre capacitătile si oportunitătile de dezvoltare existente de ambele părti,

au încheiat următorul memorandum de întelegere:

I. Obiectivele cooperării

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este de a încuraja cele două părti să dezvolte cooperarea permanentă si de lungă durată în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conformitate cu legislatia si normele din fiecare tară.

II. Domeniile de cooperare

Domeniile principale de cooperare între cele două părti, fără a fi însă limitate la acestea, sunt următoarele:

1. schimbul de informatii referitoare la politici si norme în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

2. cooperarea si schimbul de experientă în ceea ce priveste dezvoltarea-cercetarea de noi produse din sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în special în domeniul generatiei a 3-a de telefonie mobilă si utilizarea de servicii electronice;

3. dezvoltarea de noi servicii în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, îmbunătătirea aplicării acestor servicii utilizând solutii tehnice de implementare;

4. dezvoltarea si implementarea unor sisteme informatice integrate, precum si de aplicatii software în domeniul comunicatiilor, utilizând produse ale cercetării si dezvoltării din cele două tări;

5. exploatarea pietelor apartinând unor terte tări în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

6. schimbul de experientă în înfiintarea de parcuri stiintifice si tehnologice si de parcuri industriale, în domeniul IT&C, cu precădere asupra politicilor prioritare;

7. comert electronic si guvernare electronică;

8. cooperarea cu privire la standardele internationale, autentificarea si securitatea produselor din domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

9. formarea profesională privind implementarea serviciilor si folosirea personalului specializat în sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

10. intensificarea schimburilor, cooperării, acordării de consultantă între cele două părti cu privire la organizatiile internationale si la comunitătile industriale.

Activitătile specifice de interes comun vor fi desfăsurate în cadrul stabilit de prezentul memorandum de întelegere, urmând a fi reglementate prin contracte/acorduri specifice, în care vor fi indicate aspectele referitoare la cheltuieli si investitii, confidentialitate, proprietate intelectuală, precum si toate detaliile care vor asigura o întelegere clară a provenientei si modului de utilizare a resurselor si beneficiilor ambelor părti.

III. Forme de cooperare

Cooperarea, asa cum este definită de prezentul memorandum de întelegere, poate lua următoarele forme:

1. stabilirea modalitătilor de comunicare adecvate schimbului de informatii privind aspecte de interes comun, cum ar fi: prevederile legale si normele din sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, securitatea în tehnologia informatiei, dezvoltarea si utilizarea resurselor informationale etc., precum si negocierea în vederea efectuării de proiecte comune;

2. schimbul de experientă prin organizarea de vizite si delegatii, precum si instruirea personalului în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

3. organizarea de seminarii si forumuri pe domenii specifice;

4. promovarea schimbului de experti între institutiile de cercetare;

5. promovarea de parteneriate între cele două tări privind companiile de comunicatii si tehnologia informatiei, organizatii industriale, prin intensificarea colaborării dintre cele două părti.

IV. Autorităti de implementare

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză vor reprezenta fiecare parte în vederea implementării prezentului memorandum de întelegere.

V. Reprezentantul desemnat

Pentru a asigura derularea activitătii în bune conditii, fiecare parte va desemna un reprezentant responsabil pentru rezolvarea aspectelor specifice respective si, dacă este necesar, pentru propunerea de întâlniri de lucru relevante.

VI. Fonduri si resurse

Desfăsurarea de activităti de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere va fi conditionată de existenta resurselor de finantare, precum si a altor resurse.

Costurile activitătilor de cooperare vor fi suportate într-o modalitate ce va fi ulterior convenită.

VII. Implementarea memorandumului de întelegere

Pentru acele activităti derulate conform prezentului memorandum de întelegere, dacă nu se specifică altfel, fiecare parte va furniza fonduri si resurse necesare implementării angajamentelor asumate.

VIII. Intrarea în vigoare si valabilitatea

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare si va fi valabil pe o perioadă de 5 ani. Ambele părti convin că Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind colaborarea în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor, semnat la Beijing la data de 14 octombrie 2002, îsi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere se poate modifica numai cu acordul scris al ambelor părti.

Semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Comunicatiilor

si Tehnologiei Informatiei din România,

Silvia Adriana Ticău,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

Pentru Ministerul Industriei Informatiei

din Republica Populară Chineză,

Wang Xudong,

ministrul industriei informatiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 si la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 11/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 si la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002, aprobată prin Legea nr. 11/2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 137.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

25 noiembrie 2004

Domnului Anand K. Seth, director

Unitatea pentru tările din Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

 

De la Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice

Referitor: România: Împrumutul pentru dezvoltarea institutională a sectorului privat si public (PPIBL)

Extinderea datei de închidere a împrumutului*)

 

Stimate domnule Seth,

Asa cum cunoasteti, împrumutul PPIBL a fost aprobat pentru sprijinirea reformelor în sectoarele public si privat. O mare parte din împrumut a fost destinată sprijinirii reformelor programului PAL. Datorită întârzierii în aprobarea PAL, implementarea programului PPIBL a suferit. Ca rezultat, putine activităti au fost finantate pe parcursul ultimilor 2 ani. În prezent, din împrumutul PPIBL a fost angajată suma de 1,5 milioane USD si utilizată suma de 0,8 milioane USD. Acum,

deoarece PAL a fost aprobat, activitătile de achizitii au demarat si vor continua în ritm sustinut. Data oficială de închidere a împrumutului PPIBL este 30 iunie 2005. Asa cum am mentionat anterior, ne-am confruntat cu o întârziere de aproape 2 ani, datorită întârzierii în aprobarea PAL. Estimăm că am avea nevoie de încă 2 ani pentru a finaliza programul convenit în cadrul PAL. În acest context, am aprecia foarte mult dacă ati putea extinde data de închidere a împrumutului PPIBL (prin amendarea sectiunii 2.03 din acordul de împrumut) de la 30 iunie 2005 până la 30 iunie 2007.

Cu speranta că solicitarea noastră va primi sprijinul dumneavoastră, astept primirea răspunsului dumneavoastră urgent.

 

Cu sinceritate,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

 

Copie:

Domnul Khaled Sherif, director de sector

Doamna Tanya Segal, director de proiect, PIBL, PPIBL

Domnul Arben Maho, specialist în achizitii, PIBL, PPIBL

Domnul Owaise Saadat, director, Misiunea Rezidentă BIRD, România

Doamna Arabela Negulescu, director adjunct, Misiunea Rezidentă BIRD, România

Domnul Hiran Herat, consultant PPIBL

BANCA MONDIALĂ

5 ianuarie 2005

Excelentei sale

Ionel Popescu, ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

România: Împrumutul pentru dezvoltarea institutională a sectorului privat si public (46760-RO) Extinderea datei de închidere a împrumutului*)

Stimate domnule ministru,

Ca urmare a scrisorii Ministerului Finantelor Publice, datată 25 noiembrie 2004, prin care se solicită Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să extindă data de închidere a împrumutului, am plăcerea să vă informez că Banca a stabilit data de 30 iunie 2007 ca ultima dată pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România si Bancă, datat 13 septembrie 2002.

 

Cu sinceritate,

Anand K. Seth,

director

Unitatea pentru tările din Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

Spre stiintă:

Adrianus Melkert, director executiv

Banca Mondială


*) Traducere.