MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

9. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice

 

66. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice

 

10. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

67. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

11. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

68. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

19. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

76. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

111. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

119. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2005

 

Rectificări la:

            - Decretul nr. 1.102/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 22 octombrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 9.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 66.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 21 octombrie 2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 25 octombrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 10.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 67.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin prezenta ordonantă de urgentă se instituie pretul national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor, căminelor studentesti, indiferent de forma de proprietate, si al preparării apei calde.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 68.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se prorogă la data de 1 martie 2005.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 76.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (1) lit. g) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Departamentul pentru Relatii Interetnice se organizează si functionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Departamentul pentru Relatii Interetnice îndeplineste următoarele atributii principale:

a) pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relatiilor interetnice;

b) elaborează si supune Guvernului spre aprobare strategii si politici pentru păstrarea, afirmarea si dezvoltarea identitătii etnice a persoanelor apartinând minoritătilor nationale;

c) elaborează proiecte de legi si alte acte normative din domeniul său de activitate;

d) avizează proiecte de legi si alte acte normative, care au incidentă asupra drepturilor si îndatoririlor persoanelor apartinând minoritătilor nationale;

e) monitorizează aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la protectia minoritătilor nationale;

f) participă la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de către România a Conventiei-cadru pentru protectia minoritătilor nationale a Consiliului Europei, precum si la elaborarea capitolelor referitoare la minoritătile

nationale din rapoartele României către alte institutii si organisme internationale;

g) stimulează dialogul majoritate - minorităti nationale în vederea îmbunătătirii actului decizional si a măsurilor de implementare;

h) cultivă valorile comune, combaterea discriminării si a prejudecătilor, prin promovarea diversitătii culturale, lingvistice si confesionale prin activităti pe bază de proiecte;

i) promovează si organizează programe privind garantarea, păstrarea, exprimarea, promovarea si dezvoltarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritătilor nationale;

j) sprijină realizarea unor programe sau activităti interetnice initiate de organizatii, asociatii, fundatii sau institutii publice, pe bază de proiecte;

k) supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentată a Consiliului Minoritătilor Nationale, în baza Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si a legilor bugetare anuale, proiecte de hotărâri pentru acordarea de asistentă financiară organizatiilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale, membre ale Consiliului Minoritătilor Nationale, si pentru aprobarea repartizării sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizatii;

l) colaborează cu Consiliul Minoritătilor Nationale, în conditiile legii;

m) colaborează cu autorităti ale administratiei publice centrale si locale în îndeplinirea atributiilor proprii, în conditiile legii;

n) stabileste si mentine relatii cu organizatii neguvernamentale din tară si din străinătate, precum si cu organisme si institutii internationale cu activitate în domeniul minoritătilor nationale si al combaterii discriminării pe criterii etnice;

o) mentine legături permanente si colaborează cu autoritătile administratiei publice locale, prin reprezentanti cu competente teritoriale, în vederea identificării problemelor specifice si solutionării acestora;

p) sprijină cercetările stiintifice în domeniul relatiilor interetnice, prin mentinerea de contacte si colaborarea cu organizatii, institutii si personalităti din domeniu.

(2) Departamentul pentru Relatii Interetnice îndeplineste orice alte atributii specifice prevăzute în alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.

Art. 3. - Departamentul pentru Relatii Interetnice îsi desfăsoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 4. - (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat reprezintă departamentul în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităti ale administratiei publice, precum si în raporturile cu persoane fizice si juridice, române si străine.

(3) Atributiile secretarului de stat si ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(4) În îndeplinirea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relatii Interetnice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Atributiile si sarcinile serviciilor si biroului din cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relatii Interetnice se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

Art. 6. - (1) În cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice îsi desfăsoară activitatea reprezentantii teritoriali ale căror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Relatii Interetnice.

(2) Secretarul de stat stabileste prin ordin localitătile în care îsi desfăsoară activitatea reprezentantii teritoriali.

(3) Reprezentantii teritoriali initiază si organizează programe interetnice de interes local si regional cu partenerii institutionali si organizatiile neguvernamentale, în zonele de competentă ale acestora.

(4) Prefecturile vor asigura spatiul corespunzător desfăsurării activitătii reprezentantilor teritoriali.

(5) Cheltuielile necesare functionării si întretinerii spatiului unde îsi desfăsoară activitatea reprezentantii teritoriali se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe bază de contract între Secretariatul General al Guvernului si prefecturi.

Art. 7. - Departamentul pentru Relatii Interetnice asigură coordonarea activitătii Consiliului Minoritătilor Nationale, conform Hotărârii Guvernului nr. 589/2001 privind înfiintarea Consiliului Minoritătilor Nationale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relatii Interetnice, exclusiv demnitarii, se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, în structura functiilor si în cheltuielile de personal aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 9. - Resursele financiare necesare desfăsurării activitătii Departamentului pentru Relatii Interetnice se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Markö Gábor Attila,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELATII INTERETNICE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2001, si al anexei nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sinteza bugetului programului de actiuni si lucrări prevăzut la art. 1, cu detalierea cheltuielilor pe capitole/subcapitole si titluri/alineate este prevăzută în anexa nr. 3/24/07a la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 119.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE ACTIUNI SI LUCRĂRI

finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2005

 

a) Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes national 6.000.000 mii lei

 

Nr.

crt.

Denumirea actiunii sau a lucrării

Suma alocată

(mii lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

din care:

6.000.000

 

Transferuri neconsolidabile:

din care:

6.000.000

 

Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviatie si navigatie:

din care:

6.000.000

1.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a suprafetelor de miscare

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A.

2.000.000

2.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a balizajului luminos

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

2.000.000

3.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a balizajului luminos

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Constanta” - S.A.

2.000.000

 

b) Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes local 33.300.000 lei

 

Nr.

crt.

Denumirea actiunii sau a lucrării

Suma alocată

(mii lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

din care:

33.300.000

 

Transferuri consolidabile:

din care:

33.300.000

 

Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

din care:

33.300.000

1.

Completarea surselor de finantare a sistemului de apropiere vizuală directia

Beneficiar: Aeroportul Cluj

26 7.600.000

2.

Modernizarea balizajului luminos

Beneficiar: Aeroportul Satu Mare

7.600.000

3.

Modernizarea balizajului luminos

Beneficiar: Aeroportul Târgu Mures

7.600.000

4.

Modernizarea balizajului luminos

Beneficiar: Aeroportul Tulcea

10.500.000

 

c) Achizitionarea de tehnică pentru aviatia civilă, utilizată în domenii de interes public 95.384.200 mii lei

 

Nr.

crt.

Denumirea actiunii sau a lucrării

Suma alocată

(mii lei)

 

Cheltuieli - TOTAL:

din care:

95.384.200

 

Cheltuieli de capital:

din care:

95.384.200

1.

Achizitionare de aeronave

Beneficiar: Scoala Superioară de Aviatie Civilă

95.384.200

 

d) Asigurarea conditiilor de desfăsurare si de executare a programelor de formare,

pregătire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civilă 22.200.000 mii lei

 

Nr.

crt.

Denumirea actiunii sau a lucrării

Suma alocată

(mii lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

din care:

 

 

Transferuri neconsolidabile

din care:

22.200.000

 

Burse

din care:

22.200.000

1.

Burse pentru pregătirea pilotilor

Beneficiar: Scoala Superioară de Aviatie Civilă

22.200.000

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 1.102/2004 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 13 decembrie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial", Partea I):

- în anexa nr. 3 la pozitia 72, în loc de: “domnului Dr. Patrichi Lucian, medic primar balneofizioterapie, Clubul Sportiv «Steaua»;” se va citi: «domnului Dr. Patrichi D. Lucian, medic sef, Clubul Sportiv «Steaua» Bucuresti;”

- în anexa nr. 4 se anulează pozitia 6.