MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 454        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 mai 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

429. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea unor acte normative emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

430. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru modificarea unor acte normative emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

În temeiul prevederilor art. 8 lit. l) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. – Anexa la decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. – Sistemul tarifar pentru activitatea de distributie cuprinde tarife diferentiate pe categorii de consumatori si sisteme omogene de distributie, în functie de caracteristicile tehnice si de regimul de exploatare al fiecărui sistem de distributie.“

2. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. – (1) Tarifele de distributie sunt de tip monom si cuantifică costurile fixe si variabile legate de realizarea activitătii de distributie.

(2) Tarifele de distributie se aplică la cantitătile de gaze naturale distribuite.“

3. Articolul 62 se abrogă.

4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. – Preturile finale reglementate se stabilesc diferentiat pe categorii de consumatori, pentru fiecare sistem omogen de distributie, în functie de configuratia sistemelor prin care se realizează furnizarea gazelor naturale.“

5. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. – (1) Preturile finale sunt de tip monom si cuantifică costurile fixe si variabile legate de realizarea activitătii de furnizare în regim reglementat.

(2) Preturile finale reglementate se aplică la cantitătile de gaze naturale furnizate în regim reglementat.“

6. Articolul 65 se abrogă.

7. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

“Art.140. – Contravaloarea serviciilor de distributie, prestate pentru un utilizator al sistemului de distributie, se facturează lunar si se determină cu următoarea formulă:

VTd = Td x Q ,

unde:

VTd – valoarea totală a facturii, exclusiv TVA, reprezentând contravaloarea serviciului de distributie, exprimată în lei;

Td – tarif de distributie reglementat, exprimat în lei/1000 m3;

Q – cantitatea distribuită, exprimată în 1000 m3.“

8. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

“Art.141. – Contravaloarea serviciilor de furnizare reglementată prestate unui consumator final se facturează lunar si se determină cu următoarea formulă:

VTf = Pf x Q ,

unde:

VTf – valoarea totală a facturii, exclusiv TVA, reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare reglementată, exprimată în lei;

Pf – pret final reglementat, exprimat în lei/1000 m3;

Q – cantitatea furnizată, exprimată în 1000 m3.“

Art. II. – Paragraful 2 “Referitor la art. 2“ al capitolului I din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 privind aprobarea documentelor suplimentare pentru aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 aprilie 2005, se abrogă.

Art. III. – Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. IV. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 429.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 184/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “VITAL GAZ“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 21 si 31 la prezentul ordin.

Art. 2. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 185/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Grup dezvoltare retele“ – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 22 si 32 la prezentul ordin.

Art. 3. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 186/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Vest“ – S.A. Arad, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 23 si 33 la prezentul ordin.

Art. 4. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Megaconstruct“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 24 si 34 la prezentul ordin.

Art. 5. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 188/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “MM DATA“ – S.R.L. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 25 si 35 la prezentul ordin.

Art. 6. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 189/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Sud“ – S.A. Snagov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 26 si 36 la prezentul ordin.

Art. 7. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 190/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Nord Est“ – S.A. Hârlău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 27 si 37 la prezentul ordin.

Art. 8. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 191/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Est“ – S.A. Vaslui, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 28 si 38 la prezentul ordin.

Art. 9. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 192/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Garant Service“ – S.A. Bistrita-Năsăud, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 29 si 39 la prezentul ordin.

Art. 10. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 193/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 210 si 310 la prezentul ordin.

Art. 11. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 194/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Progaz Distribution“ – S.A. Câmpina, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 211 si 311 la prezentul ordin.

Art. 12. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 195/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A. Medias – Sucursala Ploiesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 212 si 312 la prezentul ordin.

Art. 13. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 196/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Petrolului “Petrom“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 213 si 313 la prezentul ordin.

Art. 14. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 197/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Wirom Gas“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 214 si 314 la prezentul ordin.

Art. 15. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 198/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Nord Gaz“ – S.A. Rădăuti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 215 si 315 la prezentul ordin.

Art. 16. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 199/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 216 si 316 la prezentul ordin.

Art. 17. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 200/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “CPL Concordia Filiala Cluj România“ – S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 217 si 317 la prezentul ordin.

Art. 18. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 201/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Timgaz“ – S.A. Buzias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 218 si 318 la prezentul ordin.

Art. 19. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 202/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Tulcea Gaz“ – S.A. Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 219 si 319 la prezentul ordin.

Art. 20. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 203/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Covi Construct 2000“ – S.R.L. Voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 220 si 320 la prezentul ordin.

Art. 21. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 204/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Otto Gaz“ – S.R.L. Otopeni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 221 si 321 la prezentul ordin.

Art. 22. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 205/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Congaz“ – S.A. Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 222 si 322 la prezentul ordin.

Art. 23. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 206/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Vest“ – S.A. Oradea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 223 si 323 la prezentul ordin.

Art. 24. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 403/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Salgaz“ – S.A. Salonta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 224 si 324 la prezentul ordin.

Art. 25. – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 404/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Hargita Gaz“ – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 225 si 325 la prezentul ordin.

Art. 26. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii de distributie licentiati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 27. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 430.

 

ANEXE