MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R fi E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

158. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

 

466. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

 

468. – Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

469. – Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

470. – Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

350. – Decizie privind constituirea Comisiei pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati

 

353. – Decizie privind aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.015. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Trocadero“ – S.A. Bucuresti

 

5.016. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii “Splai“ – S.A. Bucuresti

 

5.017. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane“ – S.A. Bucuresti

 

5.034. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14 din 3 martie 2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 martie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2005.

Nr. 466.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 13 lit. c) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Mihaela Lambru se numeste în calitatea de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani, în locul domnului Mircea Grigorovschi, ca urmare a expirării mandatului acestuia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 468.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 13 lit. c) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Sorin Ionită se numeste în calitatea de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani, în locul domnului Virgil Ioanid, ca urmare a expirării mandatului acestuia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 469.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 13 lit. c) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Monica Nicola se numeste în calitatea de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani, în locul doamnei Valentina Vasile, ca urmare a expirării mandatului acesteia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 470.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTU

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati

 

Tinând seama de necesitatea constituirii unei comisii pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati,

având în vedere faptul că, la initiativa primului-ministru, mai multi reprezentanti ai societătii civile au acceptat să facă parte din această comisie,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati, în următoarea componentă:

1. Domnul Misu Negritoiu – reprezentant al mediului bancar;

2. Domnul Victor Paul Dobre – secretar de stat, Ministerul Administratiei si Internelor;

3. Domnul Ioan Andreica – secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

4. Doamna Maria Grappini – reprezentant al mediului de afaceri;

5. Domnul Ino Ardelean – jurnalist.

Art. 2. – Presedintele Comisiei pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati este domnul Misu Negritoiu.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 are rolul de a supraveghea modalitatea de gestionare si utilizare, de către autoritătile publice competente, a fondurilor destinate procesului de reconstructie a zonelor calamitate de inundatiile din Banat si de ajutorare a persoanelor afectate, în vederea asigurării unei distribuiri coerente si transparente a acestor fonduri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2005.

Nr. 350.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 330/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se aprobă componenta nominală a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 119/203 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 mai 2005.

Nr. 353.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Institutia/structura pe care o reprezintă

Functia

Calitatea în cadrul comisiei

1.

Valentina Contescu

Cancelaria Primului-Ministru

consilier de stat al primului-ministru

presedinte

2.

Ioan Roman

Ministerul Sănătătii

secretar de stat

vicepresedinte

3.

Elena Traicu

Uniunea Natională a Organizatiilor  Persoanelor Afectate/Infectate HIV/SIDA – UNOPA

membru

4.

Cosmin Pintea

Secretariatul General al Guvernului

consilier al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului

membru

5.

Ioana Nedelcu

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei – Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

subsecretar de stat

membru

6.

Paloma Petrescu

Ministerul Educatiei si Cercetării

secretar de stat

membru

7.

Katalin-Barbara Kibedi

Ministerul Justitiei

secretar de stat

membru

8.

Nicolae Berechet

Ministerul Administratiei si Internelor

secretar de stat

membru

9.

Dumitru Lupuliasa

Colegiul Farmacistilor din România

presedinte

membru

10.

Marius Bălu

Ministerul Apărării Nationale

secretar de stat

membru

11.

Moise Popescu

Ministerul Finantelor Publice

director

membru

12.

Ioan Andreica

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

secretar de stat

membru

13.

Silviu George Didilescu

Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

presedinte

membru

14.

Cristian Vlădescu

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

presedinte

membru

15.

Petre Calistru

Colegiul Medicilor din România

presedintele Comisiei de boli infectioase

membru

16.

Florin Buhuceanu

ACCEPT – Acceptance Group Bucharest

-

membru

17.

Maria Georgescu

Asociatia Română Anti SIDA – ARAS

-

membru

18.

Ioana Novac

Fundatia Tineri pentru Tineri

-

membru

19.

Silvia Asandi

Romanian Angel Appeal – ARA

-

membru

20.

Gabriela Alexandrescu

Salvati Copiii România

membru

21.

Borbala Koo

Societate de educatie contraceptivă – si sexuală SECS

-

membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Trocadero“ – S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Trocadero“ – S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Trocadero“ – S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, str. Nicolae Selari nr. 1, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/427/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere Tnanciară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 18 mai 2005.

Nr. 5.015.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii “Splai“ – S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii “Splai“ – S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii “Splai“ – S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 162, sectorul 4, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/932/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 18 mai 2005.

Nr. 5.016.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane“ – S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane“ – S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane“ – S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 B, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/31.906/1992, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Satului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 18 mai 2005.

Nr. 5.017.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Iasi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J22/852/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 23 mai 2005.

Nr. 5.034.