MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 71 din 8 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) si art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) si art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

318. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei

 

326. - Hotărâre privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate d i n taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

330. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relatia cu administratia publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67/483. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 71

din 8 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) si art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) si art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d), art. 117 alin. 3, art. 149 si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 49 alin. (2) si art. 54 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii

Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună în Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin reprezentant Ion Antonescu, si părtile Elena Lupu, Stefan Oprea, Livia Dima, lipsind partea Steluta Safta-Lambru, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că reprezentantul autorului exceptiei a depus o cerere prin care solicită scoaterea cauzei de pe rolul Curtii si înaintarea către Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă, în scopul completării dosarului cu anumite înscrisuri a căror lipsă a constatat-o.

Presedintele acordă cuvântul pe cererea formulată.

Reprezentantul autorului exceptiei si părtile prezente solicită admiterea cererii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii.

Curtea respinge cererea formulată de reprezentantul autorului exceptiei.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul autorului exceptiei sustine oral notele scrise depuse la instanta care a sesizat Curtea Constitutională, solicitând admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Părtile prezente solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prin Decizia nr. 517 din 25 noiembrie 2004 Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra acestei exceptii, în sensul respingerii ei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 august 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4/P/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d), art. 117 alin. 3, art. 149 si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 49 alin. (2) si art. 54 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de reînregistrare a acestui partid politic.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că prevederile legale criticate încalcă dispozitiile următoarelor articole din Constitutie: art. 1, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, art. 27 alin. (1), art. 28, art. 30 alin. (1), (2) si (3), art. 31, 36, art. 37 alin. (1), art. 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (1) si (6), art. 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, art. 142 alin. (1), art. 146, 148, 149, 151 si art. 154 alin. (1).

Autorul invocă, de asemenea, încălcarea următoarelor dispozitii din acte internationale ori a actelor internationale în integralitatea lor: Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; Protocolul nr. 11 si Protocolul nr. 12 aditionale la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; art. 1, 3 si 5 din primul Protocol adtional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; art. 8, 9, 10, 21, 28 si 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului; Pactul international cu privire la drepturile civile si politice; art. 2, 3, 5 si 6 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare, precum si capitolul IV “Solidaritate” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia pentru următoarele motive: sintagma cuprinsă în art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003, potrivit căreia “vor fi transmise în conformitate cu art. 52 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice”, “constituie o mare gafă a puterii legislative, care, desi avea acte normative promulgate în noua ordine de drept, de după Revolutia din 1989, a preferat totusi un act lovit de nulitate de pe timpul regimului totalitar”; art. 6 alin. (2) din Legea nr. 43/2003 “situează partidele politice mai presus de lege, contravenind art. 16 din Constitutie”; art. 5 alin. (6) din

Legea nr. 43/2003 contravine art. 1 si 56 din Constitutie, întrucât sintentia de a ascunde identitatea donatorului cotravine grav transparentei în care trebuie să vedem cum se alimentează si de către cine conturile unui partid politic”; art. 21 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 încalcă dispozitiile art. 1 alin. (3) si (4), art. 11, 20, 21, 24, 54, 57, în general, si ale art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (1), art. 129, art. 131 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 142 alin. (1), art. 148 si 149 din Constitutie, în special, deoarece “prin acesta puterea legislativă limitează drepturile puterii judecătoresti, împiedicând justitiabilii să beneficieze de dispozitiile art. 129 din Constitutie cu privire la folosirea căilor de atac”; art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 încalcă dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) si (2), art. 27 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (1) si (6), art. 131 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 142 alin. (1), art. 148 alin. (2), art. 154 alin. (1) din Constitutie, întrucât sinterzic justitiabililor calea de atac a recursului si favorizează înregistrarea partidelor politice după criteriile intereselor de grup”; art. 2 din Legea nr. 14/2003 aduce atingere art. 154 alin. (1) raportat la art. 148 alin. (2) din Constitutie “prin omisiunea de a se prevedea, în continutul său, obligatia de a promova valorile solidaritătii”. Celelalte texte de lege criticate sunt raportate la articolele din Constitutie, fără se arăta în ce constă pretinsa încălcare a dispozitiilor din Legea fundamentală.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, iar “faptul că anumite texte de lege nu ar constitui solutia cea mai bună pentru reglementarea anumitor raporturi sociale nu poate fi cenzurat pe calea controlului de constitutionalitate”.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu următoarea motivare:

Autorul exceptiei sustine că textele criticate din Legea nr. 90/2003 încalcă o serie de articole din Constitutie, pe care le enumeră, fără a arăta în ce constă această încălcare. Art. 1 alin. (2) din actul normativ mentionat este în concordantă cu articolele din Constitutie pretins încălcate, deoarece numai partidele politice constituite în conformitate cu Legea nr. 14/2003 pot beneficia de prevederile Legii nr. 90/2003, si nu orice organizatie autointitulată “partid”.

Criticile aduse prevederilor Legii nr. 43/2003 nu sunt întemeiate, întrucât de scutirea de impozite si taxe prevăzută de art. 3 alin. (3) beneficiază toate partidele politice legal înregistrate, fără nici o discriminare. Legiuitorul are libertatea, în concordantă cu art. 139 din Constitutie, de a stabili impozite si taxe, precum si scutirea de la plata acestora. Reglementările cuprinse în art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3) si în art. 7 din Legea nr. 43/2003 au ca scop asigurarea unei transparente depline în privinta surselor de finantare si a resurselor de care beneficiază partidele politice, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat, sub forma subventiei pentru campania electorală.

Prevederile art. 11 din Legea nr. 43/2003 au fost abrogate prin Legea nr. 90/2003, astfel încât nu mai pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Dispozitiile art. 21 alin. (4) si ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 sunt în concordantă cu dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, legiuitorul având competenta de a stabili căile de atac care sunt puse la dispozitia părtilor într-un proces.

Art. 75 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 asigură totala independentă financiară a Curtii Constitutionale, deoarece aceasta îsi aprobă propriul buget, pe care îl trimite Guvernului pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat, care este supus si aprobării Parlamentului, fiind exclusă orice ingerintă din partea Guvernului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu următoarea motivare:

Asupra dispozitiilor art. 21 alin. (4) si ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 65/2004 si prin Decizia nr. 230/2004, exceptiile fiind ridicate de acelasi autor.

Considerentele retinute de Curte în aceste decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză. Celelalte dispozitii legale criticate nu au legătură cu solutionarea cauzei, în raport cu obiectul acesteia, asa încât exceptia urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu următoarea motivare:

Dispozitiile art. 21 alin. (4) si ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 nu aduc atingere art. 21 si 129 din Constitutie, întrucât accesul la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste, dar nu întotdeauna trebuie să fie asigurat la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. În acest sens Curtea s-a pronuntat prin deciziile nr. 119/2003, nr. 65/2004 si nr. 230/2004.

Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003 a fost abrogat prin Legea nr. 90/2003, prin urmare în privinta acestui text de lege exceptia este inadmisibilă. Celelalte dispozitii legale criticate nu aduc atingere dispozitiilor din Legea fundamentală invocate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei si ale părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine umătoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d), art. 117 alin. 3, art. 149 si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, art. 49 alin. (2) si art. 54 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la textele de lege criticate se impun următoarele observatii:

- la data sesizării Curtii Constitutionale, art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003 era abrogat expres prin art. 12 din Legea nr. 90/2003, fără ca dispozitiile sale să fie preluate;

- ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constitutională, art. 21, art. 149 si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au fost abrogate expres prin art. 133 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004. Dispozitiile art. 21 si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 nu au fost preluate în continutul Legii nr. 304/2004. Dispozitiile art. 149 din Legea nr. 92/1992 au fost preluate cu modificări si completări în art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004;

- ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constitutională, dispozitiile art. 117 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 au fost abrogate expres prin art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004. Continutul acestuia a fost preluat în art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;

- ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constitutională, dispozitiile art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 92/1992 au fost abrogate expres prin art. 72 alin (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004. Continutul art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) se regăseste în art. 36 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, cu exceptia sintagmei criticate de autorul exceptiei, “la recomandarea ministrului justitiei”, care nu a fost preluată;

- la data sesizării Curtii Constitutionale, Legea nr. 47/1992 suferise modificări si completări prin Legea nr. 232/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 3 iunie 2004, fiind, prin urmare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. Solutia legislativă cuprinsă în art. 49 alin. (2) si art. 54 s-a păstrat în esentă, fiind cuprinsă în art. 75 alin. (2) si art. 78 din Legea nr. 47/1992, republicată.

Ca urmare a modificărilor legislative mentionate mai sus, Curtea se va pronunta asupra dispozitiilor art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) si art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 1 privitor la statul român, art. 4 privitor la unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, art. 8 referitor la pluralismul si partidele politice, art. 10 privitor la relatii internationale, art. 11 referitor la dreptul international si dreptul intern, art. 15 referitor la universalitate, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 27 alin. (1) referitor la inviolabilitatea domiciliului, art. 28 privitor la secretul corespondentei, art. 30 alin. (1) referitor la libertatea de exprimare, art. 30 alin. (2) privitor la interzicerea cenzurii si art. 30 alin. (3) referitor la libertatea presei, art. 31 privitor la dreptul la informatie, art. 36 privitor la dreptul de vot, art. 37 alin. (1) privitor la dreptul de a fi ales, art. 40 referitor la dreptul de asociere, art. 44 privitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică, art. 46 privitor la dreptul la mostenire, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 49 privitor la protectia copiilor si a tinerilor, art. 50 referitor la protectia persoanelor cu handicap, art. 51 privitor la dreptul de petitionare, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 privitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 54 referitor la fidelitatea fată de tară, art. 55 privitor la apărarea tării, art. 56 privitor la contributii financiare, art. 57 referitor la exercitarea drepturilor si a libertătilor, art. 124 alin. (2) privitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, art. 126 alin. (1) referitor la instantele judecătoresti si art. 126 alin. (6) referitor la controlul judecătoresc al actelor administrative, art. 129 privitor la folosirea căilor de atac, art. 131 referitor la rolul Ministerului Public, art. 132 referitor la statutul procurorilor, art. 133 privitor la rolul si structura Consiliului Superior al Magistraturii, art. 135 privitor la economia României, art. 136 privitor la proprietate, art. 137 privitor la sistemul financiar, art. 142 alin. (1) referitor la Curtea Constitutională, art. 146 privitor la atributiile Curtii Constitutionale, art. 148 privitor la integrarea în Uniunea Europeană, art. 149 referitor la aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord, art. 151 privitor la procedura de revizuire a Constitutiei si ale art. 154 alin. (1) privitor la conflictul temporal de legi.

Autorul invocă, de asemenea, încălcarea următoarelor dispozitii din acte internationale ori a actelor internationale în integralitatea lor: Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; Protocolul nr. 11 si Protocolul nr. 12 aditionale la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; art. 1 privitor la protectia proprietătii, art. 3 referitor la dreptul la alegeri libere si art. 5 privitor la raportarea la conventie din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; art. 8, 9, 10, 21, 28 si 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului; Pactul international cu privire la drepturile civile si politice; art. 2, 3, 5 si 6 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare, precum si capitolul IV “Solidaritate” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, precum si art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale sunt norme juridice care se aplică partidelor politice care au fost deja înregistrate în conditiile legii, or cauza în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect solutionarea cererii de reînregistrare a Partidului Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună, asa încât exceptia de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”.

Anterior datei la care Curtea Constitutională a fost sesizată, dispozitiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003 au fost abrogate, iar solutia legislativă cuprinsă în acestea nu a fost preluată. Asa fiind, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Dispozitiile art. 21 si ale art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească au fost abrogate expres după data la care Curtea Constitutională a fost sesizată, fără ca solutia legislativă continută de acestea să fie preluată, asa încât exceptia de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Cu privire la dispozitiile art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 92/1992, Curtea retine că acestea au fost abrogate expres după data sesizării Curtii Constitutionale, fiind preluate partial în art. 36 alin. (1) din Legea nr. 317/2004. Sintagma criticată de autorul exceptiei nu a fost preluată, asa încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 92/1992 urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Curtea observă că dispozitiile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, ale art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, ale art. 75 alin. (2) si ale art. 78 din Legea nr. 47/1992 nu au incidentă în cauză, asa încât exceptia de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate adusă dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 14/2003, Curtea constată că aceasta vizează faptul că textul de lege, în continutul său, omite să prevadă “obligatia de a promova valorile solidaritătii”. Asadar, se are în vedere o omisiune legislativă, or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a art. 2 din Legea nr. 14/2003 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Curtea observă că autorul exceptiei a mai invocat în acelasi dosar al instantei de fond, respectiv Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) si ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, prevalându-se de aceleasi dispozitii constitutionale si aceeasi motivare ca în prezenta cauză. Astfel, în urma sesizării sale, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 230 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2004, asupra constitutionalitătii art. 21 alin. (4) si a art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, respingând critica de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Având în vedere aceste aspecte, precum si faptul că în jurisprudenta sa, asa cum reiese si din Decizia nr. 169 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 12 aprilie 2000, Curtea Constitutională a statuat că aceleasi părti si pentru aceleasi motive nu pot reitera exceptia de neconstitutionalitate, întrucât s-ar încălca autoritatea lucrului judecat, exceptia de neconstitutionalitate ce priveste dispozitiile art. 21 alin. (4) si ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Curtea retine că dispozitiile art. 27 din Legea nr. 14/2003, potrivit cărora “În fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să-si actualizeze listele de membri, cu respectarea cerintelor prevăzute la art. 19 alin. (3) si (4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul Bucuresti până la data de 31 decembrie a acelui an”, au fost adoptate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Partidele politice se constituie si îsi desfăsoară activitatea în conditiile legii [...]”, fără a aduce atingere prevederilor constitutionale si dispozitiilor din actele internationale invocate de autorul exceptiei. Scopul acestor prevederi legale este confirmarea, în fiecare an preelectoral, a îndeplinirii uneia dintre conditiile obligatorii ce privesc înfiintarea partidului politic, si anume existenta numărului minim al membrilor fondatori si dispersia teritorială a acestora.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 11 alin. (3) si (5), art. 13 alin. (2) si art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, art. 2, art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) si art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună în Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

II. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) si d) si art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

III. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 1 se renumerotează ca alineatele (2), (3) si, respectiv, (4).

2. La articolul 1, înaintea alineatului (2) se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Actele de identitate care se eliberează cetătenilor români domiciliati în România sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.”

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de către personalul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor.

(2) Pe fata documentului sunt tipărite următoarele date:

a) denumirea tării;

b) denumirea documentului;

c) seria (două litere) si numărul (sase cifre).

(3) Pe verso documentul cuprinde fotografia titularului, mărime 30 x 40 mm, cu bandă albă la bază de 7 mm, precum si următoarele date:

a) codul numeric personal;

b) numele;

c) prenumele;

d) prenumele părintilor;

e) locul nasterii;

f) domiciliul;

g) serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor emitent;

h) perioada de valabilitate;

i) motivul eliberării;

j) seria (două litere) si numărul (sase cifre);

k) semnătura sefului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor emitent.

(4) Forma si continutul cărtii de identitate provizorii sunt prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 11.”

4. După anexa nr. 1 “Carte de identitate” se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având continutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei se asigură, potrivit legii, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidentă a populatiei se aprobă de către:

a) seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. a) si b);

b) presedintele consiliului judetean, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. c);

c) directorul general al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. d);

d) ministrul administratiei si internelor, pentru actiuni de interes general.”

3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Furnizarea datelor pentru actiuni sau aplicatii de interes local si central se va asigura prin încheierea unui contract între:

a) consiliul judetean si beneficiar, pentru actiuni sau aplicatii de interes local;

b) Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si beneficiar, pentru actiuni si aplicatii de interes central.”

Art. III. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 111/1997, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 113/1997, cu modificările si completările ulterioare, denumirea “formatiunea de evidentă informatizată a persoanelor” se înlocuieste cu denumirea “serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor”.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 318.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 111/1997

 

Elementele de particularizare a cărtii de identitate provizorii:

a) materialul din care este confectionată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran reprezentând un model geometric pe care este imprimată în zona centrală stema României;

b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lătime;

c) indicativele serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, care se aplică prin stantarea fotografiei pe latura din partea dreaptă si prin stampilarea fotografiei pe banda albă de 7 mm, după completarea documentului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice pe anul 2005, în valoare de 1.804 miliarde lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 326.

 

ANEXA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relatia cu administratia publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relatia cu administratia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Comitetul interministerial este alcătuit din reprezentantii următoarelor ministere, la nivel de ministru si/sau de secretar de stat:

1. Ministerul Administratiei si Internelor;

2. Ministerul Finantelor Publice;

3. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

4. Ministerul Economiei si Comertului;

5. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

6. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

7. Ministerul Educatiei si Cercetării;

8. Ministerul Sănătătii;

9. Ministerul Culturii si Cultelor;

10. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.”

(2) Secretarii de stat, membri ai Comitetului interministerial, se numesc prin ordin al ministrilor de resort.

(3). Presedintele Comitetului interministerial este ministrul administratiei si internelor.

(4) La lucrările Comitetului interministerial participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al:

- Federatiei Autoritătilor Locale din România;

- Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România;

- Asociatiei Municipiilor din România;

- Asociatiei Oraselor din România;

- Asociatiei Comunelor din România;

- comisiilor de specialitate din Senat si Camera Deputatilor.”

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Comitetul interministerial se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 330.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 67 din 27 ianuarie 2005

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 483 din 18 aprilie 2005

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Obligatiile agentilor economici către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru luna decembrie 2004, pe baza realizărilor certe la 11 luni, inclusiv accesoriile, în limita plafonului aprobat si în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Accesoriile aferente obligatiilor prevăzute la art. 1, calculate până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se scutesc la plată.

Art. 3. - Plafonul în limita căruia se scutesc la plată obligatiile prevăzute la art. 1 si accesoriile calculate conform art. 2 este cel prevăzut pentru fiecare agent economic în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2004.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

OBLIGATIILE

agentilor economici către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru luna decembrie 2004

 

- milioane lei -

 

Compania Natională de Căi Ferate

“C.F.R.” - S.A.

Societatea Natională de

Transport Feroviar de Călători

“C.F.R. - Călători” - S.A.

Societatea Comercială de Transport

cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Valoarea sumelor scutite pe baza realizărilor pe 11 luni - inclusiv accesoriile

2.501.549

934.015

244.915

Valoarea sumelor preliminate a se scuti la plată pe luna decembrie 2004

585.478

83.871

46.440

Plafon aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2004

3.087.027

1.017.886

291.355