MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 555         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

33. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

34. – Hotărâre privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 

35. – Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

36. – Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

37. – Hotărâre privind numirea vicepresedintilor si a unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

38. – Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

39. – Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

584. – Hotărâre privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

 

587. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Drumuri si Poduri Vrancea“ – S.A.

 

588. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

888. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă numirea domnului deputat Mihai Mălaimare, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., în calitatea de presedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu UNESCO, constituit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, în locul domnului deputat Gheorghe-Eugen Nicolăescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se desemnează în calitate de observatori la Parlamentul European 35 de deputati si senatori prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

nominală a parlamentarilor români desemnati ca observatori la Parlamentul European

 

1. Corlătean Titus – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Cretu Gabriela – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Dumitrescu Cristian-Sorin – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Pascu Ioan Mircea – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Podgorean Radu – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Sârbu Daciana Octavia – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Severin Adrian – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Zgonea Valeriu-Stefan – deputat – Grupul parlamentar al P.S.D.

9. Athanasiu Alexandru – senator – Grupul parlamentar al P.S.D.

10. Cretu Corina – senator – Grupul parlamentar al P.S.D.

11. Dâncu Vasile – senator – Grupul parlamentar al P.S.D.

12. Nicolae Serban – senator – Grupul parlamentar al P.S.D.

13. Bărbuletiu Tiberiu – deputat – Grupul parlamentar al P.N.L.

14. Cosea Dumitru Gheorghe Mircea – deputat – Grupul parlamentar al P.N.L.

15. Muscă Monica Octavia – deputat – Grupul parlamentar al P.N.L.

16. Silaghi Ovidiu Ioan – deputat – Grupul parlamentar al P.N.L.

17. Turcan Raluca – deputat – Grupul parlamentar al P.N.L.

18. Anastase Roberta Alma – deputat – Grupul parlamentar al P.D.

19. Marinescu Marian-Jean – deputat – Grupul parlamentar al P.D.

20. Iacob Ridzi Monica Maria – deputat – Grupul parlamentar al P.D.

21. Cioroianu Adrian Mihai – senator – Grupul parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.–P.D.

22. Petre Maria – senator – Grupul parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.–P.D.

23. Popa Nicolae-Vlad – senator – Grupul parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.–P.D.

24. fiârle Radu – senator – Grupul parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.–P.D.

25. Buruiană Aprodu Daniela – deputat – Grupul parlamentar al P.R.M.

26. Hogea Vlad Gabriel – deputat – Grupul parlamentar al P.R.M.

27. Popeangă Petre – deputat – Grupul parlamentar al P.R.M.

28. Duca Viorel Senior – senator – Grupul parlamentar al P.R.M.

29. Mihăescu Eugen – senator – Grupul parlamentar al P.R.M.

30. Kelemen Atilla Béla Ladislau – deputat – Grupul parlamentar al U.D.M.R.

31. Kónya-Hamar Sandor – deputat – Grupul parlamentar al U.D.M.R.

32. Szabó Károly Ferenc – senator – Grupul parlamentar al U.D.M.R.

33. Becsenescu Dumitru – deputat – Grupul parlamentar al P.C.

34. Ciornei Silvia – senator – Grupul parlamentar al P.C.

35. Gant Ovidiu Victor – deputat – Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se desemnează în Consiliul de administratie al Societătii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 iunie 2005, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

 

I. Membri titulari:

1. Tudor Barbu

2. Ioana Cătălina Băntoiu

3. George Mihail Pruteanu

4. Nicu Alifantis

5. Despina Neagoe

6. Anne Rose Marie Jugănaru

7. Gálfalvi Zsolt

8. Cornelia Constantin

9. Tudor Giurgiu

10. Liviu Gabriel Fetter

11. Sorin Burtea

II. Membri supleanti:

1. Claudiu Ciprian Tănăsescu

2. Ana Maria Bitu

3. Mirela Tănăsescu

4. Viorel Ioan Bota

5. Stanik Stefan Ioan

6. Selda Ismail

7. Nicoleta-Brîndusa Miron

8. Radu Toader

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se desemnează în Consiliul de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 iunie 2005, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

I. Membri titulari:

1. Maria fioghină

2. Bogdan Ghiu

3. Mitzura Domnica Arghezi

4. Mirela Ioana Fugaru

5. Andrei Alexandru

6. Dan Constantin Preda

7. Ágoston Hugó

8. Miomir Todorov

9. Bogdana Balmus

10. Răzvan Dumitrescu

11. Adrian Valentin Moise

II. Membri supleanti:

1. Cosmin Gabriel Păcuraru

2. Gabriel Ioan Iencek

3. Mihaela Alexandra Cristea

4. Roxana Mocanu

5. Romeo Cătălin Cretu

6. Lucian Aurel Purcăreanu

7. Sebesi Karen Attila

8. Aurel Storin

9. Vlad Velcu

10. Aurelia Daniela Ciobanu

11. Adrian Doros

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea vicepresedintilor si a unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 4 alin. (1), (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numesc vicepresedintii si un membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, după cum urmează:

1. domnul Paul Gabriel Miclăus, vicepresedinte, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 27 iunie 2005;

2. doamna Dorina Teodora Mihăilescu, vicepresedinte, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 27 iunie 2005;

3. doamna Eugenia Carmen Bichis, comisar, începând cu data de 27 iunie 2005 până la data de 4 noiembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul art. 19 si al art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Tudor Giurgiu se numeste în functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 iunie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul art. 19 si al art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Doamna Maria Toghină se numeste în functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 iunie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 39.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Datorită duratei diferitelor forme de pregătire pe care absolventii institutiilor de învătământ superior le urmează, o mare parte din candidatii selectionati în vederea încadrării nu au efectuat serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

Necesitatea încadrării de personal cu pregătire universitară a determinat institutiile de stat cu atributii în domeniul apărării si sigurantei nationale să analizeze oportunitatea lărgirii bazei de selectie si în rândul celor care nu au îndeplinit serviciul militar.

Mentinerea conditiei ca bărbatii selectionati pentru a deveni ofiteri să aibă serviciul militar îndeplinit, impusă prin Statutul cadrelor militare, a limitat posibilitătile de încadrare a unor specialisti în domenii de activitate  entru care institutiile militare de învătământ nu organizează forme de pregătire.

De asemenea, în anumite activităti conditia îndeplinirii serviciului militar pentru chemarea în activitate în corpul subofiterilor nu este relevantă drept criteriu de selectie, conducătorul institutiei putând fi abilitat prin ordin intern să stabilească cerintele de recrutare a personalului în functie de prioritătile impuse de specificul activitătii.

Situatia extraordinară care impune modificarea textului Legii nr. 80/1995 prin ordonantă de urgentă este dată de restrângerea semnificativă, iar în unele situatii de blocarea posibilitătilor de selectie a specialistilor cu pregătire superioară, ceea ce conduce la disfunctii în procesul de reformă institutională si de întretinere a personalului ministerelor si institutiilor componente ale sistemului de apărare natională, ordine publică si securitate natională. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – Ofiterii în activitate provin din:

a) absolventi cu diplomă de licentă ai institutiilor militare de învătământ pentru formarea ofiterilor, cu exceptia celor prevăzuti la art. 37 lit. c);

b) absolventi ai anului IV din institutiile militare de învătământ superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;

c) absolventi ai institutiilor militare de învătământ din alte state, similare celor prevăzute la lit. a), trimisi la studii de către Ministerul Apărării Nationale;

d) ofiteri în rezervă care au promovat testele de aptitudini si îndeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, în vederea chemării sau rechemării în activitate;

e) maistri militari si subofiteri în activitate, absolventi cu diplomă de licentă ai institutiilor civile de învătământ superior, cu profil corespunzător specialitătilor militare, care au vârsta de cel mult 35 de ani;

f) maistri militari si subofiteri care, în timp de război, îndeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevăzute a fi încadrate cu ofiteri în unitătile militare aflate în zona actiunilor militare;

g) persoane care au promovat testele de aptitudini si îndeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apărării nationale, ordinii publice si securitătii nationale si care sunt absolvente cu diplomă de licentă ale unei institutii de învătământ superior. Pentru chemarea în activitate, în anumite arme sau servicii si specialităti militare, stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor în cauză, bărbatii trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit;

h) maistri militari si subofiteri în activitate, absolventi cu diplomă de licentă ai institutiilor militare de învătământ superior.“

2. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art.40. – Subofiterii în activitate provin din:

a) absolventi cu diplomă ai institutiilor militare de învătământ pentru formarea subofiterilor;

b) militari angajati pe bază de contract care au promovat testele de aptitudini si concursul sau examenul sustinut în acest scop si îndeplinesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale;

c) subofiteri în rezervă care au promovat testele de aptitudini si îndeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, în vederea chemării sau rechemării în activitate;

d) gradati care, în timp de război, îndeplinesc cu rezultate bune, cel putin 3 luni, functii prevăzute a fi încadrate cu subofiteri în unitătile militare aflate în zona actiunilor militare;

e) militari angajati pe bază de contract care au absolvit cursul de formare subofiteri în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale;

f) militari angajati pe bază de contract, absolventi ai scolilor postliceale de specialitate corespunzătoare specialitătilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filieră directă si indirectă;

g) persoane care au promovat testele de aptitudini si îndeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apărării nationale, ordinii publice si securitătii nationale si care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior. Pentru chemarea în activitate, în anumite arme sau servicii si specialităti militare, stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor în cauză, bărbatii trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit.“

Art. II. – În cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, prin trimiterea la art. 36 alin. 2 se întelege trimiterea la art. 36 lit. g) si h), prin trimiterea la art. 36 alin. 2 lit. a) se întelege trimiterea la art. 36 lit. g), iar prin trimiterea la art. 40 alin. 2 se întelege trimiterea la art. 40 lit. g).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Niculaie Goia

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Unitătile sanitare apartinând ministerelor si institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească se finantează potrivit prevederilor anexei nr. 1.

Art. 2. – Activitătile medicale specifice, finantate de la bugetul de stat, care se realizează prin unitătile sanitare prevăzute la art. 1, sunt cele mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. – Ministrii, conducătorii institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească pot emite norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Prevederile pct. 3 lit. c) din nota prevăzută în anexa nr. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 6. – Anexele nr. 3 si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 584.

 

ANEXA Nr. 1

 

FINANTAREA

unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

 

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Serviciului de Protectie si Pază;

2. cabinetele medicale de unitate, cu sau fără stationar, ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei si ale Serviciului Român de Informatii;

3. depozite sanitare;

4. formatiuni medicale de campanie;

5. Centrul de Hematologie Transfuzională si formatiuni similare;

6. centre si sectii de medicină preventivă;

7. directii medicale sau structuri asimilate acestora;

8. Centrul de Cercetări Stiintifice Medico-Militare;

9. Institutul Medico-Militar.

II. Unităti finantate din venituri proprii obtinute în conditiile legii, subventii si transferuri acordate de la bugetul de stat:

1. centrele medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

2. spitalele si sanatoriile din reteaua proprie;

3. penitenciare spitale;

4. Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei;

5. centre de tratament, recuperare medicală, refacere si odihnă;

6. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu “Academician Stefan Milcu“ si Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă ale Ministerului Apărării Nationale;

7. centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor;

8. servicii de ambulantă si transport;

9. Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu“;

10. Centrul de Medicină Navală.

 

NOTĂ:

Unitătile sanitare pot beneficia de fonduri cu destinatie specială de la bugetul de stat sau de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, pentru a efectua cheltuieli numai pe destinatiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

1. de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru activitătile cuprinse în programele de sănătate, pentru medicamente;

2. din sumele primite pentru activitătile de medicină primară, prevăzute în contractul încheiat între unitătile care gestionează aceste activităti specifice si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, se va suporta o parte din cheltuielile de functionare ale acestora;

3. de la bugetul de stat se suportă următoarele:

a) cheltuielile necesare acordării asistentei medicale gratuite, altele decât cele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, precum si pentru personalul institutiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, potrivit legii;

b) cheltuielile necesare acordării ajutoarelor la trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, ajutoarelor în caz de deces, despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau deces si indemnizatiilor cuvenite potrivit legii, pentru personalul unitătilor sanitare, în conditiile legii;

c) drepturile salariale specifice personalului militar – solda de grad, gradatiile calculate la aceasta si indemnizatia de dispozitiv, precum si drepturile salariale specifice functionarilor publici cu statut special – salariul de grad profesional, gradatiile calculate la acesta si sporul pentru misiune permanentă, în conditiile legii;

d) drepturile de hrană, echipament si alte cheltuieli specifice pentru personalul unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, în conditiile legii;

e) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performantă, în conditiile legii;

f) investitii pentru construirea de noi unităti spitalicesti, consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de fortă majoră, precum si transformarea, modernizarea si extinderea constructiilor existente, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTIVITĂTI MEDICALE SPECIFICE

finantate din bugetele institutiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

 

1. Asistenta medicală curativă la locul de muncă

2. Controale medicale obligatorii, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru si în normele proprii ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti  pentru aplicarea contractului-cadru

3. Vizita medicală a:

a) personalului aeronavigant înainte de plecarea în misiune;

b) militarilor în termen la plecarea/înapoierea în/din misiuni si la intrarea în serviciul de pază si gardă;

c) personalului care intră în serviciul de zi pe unitate;

d) personalului care execută paza obiectivelor speciale;

e) personalului din blocurile alimentare;

f) personalului în rezervă si civil, la chemarea în activitate, în situatii deosebite;

g) magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, potrivit legislatiei în vigoare.

4. Expertiza medicală a:

a) personalului care îsi desfăsoară activitatea în mediul hiperbar si pe navele maritime sau fluviale;

b) personalului aeronavigant;

c) persoanelor private de libertate, la solicitarea instantei judecătoresti;

d) personalului si membrilor de familie ai acestuia, la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe;

e) expertiza medicală si de evaluare a capacitătii de muncă a personalului căruia i se aplică prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, a politistilor si altor categorii de personal cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor legi speciale, în conformitate cu tarifele stabilite prin protocolul încheiat în acest sens între ministerele si institutiile din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească.

5. Sedinta de expertiză medico-militară efectuată cadrelor militare si altor categorii de personal, în conditiile legii

6. Asistenta medicală pe timpul activitătilor în cadrul programelor de parteneriat, al misiunilor umanitare, al misiunilor externe si al schimburilor de delegatii cu parteneri externi

7. Activităti pentru acordarea primului ajutor medical si a asistentei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice si chimice

8. Asistenta medicală si tratamentul bolilor profesionale în caz de accidente de muncă survenite în timpul si din cauza îndeplinirii obligatiilor militare/de serviciu, precum si a activitătilor desfăsurate de persoanele private de libertate

9. Asigurarea asistentei medicale de urgentă pentru demnitarii români si membrii delegatiilor străine, precum si a altor categorii de persoane, conform reglementărilor legale în vigoare

10. Activităti medicale profilactice specifice:

a) controlul igienico-sanitar si avizarea/autorizarea sanitar-veterinară a blocurilor alimentare si a spatiilor de productie agroalimentară;

b) controlul igienico-sanitar si avizarea spatiilor de cazare a personalului;

c) imunizările personalului, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru anual, precum si cele pentru cadre si membrii de familie ai acestora, la plecarea în misiuni externe, în zone cu risc epidemiologic.

11. Activităti medicale specifice desfăsurate de personalul unitătilor sanitare:

a) participarea în cadrul planului pregătirii pentru luptă: exercitii de alarmare, trageri cu armamentul din dotare etc.;

b) participarea la pregătirea si executarea mobilizării, inclusiv realizarea, întretinerea si preschimbarea stocurilor;

c) participarea la pregătirile si interventiile formatiunilor medicale la calamităti naturale, dezastre si în situatii de criză, precum si pentru apărarea statului de drept si ordinii constitutionale;

d) participarea personalului la misiuni medico-militare în tară si în străinătate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Drumuri si Poduri Vrancea“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Drumuri si Poduri Vrancea“ – S.A., subordonată Consiliului Judetean Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 587.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara, subordonată Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 588.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale art. 36 alin. (6) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Directia generală de sinteză a politicilor bugetare, Directia generală de programare bugetară si coordonarea politicilor publice sectoriale si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2005.

Nr. 888.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului

 

Art. 1. – În perioada 1 iulie 2005 – 31 decembrie 2006 unitătile Trezoreriei Statului efectuează operatiuni de încasări si plăti în numerar atât în moneda veche, cât si în moneda nouă.

Art. 2. – (1) Până la data de 30 iunie 2005 Trezoreria Statului tine contabilitatea în moneda veche si întocmeste bilantul contabil la data de 30 iunie 2005 în moneda veche.

Pentru datele de raportare din ziua de 30 iunie 2005 Formularul 02 “Executia operativă a contului trezoreriei“ si Formularul 06 “Contul de executie a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic“ se transmit de către unitătile Trezoreriei Statului la Ministerul Finantelor Publice pe data de 1 iulie 2005 în moneda veche.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2005 Trezoreria Statului tine evidenta contabilă în moneda nouă si întocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale în moneda nouă, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului.

(3) Începând cu luna iulie 2005 unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului întocmesc si transmit Ministerului Finantelor Publice raportările zilnice si lunare în moneda nouă, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului.

În data de 5 iulie 2005 formularul 02 “Executia operativă a contului trezoreriei“ si formularul 06 “Contul de executie a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic“ cuprinzând executia la data de 4 iulie 2005 se transmit la Ministerul Finantelor Publice în moneda nouă, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului.

Art. 3. – (1) Trezoreria Statului efectuează operatiunea de conversie în lei noi, prin intermediul programului informatic pus la dispozitie de Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin metoda împărtirii sumelor la 10.000 (zece mii), urmată de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel obtinute la a doua zecimală (banul), prin adaos sau lipsă.

(2) Prin intermediul programului informatic pus la dispozitie de Directia generală a tehnologiei informatiei se asigură conversia în moneda nouă a soldurilor initiale, rulajelor cumulate si soldurilor finale ale conturilor analitice si sintetice, bilantiere si extrabilantiere cuprinse în balantele de verificare ale unitătilor Trezoreriei Statului.

(3) Unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectuează operatiunea de conversie în moneda nouă în data de 1 iulie 2005, după întocmirea tuturor situatiilor financiare în moneda veche la data de 30 iunie 2005.

(4) Diferentele rezultate din conversia în moneda nouă a elementelor de activ si pasiv din contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului se preiau, după caz, în debitul sau creditul conturilor 619001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“ si 049001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi extrabilantiere“ (cod fiscal 8609468), la data de 1 iulie 2005.

(5) Pe data de 30 decembrie 2005 sumele existente în soldul contului 619001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“ se înregistrează ca venit sau cheltuială a bugetului Trezoreriei Statului, astfel:

a) soldul creditor al contului 619001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“ deschis la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului se transferă de către acestea, cu nota contabilă, în contul 70.22.10.30 “Veniturile bugetului trezoreriei statului – Încasări din alte surse“;

b) soldul debitor al contului 619001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“ (cod IBAN: ROXXTREZXXX 619001XXXXXXX, cod fiscal 8609468) se transferă în contul de cheltuieli al bugetului Trezoreriei Statului (cod IBAN: ROXXTREZXXX 71511020XXXXX), deschis la nivelul Activitătii de trezorerie si contabilitate publică judeteană. Operatiunea se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite de către Activitatea de trezorerie si contabilitate publică judeteană, distinct, pentru fiecare trezorerie operativă din cadrul judetului, pe baza solicitărilor scrise ale acestora. În cazul Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti si a trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si pentru operatiunile proprii ale Activitătii de trezorerie si contabilitate publică judetene soldul debitor al contului 619001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“ se transferă de către acestea, cu notă contabilă, în contul 71511020 “Cheltuielile bugetului trezoreriei statului – Autorităti publice – cheltuieli materiale si servicii“.

(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) lit. b) se înregistrează la capitolul de cheltuieli al bugetului Trezoreriei Statului 51.10.20 “Autorităti publice – cheltuieli materiale si servicii“, articolul 25 “Materiale si prestări servicii cu caracter functional“.

(7) La finele anului 2005 diferentele de conversie existente în soldul debitor sau creditor al contului 049001 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi extrabilantiere“ aferente creditelor bugetare deschise si repartizate în anul 2005 se anulează de drept.

Art. 4. – (1) Diferentele de conversie în moneda nouă a elementelor de activ si pasiv din contabilitatea Serviciului contabilitatea generală a Trezoreriei Statului se preiau, după caz, în debitul sau creditul contului 28.50 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“.

(2) La data de 30 decembrie 2005 sumele înregistrate în soldul debitor sau creditor al contului 28.50 “Diferente de conversie în moneda nouă pentru conturi bilantiere“ se preiau în bugetul Trezoreriei Statului si se înregistrează la subdiviziunile de venituri/cheltuieli, după caz, prevăzute la art. 3 alin. 5 lit. a) si alin. (6).

Art. 5. – (1) Articolul 5 alin. (9) si (10) din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 3 mai 2004, vor avea următorul cuprins:

“(9) Gropurile sunt evidentiate în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului la valoarea de 1 leu gropul, pe baza exemplarului nr. 1 al Inventarului de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, predat Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz.

(10) Pentru înregistrarea gropurilor în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului se foloseste metoda de înregistrare în partidă simplă, adică înregistrările se fac în debitul sau în creditul contului în afara bilantului 0010 «Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului». În creditul contului 0010 «Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului» se înregistrează depunerea gropului aferent unei cauze în tezaurul Trezoreriei Statului la valoarea de 1 leu/grop, iar în debitul aceluiasi cont se înregistrează restituirea către proprietar sau reprezentantul legal al acestuia ori predarea spre valorificare a tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase dintr-un grop aferent unei cauze.“

(2) Conversia în moneda nouă a sumelor existente la data de 1 iulie 2005 în soldul initial, rulajele cumulate si soldul final al contului 0010 “Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului“ se efectuează prin împărtire la 10.000.

(3) După efectuarea operatiunii de conversie în moneda nouă a sumelor evidentiate în soldul initial, rulajele cumulate si soldul final al contului 0010 “Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului“, gropurile vor fi reevaluate la valoarea prevăzută la alin. (1) prin înmultirea cu 10 a soldului initial, rulajelor cumulate si soldului final.

Art. 6. – (1) În zilele de 30 iunie si 1 iulie 2005, declarate zile nebancare, Trezoreria Statului nu efectuează operatiuni de încasări si plăti prin sistemul electronic de plăti si nici operatiuni cu numerar.

(2) Institutiile publice si agentii economici pot prezenta la ghiseele unitătilor teritoriale ale Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite în lei vechi, prin care dispun plăti de mică si mare valoare în relatia cu sistemul bancar de plăti, intertrezorerii si intratrezorerii, până la data de 28 iunie 2005.

(3) În mod exceptional, unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului pot accepta spre decontare ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în moneda veche, în data de 29 iunie 2005, până la ora 9,00.

(4) Pentru plătile de mică si mare valoare în relatia cu sistemul bancar, precum si pentru cele intertrezorerii mesajele electronice ce contin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse în data de 29 iunie 2005 se transmit la Ministerul Finantelor Publice – Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări, în aceeasi zi, până la ora 11,00.

(5) Ministerul Finantelor Publice – Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări transmite unitătilor Trezoreriei Statului încasările primite în data de 29 iunie 2005 în ziua de 30 iunie 2005, până cel târziu la ora 10,00.

(6) Retururile aferente ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), primite în lei vechi, se efectuează începând cu data de 4 iulie 2005, în lei noi.

(7) Începând cu data de 1 iulie 2005, prin operatiuni de încasări/plăti de mare valoare se întelege operatiunile de si peste 50.000 lei, iar prin operatiuni încasări/plăti de mică valoare se întelege operatiunile mai mici de 50.000 lei.

Art. 7. – (1) După data de 24 iunie 2005 ordonatorii principali de credite nu pot prezenta Ministerului Finantelor Publice propuneri, în moneda veche, pentru modificarea în structură a creditelor bugetare, potrivit legii, aferente trimestrului II al anului 2005, cu exceptia suplimentărilor de credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului si bugetelor locale vor deschide, vor repartiza si, în cazuri justificate, vor retrage credite bugetare institutiilor din subordine, aferente lunii iunie 2005, până cel târziu la data de 27 iunie 2005, inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării operatiunilor de conversie în moneda nouă. După data de 27 iunie 2005 pot fi deschise credite bugetare aferente lunii iunie 2005, în moneda veche, numai pentru operatiuni privind serviciul datoriei publice sau pentru alte actiuni urgente finantate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pe bază de hotărâri de Guvern aprobate ulterior acestei date.

(3) Începând cu deschiderile de credite aferente lunii iulie 2005 ordonatorii principali de credite au obligatia de a întocmi formularul “Cerere pentru deschidere de credite“ în moneda nouă. Cererile pentru deschiderile de credite aferente lunii iulie 2005, întocmite în moneda nouă, pot fi prezentate de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale la Ministerul Finantelor Publice, începând cu data de 27 iunie 2005.

(4) Cererile pentru deschiderea de credite, borderourile de repartizare/retragere a creditelor bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare/retragere a creditelor bugetare se întocmesc în lei noi, fără subdiviziunile leului. Până la epuizarea stocului actual, în formularul “Cerere pentru deschiderea de credite“ sintagma îmii“ de pe fata si versoul acestuia se hasurează.

(5) Trezoreria Statului efectuează prelucrarea în sistem informatic a dispozitiilor bugetare de repartizare a creditelor bugetare aferente lunii iulie 2005, după efectuarea operatiunii de conversie în moneda nouă.

Art. 8. – (1) Ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite au obligatia de a-si denomina atât propriile bugete de venituri si cheltuieli, cât si anexele aferente, repartizate pe trimestre, până la data de 1 iulie 2005. Denominarea bugetelor de venituri si cheltuieli si a anexelor acestora se efectuează prin împărtirea la 10.000, iar sumele rezultate se rotunjesc fără zecimale, astfel încât să fie păstrate corelatiile din bugetele initiale.

(2) În situatia în care bugetele de venituri si cheltuieli repartizate pe trimestre, denominate conform prevederilor alin. (1), determină denaturarea semnificatiei economice a creditelor bugetare la anumite subdiviziuni de venituri sau cheltuieli, se poate proceda la denominarea întregului buget prin împărtire la 10.000 si rotunjire la nivel de două zecimale [exemplu: credite bugetare în valoare de 4.000 mii lei vechi(ROL) denominate prin metoda prevăzută la alin. (1) reprezintă zero mii lei noi(RON). În această situatie se aplică denominarea prevăzută la alin. (2), respectiv 4.000 mii lei vechi(ROL) reprezintă 0,40 mii lei noi (RON)].

(3) Bugetele de venituri si cheltuieli denominate potrivit prevederilor alin. (1) si (2) se semnează de ordonatorii de credite principali, secundari sau tertiari care le gestionează, după caz.

(4) Bugetele de venituri si cheltuieli denominate ale ordonatorilor tertiati de credite împreună cu bugetul propriu al ordonatorilor secundari de credite vor fi centralizate si transmise la ordonatorii principali de credite, până la data de 15 iulie 2005.

(5) Ordonatorii principali de credite centralizează bugetele denominate ale ordonatorilor de credite direct subordonati cu propriul buget denominat.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli centralizat la nivelul fiecărui ordonator principal de credite finantat din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale trebuie să corespundă, până la nivel de titlu, cu bugetele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, actualizate si denominate, comunicate de Ministerul Finantelor Publice, până la data de 15 iulie 2005.

(7) În cazul în care între bugetele actualizate si denominate transmise ordonatorilor principali de credite de către Ministerul Finantelor Publice si bugetele centralizate conform prevederilor alin. (5) se înregistrează diferente de conversie în moneda nouă, acestea vor fi operate în bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite, astfel încât bugetele centralizate să corespundă cu bugetele actualizate si denominate transmise de Ministerul Finantelor Publice.

(8) În cazul în care între bugetul Trezoreriei Statului aprobat prin hotărâre a Guvernului, actualizat si denominat, si bugetul Trezoreriei Statului denominat, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite, se înregistrează diferente de conversie în moneda nouă, acestea se vor opera în bugetul propriu al ordonatorului principal de credite.

Art. 9. – (1) Pe parcursul perioadei în care moneda veche are putere circulatorie, formularele specifice activitătii de trezorerie, prevăzute în anexa nr. 1 a) la pct. 65, 66, 67 si 70 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, aflate în stoc, se utilizează până la epuizare, cu respectarea prevederilor de la alin. (2)–(5).

(2) Din “Registrul privind evidenta numerarului din casieria-tezaur din ziua de .....“, cod 14.20.01/TS, se utilizează pentru fiecare zi câte două pagini, respectiv o pagină în care sunt evidentiate sumele aferente cupiurilor în bancnote si monede noi si o pagină în care sunt evidentiate sumele aferente cupiurilor în bancnote si monede vechi. Pe pagina în care trebuie evidentiate sumele aferente cupiurilor în bancnote si monede noi seful serviciului casierie-tezaur sau înlocuitorul său de drept barează cu o linie cupiurile pretipărite în bancnote si monede vechi si înscrie, sub semnătură, cupiurile în bancnote si monede noi, respectiv 500 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei, 5 lei, 1 leu, 50 bani, 10 bani, 5 bani, 1 ban. Pe pagina în care sunt evidentiate cupiurile în bancnote si monede vechi rubricile în care se înscriau “Soldul zilei precedente“, “Alimentări“, “Depuneri“, “Total intrări“, “Total iesiri“, “Sold la sfârsitul zilei“ nu se completează si, ca atare, se barează. Pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote si monede noi rubricile “Soldul zilei precedente“, “Alimentări“, “Depuneri“, “Total intrări“, “Total iesiri“, “Sold la sfârsitul zilei“ se completează numai în lei noi, indiferent de structura cupiurii existente în casieria-tezaur.

Soldul la sfârsitul zilei trebuie să fie egal cu valoarea totală a cupiurilor de pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote si monede noi, cumulată cu valoarea totală a cupiurilor de pe pagina în care sunt  înscrise cupiurile în bancnote si monede vechi, denominată.

(3) Formularul “Chitanta“, cod 14.20.02/TS, se întocmeste distinct pentru monetarul primit/predat casierului, în functie de cupiurile existente în bancnote si monede noi sau în bancnote si monede vechi redate/primite, respectiv se completează câte un formular pentru cupiurile în bancnote si monede noi si un formular pentru cupiurile în bancnote si monede vechi. În formularul “Chitanta“, cod 14.20.02/TS, în care monetarul cuprinde cupiuri în bancnote si monede noi, se barează cu o linie cupiurile pretipărite si se înscriu noile cupiuri, sub semnătura casierului care predă sau primeste numerar, după caz.

(4) Din formularul “Registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei“, cod 14.20.03/TS, se utilizează în fiecare zi câte două file, completându-se câte o pagină de “Intrări“ si o pagină de “Iesiri“ pentru bancnote si monede noi, precum si o pagină de “Intrări“ si o pagină de “Iesiri“ pentru bancnote si monede vechi. Pe paginile în care se înscriu cantitătile si valorile aferente bancnotelor si monedelor noi se barează cu o linie cupiurile pretipărite si se înscriu noile cupiuri, sub semnătura casierului care face modificările.

(5) După data de 1 iulie 2005 institutiile publice înscriu pe formularul “Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar“, cod 14.20.06/TS, suma pe care doresc să o ridice în lei noi, fără zecimale.

Pe versoul formularului “Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar“, cod 14.20.06/TS, unitătile Trezoreriei Statului completează astfel:

a) în situatia în care se eliberează unei institutii publice numai numerar în bancnote si monede vechi se completează valorile corespunzătoare pe structura cupiurilor tipărite pe formular, iar la rubrica “TOTAL“ se înscrie atât valoarea în moneda veche, cât si în moneda nouă. Suma înscrisă în moneda nouă în rubrica “TOTAL“ trebuie să coincidă cu cea înscrisă în rubrica “Verificat, s-a avizat suma de lei .............“;

b) în situatia în care se eliberează unei institutii publice numai numerar în bancnote si monete noi se barează printr-o linie cupiurile pretipărite si se înscriu noile cupiuri, sub semnătura casierului care eliberează numerarul, si apoi se completează valorile corespunzătoare aferente noilor cupiuri înscrise;

c) în situatia în care se eliberează unei institutii publice numerar atât în bancnote si monede noi, cât si în bancnote si monede vechi se înscriu valorile aferente cupiurilor în bancnote si monede vechi pe formularul pretipărit la care se anexează o pagină editată în sistem informatic, potrivit modelului din anexa la prezentele precizări si care se completează cu valorile corespunzătoare aferente cupiurilor în bancnote si monede noi. Suma înscrisă în rubrica “Verificat, s-a avizat suma de lei ..............“ trebuie să coincidă cu totalul înscris în lei noi de pe pagina pretipărită, cumulat cu totalul de pe pagina completată si care s-a anexat la cecul pentru ridicare de numerar. În rubrica “TOTAL“ de pe formularul pretipărit se înscrie atât valoarea în moneda veche, cât si în moneda nouă.

 

ANEXĂ

la precizări

 

Bucăti cupiuri

Lei

x 500 lei

 

x 100 lei

 

x 50 lei

 

x 10 lei

 

x 5 lei

 

x 1 lei

 

x 50 bani

 

x 10 bani

 

x 5 bani

 

x 1 ban

 

TOTAL:

 

 

Casier,

...........................