MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 520         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 iunie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

683. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si răspuns pe timpul unei urgente radiologice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si răspuns pe timpul unei urgente radiologice

 

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedurile generice pentru colectarea datelor, validare si răspuns pe timpul unei urgente radiologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 iunie 2005.

Nr. 683.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI GENERICE

pentru colectarea datelor, validare si răspuns pe timpul unei urgente radiologice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentele proceduri generice pentru colectarea datelor, validare si răspuns pe timpul unei urgente radiologice, denumite în continuare proceduri, reprezintă instrumentele, algoritmii si datele necesare pentru răspunsul initial la urgentă radiologică si sunt destinate persoanelor sau grupurilor care sunt responsabile pentru răspunsul la o urgentă radiologică.

Art. 2. – Procedurile sunt elaborate ca un ghid pentru autoritătile publice centrale si locale, precum si pentru utilizatorii cu responsabilităti în astfel de situatii si asigură o conceptie unitară privind evaluarea de bază si capacitatea de răspuns, în scopul protejării populatiei si a angajatilor în cazul urgentelor radiologice, în conformitate cu recomandările internationale.

Art. 3. – Obiectivele generale ale răspunsului la urgentă sunt:

a) reducerea riscului sau limitarea consecintelor accidentului;

b) prevenirea efectelor deterministe asupra sănătătii (de exemplu, decese si efecte imediate) prin luarea de măsuri înainte sau la scurt timp după expunere si mentinerea dozelor individuale pentru populatie si personalul de interventie sub nivelurile admise;

c) reducerea riscului efectelor stocastice asupra sănătătii (de exemplu, cancer si efecte ereditare grave) prin implementarea actiunilor de protectie în conformitate cu recomandările Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) si prin mentinerea dozelor pentru personalul de interventie sub nivelurile admise.

Art. 4. – Prezentele proceduri desemnează persoanele fizice si juridice cu responsabilităti în cazul unor urgente nucleare sau radiologice. În cazul accidentelor sau incidentelor de mică amploare, unele dintre aceste responsabilităti pot fi cumulate si asigurate de o singură persoană. Schema generică de răspuns este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5. – Persoanele fizice si juridice cu responsabilităti sunt:

a) initiatorul răspunsului – persoana fizică sau juridică notificată despre producerea unui accident, cu autoritate să initieze aplicarea partială ori totală a planului de protectie si interventie si să informeze managerul urgentei despre producerea evenimentului;

b) managerul urgentei – persoana care asigură activarea fortelor de interventie, aplicarea primelor măsuri pentru protectia populatiei si a personalului din cadrul echipelor de interventie, comunicatiile în cadrul echipelor de interventie si reprezintă purtătorul de cuvânt atunci când nu este desemnată o altă persoană;

c) coordonatorul la locul accidentului – persoana responsabilă pentru aplicarea măsurilor de limitare a efectelor unui accident sau incident radiologic, pentru coordonarea tuturor echipelor de interventie, realizarea activitătilor de decontaminare si recuperare a surselor, aplicarea măsurilor preventive în scopul protectiei personalului echipelor de interventie si care este expertă în echipele de răspuns la locul accidentului;

d) în functie de natura si gravitatea accidentului, functiunile managerului urgentei si ale coordonatorului la locul accidentului pot fi realizate de o singură persoană, cel putin în faza initială a răspunsului;

e) evaluatorul radiologic – persoana acreditată, trimisă la locul accidentului, având responsabilitatea evaluării initiale a riscului radiologic, formulării de recomandări către coordonatorul interventiei, modului de implementare a măsurilor de protectie pentru echipele de interventie, stabilirii limitelor de interventie pentru personalul de interventie, estimării si înregistrării dozelor primite de personalul echipelor de interventie si/sau de către populatie, controlului contaminării, si care poate initia în unele cazuri operatiunile de recuperare a sursei.

Art. 6. – Procedurile sunt organizate pe sectiuni care contin algoritmii de bază.

 

CAPITOLUL II

Descrierea sectiunilor

 

Art. 7. – Sectiunea A “Initierea răspunsului“ prezintă modul de punere în aplicare a planului de protectie si interventie la primirea notificării unei urgente radiologice de reprezentantii autoritătilor administratiei publice centrale si locale implicate în răspunsul la urgentă nucleară sau radiologică. Această sectiune cuprinde o singură procedură si este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 8. – Sectiunea B “Managementul răspunsului la accident“ prezintă modul de pregătire a actiunilor de coordonare si conducere a urgentei radiologice, prin evaluarea rapidă a situatiei, în scopul limitării consecintelor accidentului, si cuprinde următoarele 3 proceduri de bază:

a) procedura B0 “Generalităti asupra managementului la urgentă“, care se referă la modul de evaluare rapidă a situatiei radiologice, se bazează pe informatiile primite de la initiatorul răspunsului si de la coordonatorul interventiei pentru implementarea actiunilor initiale de răspuns în scopul limitării consecintelor accidentului;

b) procedura B1 “Accident cu surse de radiatii sau materiale radioactive“, care se referă la modul de aplicare a metodelor optime în scopul limitării consecintelor efectelor accidentului radiologic, reducerii expunerii populatiei si a personalului din cadrul echipelor de interventie, recuperării sursei si/sau decontaminării zonei;

c) procedura B2 “Sursă pierdută“, care se referă la modul de identificare, localizare si recuperare a unei surse pierdute, asigurându-se în acelasi timp securitatea populatiei si a echipelor de interventie la urgentă.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 9. – Sectiunea C “Răspunsul la locul accidentului“ se referă la conditiile si la capacitătile autoritătilor administratiei publice locale si ale agentului economic de răspuns la urgentă, pentru accidente conventionale si implementarea actiunilor de răspuns la locul accidentului, si cuprinde următoarele 6 proceduri de bază:

a) procedura C1 “Coordonatorul răspunsului la locul accidentului“, care se referă la persoana cu gradul cel mai mare care se află la locul accidentului si care îsi va asuma rolul de conducător până la sosirea autoritătilor competente;

b) procedura C2 “Răspunsul politiei“, care se referă la coordonarea actiunilor de către politie în conditii de accident radiologic;

c) procedura C3 “Actiunile echipajelor de pompieri“, care se referă la coordonarea actiunilor echipelor de pompieri în conditii de accident radiologic;

d) procedura C4 “Răspunsul medical de urgentă la locul accidentului“, care se referă la coordonarea echipelor medicale de urgentă în conditii radiologice pentru a acorda primul ajutor persoanelor rănite;

e) procedura C5 “Răspunsul initial din partea personalului institutiei/operatorului economic“, care se referă la asigurarea răspunsului initial în caz de accident si la asigurarea cooperării cu responsabilii din exteriorul amplasamentului;

f) procedura C6 “Ghid pentru protectia personală“, care se referă la instructiunile de bază pentru protectia individuală a personalului de interventie.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 4.

Art. 10. – Sectiunea D “Răspunsul radiologic“ se referă la activitătile evaluatorului pentru realizarea actiunilor de protectie corespunzătoare si are următoarele 4 proceduri de bază:

a) procedura D0 “Conducerea răspunsului radiologic“, în care se prezintă algoritmul ce trebuie parcurs în scopul sprijinirii evaluatorului radiologic pentru analizarea situatiei si recomandări de protectie corespunzătoare;

b) procedura D1 “Recuperarea sursei/mutarea materialelor radioactive“, care se referă la etapele de bază necesare pentru recuperarea unei surse radioactive sau mutarea materialului radioactiv atunci când este posibil;

c) procedura D2 “Decontaminarea personalului si a echipamentelor“, care se referă la modul de realizare a decontaminării initiale a personalului, a echipamentului si a vehiculelor;

d) procedura D3 “Mutarea deseurilor radioactive“, care se referă la modul de mutare a deseurilor radioactive rezultate în urma unei urgente radiologice, atunci când este posibil.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 11. – Sectiunea E “Evaluări de doze“ se referă la măsurători de doză, estimări ale dozei acumulate de lucrători si/sau de persoane din public si are următoarele 4 proceduri de bază:

a) procedura E0 “Generalităti asupra evaluării dozelor“, care se referă la modul de estimare a dozei acumulate de lucrători si/sau de persoane din public;

b) procedura E1 “Sursa punctiformă“, care se referă la modul de estimare a debitului de doză si a dozei efective date de o sursă punctiformă de activitate cunoscută;

c) procedura E2 “Sursă liniară sau pată“, care se referă la modul de estimare a dozei efective date de o sursă liniară sau de o pată radioactivă la o anumită distantă;

d) procedura E3 “Contaminare de suprafată“, care se referă la modul de estimare a dozei efective date de o suprafată contaminată.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. – Procedurile se pun în aplicare imediat atunci când situatia o impune, de către autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si de agentii economici în următoarele situatii:

a) când survine un accident major;

b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.

Art. 13. – Modelele formularelor privind raportarea si evidenta actiunilor sunt prezentate în anexa nr. 7.

Art. 14. – Anexele nr. 1–7*) fac parte integrantă din prezentele proceduri.

 

ANEXE