MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 510         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

27. – Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2002 si a contului de executie bugetară pe anul 2002 al Societătii Române de Televiziune

 

28. – Hotărâre pentru respingerea rapoartelor de activitate ale Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anii 2003 si 2004 si a conturilor de executie bugetară pe anii 2003 si 2004 ale Societătii Române de Televiziune

 

29. – Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2004 si a contului de executie bugetară pe anul 2004 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

30. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

31. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

32. – Hotărâre privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

18. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

506. – Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a comunei Moravita si din administrarea Consiliului Local al Comunei Moravita, judetul Timis, în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

507. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Dumbrăvita, judetul Maramures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăvita

 

529. – Hotărâre privind trecerea unui teren agricol din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2002 si a contului de executie bugetară pe anul 2002 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2002 si contul de executie bugetară pe anul 2002 al Societătii Române de Televiziune prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 14 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

al Societătii Române de Televiziune pe anul 2002

 

– mii lei –

Indicatori

Credite

definitive

Plăti

efective

CHELTUIELI – TOTAL

407.463.266

380.992.749

din care:

 

 

CHELTUIELI CURENTE

369.473.766

369.458.624

din care:

 

 

– cheltuieli de personal

567.400

567.400

– cheltuieli materiale si servicii

368.906.366

368.891.224

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.989.500

5.979.125

Capitolul 75.01.02 – Cheltuieli din Fondul pentru relatii cu Republica Moldova

32.000.000

5.555.000

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea rapoartelor de activitate ale Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anii 2003 si 2004 si a conturilor de executie bugetară pe anii 2003 si 2004 ale Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se resping rapoartele de activitate ale Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anii 2003 si 2004 si conturile de executie bugetară pe anii 2003 si 2004 ale Societătii Române de Televiziune.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administratie al Societătii Române de Televiziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 14 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2004 si a contului de executie bugetară pe anul 2004 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu  modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se resping Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2004 si contul de executie bugetară pe anul 2004 al Societătii Române de Radiodifuziune.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 14 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului senator Iluscă Daniel, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.– P.D.“, cu domnul senator Oprea Mario-Ovidiu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.–P.D.“, în componenta nominală a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 14 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 30.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului deputat Bărbuletiu Tiberiu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., cu domnul senator Lupoi Mihail, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.–P.D.“, în calitate de membru titular, în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO .

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 14 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 31.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) si (6) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numesc următorii membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 14 iunie 2005, în locurile devenite vacante prin demisie:

1. domnul Dorin Dan Lazea, în locul domnului Andrei Gabriel Plesu;

2. domnul Laurentiu Tănase, în locul domnului Mihai Gheorghe.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 14 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 32.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– doamna deputat Lia Olguta Vasilescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport;

– doamna deputat Angela Buciu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 13 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 iunie 2005.

Nr. 18.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a comunei Moravita si din administrarea Consiliului Local al Comunei Moravita, judetul Timis, în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. e), al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a comunei Moravita si din administrarea Consiliului Local al Comunei Moravita, judetul Timis, în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, situate în comuna Moravita, judetul Timis, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înfiintării posturilor de inspectie veterinară la frontieră, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenurilor care se transmit potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan fiîru

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 506.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din proprietatea privată a comunei Moravita si din administrarea Consiliului Local al Comunei Moravita, judetul Timis, în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Locul unde sunt situate

terenurile

Persoana juridică de la care

se transmit terenurile

Persoana juridică la care

se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice

ale terenurilor care se transmit

Numărul topo

Comuna Moravita,

judetul Timis

Comuna Moravita, din administrarea Consiliului Local al Comunei Moravita, judetul Timis

Statul român, în administrarea

Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Alimentelor

– teren în suprafată de 2.100 m2

– teren în suprafată de 550 m2

– Cc 842/6

– Cc 842/5

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Dumbrăvita, judetul Maramures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăvita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Dumbrăvita, judetul Maramures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăvita.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 507.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Dumbrăvita, judetul Maramures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăvita

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Dumbrăvita, judetul Maramures

Statul român, Ministerul Apărării

Nationale

Comuna Dumbrăvita, judetul Maramures, Consiliul Local

al Comunei Dumbrăvita

– imobil: 3.219

– cod: 8.29.09

– nr. M.F.:106775

– suprafata construită = 1.372,5 m2

– suprafata desfăsurată = 1.577,5 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 120.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren agricol din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui teren agricol, în suprafată de 4 ha, situat în comuna Zorleni, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului.

Art. 2. – Terenul prevăzut la art. 1 va fi pus la dispozitie Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Zorleni, judetul Vaslui, urmând să fie atribuit persoanelor îndreptătite, potrivit legii.

Art. 3. – Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 529.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Categoria de folosintă

a terenului care se transmite

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Comuna Zorleni,

judetul Vaslui

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Statul român, pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Zorleni, judetul Vaslui

– tarlaua 34

– parcela 500

– suprafata totală a terenului = 4 ha

– valoarea contabilă = 31.891.200 lei

arabil

Nr. M.F.P. 102.324