MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

24. – Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

 

DECRETE

 

733. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

734. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

735. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

736. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

737. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

738. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

739. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

740. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

741. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

742. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

743. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

714. – Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, necesare realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investitie “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat–Vidin“

 

769. – Hotărâre privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural

 

771. – Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei restante a României la Uniunea Internatională pentru Telecomunicatii (UIT)

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se validează mandatul de deputat al domnului Marin Constantin, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004 în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei deputat Dorina Teodora Mihăilescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 25 iulie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 iulie 2005.

Nr. 24.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu  modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ciobanu Constantin, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 733.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Danciu Ana, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 734.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Feldiorean Georgeta-Mihaela, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovita.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 735.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Gosea Nicu, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 736.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Macsut Constantin, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 737.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Gherghescu Georgică, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 738.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Argeseanu Sonia, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 739.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Voicu Sorin Cezar, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 740.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Danciu Salomeia, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 741.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Ciobanu Cristina Mihaela, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 742.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Pop Dana-Maria, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 743.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, necesare realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investitie “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat–Vidin“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Terenurile în suprafată de 48.674,91 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecute în proprietatea publică a statului prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Calafat nr. 66 din 25 noiembrie 2004 si nr. 88 din 30 iunie 2005, se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judetul Dolj, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. – Se aprobă transmiterea unor terenuri în suprafată de 802,99 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Terenurile prevăzute la art. 1 si 2 sunt destinate realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investitie “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat–Vidin“, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Art. 4. – Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 714.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Calafat si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judetul Dolj, care se transmit în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Locul unde sunt

situate terenurile

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit terenurile

Persoana juridică

la care

se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Numărul

parcelei

Categoria

de folosintă

Suprafata

– m2

Teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj

Consiliul Local al Municipiului Calafat

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

77-1

77-2

16

50

206

142

213

116-9

566

116-7

116-8

116-13

118-7

118-8

FN

554

554

632

563

562

568

117-9

116-1

622

622

9

FN

curti

arabil

zona cf

zona cf

zona cf

arabil

arabil

arabil

drum agricol

arabil

arabil

arabil

arabil 1

arabil

alee

drum agricol

drum agricol

drum agricol

drum agricol

drum agricol

drum agricol

curti

arabil

drum agricol

drum agricol

arabil

alee

13.223,46

393,2

1.165,97

389,56

495,17

994,27

332,7

282,20

290,80

3.795,54

7.710,97

4.064,56

.142,40

3.458,47

349,14

307,05

1.424,36

108,16

937,60

287,25

1.707,74

684,77

607,29

211,16

168,68

2.549,53

1.593,91

TOTAL:

48.674,91

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Locul unde sunt

situate terenurile

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit terenurile

Persoana juridică

la care

se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Numărul identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

 

Numărul

parcelei

Categoria

de folosintă

Suprafata

– m2

 

 

 

112-2

Teren

agricol

802,99

Nr. M.F.P.

102.638 – partial

Cod 8.29.10

TOTAL:

802,99

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 171 alin. (7) lit. a). si al art. 172 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetării acordă anual, pe bază de contract, un număr de burse de studii studentilor cu domiciliul în mediul rural care urmează cursurile de zi ale unor institutii de învătământ superior acreditate si care se obligă ca după absolvirea studiilor universitare să profeseze în învătământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-au pregătit, în calitate de titular sau suplinitor, o perioadă cel putin egală cu perioada pentru care au primit bursa.

(2) Bursele de studii pentru studentii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursă acordate conform legislatiei în vigoare.

Art. 2. – (1) Sumele necesare pentru finantarea acestor burse se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, si din fondul aflat la dispozitia primului-ministru.

(2) Cuantumul acestei burse de studii este de 350 lei (RON)/lună si se indexează conform legii.

Art. 3. – (1) Studentii beneficiari ai burselor de studii încheie cu Ministerul Educatiei si Cercetării un contract prin care se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor.

(2) Pentru a beneficia de aceste burse de studii, studentii din institutiile de învătământ superior acreditate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă domiciliul în mediul rural;

b) să nu aibă restante la examene pe perioada în care primesc bursă de studii si să nu repete nici un an universitar.

(3) Normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, numărul burselor si forma tipizată a contractului de acordare a bursei de studii se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) În cazul în care după absolvirea studiilor universitare beneficiarul bursei refuză să profeseze în învătământul rural conform prevederilor contractului, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflatie.

Art. 4. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2001 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 769.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei restante a României la Uniunea Internatională entru Telecomunicatii (UIT)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei al sumei de 15.000 CHF, a contributiei restante a României la Uniunea Internatională pentru Telecomunicatii (UIT).

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat pe anul 2005 Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la capitolul “Transporturi si comunicatii“, titlul “Transferuri“.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/CHF în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Florin Bejan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 771.