MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

221. – Lege pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

598. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

608. – Decret privind înaintarea în gradul de generallocotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

609. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

610. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

611. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

647. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în domeniul public al comunei Podoleni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Podoleni, judetul Neamt

 

648. – Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare

 

649. – Hotărâre privind participarea României în anii 2005 si 2006 la programul Uniunii Europene “Cultura 2000“ si plata contributiei financiare la acest program

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

75. – Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale FEPA – S.A. Bârlad

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Articolul 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1), (2), (3), (5) si (7) vor avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Vârsta de pensionare a medicilor este de 65 de ani, indiferent de sex. Doctorii în medicină pot rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani.

(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetătorii stiintifici gradul I si II, care desfăsoară activităti medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la vârsta de 70 de ani. Mentinerea în activitatea medicală, după împlinirea acestei vârste, se face cu acordul Colegiului Medicilor din România si cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) pot cere pensionarea dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de legislatia de asigurări sociale de stat.

............................................................................................

(5) Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani nu pot detine functia de director general, director general adjunct în cadrul Ministerului Sănătătii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor judetene de asigurări de sănătate, precum si functiile de director general, director general adjunct de spital si sef de sectie. În spitalele clinice si universitare profesorii universitari pot ocupa functia de sef de sectie până la vârsta de 70 de ani.

............................................................................................

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (4), medicii de familie care au domiciliul în mediul rural si care îsi exercită profesia în localitatea de resedintă sau în localităti din mediul rural limitrofe îsi pot continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz annual eliberat de Ministerul Sănătătii si de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sănătate.“

2. La articolul 16, după alineatul (8) se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

“(9) Pentru buna functionare a unor sectii din spitale, în specialitătile medicale fără acoperire în teritoriu se pot face derogări de la prevederile alin. (1), la propunerea directiilor de sănătate publică, judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Colegiului Medicilor din România si cu aprobarea Ministerului Sănătătii. Derogările se fac anual cu conditia scoaterii la concurs a posturilor.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 221.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 598.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 61 din 28 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 16 iulie 2005 domnul general-maior cu două stele Grecu Ioan Alexandru se înaintează în gradul de generallocotenent cu trei stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 608.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 60 din 28 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 23 mai 2005 domnului colonel Aldea Ioan Gabriel-Florin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 609.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 60 din 28 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 1 august 2005 domnului colonel Corlătescu Gheorghe Paul i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 610.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 60 din 28 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 10 iunie 2005 domnului colonel Udrescu Nicolae Alecsandru-Mircea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 611.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în domeniul public al comunei Podoleni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Podoleni, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Podoleni, judetul Neamt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat – Unitatea teritorială 330 – în domeniul public al comunei Podoleni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Podoleni, judetul Neamt.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 647.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat – Unitatea teritorială 330 – în domeniul public al comunei Podoleni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Podoleni, judetul Neamt

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare si numărul

de identificare din inventarul

bunurilor aflate în

administrarea Administratiei

Nationale a Rezervelor de Stat,

care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Comuna Podoleni,

satul Podoleni,

str. Bociulesti

nr. 1071,

judetul Neamt

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat –

Unitatea teritorială 330

Comuna Podoleni,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Podoleni

– cod de clasificare: 8.29.18

– nr. de identificare M.F.: 98.327

– suprafata terenului = 1.834 m2

– suprafata construită = 418 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se înfiintează Comisia Natională pentru Populatie si Dezvoltare, denumită în continuare Comisia, organism consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă aparatul de lucru al primului-ministru, în subordinea directă a primului-ministru.

Art. 2. – (1) Comisia are următoarele atributii principale:

a) analizează evolutia fenomenelor demografice efective si prognozate, pe baza informatiilor existente din studii si cercetări si din surse administrative si statistice, precum si impactul tendintelor demografice asupra dezvoltării durabile a României;

b) elaborează proceduri specifice identificării tendintelor demografice privind evolutia diferitelor grupuri sociale si analizează rezultatele obtinute;

c) elaborează analize, studii si diseminează informatiile privind evolutia indicatorilor statistici specifici din domeniu, la nivel national si international;

d) monitorizează dezvoltarea de politici cu impact direct asupra situatiei sociale, tinând cont de tendintele demografice privind rata natalitătii, îmbătrânirea populatiei si migratia;

e) prezintă Guvernului rapoarte anuale referitoare la evolutia fenomenelor demografice, la principalele măsuri întreprinse în domeniu, precum si la rezultatele obtinute;

f) initiază propuneri de strategii privind dezvoltarea de politici prin care să se prevină sau să se depăsească efectele negative ale fenomenelor demografice din România, în acord cu Planul national de dezvoltare a României;

g) avizează programele de cercetare si strategiile cu impact asupra dezvoltării durabile a României.

(2) Comisia Ondeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.

Art. 3. – În realizarea atributiilor sale, Comisia furnizează informatii si colaborează cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de învătământ superior si cu institutiile de cercetare în domeniu.

Art. 4. – (1) Presedintele Comisiei este primul-ministru.

(2) Coordonatorul guvernamental al Comisiei este ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Comisia se compune din 18 membri, desemnati pentru 3 ani, astfel:

a) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

b) un reprezentant al Ministerului Sănătătii;

c) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării;

d) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

e) un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;

f) un reprezentant al Comisiei Antisărăcie si Promovare a Incluziunii Sociale;

g) presedintele Institutului National de Statistică;

h) presedintele Institutului National de Cercetare Stiintifică pentru Muncă si Protectie Socială;

i) 2 reprezentanti ai Academiei Române;

j) 2 cercetători sau cadre didactice din cadrul Universitătii din Bucuresti;

k) 2 cercetători sau cadre didactice din cadrul Universitătii de Vest din Timisoara;

l) 2 cercetători sau cadre didactice din cadrul Universitătii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca;

m) 2 cercetători sau cadre didactice din cadrul Universitătii din Iasi.

(4) Membrii Comisiei prevăzuti la alin. (3) lit. a)–e) au cel putin functia de director.

(5) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitat si reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice decât cele mentionate la alin. (3), specialisti si reprezentanti ai societătii civile.

Art. 5. – (1) Activitatea executivă a Comisiei este realizată de un secretariat executiv.

(2) Activitatea Secretariatului executiv este asigurată cu personal din aparatul de lucru al primului-ministru, care va asigura organizarea si desfăsurarea activitătilor curente ale Comisiei.

(3) Coodonatorul tehnic al Secretariatului executiv este consilier al primului-ministru.

(4) Membrii Secretariatului executiv si coordonatorul tehnic sunt numiti prin decizie a primului-ministru.

Art. 6. – (1) Comisia se Ontruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui, a coordonatorului guvernamental, după caz, ori a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Comisia poate functiona în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi si ia hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenti.

Art. 7. – Comisia îsi aprobă propriul regulament de organizare si functionare, cu responsabilităti, sarcini si termene de realizare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. – (1) Cheltuielile materiale de functionare a Comisiei si Secretariatului executiv se asigură din bugetul aprobat Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Membrii Comisiei si ai Secretariatului executiv nu sunt remunerati pentru activitatea desfăsurată în această calitate.

Art. 9. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 939/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 6 iulie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 648.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind participarea României în anii 2005 si 2006 la programul Uniunii Europene “Cultura 2000“ si plata contributiei financiare la acest program

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă participarea României în anii 2005 si 2006 la programul Uniunii Europene “Cultura 2000“.

Art. 2. – Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anii 2005 si 2006 la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 709.536 euro anual, în vederea participării la programul prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Suma prevăzută la art. 2 se suportă annual din fonduri alocate de la bugetul de stat Ministerului Culturii si Cultelor si din fonduri PHARE, astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 391.536 euro, pe anul 2005, si 391.996 euro, pe anul 2006, din fonduri alocate de la bugetul de stat Ministerului Culturii si Cultelor;

b) echivalentul în lei al sumei de 318.000 euro, pe anul 2005, si 317.540 euro, pe anul 2006, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 649.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale FEPA – S.A. Bârlad

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, modificată si completată;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, cu modificările ulterioare;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificată si completată, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-13 din 27 ianuarie 2005 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-13 din 27 ianuarie 2005;

9. notei Directiei industrie si energie cu privire la concentrarea economică notificată cu nr. GM/749 din 20 aprilie 2005;

luând în considerare următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat prin dobândirea controlului în comun direct de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin asupra Societătii Comerciale FEPA – S.A. Bârlad. Dobândirea controlului s-a realizat în urma semnării Contractului de vânzare-cumpărare nr. 80 din 24 noiembrie 2004, încheiat între APAPS, în calitate de vânzător, si Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin, împreună, în calitate de cumpărător;

2. notificarea operatiunii de concentrare economică a devenit efectivă la data de 23 martie 2005;

3. pietele relevante aferente operatiunii de concentrare economică analizată au fost definite ca fiind:

– piata produselor de aparatură control, reglare, comandă (traductoare, regulatoare, convertoare, pozitionere, presostate, termostate, semnalizatoare de nivel, indicatoare, sisteme de contorizare);

– piata pieselor de schimb pentru masini si utilaje agricole (grupa agricol);

– piata produselor de măsurare si control dimensional (micrometre, sublere, rigle metalice, suporti, dispozitive AFER);

– piata pieselor de schimb pentru autovehicule (pentru autobuze, autocamioane, autotractoare forestiere si remorci – grupa auto);

– piata robinetilor industriali (robineti de izolare – cu ventil, cu arc, cu sertar, cu sfere; robineti de reglare – actionati electric, pneumatic);

– piata ventilelor actionate direct si a automatizărilor pneumatice (ventile actionate electric, manual sau pneumatic, cilindri pneumatici, racorduri ermeto, accesorii pneumatice);

– piata componentelor si accesoriilor PSI (racorduri fixe, racorduri de absorbtie, racorduri înfundate, racorduri de refulare cu si fără furtun, reductii de racorduri, tevi pentru refularea apei, dispozitiv de refulare a apei la presiuni înalte);

– piata produselor din grupa BLC (piese pentru masina de spălat rufe ALBALUX, carcasă storcător, regulator gaz butelie, garnituri pentru regulator de gaz si obertayl);

– piata diverselor activităti conexe, pe întreg teritoriul României;

4. segmentele de piată detinute de Societatea Comercială FEPA – S.A. Bârlad pe pietele relevante sunt:

– 37% pe piata produselor de aparatură control, reglare, comandă;

– 45% pe piata pieselor de schimb pentru masini si utilaje agricole;

– 40% pe piata produselor de măsurare si control dimensional;

– 8% pe piata pieselor de schimb pentru autovehicule;

– 10% pe piata ventilelor actionate direct si a automatizărilor pneumatice;

– 22% pe piata componentelor si accesoriilor PSI;

– 27% pe piata robinetilor industriali;

5. societătile achizitoare si nici o altă societate comercială membră a grupurilor din care fac parte societătile achizitoare nu au fost prezente pe pietele relevante definite până la momentul dobândirii controlului;

6. pe pietele relevante oferta este reprezentată de producătorii interni si de reprezentante ale producătorilor străini;

7. cererea pe pietele relevante este reprezentată de societătile comerciale ce activează în diferite ramuri industriale: comert, agricultură, prestări de servicii, telecomunicatii, transport CFR, auto si fluvial, constructii de masini, electrotehnică, chimie, energie electrică si termică, gaze, petrol, metalurgie, industria lemnului, industria alimentară, materiale de constructii, textile, pielărie, silvicultură, de pe întreg teritoriul României;

8. operatiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin asupra Societătii Comerciale FEPA – S.A. Bârlad nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei. Anterior dobândirii controlului, partea achizitoare, Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin, si nici una dintre societătile membre ale grupurilor din care acestea fac parte nu au fost prezente pe pietele relevante definite;

9. analizând această concentrare economică, se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. – În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificată si completată, si ale pct. 138B lit. b) din cap. II al părtii a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice se emite o decizie de neobiectiune, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Art. 2. – Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, modificată si completată, este de 228.348.452 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul IBAN RO26TREZ70420210120XXXXX, deschis la Banca Natională a României – Sucursala sectorului 4, beneficiar Trezoreria Sectorului 4, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare“. Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. – Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. – Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificată si completată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios-administrativ.

Art. 5. – În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificată si completată, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale Saint-Gobain Isover Austria AG.

Art. 6. – Directia industrie si energie si Secretariatul General vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. – Prezenta decizie se va comunica de către Secretariatul General al Consiliului Concurentei:

Societătii Comerciale GRUP ENERGETIC TENDER – S.A.

sos. Berceni nr. 104, pavilionul administrativ, et. 2,

sectorul 4, Bucuresti

Telefon: 021/301.29.06

Fax: 0744/734 211

Societătii Comerciale COVER ME DESIGN – S.R.L.

str. Orzari nr. 53, sectorul 2, Bucuresti

Telefon: 021/320.99.26

Fax: 021/327.24.24

Domnului Cozar Constantin

str. George Tutoveanu nr. 18, Bârlad, judetul Vaslui

Societătii Comerciale FEPA – S.A.

Str. Republicii nr. 316, Bârlad, judetul Vaslui

Telefon: 0235/411.812

Fax: 0235/415.990

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

George Musliu,

vicepresedinte

 

Bucuresti, 22 aprilie 2005.

Nr. 75.