MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 143         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

147/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

 

59. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 24.026 din 28 decembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 13 si 221 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 63 lit. d), i), m) si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animală, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine nonanimală, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din produsele de origine animală, prevăzute în anexele nr. 3A-3D*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind metodele de prelevare a probelor pentru determinarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală, prevăzute la anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei Europene 86/363/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele si completările aduse până în anul 2001), referitoare  la limitele admise pentru reziduuri de pesticide pentru produsele de origine animală, Reglementarea Consiliului 2377/90/CE (cu amendamentele si completările aduse până în anul 2001) referitoare la limitele admise pentru reziduurile de medicamente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1224/1990, Directiva Comisiei Europene 90/642/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 350/1990 (cu amendamentele si completările aduse până în anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în si pe anumite produse de origine vegetală, incluzând fructe si legume, Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele si completările aduse până în anul 2004), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în si pe cereale, Directiva Comisiei Europene 76/895, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340/1976 (cu amendamentele si completările aduse până în anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în si pe fructe si legume, Directiva Comisiei Europene 63/2002, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187/2002, referitoare la metodele comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide în si pe produse de origine vegetală si animală.

(2) Anexele la reglementările comunitare sus-mentionate, referitoare la produsele de origine animală, au fost amendate si completate în perioada 2001-2004 după cum urmează: Directiva Comisiei Europene 86/363/CE a fost amendată prin directivele Comisiei Europene 2002/23/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L192/2002, 2002/71/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2004/2/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, si 2004/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004. Reglementarea Consiliului 2377/90/CE a fost amendată prin reglementările Consiliului 1815/2001/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 246/2001, 1879/2001/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L  258/2001, 2162/2001/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2001, 2584/2001/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345/2001, 77/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 016/2002, 868/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 869/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 1181/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/2002, 1530/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 230/2002, 1752/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 264/2002, 1937/2002/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2002, 61/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 11/2003, 544/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81/2003, 665/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 96/2003, 739/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 106/2003, 1029/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 149/2003, 1490/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2003, 1873/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 275/2003, 2011/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2003, 2145/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/2003, 324/2004/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 58/2004, 546/2004/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87/2004, 1101/2004/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/2004, 1646/2004/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 296/2004, si 1851/2004/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 323/2004.

(3) Reglementările comunitare referitoare la reziduurile de pesticide în si pe produsele de origine nonanimală au fost amendate si completate după cum urmează: Directiva Comisiei Europene 90/642/CE a fost amendată prin directivele Consiliului 93/58/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/30/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/38/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 95/61/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292/1995, 96/32/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, si prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/57/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/58/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/35/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136/2001, 2001/39/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/5/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 34/2002, 2002/23/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2002/100/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 2/2003, 2003/62/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/69/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/2003, si prin Regulamentul Consiliului (EC) nr. 806/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC a fost amendată prin directivele Consiliului 88/298/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 90/654/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353/1990, 93/57/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/29/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/39/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 96/33/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, si prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/58/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/39/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/23/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/62/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2003/118/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, 2004/2/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, 2004/61/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004, si de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 807/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 76/895 a fost amendată prin directivele Comisiei Europene 80/428/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102/1980, 2000/24/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/57/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/82/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2002/66/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2003/60/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, si 2003/118/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, si prin directivele Consiliului 81/36/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 46/1981, 82/528/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 234/1982, 88/298/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 89/186/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 66/1989, 93/58/EEC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 96/32/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, si 97/41/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, si prin regulamentele Consiliului 3768/85, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 362/1985, si 807/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 147.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

*) Anexele nr. 3A-3D si 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, completat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 592/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 159/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002, precum si orice alte prevederi contrare.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Nineta Bărbulescu

 

Bucuresti, 11 februarie 2005.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice privesc standardele de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare si reglementează modul de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004, denumită în continuare Ordonantă de urgentă.

(2) Ansamblul normelor metodologice cuprinde, pe sectiuni, normele metodologice privind autorizarea, normele metodologice privind eliberarea, dinamica si utilizarea licentelor, normele metodologice privind eliberarea si utilizarea permiselor si normele metodologice privind relatia Guvern-industrie.

Art. 2. - Termenii specifici utilizati în cuprinsul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă, sunt:

a) produse militare - armamente, munitii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene si maritime si alte produse, echipamente si sisteme proiectate si realizate pentru scopuri militare, componente, părti si accesorii ale acestora, precum si software-ul si tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;

b) asistentă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întretinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfectionare, transmisia de informatii sau calificări operationale ori servicii de consultantă pentru produse militare. Asistenta tehnică include si formele de asistentă transmise oral;

c) operatiuni de comert exterior - operatiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 lit. a) si c) din Ordonanta de urgentă;

d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, Internet ori prin telefon către o destinatie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situatia în care un document sau părti pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obtină acelasi rezultat;

e) activitatea de intermediere - activitătile desfăsurate de o persoană privind:

(i) negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun transferul dintr-o tară tertă către o altă tară tertă de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau

(ii) cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa dintr-o tară tertă către o altă tară tertă.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea

 

SECTIUNEA I

Dispozitii generale

 

Art. 3. - Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agentia, eliberează autorizatii pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare, denumită în continuare autorizatie, la cererea persoanelor juridice interesate, în conformitate cu prevederile art. 10 si ale art. 21 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă.

Art. 4. - Autorizatia este documentul care atestă că persoana juridică titulară îndeplineste conditiile legale pentru a derula, în conformitate cu normele, standardele si recomandările regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, următoarele operatiuni:

a) exportul si importul, inclusiv reexportul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afara teritoriului României;

b) activitatea de intermediere.

Art. 5. - (1) Agentia eliberează autorizatii care pot fi: a) autorizatie care se acordă pentru una sau mai mult operatiuni de comert exterior cu produse militare si are valabilitate de maximum un an;

b) în cazuri deosebite, la solicitarea motivată a persoanelor juridice, pentru rezolvarea unor situatii de urgentă se pot elibera autorizatii pentru o singură operatiune, cu specificarea produselor, care are valabilitate 60 de zile.

(2) Pentru fiecare operatiune mentionată la art. 4 persoanele juridice titulare de autorizatie sunt obligate să solicite Agentiei eliberarea de licente, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - (1) În cadrul procesului de autorizare a operatiunilor de comert exterior cu produse militare prevăzute la art. 4 lit. a) si b) solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:

a) stabilirea caracterului de produs militar prin încadrarea în lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

b) încadrarea operatiunii care urmează să fie realizată în una dintre categoriile prevăzute la art. 4;

c) consultarea Agentiei, după caz, privind corectitudinea încadrării operatiunii care urmează să fie realizată;

d) completarea si depunerea formularului-tip de cerere de eliberare, însotit de documentatia prevăzută de prezentele norme metodologice;

e) participarea activă la etapele procedurale stabilite prin prezentele norme metodologice;

f) după notificarea telefonică, ridicarea autorizatiei eliberate de Agentie în termen de 10 zile, de către persoana împuternicită.

(2) Corelarea termenelor legale din cadrul procesului de autorizare si licentiere a operatiunilor de comert exterior cu produse militare cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

Art. 7. - (1) Persoanele juridice, inclusiv autoritătile publice care desfăsoară operatiuni cu produse militare, trebuie să desemneze o persoană fizică competentă si, după caz, o structură administrativă distinctă, cu atributii si responsabilităti exprese în domeniul exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, denumit în continuare punct de contact (POC). Aceasta trebuie să facă dovada cunoasterii în detaliu a legislatiei în domeniu si să fie împuternicită cu derularea operatiunilor de export, import si a altor operatiuni cu produse militare în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă.

(2) Punctul de contact are următoarele obligatii:

a) să cunoască legislatia română în domeniul controlului exporturilor si familiarizarea cu principalele standarde, recomandări si linii directoare internationale elaborate de regimurile de control la care participă România;

b) să participe la Conferinta natională anuală în domeniul controlului exporturilor si la alte activităti organizate de Agentie pentru informarea periodică a acestora cu privire la obligatiile care le revin în aplicarea Ordonantei de urgentă;

c) să se informeze cu privire la noutătile apărute în domeniul sistemului de control al exporturilor de produse militare, prin accesarea site-urilor Agentiei ( www.ancex.ro, www.export-control.ro si altele) sau consultarea documentelor elaborate de aceasta;

d) să manifeste onestitate, transparentă, rigoare si responsabilitate în comunicarea cu expertii Agentiei.

(3) În îndeplinirea responsabilitătilor legate de regimul de control, POC are dreptul la consultantă din partea Agentiei, de a primi gratuit softul Programului intern de control si alte materiale documentare.

 

SECTIUNEA a II-a

Eliberarea autorizatiei

 

Art. 8. - (1) În vederea efectuării de operatiuni de comert exterior cu produse militare, persoanele juridice interesate vor solicita Agentiei eliberarea unei autorizatii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională, care sunt autorizati de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. 9. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei solicitantii trebuie să depună la Agentie cererea de eliberare a autorizatiei si angajamentul, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a societătii (conform prevederilor statutare).

(2) Cererea de eliberare a autorizatiei va fi însotită de următoarele documente:

a) împuternicire pentru persoana fizică, alta decât managerul, care semnează cererea si angajamentul si pentru POC;

b) curriculum vitae pentru persoana care semnează cererea si angajamentul si pentru POC, precum si o declaratie pe propria răspundere referitoare la neimplicarea în activităti interzise de Ordonanta de urgentă;

c) cazierul judiciar;

d) avizul Ministerului Apărării Nationale - Oficiul de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale (OCIEPS), în copie, cu exceptia agentilor economici producători, înfiintati prin hotărâre a Guvernului, la care statul este actionar majoritar;

e) împuternicire pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la ori de la Agentie;

f) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, în copie;

g) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;

h) documentele de înfiintare si functionare, precum si actele aditionale întocmite ulterior, în copie, precum si, după caz, documentele din care să rezulte stadiul procesului de privatizare;

i) raportul de gestiune si ultimul bilant contabil, în copie;

j) certificatele fiscale din care să rezulte situatia la zi a plătilor către bugetul de stat;

k) numerele conturilor în lei si în valută;

l) alte documente relevante pe care Agentia le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de autorizare, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operatiuni de transferuri cu produse militare etc.

(3) În cazul în care persoana juridică solicitantă a mai fost autorizată, va fi depus si raportul de activitate privind operatiunile de comert exterior cu produse militare, derulate pe baza documentelor eliberate de Agentie, conform unui format adoptat prin ordin al presedintelui Agentiei, completat cu alte informatii solicitate (actiuni de control din partea altor organe ale statului, altele decât Agentia, cu privire la activitătile din domeniul controlului exporturilor, de câte ori a solicitat procedura de urgentă, dacă s-au aplicat amenzi contraventionale de către Agentie etc.).

 

SECTIUNEA a III-a

Procedura de autorizare

 

Art. 10. - (1) Cererea de eliberare a autorizatiei se solutionează în termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete la Agentie.

(2) În cazul cererilor de eliberare a autorizatiei în regim de urgentă, termenul de solutionare este de 15 zile, iar domeniul de autorizare cuprinde o singură operatiune cu produse militare specificate expres si cu termen maxim de valabilitate de cel mult 60 de zile. Autorizatiile nu pot fi prelungite.

Art. 11. - În cadrul termenului prevăzut la art. 10 Agentia desfăsoară activităti de verificare, documentare, evaluare si informare privind:

a) modul de utilizare a autorizatiei si licentelor emise de Agentie;

b) verificări, prin corpul de control, la sediul persoanei juridice solicitante, în scopul stabilirii existentei unui sediu social adecvat, a modului în care sunt asigurate premisele pentru cunoasterea si respectarea prevederilor legale în materie;

c) organizarea întâlnirii cu managerul, reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante si POC în scopul evaluării aspectelor de interes privind autorizarea;

d) initierea constituirii POC, consolidarea fiselor de post si a modificărilor interne ale companiei în acest sens;

e) analizarea, dacă este cazul, a modului de realizare/conformitate cu sanctiunile administrative si contraventionale aplicate de Agentie pentru nerespectarea regimului national de control;

f) modul de reprezentare si participare a persoanei juridice solicitante la manifestările si seminariile organizate de Agentie, capacitatea de întelegere, informare, interpretare si conformitate cu standardele legale ale regimului de control, precum si participarea persoanelor cu responsabilităti în controlul exporturilor la activitătile de pregătire organizate de Agentie;

g) cunoasterea embargourilor si regimurilor restrictive aplicate comertului cu produse militare;

h) managementul de control al exporturilor militare existent în companie, în special diligenta profesională, corectitudinea, promptitudinea si transparenta manifestate de solicitant;

i) alte aspecte de interes privind participarea la târguri, expozitii sau licitatii interne ori internationale si alte date sau informatii care să contureze imaginea pe piată a persoanei juridice solicitante;

j) organizarea si desfăsurarea activitătilor de evaluare a POC privind capacitatea de informare si conformitate cu reglementările privind regimul de control al exporturilor, modul de cunoastere a obligatiilor internationale asumate de România în domeniul controlului exporturilor;

k) în cazul în care persoana juridică solicitantă a mai fost autorizată, mărimea capitalului social minim de 25.000 euro.

Art. 12. - Eliberarea autorizatiei se aprobă sau se respinge prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 13. - Cererea de eliberare a autorizatiei se respinge în oricare dintre următoarele situatii:

a) persoana juridică solicitantă a detinut autorizatie eliberată de Agentie, nu a derulat nici un fel de operatiuni cu produse militare pe baza acesteia si nici nu face dovada că detine un contract comercial referitor la transferuri de produse militare;

b) împotriva unor persoane care angajează răspunderea juridică sau reprezintă persoana juridică solicitantă, conform documentelor depuse în sustinerea cererii de eliberare a autorizatiei, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale;

c) persoana juridică se află în curs de executare silită ca urmare a intrării în faliment;

d) în obiectul de activitate al persoanei juridice nu sunt prevăzute activităti care să corespundă operatiunilor de comert exterior solicitate;

e) durata de functionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiintare, a expirat;

f) documentele privind sediul social nu mai au valabilitate;

g) modificările actelor de înfiintare nu au fost declarate si înscrise la Oficiul National al Registrului Comertului;

h) solicitantul nu are capabilitatea de a se conforma Ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice si nici de a implementa programul intern de control;

i) alte cazuri expres prevăzute de Ordonanta de urgentă.

Art. 14. - (1) În cazul respingerii cererii de eliberare a autorizatiei, persoana juridică solicitantă este informată în termen de 10 zile de la emiterea ordinului presedintelui Agentiei.

(2) Persoana juridică poate solicita din nou autorizarea după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de eliberare a autorizatiei, dar nu mai devreme de 30 de zile de la data refuzului.

 

SECTIUNEA a IV-a

Regimul de autorizare

 

Art. 15. - (1) Titularii de autorizatii eliberate de Agentie sau de Ministerul Apărării Nationale - OCIEPS au obligatia să implementeze un program intern de control, întocmit conform instructiunilor din programul intern de control, adoptate prin ordin al presedintelui Agentiei.

(2) În cazul persoanelor juridice care au mai fost autorizate de Agentie, cererea de autorizare este sustinută de prezentarea Manualului de politici si proceduri privind implementarea programului intern de control si de o demonstratie practică, după caz, a managementului de control al exporturilor.

Art. 16. - (1) În cazul persoanelor juridice care au mai fost autorizate de Agentie si care depun cerere de autorizare, noua autorizatie va fi eliberată luându-se în considerare operatiunile si categoriile de produse militare care au făcut obiectul licentelor realizate în perioada anterioară de autorizare.

(2) În termenul de valabilitate a autorizatiei eliberate de Agentie titularul poate solicita extinderea autorizatiei pentru alte operatiuni sau categorii de produse militare.

(3) În acest scop persoana juridică în cauză va depune o cerere de extindere a autorizatiei, împreună cu cererea de eliberare a licentei individuale de export sau import corespunzătoare si cu alte documente relevante care să justifice necesitatea si oportunitatea extinderii domeniului de autorizare.

(4) Cererea de extindere a autorizatiei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei, păstrându-se termenul limită de valabilitate a autorizatiei anulate, emisă anterior.

Art. 17. - (1) Conditiile care au stat la baza eliberării autorizatiei trebuie mentinute pe durata de valabilitate a acesteia.

(2) Titularul autorizatiei este obligat să declare Agentiei, în scris, în termen de cel mult 10 zile, orice modificare fată de datele înscrise în cererea de autorizare, în documentele anexate, precum si în autorizatie,  apărute ulterior eliberării acesteia.

(3) În cazul în care asemenea modificări schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emisă autorizatia, aceasta este anulată prin ordin al presedintelui Agentiei, iar declararea modificărilor poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizare.

(4) Autorizatia poate fi utilizată numai de titularul acesteia, în scopurile pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în aceasta, si nu poate fi cesionată direct sau indirect.

(5) Autorizatia nu garantează eliberarea licentelor pentru operatiunile solicitate si nu poate fi folosită ca document de bonitate în relatiile comerciale.

Art. 18. - (1) Dacă titularul autorizatiei încalcă prevederile Ordonantei de urgentă si ale prezentelor norme metodologice, Agentia poate suspenda sau anula autorizatia, după caz.

(2) Suspendarea, anularea si retragerea autorizatiei se dispun prin ordin la presedintelui Agentiei.

Art. 19. - Autorizatia se depune la Agentie în termen de 10 zile de la data expirării sau, după caz, în termen de 5 zile de la data comunicării de către Agentie a măsurii de suspendare, anulare si retragere a acesteia.

Art. 20. - (1) Întreaga răspundere privind derularea operatiunilor de comert exterior autorizate, eficienta economică a acestora, inclusiv conditiile de realizare si corectitudinea pretului, respectarea reglementărilor nationale si a celor din tările partenere si de tranzit, revine titularului de autorizatie.

(2) Titularul este răspunzător de modul de utilizare a autorizatiei în conformitate cu conditiile în temeiul cărora a fost eliberată.

Art. 21. - (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului autorizatiei, titularul este obligat să notifice Agentiei acest fapt.

(2) În situatia mentionată la alin. (1), titularul va prezenta Agentiei, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anuntului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de politie care cercetează furtul, după caz.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea si utilizarea licentelor

 

SECTIUNEA I

Conformitatea cu standardele de control al exporturilor

 

Art. 22. - (1) Operatiunile cu produse militare care se efectuează pe bază de licente, potrivit Ordonantei de urgentă, sunt:

a) exportul si importul, inclusiv reexportul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afara teritoriului României;

b) activitatea de intermediere definită prin activitătile desfăsurate de o persoană privind:

1. negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun transferul dintr-o tară tertă către o altă tară tertă de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului;

2. cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o tară tertă către o altă tară tertă.

(2) Operatiunile de export, definite conform Codului vamal al României în vigoare, pentru care se eliberează licente, sunt definitive, inclusiv după perfectionare activă, si temporare.

(3) Operatiunile de import, definite conform Codului vamal al României în vigoare, pentru care se eliberează licente, sunt definitive, inclusiv după perfectionare pasivă, si temporare.

(4) Activitatea de intermediere se efectuează numai pe bază de licente individuale.

Art. 23. - (1) Licentele de export, de import si de intermediere reprezintă acte administrative prin care se realizează regimul de control al operatiunilor cu produse militare în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă.

(2) Licenta este unicul document care conferă dreptul unei persoane autorizate să efectueze operatiuni cu produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă.

(3) Categoriile de licente care se eliberează de către Agentie sunt:

a) licente individuale, care se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operatiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeasi categorie, către sau de la un singur partener extern;

b) licente globale, care se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operatiuni cu unul sau mai multe produse militare, din aceeasi categorie, către sau de la mai multi parteneri externi;

c) licente individuale de intermediere.

 

SECTIUNEA a II-a

Procedura de licentiere

 

Art. 24. - (1) Formularele-tip sunt tipărite în trei exemplare, de culori diferite, astfel:

a) formularele-tip pentru cererile de licente - licente, inclusiv anexele corespunzătoare:

1. exemplarul pentru titular - culoarea verde;

2. exemplarul pentru vamă - culoarea rosie; nu se utilizează în situatia licentei pentru activităti de intermediere;

3. exemplarul pentru Agentie - culoarea albastră;

b) formularele-tip pentru certificatele internationale de import, certificatele de control al livrării si anexele corespunzătoare:

1. exemplarul pentru titular - culoarea verde;

2. exemplarul pentru partenerul extern - culoarea rosie;

3. exemplarul pentru Agentie - culoarea albastră.

 

NOTĂ:

Formularele-tip pentru cererile de certificate internationale de import, certificate de control al livrării sunt tipărite într-un singur exemplar, de culoare albastră.

(2) Formularele-tip pentru declaratia destinatarului final, inclusiv anexele corespunzătoare, sunt tipărite în două exemplare, de culori diferite, astfel:

1. exemplarul pentru titular - culoarea rosie;

2. exemplarul pentru Agentie - culoarea albastră.

Art. 25. - Pentru eliberarea licentelor individuale de export persoanele autorizate vor depune la Agentie, în raport de tipul operatiunii, următoarele documente:

25.1. Exportul definitiv:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de licentă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agentiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) autorizatia de export cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Nationale pentru agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională, în copie;

d) certificatul international de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din tara importatorului, prin care aceasta se angajează să respecte destinatia si utilizarea finală, declarate, si să nu mai exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agentiei sau a autoritătilor române abilitate potrivit Ordonantei de urgentă;

e) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situatia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public;

f) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii;

g) alte documente relevante:

1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentantii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;

2. avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru produse militare care contin surse de radiatii ionizante.

 

NOTĂ:

Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licentă, se vor transmite Agentiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România. 25.2. Export definitiv după perfectionare activă:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de licentă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agentiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) autorizatia de export cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Nationale pentru agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională, în copie;

d) certificatul international de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din tara importatorului, prin care aceasta se angajează să respecte destinatia si utilizarea finală, declarate, si să nu mai exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agentiei sau a autoritătilor române abilitate potrivit Ordonantei de urgentă;

e) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situatia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public;

f) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii;

g) autorizatia de perfectionare activă, emisă de Autoritatea Natională a Vămilor, în copie;

h) alte documente relevante:

1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentantii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;

2. avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru produse militare care contin surse de radiatii ionizante.

 

NOTĂ:

1. Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licentă, se vor transmite Agentiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.

2. Titularul de licentă de export definitiv după perfectionare activă are obligatia ca după derularea operatiunii, dar nu mai târziu de 4 luni de la data efectuării acesteia, să prezinte la Agentie documente care să ateste intrarea pe teritoriul vamal al partenerului extern a produselor respective, precum si faptul că acestea au fost receptionate (cantitativ si/sau calitativ) de partenerul extern.

25.3. Export temporar în regim de perfectionare pasivă:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de licentă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agentiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) autorizatia de export cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Nationale pentru agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională, în copie;

d) declaratie/angajament sau un alt document echivalent prin care partenerul se angajează să înapoieze solicitantului de licentă produsul/produsele exportat/ exportate, după încheierea operatiunilor în regim de perfectionare pasivă;

e) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situatia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public;

f) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii;

g) autorizatia de perfectionare pasivă, emisă de Autoritatea Natională a Vămilor, în copie;

h) alte documente relevante:

1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentantii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;

2. avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru produse militare care contin surse de radiatii ionizante.

 

NOTĂ:

Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licentă, se vor transmite Agentiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.

Art. 26. - Pentru eliberarea licentelor individuale de import persoanele autorizate vor depune la Agentie, în raport de tipul operatiunii, următoarele documente: 26.1. Import definitiv:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de licentă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agentiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) autorizatia de import cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Nationale pentru agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională, în copie;

d) declaratia destinatarului final, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii utilizatorul final al importului;

e) cererea de eliberare a certificatului international de import, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii, sau a documentului echivalent emis ori certificat de Agentie în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului (la cererea partenerului extern);

f) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situatia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public;

g) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii;

h) alte documente relevante:

1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentantii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;

2. avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru produse militare care contin surse de radiatii ionizante.

 

NOTĂ:

Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licentă, se vor transmite Agentiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.

26.2. Import definitiv după perfectionare pasivă:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de licentă;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) autorizatia de import cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Nationale pentru agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national

de apărare si securitate natională, în copie;

d) declaratia destinatarului final, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii utilizatorul final al importului;

e) cererea de eliberare a certificatului international de import, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii, sau a documentului echivalent emis ori certificat de Agentie în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului (la cererea partenerului extern);

f) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situatia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public;

g) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii, în care să se evidentieze valoarea statistică pentru vamă si valoarea lucrărilor executate în regim de perfectionare pasivă;

h) autorizatia de perfectionare pasivă, emisă de Autoritatea Natională a Vămilor, în copie;

i) documentele aferente exportului (licenta de export, declaratia vamală de export, factură etc. - în copie).

 

NOTĂ:

Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licentă, se vor transmite Agentiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.

26.3. Import temporar în regim de perfectionare activă:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de licentă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agentiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) autorizatia de import cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Nationale pentru agentii economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională, în copie;

d) declaratia destinatarului final, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii utilizatorul final al importului;

e) cererea de eliberare a certificatului international de import, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii, sau a documentului echivalent emis ori certificat de Agentie în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului (la cererea partenerului extern);

f) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situatia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public;

g) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii, în care să se evidentieze valoarea statistică pentru vamă si valoarea lucrărilor executate în regim de perfectionare pasivă;

h) autorizatia de perfectionare pasivă, emisă de Autoritatea Natională a Vămilor, în copie;

i) alte documente relevante:

1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentantii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;

2. avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru produse militare care contin surse de radiatii ionizante.

 

NOTĂ:

Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licentă, se vor transmite Agentiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.

Art. 27. - Pentru eliberarea licentelor individuale de intermediere persoanele autorizate vor depune la Agentie următoarele documente:

a) adresă de înaintare, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii, în vederea examinării si aprobării cererii de licentă, în care se vor preciza denumirea si tipul activitătii, evaluarea proprie sau a Agentiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, datele de identificare a partenerilor străini si români implicati;

b) cererea de licentă, completată pe formularul-tip, conform instructiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii; în cazul agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională cererea de licentă va fi avizată de Ministerul Apărării Nationale;

c) după tipul de activitate de intermediere definită conform Ordonantei de urgentă, în sustinerea cererii de licentă se vor prezenta următoarele:

c) 1. în cazul activitătilor de intermediere de negociere sau organizare a tranzactiilor care presupun transferul dintr-o tară tertă către o altă tară tertă de produse militare, documente din care să rezulte:

1. datele de identificare a titularilor operatiunii, precum si a partenerilor străini si români implicati;

2. datele de identificare si obiectul de activitate al destinatarului final;

3. produsele militare care fac obiectul operatiunii:

denumirea si încadrarea produselor în listele de control, cantitatea si utilizarea finală a acestora;

4. modul de finantare a operatiunii;

5. date privind transportul: mijloc de transport, transportator, perioada de timp aferentă;

6. alte documente pe care Agentia le consideră necesare pentru clarificări suplimentare asupra specificului operatiunii;

c) 2. în cazul activitătilor de intermediere de cumpărare, de vânzare sau de transfer de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o tară tertă către o altă tară tertă, documente din care să rezulte:

1. datele de identificare a partenerilor străini implicati;

2. datele de identificare si obiectul de activitate al destinatarului final;

3. produsele militare care fac obiectul operatiunii:

denumirea si încadrarea produselor în listele de control, cantitatea si utilizarea finală a acestora;

4. comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii sau autentificat de notarul public, după caz;

5. date privind transportul: mijloc de transport, transportator, perioada de timp aferentă;

6. certificatul international de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din tara importatorului, prin care aceasta se angajează să respecte destinatia si utilizarea finală, declarate, si să nu exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agentiei;

7. alte documente pe care Agentia le consideră necesare pentru clarificări suplimentare asupra specificului operatiunii.

Art. 28. - (1) O cerere de licentă se întocmeste obligatoriu numai pe un singur set de formulare-tip care are acelasi număr de serie; în consecintă, transmiterea unei cereri de licentă în vederea aprobării, întocmită pe formulare-tip cu serii diferite, va fi returnată solicitantului de licentă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si declaratiilor destinatarului final, certificatelor internationale de import si certificatelor de control, completate pe formularele-tip.

Art. 29. - (1) Cererile de licentă, declaratiile destinatarului final, certificatele internationale de import, certificatele de control sau documentele echivalente, solicitate de partenerul extern, depuse la Agentie, nu trebuie să contină stersături, modificări sau adăugări în raport cu forma si textul initiale.

(2) Stersăturile, modificările sau adăugările constatate de Agentie conduc la returnarea documentelor specificate la alin. (1).

Art. 30. - Întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor si informatiilor prezentate în sprijinul solicitării cererii de licentă revine solicitantului.

 

SECTIUNEA a III-a

Eliberarea licentelor

 

Art. 31. - (1) Cererile de licentă solicitate conform art. 25, 26 si 27 se solutionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii la Agentie a documentatiei necesare.

(2) Pentru clarificări, Agentia poate solicita documente suplimentare, altele decât cele depuse în documentatia de sustinere a cererii de licentă, situatie în care termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi cu încă 15 zile.

(3) În cazul depunerii unei documentatii incomplete, fapt care se notifică de către Agentie solicitantului de licentă, termenul maxim de solutionare a cererilor de licente se calculează de la data depunerii la Agentie a documentelor de completare necesare.

Art. 32. - În cadrul termenului legal de solutionare a cererilor de licentă, Agentia desfăsoară activităti de informare, documentare, verificare si evaluare privind obiectul si conditiile desfăsurării operatiunii.

Art. 33. - (1) Cererile de licentă pentru operatiuni cu parteneri externi sau cu destinatari finali din tări supuse unui embargo privind transferurile de arme, instituite printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pozitie sau actiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, se resping de către Agentie, care informează membrii Consiliului interministerial.

(2) Cu avizul Consiliului interministerial pot fi respinse cererile de licentă pentru operatiuni cu produse militare al căror destinatar final sau statul destinatarului final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de statele membre NATO.

Art. 34. - Eliberarea unei licente se aprobă sau se respinge prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 35. - Termenul de valabilitate a licentelor eliberate de Agentie este de cel mult un an.

Art. 36. - Licentele aprobate si neridicate de către solicitanti în termen de 10 zile de la data emiterii se anulează de drept.

Art. 37. - Eliberarea licentelor se refuză în oricare dintre următoarele cazuri:

a) solicitantul nu dispune de autorizatie sau aceasta a expirat ori a fost suspendată sau anulată de către Agentie;

b) documentele în baza cărora a fost emisă autorizatia si-au pierdut valabilitatea sau/si au suferit modificări fată de data emiterii autorizatiei;

c) solicitantul a dovedit că în derularea unor operatiuni anterioare cu produse militare nu are capacitate de a se conforma Ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice.

Art. 38. - Refuzul eliberării licentelor si motivele care au stat la baza acestuia se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului presedintelui Agentiei.

 

SECTIUNEA a IV-a

Utilizarea licentelor

 

Art. 39. - (1) Licentele emise de Agentie pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în acestea, si nu pot fi cesionate direct sau indirect.

(2) Titularii licentelor sunt răspunzători de modul de utilizare a acestora în conformitate cu conditiile în baza cărora au fost eliberate.

Art. 40. - (1) În termenul de valabilitate a licentei, în cazul aparitiei unor modificări sau diferente fată de datele înscrise în licentă, constatate în documente, precum si la predarea sau preluarea produselor militare care fac obiectul operatiunii din licentă, dar care nu schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emisă licenta, aceasta poate fi modificată de Agentie la solicitarea scrisă a titularului.

(2) Solicitarea de modificare va contine motivatia, elementele din licentă a căror modificare se solicită si elementele noi care le vor înlocui pe acestea, precum si documentatia de sustinere necesară (dacă este cazul).

(3) Solicitarea de modificare trebuie să fie însotită de exemplarele pentru titular si pentru vamă ale licentei pentru care se solicită modificarea.

(4) Solicitările de modificare se solutionează de către Agentie în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării solicitării scrise la Agentie.

(5) Modificarea se operează în mod identic pe toate cele trei exemplare ale formularului-tip de modificare a licentei, se certifică prin semnăturile autorizate si stampila Agentiei, cu înscrierea datei la care a fost operată. Formularul-tip de modificare, cu modificările operate în ordine cronologică, constituie parte integrantă a licentei.

Art. 41. - (1) În cazul aparitiei unor modificări sau diferente fată de datele înscrise în licentă, constatate în documente, precum si la predarea sau preluarea produselor militare care fac obiectul operatiunii din licentă si care schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emisă licenta, titularul licentei este obligat să declare Agentiei aceste neconcordante în termen de 5 zile de la data constatării acestora si să predea Agentiei exemplarele pentru titular si pentru vamă.

(2) În conditiile prevăzute la alin. (1) licenta în cauză este anulată prin ordin al presedintelui Agentiei si în termen de 5 zile se comunică titularului în ce conditii se acceptă o nouă cerere de licentă aferentă celei anulate.

Art. 42. - (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului unuia sau ambelor exemplare ale unei licente, titularul este obligat să anunte în scris Agentia, în cel mai scurt timp de la constatare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) titularul va comunica Agentiei date referitoare la utilizarea licentei până la data constatării faptei respective.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) titularul are obligatia să prezinte copie de pe anuntul de pierdere sau deteriorare, predat spre publicare într-un ziar de largă circulatie, precum si chitanta prin care se dovedeste plata taxei de publicare a anuntului sau, după caz, confirmarea organului de politie care cercetează furtul.

Art. 43. - În cazul neefectuării operatiunilor cu produse militare aprobate prin licente în termenul de valabilitate a acestora, titularul are obligatia să transmită Agentiei, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de valabilitate a licentelor, exemplarele pentru vamă aferente.

 

SECTIUNEA a V-a

Suspendarea licentelor

 

Art. 44. - (1) Licentele valabile se suspendă de drept în situatia expirării termenului de valabilitate a autorizatiei pentru efectuarea operatiunilor de comert exterior cu produse militare.

(2) Titularul licentelor suspendate are obligatia ca, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii comunicării ordinului de suspendare, să transmită Agentiei exemplarele pentru vamă ale acestora.

Art. 45. - În cazul reautorizării titularului, suspendarea licentelor încetează, iar cele care sunt în termenul de valabilitate înscris pe licente vor fi returnate titularului (exemplarele pentru vamă).

 

SECTIUNEA a VI-a

Alte dispozitii

 

Art. 46. - Eliberarea licentelor globale determină obligatia titularilor de licente să transmită trimestrial Agentiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârsitul trimestrului respectiv, situatia stadiului derulării operatiunilor, după cum urmează:

a) număr de licentă;

b) categorii de produse militare;

c) valoarea produselor militare exportate/importate, pe categorii de parteneri externi, cumulat cu valoarea trimestrelor anterioare;

d) declaratiile vamale si facturile corespunzătoare operatiunilor derulate, în copie, certificate de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societătii.

Art. 47. - Operatiunile cu produse militare privind asistenta tehnică si transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, definite conform Ordonantei de urgentă, se efectuează în baza autorizatiei pentru efectuarea de astfel de operatiuni, cu notificarea prealabilă a Agentiei. Notificarea va contine date referitoare la:

a) în cazul asistentei tehnice:

1. scopul si descrierea operatiunii;

2. produsele militare care fac obiectul asistentei tehnice;

3. modalitatea de acordare a asistentei tehnice;

4. datele de identificare si obiectul de activitate al partenerului extern;

5. modalitatea de finantare a operatiunii;

6. documente justificative relevante (contract, comandă);

b) în cazul transmisiei de software sau de tehnologie prin mijloace electronice:

1. produsele militare care fac obiectul transmisiei de software sau de tehnologie;

2. denumirea, cantitatea si descrierea software sau tehnologiei care face obiectul transmisiei;

3. motivatia transmiterii software sau tehnologiei si documentele justificative aferente;

4. date despre partenerul extern care primeste software sau tehnologia;

5. modul de transmitere a software sau tehnologiei.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea si utilizarea permiselor

 

SECTIUNEA I

Dispozitii generale

 

Art. 48. - Operatiunile cu produse militare, care se desfăsoară pe baza permiselor, sunt:

1. operatiunile necomerciale;

2. tranzitul international pe teritoriul României;

3. transbordarea pe teritoriul României.

 

SECTIUNEA a II-a

Eliberarea permiselor pentru operatiuni necomerciale cu produse militare

 

Art. 49. - Pentru operatiunile necomerciale de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României a produselor militare, vor fi depuse la sediul Agentiei, în vederea eliberării permisului pentru operatiuni necomerciale cu produse militare, următoarele documente, după caz:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de permis;

b) cerere-tip pentru eliberarea permisului, semnată de persoana fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta;

c) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care solicită permisul;

d) documente din care să rezulte date referitoare la:

- denumirea si tipul activitătii;

- locul unde se desfăsoară activitatea;

- date de identificare a partenerilor străini;

- date de identificare a partenerilor români;

- denumirea, cantitatea si modul de ambalare ale produselor care fac obiectul operatiunii;

- mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua operatiunea necomercială;

- perioada în care se desfăsoară operatiunea necomercială;

- denumirea punctului de intrare în teritoriul României;

- denumirea punctului de iesire din teritoriul României;

- numărul si identitatea personalului care participă la operatiune (dacă există în dotare armament si munitie, se vor prezenta si date referitoare la tip, cantitate si scop);

e) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru produse militare care contin surse de radiatii ionizante;

f) documente care cuprind garantiile partenerului extern, din care să rezulte că produsele militare transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligatiile sau angajamentele internationale asumate de România (în cazul operatiunilor de scoatere din teritoriul României);

g) alte documente solicitate de Agentie, după caz.

Art. 50. - (1) Operatiunile de scoatere în regim temporar sau definitiv a produselor militare, efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, se realizează fără permis pentru operatiuni necomerciale.

(2) Introducerea în teritoriul national, în regim temporar, de produse militare pentru desfăsurarea de către esaloanele militare ale statelor care nu sunt membre NATO a activitătilor de pregătire în comun cu formatiuni din structura sau din subordinea sistemului national de apărare si securitate natională ori a altor activităti se efectuează pe baza aprobării autoritătilor publice abilitate potrivit Ordonantei de urgentă, prin permis eliberat de Agentie.

(3) Scoaterea în regim temporar de produse militare aflate în dotarea fortelor de securitate si protectie în legătură cu misiuni externe de protectie a demnitarilor, aprobate conform Ordonantei de urgentă, se realizează fără permis pentru operatiuni necomerciale.

(4) Introducerea în teritoriul national, în regim temporar, de produse militare în legătură cu misiuni de protectie executate împreună cu organisme specializate din România se efectuează fără permis pentru operatiuni necomerciale.

(5) Scoaterea din teritoriul national, în regim temporar, de produse militare, în legătură cu executarea unor misiuni de protectie la solicitarea unor organisme internationale, se efectuează pe baza aprobării autoritătilor publice abilitate, potrivit Ordonantei de urgentă, prin permis eliberat de Agentie.

Art. 51. - Valabilitatea permiselor pentru operatiuni necomerciale este de cel mult un an de la data emiterii.

Art. 52. - Termenul de valabilitate a permiselor pentru operatiuni necomerciale poate fi prelungit de către Agentie, la solicitarea justificată, însotită de o nouă cerere a titularului de permis.

Art. 53. - Cererile de permis pentru operatiuni necomerciale se solutionează în termen de 30 zile de la data depunerii documentatiei complete. În situatii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile.

 

SECTIUNEA a III-a

Eliberarea permiselor de tranzit international de produse militare

 

Art. 54. - Pentru eliberarea permisului de tranzit international de produse militare vor fi depuse la sediul Agentiei următoarele documente, după caz:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de permis;

b) cerere-tip pentru eliberarea permisului de tranzit international, semnată de persoana fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta;

c) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care solicită permisul;

d) documente din care să rezulte date referitoare la:

- date de identificare a partenerilor străini;

- denumirea, cantitatea si modul de ambalare ale produselor militare ce fac obiectul tranzitului;

- date despre numărul si identitatea personalului care însoteste transportul (dacă există în dotare armament si munitie, se vor prezenta si date referitoare la tip, cantitate si scop);

- mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua tranzitul si dacă se solicită transbordarea produselor;

- perioada în care se va efectua tranzitul;

- denumirea punctului de intrare în teritoriul României;

- denumirea punctului de iesire din teritoriul României;

e) factura externă;

f) licenta de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea din tara exportatorului;

g) licenta de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul destinatar al tranzitului;

h) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmează să îl tranziteze produsele militare după părăsirea teritoriului national al României;

i) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în cazul tranzitului produselor militare care contin surse de radiatii ionizante;

j) documente din care să rezulte că au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea pazei si securitătii transportului pe teritoriul României;

k) alte documente solicitate de Agentie, după caz.

Art. 55. - Tranzitul de produse militare care intră în compunerea esaloanelor militare ale fortelor armate străine ale statelor care nu sunt membre NATO se efectuează pe baza aprobării autoritătilor publice abilitate, potrivit Ordonantei de urgentă, prin permis eliberat de agentie.

Art. 56. - Tranzitul de produse militare care intră în compunerea esaloanelor militare ale statelor membre NATO se efectuează fără permis de tranzit international.

Art. 57. - Valabilitatea permisului de tranzit international de produse militare pe teritoriul României este de cel mult 45 de zile de la data emiterii.

Art. 58. - Termenul de valabilitate a permiselor de tranzit international poate fi prelungit de către Agentie, la solicitarea justificată, însotită de o nouă cerere a titularului de permis.

Art. 59. - Cererile de permis de tranzit international de produse militare se solutionează în termen de 5 zile de la data depunerii documentatiei complete. În situatii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu două zile.

 

SECTIUNEA a IV-a

Eliberarea permiselor de transbordare de produse militare

 

Art. 60. - Pentru eliberarea permisului de transbordare de produse militare vor fi depuse la sediul Agentiei următoarele documente, după caz:

a) adresă de înaintare în vederea examinării si aprobării cererii de permis;

b) cerere-tip pentru eliberarea permisului de transbordare, semnată de persoana fizică sau de reprezentantul persoanei juridice care solicită transbordarea;

c) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care solicită permisul;

d) documente din care să rezulte date referitoare la:

- denumirea si date de identificare ale persoanelor care sunt proprietare ale produselor militare ce sunt transbordate;

- denumirea, cantitatea si modul de ambalare ale produselor militare ce fac obiectul transbordării;

- locul si perioada în care se va efectua transbordarea;

- denumirea mijloacelor de transport din si în care se va efectua transbordarea;

e) licenta de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea statului din care se efectuează transferul produselor militare;

f) licenta de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul importatorului;

g) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în cazul transbordării de produse militare care contin surse de radiatii ionizante;

h) alte documente solicitate de Agentie, după caz.

Art. 61. - Operatiunile de transbordare de produse militare care intră în compunerea esaloanelor militare ale fortelor armate ale statelor care nu sunt membre NATO se efectuează pe baza aprobării autoritătilor publice abilitate potrivit Ordonantei de urgentă, prin permis eliberat de Agentie.

Art. 62. - Operatiunile de transbordare de produse militare, efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a esaloanelor militare ale celorlalte state membre NATO, se efectuează fără permis de transbordare.

Art. 63. - Valabilitatea permisului de transbordare de produse militare pe teritoriul României este de cel mult 45 de zile de la data emiterii.

Art. 64. - Termenul de valabilitate a permiselor de transbordare poate fi prelungit de către Agentie, la solicitarea justificată, însotită de o nouă cerere a titularului de permis.

Art. 65. - Cererile de permis de transbordare de produse militare se solutionează în termen de 5 zile de la data depunerii documentatiei complete. În situatii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu două zile.

 

SECTIUNEA a V-a

Dispozitii generale de eliberare a permiselor

 

Art. 66. - Cererile de permis pentru operatiuni necomerciale, tranzit international si transbordare de produse militare se aprobă sau se refuză prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 67. - Eliberarea permiselor se refuză în oricare dintre următoarele cazuri:

- durata de functionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiintare, a expirat;

- documentele prezentate în sustinerea cererilor de permis contin stersături, modificări sau adăugări în raport cu forma si textul initiale sau si-au pierdut valabilitatea;

- împotriva solicitantului a fost început procesul penal pentru săvârsirea unor infractiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor cu produse militare sau solicitantul se află în executare silită;

- solicitantul a dovedit că în derularea unor operatiuni anterioare cu produse militare nu are capacitate de a se conforma Ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice.

Art. 68. - Întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor si informatiilor prezentate în sprijinul solicitării cererii de permis revine solicitantului.

 

SECTIUNEA a VI-a

Utilizarea permiselor

 

Art. 69. - Permisele eliberate se referă la o singură operatiune supusă controlului prin acest instrument administrativ.

Art. 70. - (1) Permisele emise de Agentie pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în acestea, si nu pot fi cesionate direct sau indirect.

(2) Titularul de permis este răspunzător de modul de utilizare a acestuia în conformitate cu conditiile în care a fost eliberat.

Art. 71. - (1) Titularul de permis este obligat să declare Agentiei orice modificare fată de datele înscrise în permisul eliberat de Agentie, constatate în documente, precum si la predarea sau preluarea produselor militare.

(2) În cazul în care asemenea modificări nu schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emis permisul, acesta poate fi modificat de Agentie, la solicitarea scrisă a titularului.

(3) În cazul în care asemenea modificări schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emis permisul, acesta este anulat, iar declararea modificărilor poate fi considerată o nouă cerere de permis.

(4) Modificarea sau anularea permiselor se face prin ordin semnat de presedintele Agentiei.

Art. 72. - În cazul pierderii, deteriorării sau furtului unuia sau ambelor exemplare ale unui permis, titularul este obligat să notifice Agentia.

Art. 73. - În cazul neefectuării operatiunilor autorizate prin permise în perioada de valabilitate a acestora, titularul are obligatia să transmită Agentiei exemplarele pentru vamă, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate a acestora.

 

SECTIUNEA a VII-a

Dispozitii finale

 

Art. 74. - Documentele care confirmă închiderea operatiunilor cu produse militare efectuate pe bază de permise se transmit Agentiei de către titularii de permise, în termen de 10 zile de la încheierea acestora.

Art. 75. - Formularele-tip de permise pentru operatiuni necomerciale, tranzit international si transbordare de produse militare sunt tipărite în 3 exemplare de culori diferite si au următoarele destinatii:

- exemplar pentru titular - culoarea verde;

- exemplar pentru vamă - culoarea rosie;

- exemplar pentru Agentie - culoarea albastră.

Art. 76. - Permisele pot fi ridicate de la sediul Agentiei numai de persoana fizică care a solicitat permis sau de către persoana împuternicită de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

 

CAPITOLUL V

Relatia Guvern-industrie

 

Art. 77. - În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă, pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Agentia are, între altele, următoarele atributii:

a) initiază proiecte de acte normative si elaborează reglementările proprii si comune cu alte autorităti abilitate în domeniu;

b) informează anual Guvernul asupra operatiunilor cu produse militare care sunt reglementate prin Ordonanta de urgentă;

c) organizează, cu sprijinul ministerelor si al institutiilor implicate, programe de informare (seminarii, conferinte etc.) a agentilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele si procedurile privind regimul exporturilor, importurilor si al altor operatiuni cu produse militare;

d) acordă la cerere, gratuit, consultantă de specialitate agentilor economici si altor persoane interesate în efectuarea operatiunilor de export, import sau a altor operatiuni cu produse militare supuse regimului de control reglementat prin Ordonanta de urgentă;

e) controlează modul de îndeplinire a obligatiilor si a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale în domeniu.

Art. 78. - Agentii economici, prin reprezentantii legali sau prin punctele de contact, sunt obligati să participe la toate programele de informare organizate de Agentie.

Art. 79. - Agentii economici, prin reprezentantii legali sau prin punctele de contact, sunt obligati să transmită Agentiei raportările periodice si anuale, în conformitate cu circularele transmise de Agentie.

Art. 80. - Serviciul de consultantă de specialitate acordată de Agentie agentilor economici si altor persoane interesate în efectuarea operatiunilor de export, import sau a altor operatiuni cu produse militare supuse regimului de control reglementat prin Ordonanta de urgentă se realizează prin postă, telefon, fax sau la sediul Agentiei.

Art. 81. - Serviciul de consultantă de specialitate acordată de Agentie agentilor economici si altor persoane interesate în efectuarea operatiunilor de export, import sau a altor operatiuni cu produse militare supuse regimului de control reglementat prin Ordonanta de urgentă constă în:

a) consultanta de specialitate referitoare la încadrarea produselor si tehnologiilor militare conform categoriilor prevăzute în listele de control;

b) consultanta de specialitate referitoare la evaluarea activitătilor de export, import si a altor operatiuni cu produse militare, în scopul îndeplinirii obligatiilor si a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale în domeniu.

Art. 82. - Pentru a beneficia de consultanta de specialitate referitoare la încadrarea produselor si tehnologiilor militare conform categoriilor prevăzute în listele de control, agentii economici sunt obligati să transmită Agentiei cererea de consultantă completată conform formularului corespunzător.

Art. 83. - Cererea de consultantă de specialitate referitoare la încadrarea produselor si tehnologiilor militare conform categoriilor prevăzute în listele de control trebuie să fie însotită de fisa tehnică a produsului, continând caracteristicile tehnice ale produsului si date despre utilizarea acestuia.

Art. 84. - Pentru a beneficia de consultanta de specialitate referitoare la evaluarea activitătilor de export, import si a altor operatiuni cu produse militare, în scopul îndeplinirii obligatiilor si a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale în domeniu, agentii economici sunt obligati să se adreseze în scris Agentiei, furnizând datele initiale ale tranzactiei.