MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1140      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

360. – Lege privind plata obligatiilor financiare pe care România le are fată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA)

 

1.277. – Decret pentru promulgarea Legii privind plata obligatiilor financiare pe care România le are fată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA)

 

368. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

1.285. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

369. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

1.286. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

376. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

1.293. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.826. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru stabilirea competentelor privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

232.– Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită

 

238. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 28 noiembrie 2005, având drept obiect împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind plata obligatiilor financiare pe care România le are fată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se autorizează Agentia Nucleară să efectueze, în numele si pe seama statului român, plata obligatiilor financiare anuale ale României către Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA), cu titlul de contributii la bugetul ordinar, la fondul de lucru si la fondul de cooperare tehnică al AIEA.

(2) Contributiile se stabilesc prin hotărârile luate în cadrul organelor decizionale ale AIEA, acestea fiind Consiliul Guvernatorilor si Conferinta Generală.

Art. 2. – Fondurile necesare pentru plata contributiilor mentionate la art. 1 vor fi suportate din bugetele anuale ale Agentiei Nucleare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind plata obligatiilor financiare pe care România le are fată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind plata obligatiilor financiare pe care România le are fată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.277.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 368.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.285.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 42 din 21 iulie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 26 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDIN MIRON TUDOR MITREA TELE CAMEREI DEPUTATILOR,

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 369.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.286.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 36 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.293.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru stabilirea competentelor privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, intră în competenta Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu respectarea procedurii prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, republicată.

Art. 2. – Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti suportă cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, inclusiv cele ocazionate de inventarierea bunurilor la preluarea lor în tezaurul Trezoreriei Statului, la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, si de expertizarea obiectelor din metale pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, din sumele colectate în contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată“, conform art. 25, 26 si 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, republicată.

Art. 3. – Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 1.826.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. c) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA, pe de o parte, si

• câte un reprezentant al Societătii Comerciale MVM SERVCONSIMPROD – S.R.L., Societătii Comerciale ALIS – S.R.L. si Societătii Comerciale MONA VISSA – S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2005.

Nr. 232.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 28 noiembrie 2005, având drept obiect împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 28 noiembrie 2005, având drept obiect împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2005.

Nr. 238.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 28 noiembrie 2005

 

Completul de arbitraj constituit din:

Otilia Calmuschi – arbitru

Felicia Dutescu – arbitru

Alexandru fiiclea – arbitru

Adrian Vasiliu – arbitru

Niculina Vrînceanu – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.342 din 13 octombrie 2005) având drept obiect împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, formulată de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentat de domnul Stefan Gheorghiu, în calitate de director general, în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de doamna Ioana Fesnic, presedinte, si Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA), cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, corp B, et. 3, camera 44, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul Ioan Ionel, director executiv.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, în zilele de 7 si 16 noiembrie 2005, părtile fiind reprezentate de către:

– CREDIDAM, prin avocat Liliana Savu, Steli Anamaria Tudor si director general Stefan Gheorghiu;

– UPFR, prin avocat Andreea Sîrbu si consilier juridic Mădălina Zaharia;

– UPFAR–ARGOA, prin director executiv Ioan Ionel si vicepresedinte Roxana Garet.

La termenul din 16 noiembrie 2005, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 23 noiembrie 2005.

Completul de arbitraj, având nevoie de timp spre a delibera, a amânat pronuntarea pentru astăzi, 28 noiembrie 2005, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

asupra procedurii de arbitraj de fată constată următoarele:

1. Prin Cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub nr. 7.342 din 13 octombrie 2005, petenta Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) a solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la 26 octombrie 2005, în prezenta reprezentantilor tuturor părtilor, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

La data de 2 noiembrie 2005, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, unde s-au stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Fată de toate acestea, completul de arbitraj a constatat că lucrează în compunere legală si că este competent să solutioneze cererea de arbitraj.

2. Completul de arbitraj urmează să decidă prin prezenta hotărâre numai asupra acelor aspecte care au constituit obiectul negocierii dintre părti si nu au putut fi convenite de părti în cursul negocierii desfăsurate.

Completul de arbitraj constată că părtile nu au putut ajunge la un acord asupra împărtirii procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, procent stabilit în baza Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări initiale, si a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, act intrat în vigoare la data de 25 iunie 2005.

Astfel, prin cererile formulate:

• CREDIDAM solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 65% pentru audiovizual, ce se împarte între CREDIDAM (32,5%) si UPFAR–ARGOA (32,5%), iar din procentul cuvenit UPFAR–ARGOA un procent îi revine UPFR pentru videoclipurile muzicale;

– 35% pentru audio, ce se împarte în mod egal între CREDIDAM (17,5%) si UPFR (17,5%);

• UPFR solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 0,25% pentru audiovizual, ce se împarte între CREDIDAM si UPFAR–ARGOA (32,5%), iar din procentul cuvenit UPFAR–ARGOA un procent de 30% îi revine UPFR pentru videoclipurile muzicale;

– 0,25% pentru audio, ce se împarte între CREDIDAM si UPFR;

• UPFAR–ARGOA solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 7,38% pentru CREDIDAM;

– 7,38% pentru UPFR;

– 85,24% pentru UPFAR–ARGOA.

UPFR si UPFAR–ARGOA au solicitat completului de arbitraj să se pronunte si asupra împărtirii procentului ce se cuvine UPFR pentru retransmiterea prin cablu a videoclipurilor muzicale din procentul cuvenit UPFAR– ARGOA pentru domeniul audiovizual.

3. Pe parcursul procedurii de arbitraj părtile si-au sustinut si argumentat pozitiile, depunând ca probe înscrisuri. De asemenea, au fost depuse concluzii scrise si completări la concluziile scrise.

4. Completul de arbitraj, trecând la analizarea aspectelor supuse arbitrajului, constată că nu se poate pronunta asupra solicitării UPFR si UPFAR–ARGOA privind împărtirea procentului ce se cuvine UPFR în cazul retransmiterii prin cablu a videoclipurilor muzicale din procentul cuvenit UPFAR–ARGOA pentru domeniul audiovizual, având în vedere următoarele:

– părtile nu au negociat în mod concret asupra acestui aspect, asa cum rezultă si din procesele-verbale ale sedintelor de negociere depuse la dosarul cauzei;

– atitudinea pasivă a UPFR si UPFAR–ARGOA manifestată în cadrul procedurii arbitrajului, concretizată prin faptul că nici una dintre aceste părti nu a solicitat o  împărtire concretă a acestui procent, astfel, desi UPFR a solicitat initial un procent de 30% din procentul cuvenit UPFAR–ARGOA pentru domeniul audiovizual pentru videoclipurile muzicale retransmise prin cablu, ulterior, conform Procesului-verbal al termenului de arbitraj din data de 16 noiembrie 2005, a precizat faptul că achiesează la o viitoare propunere a UPFAR–ARGOA privind împărtirea acestui procent;

– solicitarea CREDIDAM privind respingerea ca prematură a acestei cereri, motivată prin faptul că părtile nu au negociat asupra acestui aspect.

5. Cu privire la împărtirea procentului de 0,5%, completul de arbitraj hotărăste împărtirea procentului susmen tionat, cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale si audio, după cum urmează:

– audiovizual – 66%;

– audio – 34%.

La stabilirea acestor procente s-a avut în vedere ponderea audiovizualului în retransmiterea prin cablu, care este vădit superioară si care presupune totodată un număr mai mare de drepturi conexe si de titulari ai acestor drepturi.

În ceea ce priveste procentul de 66% pentru audiovizual, acesta se împarte în mod egal între UPFAR– ARGOA si CREDIDAM, fiecărei părti revenindu-i 33%.

Procentul de 34% pentru audio se împarte, de asemenea, în mod egal între CREDIDAM si UPFR, fiecărei părti revenindu-i 17%.

Repartizarea mentionată a avut în vedere dispozitiile art. 1065 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică direct si prin analogie, conform cărora în lipsa protocolului părtior remuneratia se împarte în mod egal între acestea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSE:

Împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor va fi realizată după cum urmează

–66% pentru audiovizual, din care un procent de 33% revine CREDIDAM si un procent de 33% revine UPFAR;

–34% pentru audio, din care un procent de 17% revine CREDIDAM si un procent de 17% revine UPFR.

Pronuntată astăzi, 28 noiembrie 2005, la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti.

Executorie de la data publicăii sale în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I.

 

Otilia Calmuschi

Felicia Dutescu

Alexandru Ticlea

Adrian Vasiliu

 

Niculina Vrînceanu