MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 364         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 aprilie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Declaratia Parlamentului României privind semnarea, la 25 aprilie 2005, a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

 

24. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2005

 

DECRETE

 

330. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul7 Sportiv

 

331. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

346. - Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

 

347. - Hotărâre privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică

 

355. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Timis, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 20-26 aprilie 2005

 

356. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

357. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

 

DECLARATIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

privind semnarea, la 25 aprilie 2005, a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

 

1. Cu sentimente de bucurie si responsabilitate, Camera Deputatilor si Senatul salută semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, moment istoric de exceptie pentru natiunea română.

Semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană reprezintă un eveniment politic de maximă importantă care pune capăt unei dramatice mosteniri si deschide oportunităti fără precedent pentru afirmarea rolului important al României în edificarea Europei unite, fondată pe principiile libertătii, dezvoltării durabile, tolerantei si respectului demnitătii umane.

2. Parlamentul României exprimă întreaga sa recunostintă poporului român, ale cărui eforturi si sacrificii imense au făcut posibilă transformarea în realitate a visului european, mentinut în permanentă viu mai mult de jumătate de secol.

Totodată, Parlamentul României relevă sprijinul constant si crucial acordat de partidele politice, de institutiile statului, de societatea civilă, de mass-media, de societatea românească în ansamblul său, pe parcursul celor 15 ani de la demararea procesului de integrare si până la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

3. Parlamentul României apreciază în mod deosebit contributia si rolul partenerilor nostri europeni – parlamentele si guvernele statelor membre ale Uniunii Europene, Parlamentul European, Consiliul European si Comisia Europeană, partidele politice, societatea civilă, mass-media din spatiul european - în pregătirea si implementarea amplului program de măsuri necesare integrării europene. Relevăm cu satisfactie acest sprijin, cu atât mai mult cu cât el s-a manifestat mai ales în momentele dificile survenite pe parcursul aderării noastre.

4. Parlamentul României este constient de înaltele răspunderi care îi revin în fata natiunii române, a întregii  comunităti europene, pentru finalizarea complexului proces de aderare deplină a tării noastre la Europa unită. Iată de ce senatorii si deputatii sunt hotărâti să îsi îndeplinească îndatoririle constitutionale pentru parcurgerea cu succes a ultimelor etape ale aderării ca membru cu drepturi depline la familia europeană reunificată, la 1 ianuarie 2007. În acest scop, Parlamentul României va urmări ca obiective prioritare continuarea procesului de armonizare a legislatiei nationale cu acquisul comunitar, elaborarea si punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente si credibile de implementare a acestuia si va monitoriza îndeplinirea angajamentelor asumate prin semnarea la 25 aprilie 2005 a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

În perioada până la aderarea efectivă, 1 ianuarie 2007, Parlamentul României va lua toate măsurile necesare, astfel încât cei 35 de parlamentari români, observatori la Parlamentul European, să se implice efectiv si eficient în actiunile menite să dinamizeze procesul de integrare europeană a României si de consolidare a noii constructii europene.

Parlamentul României va actiona pentru o cât mai bună constientizare a opiniei publice românesti privind complexitatea procesului integrării europene, a implicatiilor lui benefice pentru prosperitatea natiunii române, a obligatiilor ce revin tării noastre ca membru al familiei europene. În această privintă se va amplifica dialogul cu societatea civilă si cu mass-media.

O dată cu mutarea granitei estice a Uniunii Europene, Parlamentul României întelege să îsi asume responsabilitătile constitutionale ce îi revin si să actioneze împreună cu celelalte institutii ale statului si cu institutiile Uniunii Europene în vederea asigurării păcii, stabilitătii si securitătii în regiune.

5. O etapă semnificativă în procesul de aderare la Uniunea Europeană o constituie ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. De aceea, cele două Camere ale Parlamentului României, reunite astăzi în sedintă comună, adresează celor 25 de parlamente nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene apelul de a ratifica în timp util Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, ca ultim act al celei de-a 5-a extinderi a Uniunii Europene.

Parlamentul României doreste intensificarea relatiilor cu Parlamentul European si cu parlamentele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene în vederea cooperării pentru adâncirea integrării europene.

 

Adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului, astăzi, 27 aprilie 2005.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2005

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2005 privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activitătii Societătii Române de Televiziune si a Societătii Române de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, se prorogă până la data de 12 mai 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 27 aprilie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 24.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru dăruirea si spiritul sportiv manifestate, pentru rezultatele sportive deosebite obtinute la Jocurile Mondiale de Iarnă “Special Olympics” de la Nagano, Japonia,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu două barete, domnisoarei Alina Feurdean.

Art. 2. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu o baretă:

- domnului Andrei Nită;

- domnului Albinel Onea.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I domnului conferentiar universitar doctor Florin Pelin, antrenor.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a domnisoarei Nicoleta Stan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2005.

Nr. 330.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, pentru performantele sportive deosebite care, prin rezultatele obtinute la Campionatul European de seniori desfăsurat la Aarhus - Danemarca, au readus echipa României în elita tenisului de masă,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu două barete, doamnei Mihaela-Ioana Steff-Merutiu, sportivă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu o baretă:

- doamnei Otilia Bădescu, sportivă;

- doamnei Adriana-Mihaela Zamfir, sportivă.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu o baretă, domnului Viorel Filimon, antrenor.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnului Constantin Cioti, sportiv;

- domnului Adrian Crisan, sportiv;

- domnului Mihai-Andrei Filimon, sportiv.

Art. 5. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a, cu două barete, domnului Vasile-Gheorghe Florea, antrenor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2005.

Nr. 331.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Numărul maxim de posturi atribuit Ministerului Public prin Hotărârea Guvernului nr. 338/1993 privind atribuirea unui număr de posturi si stabilirea numărului total al magistratilor si personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la judecătorii, tribunale, curti de apel si de la toate parchetele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu 253 de posturi, din care: 60 de posturi de procuror, 40 de posturi de specialisti si 153 de posturi de personal auxiliar de specialitate si administrativ.

Art. 2. - Repartizarea numărului de posturi prevăzut la art. 1 se face potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 346.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001,

având în vedere prevederile Acordului de împrumut convenit între Guvernul României si Banca Mondială în vederea finantării Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministrul economiei si comertului se numeste coordonator de proiect, pentru realizarea si monitorizarea obiectivelor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică, denumit în continuare Proiect.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, beneficiare ale împrumutului, se numesc institutii implicate, cu responsabilităti în realizarea obiectivelor Proiectului.

Art. 3. - (1) Se aprobă constituirea la nivelul Ministerului Economiei si Comertului a Comitetului de coordonare a Proiectului, denumit în continuare CCP, care va coordona politicile pentru implementarea componentelor Proiectului.

(2) Numărul de membri, atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale CCP se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - (1) Se înfiintează Unitatea de management al Proiectului în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, denumită în continuare UMP, prin reorganizarea UMP si Unitătii de implementare a Proiectului – Grupului Central de Închidere a Minelor (UIP-GCIM) din structura Ministerului Economiei si Comertului.

(2) UMP este condusă de directorul de proiect si are atributii si responsabilităti atât pentru coordonarea realizării Proiectului de închidere a minelor si atenuare a impactului social, pe toată durata de derulare a Proiectului-pilot conform Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare, cât si pentru asigurarea managementului financiar al Proiectului, precum si implementarea componentelor A si C.1 ale acestuia, proiecte ce urmează a se derula în paralel.

Art. 5. - (1) Se înfiintează Unitatea de management al Proiectului în subordinea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, denumită în continuare UMP-RSE prin reorganizarea UIP ANDIPRZM.

(2) UMP-RSE este condusă de directorul de proiect si va avea atributii si responsabilităti atât pentru implementarea componentei privind atenuarea impactului social din cadrul Proiectului de închidere a minelor si atenuare a impactului social, cât si pentru implementarea componentei de regenerare socioeconomică (B si C.2) din cadrul Proiectului, proiecte ce urmează a se derula în paralel.

Art. 6. - Structura organizatorică a UMP si UMP-RSE, astfel cum prevede acordul de împrumut, se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 7. - Personalul încadrat în structurile constituite conform Hotărârii Guvernului nr. 418/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier, UMP, UIP-GCIM si UIP ANDIPRZM, trece în structurile înfiintate conform art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1).

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 418/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 28 mai 1999, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 347.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Timis, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 20-26 aprilie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 4,5 miliarde lei, familiilor sinistrate din judetul Timis, afectate de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 20-26 aprilie 2005, constând în produse alimentare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Timis.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate conform anexei la prezenta hotărâre se va face în anul 2006, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Prefectura Judetului Timis se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de către Prefectura Judetului Timis, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Timis va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea ajutorului umanitar de urgentă vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Timis în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 355.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Timis, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase produse în perioada 20-26 aprilie 2005

 

PRODUSUL

U.M.

CANTITATEA

0

1

2

Ulei rafinat de floarea-soarelui

litri

3.000

Zahăr

kg

3.000

Conserve de carne

kg

18.000

Pate de ficat

kg

8.000

Lapte praf

kg

2.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Timis, în scopul acordării unui ajutor pentru sinistratii din zonele afectate.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării Nationale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Transportul si manipularea bunurilor din locul de depozitare a acestora la beneficiar se suportă din bugetul Ministerului Apărării Nationale - Statul Major al Fortelor Terestre.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, prin proces-verbal încheiat între părtile interesate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea

(bucăti)

Observatii

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

(nr. bucăti)

Caracteristicile

tehnice ale bunurilor

Pretul unitar

(mii lei)

Valoarea

(mii lei)

1.

Pătură tip M.Ap.N.

500

 

 

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale - structuri

subordonate C.1A Trt.

Statul român,

Consiliul Judetean

Timis - 500 de bucăti

Anul de fabricatie: 1988

Data intrării în folosintă: 1988

Durata de utilizare: 10 ani

648,55

324.275

2.

Saltea cu deseu textil

500

 

 

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale - structuri

subordonate C.1A Trt.

Statul român,

Consiliul Judetean

Timis - 500 de bucăti

 

2.112,25

1.056.125

3.

Pat cu schelet metalic

21

 

 

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale - structuri

subordonate C.1A Trt.

Statul român,

Consiliul Judetean

Timis - 21 de bucăti

Anul de fabricatie: 1972

Data intrării în folosintă: 1972

Durata de utilizare: 25 de ani

26,000

546

4.

Cort de comandament 5,20 m x 5,20 m

12

 

 

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale - structuri

subordonate C.1A Trt.

Statul român,

Consiliul Judetean

Timis - 12 de bucăti

Anul de fabricatie: 1975

Data intrării în folosintă: 1975

Durata de utilizare: 10 ani

36,424

437,088

 

TOTAL VALOARE:

1.381.383,088

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgentă pentru familiile afectate de inundatiile care au avut loc în perioada martie-aprilie 2005 în judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Mehedinti si Timis, în limita a 10 miliarde lei.

Art. 2. - (1) Sumele care se acordă cu titlu de ajutoare de urgentă potrivit prevederilor prezentei hotărâri se stabilesc prin anchetele sociale, în functie de pagubele suferite de familiile si persoanele prevăzute la art. 1.

(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2005.

Art. 3. - Ajutoarele de urgentă se acordă în baza aprobării ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, pe măsură ce sunt primite anchetele sociale efectuate de directiile de muncă, solidaritate socială si familie din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Mehedinti si Timis.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 357.