MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E AI

Anul 173 (XVII) - Nr. 326          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 18 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

282. - Hotărâre privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitătii acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

436. - Ordin al ministrului finantelor publice privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2/231. - Ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelului Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea „125 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României“

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂREA

privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitătii acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (3) si al art. 14 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelul legitimatiei de primar al comunei, orasului, municipiului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a primarului general al municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul legitimatiei de consilier al consiliului local al comunei, orasului, municipiului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de consilier judetean si consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul semnului distinctiv al calitătii de reprezentant ales pentru primar, primar general, consilier local, consilier judetean, consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 282.


ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

D. Dispozitii comune privind legitimatiile pentru primarii municipiilor/oraselor/comunelor, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti

1. În toate cazurile materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, mentinând diferentierea de mărime si îngrosare prezentate în modelele A, B si C.

2. Materialele utilizate pentru confectionarea legitimatiilor vor fi, în functie de posibilitătile locale:

a) hârtie albă satinată sau carton subtire alb satinat pentru tipărire, lipite pe cartonul, pe al cărui revers s-a caserat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, albastru închis (bleumarin) sau visiniu închis;

b) carton satinat, alb pe fata destinată tipăririi si având pe revers culoarea alb, negru, albastru închis (bleumarin) sau visiniu închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul procedeele utilizate în prezent în acest scop;

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 * 0,5 mm, urmând în rest recomandările de la litera b).

3. Legitimatiile vor avea lungimea de 80 mm si lătimea de 55 mm.

4. Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus si adoptat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, va fi utilizat pentru toate legitimatiile emise.

 

ANEXA Nr. 2

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

E. Dispozitii comune privind legitimatiile pentru consilieri locali, consilieri locali ai sectoarelor municipiului Bucuresti, consilieri generali ai municipiului Bucuresti si consilieri judeteni

1. În toate cazurile, materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cei mult două caractere, cu aspect sobru, mentinând diferentierea de mărime si îngrosare prezentate în modelele A, B, C si D.

2. Materialele utilizate pentru confectionarea legitimatiilor vor fi, în functie de posibilitătile locale:

a) hârtie albă satinată sau carton subtire alb satinat pentru tipărire, lipite pe cartonul, pe al cărui revers s-a caserat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, albastru închis (bleumarin) sau visiniu închis;

b) carton satinat, alb pe fata destinată tipăririi si având pe revers culoarea alb, negru, albastru închis (bleumarin) sau visiniu închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul procedeele utilizate în prezent în acest scop;

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 * 0,5 mm, urmând în rest recomandările de la litera b).

3. Legitimatiile vor avea lungimea de 80 mm si lătimea de 55 mm.

4. Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus si adoptat prin hotărâre a consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliului judetean, după caz, va fi utilizat pentru toate legitimatiile emise.


ANEXA Nr. 3

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

F. Dispozitii comune privind semnele distinctive ale primarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, consilierilor locali, consilierilor judeteni si consilierilor din Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Semnul distinctiv este o insignă confectionată din tombac, argintată având forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, Stema României în cazul primarilor, respectiv stema comunei, orasului, municipiului judetului după caz, pentru consilierii locali, judeteni si ai municipiului Bucuresti, denumirea localitătii si precizarea calitătii alesului local. Pentru localitătile care nu au o stemă aprobată conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului, spatiul respectiv va rămâne nemarcat.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (2) si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 3 alin. (1) din aceeasi hotărâre, institutiile publice în cadrul cărora functionează structurile mentionate la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 vor solicita Ministerului Finantelor Publice avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare.

(2) În acest sens cererea (anexa nr. 1) se depune la registratura Ministerului Finantelor Publice împreună cu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005.

Art. 2. - Eliberarea avizului favorabil (anexa nr. 2) de către ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat având calitatea de Coordonator National al Asistentei (CNA) si Coordonator National al Programului ISPA (CNI) se efectuează pe baza unui aviz consultativ al Autoritătii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (anexa nr. 3) din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în ceea ce priveste gestionarea Programului PHARE si a fondurilor structurale, respectiv al Autoritătii de Management pentru Infrastructură (anexa nr. 4) din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în ceea ce priveste gestionarea Programului ISPA si a fondului de coeziune.

Art. 3. - (1) Respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil de către ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat având calitatea de Coordonator National al Asistentei (CNA) si Coordonator National al Programului ISPA (CNI) se efectuează pe baza unui document justificativ cu caracter consultativ al Autoritătii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (anexa nr. 5), în ceea ce priveste gestionarea Programului PHARE si a fondurilor structurale, respectiv al Autoritătii de Management pentru Infrastructură (anexa nr. 6), în ceea ce priveste gestionarea Programului ISPA si a fondului de coeziune.

(2) Acest document consultativ va cuprinde motivarea respingerii cererii de eliberare a avizului favorabil.

Art. 4. - Principalele motive pentru care poate fi respinsă o cerere de eliberare a avizului favorabil se referă la:

a) netransmiterea, de către institutia publică care solicită eliberarea avizului favorabil, a unuia sau a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005;

b) nementionarea în cerere, de către institutia publică care solicită eliberarea avizului favorabil, a structurilor si/sau a personalului pentru care se solicită avizarea;

c) neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005, cu privire la cuprinsul fiselor de post ale personalului pentru care se solicită avizarea;

d) netransmiterea tuturor informatiilor solicitate de către Ministerul Finantelor Publice pentru eliberarea avizului favorabil.

Art. 5. - Institutia publică a cărei cerere de eliberare a avizului favorabil a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate, mentionate în răspunsul Ministerului Finantelor Publice, precum si în documentul justificativ privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, înaintat de către una dintre cele două autorităti din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 6. - (1) Ministrul finantelor publice sau, prin delegare, secretarul de stat având calitatea de Coordonator National al Asistentei (CNA) si Coordonator National al Programului ISPA (CNI) poate retrage sau modifica avizul acordat, la cererea motivată a oricăreia dintre cele două autorităti din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prevăzute la art. 2.

(2) Cererea motivată privind retragerea sau modificarea avizului acordat poate fi înaintată:

a) în cazul în care institutiile publice al căror personal beneficiază de cresterile salariale nu comunică Ministerului Finantelor Publice orice modificare de personal, structură, organizare si/sau functionare, intervenită după obtinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005;

b) în cazul în care una dintre cele două autorităti din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prevăzute la art. 2, constată încălcări ale cerintelor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 cu privire la cuprinsul fiselor de post ale personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară si pentru care a fost emis avizul favorabil.

(3) După remedierea problemelor constatate, care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit acelorasi reguli generale.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,
Ionel PopescuBucuresti, 11 aprilie 2005.

Nr. 436.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA .................................
[Antetul institutiei solicitante]
Nr. ................ din ..................

 

CERERE
privind avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare

 

Stimate domnule ministru,

 

În temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) si ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,

vă rugăm să eliberati un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri si/sau persoane din cadrul ............................................. (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si îndeplinesc conditiile prevăzute de normele legale pentru a beneficia de cresterile salariale acordate conform art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005:

 

Nr.

crt.

Persoana pentru care se solicită avizarea favorabilă

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Persoana de contact din cadrul institutiei noastre, desemnată în acest sens, este Doamna/Domnul .......................... (telefon .............., fax ..........., email ...........).

 

Cu stimă,
........................
(prenumele si numele)
.......................
(functia) [L.S.]

 

Domnului Ionel Popescu,
ministrul finantelor publice

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. ............./................

 

AVIZ FAVORABIL

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (2) si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, având în vedere cererea .......................................
(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ...................... din ..........................,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1. regulamentul de organizare si functionare;

2. structura organizatorică;

3. ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate;

4. ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea;

5. fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea;

6. alte documente: ........................................................................,

Ministerul Finantelor Publice atestă faptul că structurile si/sau persoanele mentionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si îndeplinesc conditiile prevăzute de normele legale pentru a beneficia de cresterile salariale acordate conform art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005.

 

...............................
(numele si prenumele)

 

ministrul finantelor publice/secretarul de stat, Coordonatorul National al Asistentei, Coordonatorul National al Programului ISPA
(în cazul delegării)

[L.S.]

 

ANEXĂ

la Avizul M.F.P. nr. ..../......

 

STEMA

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

LISTA
structurilor si/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Finantelor Publice, conform cererii ........................................ (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)
cu nr. ................. din ....................

 

Nr. crt.

Persoana pentru care se solicită avizarea favorabilă

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR
Nr. AMCSC ..................../..............................

 

AVIZ CONSULTATIV

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare si ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 436/2005 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

având în vedere cererea .................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ..................... din ......................... privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexa nr. 1,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1. regulamentul de organizarea si functionare;

2. structura organizatorică;

3. ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate;

4. ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea;

5. fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea;

6. alte documente: ................................................,

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar atestă faptul că structurile si/sau persoanele mentionate în anexa nr. 2 au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare (Programul PHARE sau fondurile structurale) si îndeplinesc conditiile prevăzute de normele legale pentru a beneficia de cresterile salariale acordate conform art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005.

 

Director general (L.S.)
.........................
(prenumele si numele)

 

Redactat: ..................................

(prenumele si numele/functia/data)

Semnătura: .................................

 

ANEXA Nr. 1
la Avizul consultativ nr. ...../........ al Autoritătii de Management
pentru Cadrul de Sprijin Comunitar

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR
Nr. AMCSC ........................./........................

 

LISTA
structurilor si/sau persoanelor pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform cererii ....................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ....................... din .................................

 

Nr.

crt.

Persoana pentru care se solicită avizarea favorabilă

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2
la Avizul consultativ nr. ...../...... al Autoritătii de Management

pentru Cadrul de Sprijin Comunitar

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR
Nr. AMCSC ......................./..........................

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil consultativ al Autoritătii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, conform cererii ................................................................ (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ................ din ..................

 

Nr. crt.

Persoana pentru care se solicită avizul favorabil consultativ

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURĂ
Nr. AMI ................./.....................

 

AVIZ CONSULTATIV

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare si ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 436/2005 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

având în vedere cererea ....................................................................  (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ......................... din ...................., privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexa nr. 1,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1. regulamentul de organizare si functionare;

2. structura organizatorică;

3. ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate;

4. ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea;

5. fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea;

6. alte documente: ................................................,

Autoritatea de Management pentru Infrastructură atestă faptul că structurile si/sau persoanele mentionate în anexa nr. 2 au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare (Programul ISPA sau fondul de coeziune) si îndeplinesc conditiile prevăzute de normele legale pentru a beneficia de cresterile salariale acordate conform art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005.

 

Director general (L.S.)
........................

(prenumele si numele)

 

Redactat: ..................................

(prenumele si numele/functia/data)

Semnătura: .................................

 

ANEXA Nr. 1
la Avizul consultativ nr. ..../...... al Autoritătii
de Management pentru Infrastructură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURĂ
Nr. AMI ............./.........................

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform cererii ...................................................
(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. .............. din ..................

 

Nr. crt.

Persoana pentru care s-a solicitat avizarea favorabilă

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2
la Avizul consultativ nr. .../.... al Autoritătii
de Management pentru Infrastructură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURĂ
Nr. AMI ................/......................

 

LISTA STRUCTURILOR SI/SAU PERSOANELOR

pentru care se acordă avizul favorabil consultativ al Autoritătii de Management pentru Infrastructură, conform cererii ........................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ................ din ................

Nr. crt.

Persoana pentru care se solicită avizul favorabil consultativ

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR
Nr. AMCSC ..................../.............................

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV

privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare si ale art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 436/2005 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1. regulamentul de organizare si functionare;

2. structura organizatorică;

3. ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate;

4. ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea;

5. fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea;

6. alte documente .................................................,

 

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar propune respingerea cererii ........................ (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ................. din ................, privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexă.

 

Propunerea de respingere a cererii se întemeiază pe următoarele considerente: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 

Director general (L.S.)
.........................

(prenumele si numele)

Redactat: ..................................
(prenumele si numele/functia/data)

Semnătura: .................................

ANEXĂ

la Documentul justificativ nr. ..../.... al Autoritătii de Management
pentru Cadrul de Sprijin Comunitar privind respingerea
cererii de eliberare a avizului favorabil

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR
Nr. AMCSC ....................../...........................

 

LISTA STRUCTURILOR SI/SAU PERSOANELOR

pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform cererii .................................. (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. .................. din ............................

 

Nr.

crt.

Persoana pentru care s-a solicitat avizarea favorabilă

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURĂ
Nr. AMI .................../...................

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV
privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare si ale art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 436/2005 privind procedura internă de avizare a structurilor si personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1. regulamentul de organizare si functionare;

2. structura organizatorică;

3. ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate;

4. ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea;

5. fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea;

6. alte documente .................................................,

 

Autoritatea de Management pentru Infrastructură propune respingerea cererii .............................................. (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ................... din .............., privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexă.

Propunerea de respingere a cererii se întemeiază pe următoarele considerente:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 

Director general (L.S.)
........................
(prenumele si numele)

Redactat: ..................................
(prenumele si numele/functia/data)
Semnătura: .................................

ANEXĂ
la Documentul justificativ nr. ....../...... al
Autoritătii de Management pentru Infrastructură privind
respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURĂ
Nr. AMI ....................../................

 

LISTA STRUCTURILOR SI/SAU PERSOANELOR
pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform cererii ............................. denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. ....................... din ...................................

 

Nr.

crt.

Persoana pentru care s-a solicitat avizarea favorabilă (numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 2 din 6 aprilie 2005

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 231 din 7 aprilie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

 

În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

 

guvernatorul Băncii Nationale a României si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Banca Natională a României si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

NORME
de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

 

Încărcare text...

În întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au semnificatiile prevăzute de Legea nr. 289/2004, denumită în continuare lege.

Art. 1. - Prin facilitătile financiare similare prevăzute la art. 2 lit. c) din lege se vor întelege, fără a fi limitativă enumerarea de mai jos, operatiunile în cadrul cărora sunt utilizati termeni ca: "rată de plată, transă periodică de plată ori etapă de achitare", în situatia în care scopul acestora este acordarea unui credit pentru consum către consumator sub forma unei amânări a plătii, cum ar fi contractele de leasing financiar care au ca obiect final al contractului transferul unui drept de proprietate asupra unui bun mobil sau ca optiune a consumatorului de a alege transferul dreptului de proprietate asupra sa a bunului respectiv, la un moment dat.

Art. 2. - Prevederile art. 3 alin. (1) lit. j) din lege exceptează de la aplicarea legii acele credite care se acordă la costuri inferioare (cum sunt cele acordate salariatilor) celor aferente creditelor acordate ca urmare a exercitării activitătii profesionale.

Art. 3. - În întelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. e) din lege, se vor include în calculul dobânzii anuale efective, denumită în continuare DAE, costurile la consumator legate de asigurările împotriva riscului de neplată în cazul decesului, invaliditătii, îmbolnăvirii sau somajului consumatorului (de exemplu, asigurările de viată si altele asemenea), în măsura în care acordarea creditului presupune si este conditionată de încheierea unor astfel de asigurări.

Art. 4. - Obligatia legală prevăzută la art. 5 din lege privind publicarea DAE se aplică în cazul acelor produse pe care creditorul sau intermediarul de credit le promovează public si în situatia în care oferta publică este însotită de date referitoare la nivelul dobânzii sau al oricăror alte costuri ale creditului.

În vederea respectării obligatiei de a mentiona DAE "clar si inteligibil", se vor adopta următoarele măsuri: cifrele/literele prin care se exprimă DAE vor avea aceeasi dimensiune, caracter sau culoare si pe aceeasi culoare de fond cu literele/cifrele prin care este afisat pretul bunului respectiv, cu mentionarea sumei si perioadei pentru care este calculată DAE (6 luni, 12 luni, 18 luni etc.).

Culoarea de fond a suportului pe care este prezentată oferta sau anuntul publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, trebuie să permită ca informatiile respective să fie lizibile.

Prin ofertă sau anunt publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, prezentat în locuri publice, se întelege informatiile puse la dispozitie consumatorilor prin utilizarea afisajelor de orice fel, ca de exemplu: mecanice, electronice, digitale, mijloace audio/video sau altele asemenea, care să contină cel putin elementele prevăzute la art. 5 din lege.

Scopul comercial al informatiilor oferite consumatorilor trebuie să fie expus clar, prin folosirea limbajului obisnuit, atât în prezentările scrise, cât si în cele audio si/sau video.

Informatiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie să inducă în eroare consumatorii prin utilizarea unor expresii tehnice sau specifice unui anumit domeniu financiar bancar, prin utilizarea de prescurtări sau initiale ale unor denumiri, cu exceptia celor prevăzute de lege sau de limbajul obisnuit.

Art. 5. - În întelesul art. 7, contractele de credit pentru consum vor fi redactate în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel putin două exemplare, inclusiv anexele contractului, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părti contractante.

Contractul de credit pentru consum trebuie să fie usor de citit, iar în ceea ce priveste tipul si mărimea caracterelor utilizate se recomandă creditorilor să utilizeze aceeasi mărime pentru literele si cifrele din întregul document atât pentru clauzele contractuale, cât si pentru notele de subsol ale paginii ori trimiterile la alte documente sau specificatii în text, de orice natură ar fi acestea.

Culoarea de fond a hârtiei sau a suportului durabil pe care este redactat contractul de credit pentru consum trebuie să permită contractului să fie lizibil.

Prin suport durabil se întelege orice instrument care permite consumatorului să stocheze informatiile adresate acestuia, astfel încât să fie accesibile atât timp cât este necesar si să poată fi reproduse fără modificări.

Art. 6. - Prevederile art. 9 alin. (2) din lege se aplică doar în cazurile contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, acordate sub formă de avans în cont curent (linii de credit), altele decât cele acoperite printr-un instrument de plată tip carte de credit, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege, si în cazul facilitătilor de tip "descoperit de cont" acceptate tacit, atunci când acestea se prelungesc peste o perioadă de 3 luni, prevăzute la art. 9 alin. (3) din lege.

Informarea consumatorului asupra oricărei modificări în ceea ce priveste dobânda anuală sau celelalte costuri intervenite ulterior datei semnării contractelor de credit prevăzute mai sus se va face cel târziu până la data la care creditorul dispune intrarea în vigoare a deciziei interne de punere în aplicare a hotărârii organului de conducere colectivă care a stabilit noile dobânzi anuale sau costuri asociate.

Dobânda anuală prevăzută la art. 9 din lege este dobânda stabilită de creditor potrivit normelor interne.

Comunicarea dobânzii anuale în forma stabilită de creditor nu îi exonerează pe creditori si intermediarii de credit de la obligatia legală de a informa consumatorul si asupra tuturor celorlalte costuri generate de încheierea contractului de credit.

Art. 7. - Dispozitiile art. 10 din lege se aplică în cazul contractelor de finantare pentru achizitia de bunuri care stabilesc că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achizitionate nu se efectuează la data încheierii contractului de credit pentru consum (de exemplu, contracte de leasing financiar, contracte "hire-purchase" si altele asemenea).

În situatia în care consumatorul îsi exprimă dezacordul sau nu îsi exprimă acordul scris, acesta va fi informat asupra începerii procedurilor legale în vederea returnării bunurilor. Creditorii vor lua măsurile necesare pentru a putea proba cu orice mijloc refuzul consumatorului.

Art. 8. - În întelesul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, reducerea echitabilă a costului creditului se va determina de către creditor prin efectuarea unei analize juste si obiective a avantajelor consumatorului în raport cu dezavantajele creditorului ce decurg din administrarea plătilor anticipate si din reinvestirea capitalului. Valoarea acesteia se va calcula prin reducerea totală sau partială a costurilor aferente creditului pentru consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, cu respectarea principiului proportionalitătii prevăzute de lege. În situatia în care creditorul procedează la o reducere partială a costurilor aferente creditului pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, nu îi este permis să aplice si alte penalităti.

Nu poate fi considerată reducere echitabilă aplicabilă consumatorului, în cazul rambursării anticipate, oferirea de bunuri sau de alte servicii de către creditor fără acordul scris al consumatorului. Termenii în care se efectuează rambursarea anticipată vor fi adusi la cunostintă consumatorilor înainte de semnarea contractului de credit pentru consum si vor fi stabiliti cu respectarea precizărilor de mai sus.

Art. 9. - În întelesul prevederilor art. 14 alin. (2) si (3) din lege, creditorul poate fi tras la răspundere doar în situatia îndeplinirii cumulative a conditiilor prevăzute la alin. (1) al aceluiasi articol. Conditia de exclusivitate se referă la destinatia creditului, în sensul că acest credit este acordat numai pentru achizitionarea de bunuri sau/si servicii de la un furnizor cu care creditorul are încheiat un contract preexistent în acest sens si se consideră îndeplinită indiferent de numărul de furnizori cu care creditorul are încheiate astfel de contracte preexistente.

În cadrul raporturilor contractuale existente, de natura celor reglementate la alin. (1) al art. 14 din lege, creditorul răspunde pentru despăgubirea consumatorului dacă actiunile consumatorului împotriva furnizorului au esuat si numai în limita sumei reprezentând costul total al creditului la consumator, plătită efectiv creditorului de către consumator până la momentul initierii actiunii împotriva creditorului, mai putin costurile prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege.

Art. 10. - Potrivit art. 15 alin. (4) din lege, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor acordă consultantă în ceea ce priveste modalitătile de solutionare pe cale amiabilă a litigiilor legate de consumatori privind contractele de credit, informarea consumatorilor privind drepturile conferite de lege, inclusiv asupra garantiilor aferente bunurilor si serviciilor achizitionate prin încheierea unui contract de credit pentru consum.

Prin consultantă nu se va întelege consultanta juridică sau consultanta de oportunitate asupra alegerii unui tip de contract de credit pentru consum, a unui produs sau serviciu, a unui creditor sau intermediar de credite.

Art. 11. - Conditia de nerecunoastere a garantiilor, prevăzută de art. 16 alin. (3) din lege, se referă la cazul neîndeplinirii de către creditor a obligatiilor sale rezultate din contractul de credit pentru consum, ceea ce conduce la nerecunoasterea garantiilor, numai până în momentul ducerii la îndeplinire a obligatiilor de către creditor, intermediar pentru credit sau de către vânzătorul care are si calitatea de creditor.

Art. 12. - În aplicarea art. 21 din lege, autoritătile îndrituite potrivit dispozitiilor legii nu pot solicita modificarea, anularea sau completarea unui contract de credit pentru consum semnat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 289/2004, cu exceptiile prevăzute de aceasta.

Art. 13. - În întelesul prevederilor anexei nr. 1 la lege, termenul de reflectare reprezintă perioada stabilită de creditor, care începe de la semnarea contractului de credit, în care oricare dintre părtile semnatare poate renunta la contractul respectiv fără nici o penalizare. Obligatia legală de a înscrie acest termen în contractul de credit pentru consum revine creditorului doar în situatia în care recurge la astfel de practici.

Art. 14. - În întelesul prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la lege, se consideră că, în cazul în care alegerea asigurătorului nu este lăsată la latitudinea consumatorului, creditorul este obligat să precizeze si costurile asigurărilor respective.

Nu se consideră că un asigurător a fost impus de către creditor atunci când acesta recomandă clientului mai multe societăti de asigurare, iar clientul nu se consideră obligat la alegerea unei societăti.

Prezentarea mai multor oferte de asigurare consumatorului de către creditor nu exonerează creditorul de a include în DAE, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentelor norme, costurile aferente contractului de asigurare ales de consumator în situatia impunerii consumatorului ca o conditie a acordării creditului pentru consum, încheierea unei asigurări.

Art. 15. - În aplicarea legii si a prezentelor norme, Banca Natională a României are competente exclusiv în ceea ce priveste modul de ducere la îndeplinire a dispozitiilor acestora de către institutiile de credit supuse unei proceduri de autorizare potrivit Legii nr. 58/1998, republicată.

Art. 16. - Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 22 alin. (2) din lege, prin care vor fi desemnate autoritatea competentă, precum si modul de înregistrare si autorizare, creditorii si intermediarii de credit supusi obligatiei de autorizare reglementate de art. 15 alin. (1) din lege vor continua să îsi exercite activitatea de creditare, cu respectarea tuturor celorlalte conditii prevăzute de lege.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

Bottom of Form

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "125 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României"

 

Bottom of Form

Încărcare text...

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 8 aprilie 2005, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "125 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României".

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- formă: rotundă;

- greutate: 31,103 grame;

- titlu: 999/1000;

- diametru: 37 mm;

- calitate: proof;

- margine: netedă.

Aversul contine în partea stângă anul emisiunii "2005", stema României si valoarea nominală "500 lei". Inscriptia "ROMANIA", gravată vertical, figurează în centrul aversului. În partea dreaptă a aversului este redată prima monedă din argint emisă de Banca Natională a României în anul înfiintării sale, respectiv anul 1880, la standardele Uniunii Latine.

Reversul prezintă fatada Palatului Băncii Nationale a României din municipiul Bucuresti, str. Lipscani nr. 25. În partea superioară sunt gravate semicircular inscriptiile "BANCA NATIONALA A ROMANIEI" si anii "1880-2005". Sub macheta clădirii este înscrisă pe două rânduri inscriptia "125 ANI DE LA INFIINTARE".

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate redactat în limba română si în limba engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint, emisiunea "125 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României" au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint, emisiunea "125 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României", se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 12.