MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 322         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

90. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

253. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

91. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

254. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

94. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

257. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

247. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

248. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

249. - Decret privind rechemarea unui ambasador.

 

250. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

251. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

252. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

292. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M31/551/A/3.226/10.371/P0076/3/192/3.167. - Ordin al ministrului apărării nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului afacerilor externe, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază si al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru stabilirea structurilor cu responsabilităti în organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(2) Urmărirea penală si judecarea fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile săvârsite în exercitiul functiei lor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 7-11, se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun.”

2. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplică fostilor membri ai Guvernului în nici o situatie.”

Art. II. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 90.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 253.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 17 septembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 91.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 254.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 16 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 257.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciubucă Traian Miron, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 247.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bria Alexandru, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 248.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Petru Ioan Cordos se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Lituania si în Republica Letonia.

Art. 2. - Domnul Petru Ioan Cordos îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Caius Traian Dragomir se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Elenă.

Art. 2. - Domnul Caius Traian Dragomir îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 250.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Mihai Dinucu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Croatia.

Art. 2. - Domnul Mihai Dinucu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 251.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Traian Vasile Chebeleu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Austria.

Art. 2. - Domnul Traian Vasile Chebeleu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 252.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în valoare de 100 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2005, doamnei Duminică Alexandrina cu domiciliul în municipiul Bucuresti, str. Romulus nr. 2, ap. 6, sectorul 2, pentru acoperirea unor cheltuieli datorate decesului fratelui său, Satîru Stancu, în urma unui infarct, în Regatul Spaniei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată în baza documentelor justificative eliberate de autoritătile spaniole ori de firma care a efectuat serviciile funerare si de transport în România si confirmate de Ambasada României din Regatul Spaniei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 292.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M 31 din 28 februarie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

nr. 551 din 9 martie 2005

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. A/3.226 din 22 martie 2005

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 10.371 din 16 martie 2005

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. P 0076/3 din 11 aprilie 2005

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 192 din 3 martie 2005

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 3.167 din 21 martie 2005

 

ORDIN

pentru stabilirea structurilor cu responsabilităti în organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operatii, în actiuni de luptă sau în atentate teroriste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.021 din 5 noiembrie 2004,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, ale art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, ministrul afacerilor externe, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Informatii Externe, directorul Serviciului de Protectie si Pază si directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În baza dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.802/2004, pentru personalul apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Apărării Nationale asigură garda de onoare si muzica militară cu efective din cadrul Regimentului 30 Gardă si Protocol “Mihai Viteazul” sau ale marilor unităti/unităti dispuse în imediata apropiere a punctului de trecere a frontierei de stat unde se desfăsoară ceremonialurile funerare ori cu efective ale marilor unităti/unităti din garnizoanele de domiciliu sau de resedintă ale personalului decedat, după caz.

(2) Activitătile prevăzute în metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 se pot desfăsura, după caz, si în bazele aeriene: Otopeni, Fetesti, Câmpia Turzii si Bacău, apartinând Ministerului Apărării Nationale.

(3) Punctul de contact pentru Ministerul Apărării Nationale este Centrul Operational de Conducere Militară, telefon 021/410.73.25, fax 021/411.35.35.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase