MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 277         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

179. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

180. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

181. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

182. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

209. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

222. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

226. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.270. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 031 din 22 martie 2005,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 15 martie 2005, domnului colonel Teică Constantin Paul i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 martie 2005.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 031 din 22 martie 2005,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 2 aprilie 2005, domnului colonel Tătaru Stefan Stefan-Gavril i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 martie 2005.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 martie 2005, domnului chestor principal de politie Sorescu Dumitru Dumitru îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 martie 2005.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 5 mai 2005, domnul general de brigadă cu o stea Timaru Gheorghe Ioan trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 martie 2005.

Nr. 182.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 209.

 

ANEXĂ1)

 

Numărul maxim de posturi = 76,

exclusiv demnitarii, precum si posturile aferente

activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

1.

Localitatea Câmpeni, judetul Alba

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1792, nr. M.F. = 103.994

Pavilionul R:

- suprafata construită = 65 m2

- valoarea contabilă = 20.000 lei

Pavilionul H:

- suprafata construită = 300 m2

- valoarea contabilă = 102.000 lei

2.

Localitatea Câmpeni, judetul Alba

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1793, nr. M.F. = 103.995

Pavilionul C:

- suprafata construită = 275 m2

- valoarea contabilă = 677.000 lei

Pavilionul N:

- suprafata construită = 7 m2

- valoarea contabilă = 7.000 lei

3.

Municipiul Deva, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 340, nr. M.F. = 104.175

Pavilionul R:

- suprafata construită = 101 m2

- valoarea contabilă = 32.000 lei

4.

Localitatea Mintia, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 824, nr. M.F. = 104.177

Pavilionul U:

- suprafata construită = 26 m2

- valoarea contabilă = 7.000 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 53 m2

- valoarea contabilă = 7.000 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 112 m2

- valoarea contabilă = 20.000 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 79 m2

- valoarea contabilă = 98.000 lei

5.

Localitatea Soimus, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2648, nr. M.F. = 104.179

Pavilionul A:

- suprafata construită = 34,83 m2

- valoarea contabilă = 10.000 lei

Pavilionul C:

- suprafata construită = 69,9 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

6.

Municipiul Deva, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 5153, nr. M.F. = 104.182

Pavilionul A:

- suprafata construită = 37 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul B:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 16.716 lei

7.

Localitatea Cisnădie, judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2854, nr. M.F. = 104.001

Pavilionul O:

- suprafata construită = 105 m2

- valoarea contabilă = 12.200 lei

8.

Localitatea Sepreus, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1561, nr. M.F. = 103.551

Pavilionul N:

- suprafata construită = 41 m2

- valoarea contabilă = 20.400 lei

Pavilionul Z:

- suprafata construită = 35 m2

- valoarea contabilă = 10.000 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 24.100 lei

Pavilionul W:

- suprafata construită = 22 m2

- valoarea contabilă = 10.000 lei

9.

Municipiul Roman, judetul Neamt

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 664, nr. M.F. = 106.956

Pavilionul M12:

- suprafata construită = 552 m2

- valoarea contabilă = 343.200 lei

Pavilionul M15:

- suprafata construită = 552 m2

- valoarea contabilă = 343.200 lei

Pavilionul M16:

- suprafata construită = 552 m2

- valoarea contabilă = 343.200 lei

10.

Localitatea Hezeris, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2336, nr. M.F. = 103.530

Pavilionul A-A1:

- suprafata construită = 236 m2

- valoarea contabilă = 101.000 lei

11.

Localitatea Lugoj, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1223, nr. M.F. = 103.521

Pavilionul L1:

- suprafata construită = 107 m2

- valoarea contabilă = 25.980 lei

Pavilionul L2:

- suprafata construită = 107 m2

- valoarea contabilă = 25.980 lei

Pavilionul U3:

- suprafata construită = 288 m2

- valoarea contabilă = 72.000 lei

Pavilionul R10:

- suprafata construită = 307 m2

- valoarea contabilă = 229.050 lei

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (2) al articolului 4, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) dovada achitării sumelor corespunzătoare tarifului de autorizare sau de prelungire a autorizatiei, după caz.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Tariful de autorizare sau de prelungire a autorizatiei, prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. g), se calculează la nivelul a trei salarii medii brute pe economie realizate în anul anterior si comunicate de Institutul National de Statistică.

(2) Persoanele juridice care solicită autorizarea sau prelungirea autorizatiei virează contravaloarea tarifului prevăzut la alin. (1) în contul directiilor de muncă, solidaritate socială si familie teritoriale si se constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii.”

3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul respingerii dosarului de autorizare, suma corespunzătoare tarifului, depusă initial pentru obtinerea autorizatiei, nu se restituie.”

4. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(3) În situatia retragerii autorizatiei de functionare, suma corespunzătoare tarifului pentru obtinerea autorizatiei nu se restituie.”

5. În tot cuprinsul hotărârii denumirea “directii pentru dialog, familie si solidaritate socială” se înlocuieste cu “directii de muncă, solidaritate socială si familie.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 226.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 9 februarie 2005, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. 15.519 din 24 ianuarie 2005 privind controlul efectuat la societate,

s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, bd. Vasile Milea nr. 9, ap. 2A, judetul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J02/1.213/2003, cod unic de înregistrare nr. 15766783, reprezentată legal de doamna Luiza Blaha, în calitate de administrator/director executiv,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

În baza Deciziei nr. 3.499 din 12 noiembrie 2004, prin care s-a dispus efectuarea unui control de fond asupra activitătii desfăsurate de brokerul de asigurare, echipa de control nu a putut contacta reprezentantul legal al Societătii Comerciale BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L., acesta refuzând în mod repetat prezentarea la sediul social al societătii, motivând nejustificat diverse cauze privind imposibilitatea de prezentare, împiedicând în acest mod desfăsurarea optimă si operativă a actiunii de control.

În consecintă, echipa de control din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor - Reprezentanta Cluj a procedat la analizarea documentelor si a evidentelor brokerului de asigurare puse la dispozitie de către asociatul unic, domnul Eugen Popa, constatând următoarele:

1. Societatea functionează cu asociat unic în persoana domnului Eugen Popa.

Astfel, prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 30.179 din 21 iulie 2004, Societatea Comercială BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L. informează autoritatea de supraveghere că societatea functionează cu asociat unic, modificarea statutului societătii efectuându-se fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

2. Asociatul unic a emis în lipsa administratorului o hotărâre de dizolvare a societătii. Din verificarea efectuată s-a constatat că în baza cererii de înscriere mentiuni nr. 29.427 din 29 septembrie 2004 si a încheierii judecătorului-delegat nr. 9.257 din 11 octombrie 2004, societatea sus-mentionată a înregistrat la Oficiul Registrului Comertului Arad modificarea sus-mentionată.

3. Hotărârea de dizolvare a societătii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.360 din 29 octombrie 2004, hotărâre care însă a fost suspendată prin Sentinta civilă nr. 2.520 din 29 noiembrie 2004.

Faptele sus-mentionate încalcă prevederile art. 5 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1) si al art. 8 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 39 alin. (1) si (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se revocă decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de aprobare a doamnei Luiza Blaha în functia de administrator/director executiv.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage Autorizatia de functionare nr. 2.875 din 16 decembrie 2002 a brokerului de asigurare Societatea Comercială BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, bd. Vasile Milea nr. 9, ap. 2A, judetul Arad, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J02/1.213/2003, cod unic de înregistrare nr. 15766783, reprezentată legal de doamna Luiza Blaha, în calitate de administrator/director executiv, ca urmare a săvârsirii faptelor prevăzute în prezenta decizie, conform prevederilor art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societătii i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. - Brokerul de asigurare are obligatia să îsi notifice clientii în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii, până la expirarea duratei de valabilitate a acestora, cu interzicerea prelungirii acesteia.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L. poate face plângere la Curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 2 martie 2005.

Nr. 3.270.