MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 838         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 septembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

360. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

675. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

361. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

 

676. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

49. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.425. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru municipiul Lupeni, judetul Hunedoara

 

1.444. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

1.446. - Hotărâre privind exceptarea participantilor la Congresul Uniunii Postale Universale de la obligativitatea vizelor pentru perioada 14 septembrie - 6 octombrie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.169 din 30 august 2004

 

4.568. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării referitor la modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.393/2004 cu privire la structura anului scolar 2004-2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, cu următoarea completare:

- La articolul 13, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

“81. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Conturile bancare ale A.V.A.S. sunt supuse prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 675.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 29 ianuarie 2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.23 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 361.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 676.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I. - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări - domnul senator Hoha Gheorghe - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Popescu Dan Mircea - Grupul parlamentar al P.S.D.

2. La anexa nr. II - Comisia economică – domnul senator Dan Dumitru - Grupul parlamentar al P.D. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Păcurariu Iuliu - Grupul parlamentar al P.D.

3. La anexa nr. V. - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si silvicultură - domnii senatori Ciocan Valentin si Ofileanu Vasile - Grupul parlamentar al P.R.M. - se includ în componenta comisiei în locul domnului senator Rus Ioan Aurel - Grupul parlamentar al P.R.M. si al domnului Pătru Nicolae, demisionat din calitatea de senator.

4. La anexa nr. VII. - Comisia pentru apărare, ordine publică si securitate natională - domnul senator Cârciumaru Ion - Grupul parlamentar al P.R.M. – se include în componenta comisiei în locul domnului Badea Dumitru, demisionat din calitatea de senator. 5. La anexa nr. IX. - Comisia pentru muncă, familie si protectie socială:

- domnul senator Pană Aurel - Grupul parlamentar al P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului Bălălău Constantin, demisionat din calitatea de senator;

- domnul senator Balint Iosif - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului Bichinet Corneliu, demisionat din calitatea de senator;

- doamna senator Bunea Doina - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Popescu Dan Mircea, Grupul parlamentar al P.S.D.

6. La anexa nr. X. - Comisia pentru învătământ, stiintă si tineret:

- domnul senator Cautis Vasile - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului Maghiar Teodor, demisionat din calitatea de senator;

- domnul senator Andrei Victor - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului Bunduc Gheorghe, demisionat din calitatea de senator;

- domnul senator Florescu Eugeniu Constantin - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Pruteanu George Mihail - Grupul parlamentar al P.R.M.

7. La anexa nr. XI. - Comisia pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă - domnul senator Pruteanu George Mihail - Grupul parlamentar al P.R.M. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Florescu Eugeniu Constantin - Grupul parlamentar al P.R.M.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 49.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru municipiul Lupeni, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 15 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia municipiului Lupeni, judetul Hunedoara, pentru finantarea unor cheltuieli ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.425.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 9.000.000 mii lei la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul “Cheltuieli de personal”, pentru asigurarea necesarului de fonduri aferent articolului “Deplasări, detasări, transferări”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.444.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea participantilor la Congresul Uniunii Postale Universale de la obligativitatea vizelor pentru perioada 14 septembrie-6 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Cetătenii străini participanti la Congresul Uniunii Postale Universale, pentru care există obligativitatea obtinerii vizei de intrare pe teritoriul României, dar din motive obiective nu au obtinut această viză de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România pentru perioada 14 septembrie-6 octombrie 2004.

(2) Cetătenii străini prevăzuti la alin. (1) sunt obligati să prezinte, la controlul de frontieră efectuat în punctele de trecere a frontierei, documente prin care să facă dovada participării la lucrările Congresului Uniunii Postale Universale.

Art. 2. - La data încheierii lucrărilor Congresului Uniunii Postale Universale, cetătenii străini prevăzuti la art. 1 alin. (1) au obligatia de a părăsi teritoriul României.

Art. 3. - Cheltuielile ocazionate de returnarea cetătenilor străini participanti la Congresul Uniunii Postale Universale care nu mai îndeplinesc conditiile de sedere peste termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) sunt suportate din fondurile Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.446.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDINUL Nr. 1.169

din 30 august 2004

 

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: “Întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale”, aprobat de domnul prim-ministru Adrian Năstase,

în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Utilizarea standardelor mentionate în reglementările emise de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, prevăzute în anexa la prezentul ordin, este voluntară.

(2) În aplicarea reglementărilor emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, prevederile standardelor la care se face referire în acestea reprezintă cerinte minimale.

Art. 2. - Se consideră valabile, pentru fiecare reglementare din anexă:

a) standardele mentionate în cadrul reglementării, dacă acestea sunt în vigoare la data aplicării prevederilor reglementării;

b) standardele care au înlocuit standardele în vigoare la data emiterii reglementării, conform datelor publicate de Asociatia de Standardizare din România - ASRO.

Art. 3. - Se consideră abrogate, pentru reglementările din anexă, toate referirile la standarde anulate, conform datelor publicate de ASRO.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale vor urmări respectarea de către agentii economici din sectorul gazelor naturale, a prevederilor prezentului ordin în aplicarea reglementărilor din anexă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

referitor la modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.393/2004 cu privire la structura anului scolar 2004-2005

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.393/2004 cu privire la structura anului scolar 2004-2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 18 august 2004 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Anul scolar 2004-2005 va avea 35 de săptămâni de scoală, însumând 173 de zile lucrătoare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Anul scolar 2004-2005 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Vacantă - luni, 13 septembrie si marti, 14 septembrie 2004

Semestrul I

Cursuri - miercuri, 15 septembrie-marti, 21 decembrie 2004

În perioada 1-7 noiembrie 2004, clasele din învătământul primar si grupele din învătământul prescolar sunt în vacantă.

Vacantă - miercuri, 22 decembrie 2004-duminică, 9 ianuarie 2005

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 10 ianuarie-vineri, 18 martie 2005

Vacantă - sâmbătă, 19 martie-duminică, 3 aprilie 2005

Cursuri - luni, 4 aprilie-vineri, 17 iunie 2005

Vacanta de vară - sâmbătă 18 iunie-duminică, 11 septembrie 2005”

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Aprobarea modificării structurii anului scolar, mentionată la alin. (1), se acordă în conditiile asigurării numărului de 35 de săptămâni si 173 de zile de scoală, precum si a posibilitătii ca toti elevii să participe, fără restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.”

Art. II. - Secretarul de stat pentru învătământul preuniversitar, Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământul preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 4.568.