MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 823         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

661. - Decret privind numirea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.366. - Hotărâre pentru aprobarea finantării “Studiului privind consecintele asupra mediului, precum si cele economice si sociale în Rezervatia Biosferei «Delta Dunării» România, determinate de constructia canalului Bîstroe din Rezervatia Biosferei Dunărea-Ucraina”

 

1.367. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 – martie 2005

 

1.368. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

1.370. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru acoperirea cheltuielilor privind bursele cursantilor si stagiarilor la programele de formare specializată pentru managerii publici

 

1.371. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Arhiepiscopia Bucurestilor - parohia “Sf. Spiridon Vechi”

 

1.381. - Hotărâre pentru propunerea Eminentei Sale, Episcop Vicar Adorjani Dezso Zoltan, în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România, în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

1.395. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Victoria Popescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Suediei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 661.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării “Studiului privind consecintele asupra mediului, precum si cele economice si sociale în Rezervatia Biosferei «Delta Dunării» România, determinate de constructia canalului Bîstroe din Rezervatia Biosferei Dunărea-Ucraina”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1 miliard lei pentru finantarea “Studiului privind consecintele asupra mediului, precum si cele economice si sociale în Rezervatia Biosferei «Delta Dunării» România, determinate de constructia canalului Bîstroe din Rezervatia Biosferei Dunărea-Ucraina”.

(2) Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 0,5 miliarde lei pentru finantarea expertului român care participă în Comisia de anchetă organizată de Secretariatul Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Espoo, 1991).

Art. 2. - Cu sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) se suplimentează bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2004, la capitolul “Mediu si ape”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2004.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 1 decembrie 2004.

Art. 5. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.366.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea unor împrumuturi externe în valoare de maximum 50 milioane dolari S.U.A., de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, si în valoare de maximum 30 milioane dolari S.U.A., de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare mentinerii în stare de functionare a Sistemului national de gaze naturale, completării finantării achizitiilor de gaze naturale din import pentru iarna 2004-2005, precum si asigurării consumurilor curente ale populatiei si ale agentilor economici cu necesarul de gaze naturale pentru trimestrul IV al anului 2004 si trimestrul I al anului 2005.

Art. 2. - Se aprobă contractarea unor împrumuturi externe în valoare de maximum 60 milioane dolari S.U.A., de către Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2004-2005 - păcură si gaze naturale.

Art. 3. - (1) Se aprobă contractarea unor împrumuturi externe în valoare de maximum 75 milioane dolari S.U.A., de către agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul completării finantării achizitiilor si transportului de resurse energetice, hidrocarburi, gaze naturale si cărbune, necesare functionării în perioada de iarnă 2004-2005.

(2) Contractarea si derularea achizitiilor de combustibil prevăzute la alin. (1) se vor face cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor împrumuturi externe, în valoare de maximum 50 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, în valoare de maximum 30 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, în valoare de maximum 60 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti, si în valoare de maximum 75 milioane dolari S.U.A., contractate de către agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumuturilor externe prevăzute la art. 1, 2 si 3.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% împrumuturile externe prevăzute la art. 1, 2 si 3, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente acestora.

Art. 6. - Rambursarea împrumuturilor externe prevăzute la art. 1, 2 si 3 si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente acestora se vor efectua din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societătii Comerciale “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si ale agentilor economici ai autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 7. - Parametrii referitori la tipul împrumuturilor, scadenta si perioada de gratie a împrumuturilor se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 8. - Sumele rămase neutilizate din împrumuturile externe prevăzute la art. 1, 2 si 3 vor putea fi folosite în continuare pentru finantarea achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004

Nr. 1.367.

 

ANEXĂ*)

NECESARUL DE CREDITE

pentru asigurarea cu combustibil în iarna 2004-2005 a centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea autoritătilor publice locale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Taxele vamale aplicate la importul de porci vii cu o greutate sub 50 kg, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 24 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.368.

 

ANEXĂ

 

TAXELE VAMALE

aplicate la importul în România pentru unele sortimente de porci vii

 

Cod tarifar

Denumirea mărfii

Taxa vamală

(%)

0103

Animale vii din specia porcine:

 

 

- Altele

 

0103.91

-- Cu o greutate sub 50 kg

 

0103.91.10

--- Animale din specia porcine domestice

ex

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru acoperirea cheltuielilor privind bursele cursantilor si stagiarilor la programele de formare specializată pentru managerii publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 si al art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 34 “Subventii”, cu suma de 8,5 miliarde lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă pentru plata burselor acordate cursantilor si stagiarilor la programele de formare specializată pentru managerii publici.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor va controla modul de utilizare a sumelor alocate, potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Arhiepiscopia Bucurestilor - parohia “Sf. Spiridon Vechi”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 3 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Arhiepiscopia Bucurestilor, pentru completarea fondurilor proprii ale parohiei “Sf. Spiridon Vechi”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate, în conformitate cu prevederile legale, potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.371.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea Eminentei Sale, Episcop Vicar Adorjani Dezso Zoltan, în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România, în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea, prin decret, în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România, a Eminentei Sale, Episcop Vicar Adorjani Dezso Zoltan.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.381.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 1.055.000.000 mii lei, din care cu suma de 995.000.000 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii” si cu suma de 60.000.000 mii lei la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, conform situatiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1, la propunerea ordonatorului principal de credite, în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.395.

 

ANEXĂ

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatie

Suma

 

TOTAL MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

1.055.000.000

1.

Capitolul 68.01 - “Transporturi si comunicatii”

995.000.000

 

Cheltuieli materiale si servicii, din care pe subcapitole:

640.000.000

 

- Subcapitolul 68.01.05 - “Drumuri si poduri”

640.000.000

 

Transferuri neconsolidabile, din care pe subcapitole:

115.000.000

 

- subcapitolul 68.01.03 - “Navigatie civilă”

15.000.000

 

- subcapitolul 68.01.06 - “Transport feroviar”

100.000.000

 

Cheltuieli de capital, din care pe subcapitole:

240.000.000

 

- subcapitolul 68.01.03 - “Navigatie civilă”

40.000.000

 

- subcapitolul 68.01.06 - “Transport feroviar”

200.000.000

3.

Capitolul 69.01 - “Alte actiuni economice”

60.000.000

 

Cheltuieli materiale si servicii, din care pe subcapitole:

60.000.000

 

- subcapitolul 69.01.13 - “Promovarea si dezvoltarea turismului”

60.000.000