MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 951         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.630. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.631. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.632. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.633. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retehnologizarea echipamentelor de la Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget”, judetul Vâlcea

 

1.634. - Hotărâre privind încheierea Actului aditional la Contractul pentru servicii de consultantă încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si firma PricewaterhouseCoopers LLP

 

1.636. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2003 privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu reparatia, consolidarea si amenajarea unei unităti de asistentă socială

 

1.637. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Montare instalatii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

 

1.638. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii “Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, “Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si “Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

227. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.630.

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române conform art. 101, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Beznos Tamara, fiica lui Ceban Stepan (n. la 15 iulie 1927 în Tepilova) si Maria (n. la 3 octombrie 1928 în Tepilova), născută la 25 ianuarie 1957 în localitatea Tepilova, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Soroca, str. Feodor Pavlenco nr. 19, judetul Soroca.

2. Blîndu Marin, fiul lui Blîndu Vasile si Tamara (fiica lui Gheorghe, n. la 1927 în Clocusna, si Ecaterina), născut la 27 mai 1980 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Melestiu nr. 14/4.

3. Bortov Vladimir, fiul lui Natalia (n. la 3 august 1938 în comuna Varnita), născut la 23 aprilie 1963 în satul Varnita, raionul Tiraspol, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Varnita, str. Alexeeva nr. 3, ap. 1.

4. Botnaru Inga, fiica lui Victor (fiul lui Nicolae, n. la 1934 în Tescureni, si Iulia, n. la 11 martie 1934 în Mircesti-Ungheni) si Uliana, născută la 15 mai 1984 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 122.

5. Botnaru Uliana, fiica lui Nastas Tudor (n. la 11 mai 1930 în Isacova-Orhei) si Leonida (n. la 1 martie 1933 în Neculăieuca), născută la 18 februarie 1961 în localitatea Neculăieuca, judetul Orhei, Moldova, cetătean  moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 122.

6. Botnaru Victor, fiul lui Nicolae (n. la 1934 în Tescureni) si Iulia (n. la 11 martie 1934 în Mircesti-Ungheni), născut la 26 aprilie 1959 în localitatea Tescureni, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 122.

7. Burcă Andrei, fiul lui Ion si Domnica (fiica lui Nicolae, n. la 24 mai 1933 în Tocuz-Tighina, si Parascovia, n. la 16 octombrie 1929 în Tocuz), născut la 8 martie 1981 în localitatea Bender, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bender, str. 40 Let Pobedî nr. 42, ap. 80, judetul Tighina.

8. Caraus Claudia, fiica lui Haritonov Fiodor si Ecaterina (n. la 6 august 1931 în Chisinău), născută la 31 martie 1953 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 2, ap. 16.

9. Cocîrlă Oxana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Afanasie, n. la 12 aprilie 1918 în Trifănesti, si Evdochia) si Iaroslava, născută la 23 august 1981 în localitatea Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 84, ap. 204.

10. Curarari Ana, fiica lui Sîrghi Vladimir (n. la 19 august 1922 în Sculeni) si Minodora (n. la 1921 în Sculeni), născută la 5 iulie 1962 în localitatea Sculeni, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. N. Costin nr. 57, ap. 32.

11. Florea Maria, fiica lui Vasile si Ana, născută la 5 noiembrie 1957 în localitatea Pătrăuti de Sus, judetul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în România, localitatea Găesti, str. Popa Sapcă nr. 8, judetul Dâmbovita.

12. Fluer Alexandr, fiul lui Fluer Pavel (n. la 25 februarie 1939 în Coscalia) si Olga (n. la 9 februarie 1936 în Coscalia), născut la 2 aprilie 1969 în localitatea Coscalia, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. M. Dragan nr. 26, bl. 3, ap. 42.

13. Godonoaga Aureliu, fiul lui Stefan (fiul lui Filip, n. la 11 decembrie 1924 în Sănătăuca, si Elisaveta) si Zinaida, născut la 24 ianuarie 1974 în localitatea Rezina, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Rezina, Str. Nistreană nr. 63A, judetul Orhei.

14. Iariomenco Serghei, fiul lui Nicolae si Maria (fiica lui Alexandru, n. la 14 decembrie 1918 în Scumpia, si Ana, n. la 8 noiembrie 1923 în Sarata Veche), născut la 18 martie 1966 în localitatea Fălesti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Fălesti, str. S. Lazo nr. 49, judetul Bălti;

- Iariomenco Iana, născută la 11 noiembrie 1991.

15. Jitar Evelin, fiul lui Jitar Anatolie (fiul lui Nichifor, n. la 1 martie 1923 în Clocusna, si Olga), si Tanea, născut la 16 februarie 1981 în localitatea Clocusna, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Melestiu nr. 14/4.

16. Lutcan Zinovia, fiica lui Cazac Gheorghe (n. la 16 mai 1928 în Niscani) si Maria (n. la 26 iunie 1930 în Niscani), născută la 11 noiembrie 1955 în localitatea Niscani, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Niscani, judetul Ungheni, raionul Călărasi.

17. Maldur Irina, fiica lui Mihail (fiul lui Vladimir, n. la 27 noiembrie 1934 în Cahul, si Teodora, n. la 16 noiembrie 1935 în Cahul) si Ecaterina, născută la 27 iunie 1981 în localitatea Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Cahul, Str. Tineretului nr. 10, bl. 1, ap. 8.

18. Melnic Eugeniu, fiul lui Lesnic Tudor (n. la 15 iulie 1935 în Rudi-Soroca) si Agafia, născut la 14 aprilie 1979 în Chisinău, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 2, ap. 63.

19. Melnic Tudor, fiul lui Melnic Efim si Feodora, născut la 15 iulie 1935 în localitatea Rudi, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 2, ap. 63.

20. Munteanu Alexandru, fiul lui Tudor (n. la 17 februarie 1938 în Negureni) si Eugenia, născut la 28 septembrie 1963 în localitatea Negureni, judetul Telenesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 2, ap. 28.

21. Munteanu Dorin, fiul lui Valeriu (fiul lui Ion, n. la 20 iunie 1929 în Bălănesti-Nisporeni, si Nina, n. la 17 mai 1935 în Nisporeni) si Neonila, născut la 4 septembrie 1979 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. A. Corobceanu nr. 13, ap. 9.

22. Munteanu Elena, fiica lui Matei Vasile (n. la 18 iunie 1929 în Sărătenii Vechi) si Maria (n. la 1 mai 1935 în Sărătenii Vechi), născută la 8 iunie 1966 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 2, ap. 28;

- Munteanu Maria, născută la 20 iulie 1990.

23. Pînzaru Serghei, fiul lui Pînzaru Eugeniu (fiul lui Nicolae, n. la 12 mai 1929 în Dărcăuti-Soroca, si Natalia) si Zoia, născut la 19 iulie 1978 în localitatea Drochia, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Drochia, str. M. Varlaam nr. 39, ap. 68, judetul Soroca.

24. Porcireanu Mihail, fiul lui Gheorghe (n. la 20 aprilie 1938 în Pepeni) si Ana, născut la 28 octombrie 1974 în localitatea Pepeni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Pepeni, sectorul Sîngerei, judetul Bălti.

25. Proca Marcel, fiul lui Proca Anton (fiul lui Gheorghe, n. la 26 martie 1915 în Sofia-Bălti, si Olga) si Tamara, născut la 20 iulie 1978 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 3, ap. 22, judetul Bălti.

26. Renită Olga, fiica lui Ion si Nina (fiica lui Acristinei Ilie, n. la 20 decembrie 1933 în Cimislia, si Natalia), născută la 16 mai 1978 în localitatea Cimislia, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Cimsilia, str. Mihai Viteazul nr. 22.

27. Rosu Olesea, fiica lui Grigore (fiul lui Petru, n. la 1903 în Inesti, si Maria, n. la 1907 în Inesti) si Zinaida, născută la 31 martie 1980 în localitatea Telenesti, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Inesti, localitatea Telenesti, judetul Orhei.

28. Rusu Serghei, fiul lui Nicolae (n. la 19 martie 1933 în Găuzeni) si Larisa (n. la 10 iunie 1939 în Stohnaia), născut la 21 decembrie 1969 în localitatea Rezina, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Rezina, Str. Trandafirilor nr. 6, bl. 2, ap. 44, judetul Orhei;

- Rusu Radu, născut la 9 iulie 1992;

- Rusu Daniela, născută la 12 mai 1997.

29. Sbîrciog Diana, fiica lui Sbîrciog Vasile (fiul lui Ion, n. la 2 octombrie 1926 în Giurgiulesti, si Ecaterina) si Maria, născută la 10 octombrie 1983 în localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, comuna Giurgiulesti- Vulcănesti, judetul Cahul.

30. Spataru Vitalie, fiul lui Dumitru (n. la 28 octombrie 1939 în Elizaveta) si Olga, născut la 24 aprilie 1975 în localitatea Elizaveta, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Elizaveta, Str. Teiului nr. 30.

31. Staver Igor, fiul lui Miron Andrei si Valentina (fiica lui Mitrofan, n. la 8 decembrie 1917 în Scoreni, si Elizaveta, n. la 23 aprilie 1924 în Scoreni), născut la 1 martie 1977 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, comuna Scoreni, judetul Chisinău.

32. Strejescu Victoria, fiica lui Puscasu Gheorghe si Maria (fiica lui Leontie, n. la 10 iulie 1931 în Parcani-Orhei, si Elena, n. la 1 august 1929 în Tahnăuti), născută la 1 iunie 1974 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 89/2, ap. 4.

33. Sturza Valentina, fiica lui Bogusevchi Gheorghe (n. la 1 mai 1939 în Scoreni) si Efrosinia, născută la 8 august 1964 în localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Străseni-Scoreni, judetul Chisinău.

34. Surdu Igor, fiul lui Surdu Vladimir si Raisa (fiica lui Mihail, n. la 11 noiembrie 1932 în Sîngereii Noi-Bălti, si Maria, n. la 2 octombrie 1938 în Sîngereii Noi), născut la 31 octombrie 1981 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 6, bl. 2, ap. 31, judetul Bălti.

35. Svet Ivan, fiul lui Svet Filip (n. la 2 iulie 1918 în Ciniseuti) si Aculina (n. la 10 iunie 1922 în Ciniseuti), născut la 17 iulie 1951 în localitatea Ciniseuti, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str-la 1 Potârnichii nr. 7.

36. Tampiza Carolina, fiica lui Constantin (fiul lui Alexandru, n. la 28 martie 1915 în Costangalia si Elena) si Natalia, născută la 14 noiembrie 1975 în Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Serghei Lazo nr. 26, ap. 12;

- Tampiza Iulia, născută la 27 ianuarie 1997.

37. Tampiza Constantin, fiul lui Alexandru (n. la 28 martie 1915 în Costangalia) si Elena, născut la 21 decembrie 1947 în localitatea Costangalia, judetul Cantemir, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Serghei Lazo nr. 26, ap. 12.

38. Tampiza Natalia, fiica lui Isacov Dmitrii si Iulia (n. la 3 august 1932 în Romanovca), născută la 10 octombrie 1954 în localitatea Ighims, judetul Ighimsovschii, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Serghei Lazo nr. 26, ap. 12.

39. Tarigradschi Alina, fiica lui Tarigradschii Octavian si Emilia (fiica lui Cuteruba Nicolae, n. la 18 ianuarie 1920 în Maramorovca-Edinet, si Profira), născută la 10 septembrie 1983 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în România, localitatea Iasi, str. Stejar nr. 13A, bl. I1, sc. A, et. 1, ap. 3, judetul Iasi.

40. Tintiuc Sergiu, fiul lui Tintiuc Venedict si Lidia (fiica lui Blîndu Vasile, n. la 1 iulie 1919 în Clocusna, si Eugenia), născut la 15 martie 1981 în localitatea Clocusna, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Melescoi nr. 14/4.

41. Vatamaniuc Nina, fiica lui Cires Ion si Vera (fiica lui Mihail, n. la 11 mai 1917 în Bocani, si Eugenia, n. la 3 martie 1919 în Bocani), născută la 4 octombrie 1960 în localitatea Bocani, judetul Fălesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Fălesti, str. Iachira nr. 40, judetul Bălti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.631.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, domeniu public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locul unde este

situat terenul care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Nr. de

Identificare

M.F.P.

Caracteristicile tehnice

ale terenului

si nr. cadastral

Extravilanul comunei

Stefănesti, satul Valea

Mare-Zăvoi,

judetul Arges

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale – Agentia

Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului-

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri  Nationale din România - S.A.

117.074

Cod

80.503

Suprafata = 18.514 m2

Categoria de folosintă:

teren arabil

Nr. cadastral: 1.216

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.632.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, domeniu public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locul unde este

situat terenul care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Nr. de

Identificare

M.F.P.

Caracteristicile tehnice

ale terenului

si nr. cadastral

Extravilanul comunei

Mărăcineni, judetul Arges

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale – Agentia

Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri  Nationale din România - S.A.

101.721

Cod

80.503

Suprafata = 285 m2

Categoria de folosintă:

conductă termică

Nr. cadastral: 818

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retehnologizarea echipamentelor de la Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget”, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retehnologizarea echipamentelor de la Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget”, judetul Vâlcea, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe garantate de stat si, în completare, din surse proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.633.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea Actului aditional la Contractul pentru servicii de consultantă încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si firma PricewaterhouseCoopers LLP

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 472 si art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 216 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încheierea Actului aditional la Contractul pentru servicii de consultantă încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si firma PricewaterhouseCoopers LLP, consultantul pentru privatizarea Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” - S.A., ale cărui prevederi sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Comertului va mandata reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. în vederea semnării actului aditional prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.634.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2003 privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu reparatia, consolidarea si amenajarea unei unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind finantarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2003 privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu reparatia, consolidarea si amenajarea unei unităti de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare si potrivit destinatiei aprobate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.636.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Montare instalatii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Montare instalatii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din surse proprii si din credit extern contractat de stat de la Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională (JBIC).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.637.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, “Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si “Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, “Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si “Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”, prevăzuti în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii ai căror indicatori tehnico-economici sunt aprobati conform art. 1 se face dintr-un împrumut acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate annual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.638.


*) Anexele nr. 1-5 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Apa Staretului, situat în judetul Dâmbovita, încheiată cu Societatea Comercială “Apa Staretului” - S.R.L. Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 227.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.