MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 898         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

374. - Lege pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

 

718. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

 

375. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

 

Protocol aditional între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

 

719. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

 

377. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO

 

721. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO

 

378. - Lege privind darea unui teren în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

722. - Decret pentru promulgarea Legii privind darea unui teren în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

380. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

 

724. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.578. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se acceptă amendamentele la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 374.


*) Traducere

DECIZIA

Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004*)

(adoptată prin procedură scrisă la 1 aprilie 2004)

Amendamente la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat,

în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb

 

Comitetul mixt,

având în vedere evolutiile din domeniul subventiilor pe plan international de la intrarea în vigoare a acestui acord si intrarea în vigoare a Acordului OMC privind subventiile si măsurile compensatorii,

având în vedere art. 36 din acord,

decide:

1. Se înlocuieste textul art. 19 din acord cu următorul text:

“ARTICOLUL 19

Subventii

 

1. Drepturile si obligatiile părtilor la acord cu privire la subventii si măsuri compensatorii sunt guvernate de prevederile art. XVI din Acordul general pentru tarife vamale si comert (GATT 1994) si de prevederile Acordului OMC privind subventiile si măsurile compensatorii, dacă nu se prevede altfel în acest articol.

2. Aria de cuprindere a obligatiilor părtilor cu privire la transparenta măsurilor de subventionare sunt guvernate de criteriile stabilite în art. XVI.1 din GATT 1994 si art. 25 din Acordul OMC privind subventiile si măsurile compensatorii.

3. Înainte ca un stat membru al AELS sau România, după caz, să initieze o investigatie în scopul determinării existentei, gradului si efectului oricărei presupuse subventii în România sau într-un stat membru al AELS, conform prevederilor art. 11 din Acordul OMC privind subventiile si măsurile compensatorii, partea îndreptătită să initieze o investigatie va notifica în scris partea ale cărei bunuri sunt supuse investigatiei si va acorda o perioadă de 30 de zile în scopul identificării unei solutii reciproc acceptabile. La cererea oricăreia dintre părti se vor organiza consultări în cadrul Comitetului mixt în termen de 10 zile de la primirea notificării.”

2. Se abrogă anexele XII si XIII la acord.

3. Se abrogă paragraful 3 (a) al articolului 25.

4. Se renumerotează paragrafele 3 (b) si 3 (c) ale articolului 25 cu 3 (a) si 3 (b).

5. Se abrogă articolul 2 al anexei II la acord.

6. Decizia prevede ca amendamentele de mai sus să intre în vigoare în momentul transmiterii de către toate statele părti către depozitar a instrumentelor de acceptare, care va notifica tuturor statelor părti îndeplinirea procedurii.

7. Secretariatul general al AELS va depune textul prezentei decizii la depozitar.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 718.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992, ratificat prin Legea nr. 110/1992.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 375.

 

PROTOCOL ADITIONAL

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

 

Reprezentantii guvernelor României si Statelor Unite ale Americii,

intentionând să amplifice eficienta Tratatului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, împreună cu Protocolul si schimbul de scrisori referitor la acesta,

semnat la Bucuresti la 28 mai 1992 (denumit în cele ce urmează tratat),

au discutat intentiile României si Statelor Unite ale Americii privind compatibilitatea dintre obligatiile ce revin României ca urmare a încheierii prezentului tratat si obligatiile ce decurg din apartenenta la Uniunea Europeană,

au recunoscut faptul că România, în conformitate cu art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană si cu obligatiile asumate în cadrul negocierilor în desfăsurare dintre România si Uniunea Europeană, referitoare la viitorul tratat de aderare la Uniunea Europeană, trebuie, în scopul finalizării procesului de aderare, să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre Tratatul instituind Comunitatea Europeană si alte acorduri internationale la care este parte, inclusiv prezentul tratat,

au stabilit, în consecintă, că este necesar să fie aduse anumite amendamente Tratatului pentru a se evita astfel de incompatibilităti,

au decis să încheie un protocol aditional în acest sens si au convenit asupra următoarelor articole:

 

ARTICOLUL I

 

Având în vedere necesitatea ca România să-si îndeplinească obligatiile în conformitate cu măsurile adoptate de Uniunea Europeană, prevederile art. II paragraful 5 din tratat nu vor limita posibilitatea României de a impune criterii de performantă:

a) în sectorul agricol, care se referă la productia, prelucrarea si comercializarea produselor agricole si produselor agricole transformate, care presupun aplicarea de cote sau care impun cumpărarea ori utilizarea  bunurilor produse sau a serviciilor prestate în Uniunea Europeană ori, cu privire la bunurile produse sau serviciile prestate, asigurarea unui anumit nivel ori procent din total dintr-o sursă a Uniunii Europene; sau

b) în sectorul audiovizual, care se referă la productia, distributia si exploatarea produselor în domeniul audiovizualului, care presupun aplicarea de cote sau care impun cumpărarea ori utilizarea de bunuri produse sau servicii prestate în state ale Consiliului Europei ori, cu privire la bunurile produse sau serviciile prestate, asigurarea unui anumit nivel ori procent din total dintr-o sursă aflată în state ale Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL II

 

Părtile recunosc faptul că exceptia referitoare la participarea la o uniune vamală sau zonă de liber schimb prevăzută de art. II paragraful 9 a) din tratat se va aplica tuturor obligatiilor unei părti, în virtutea apartenentei la un acord de integrare economică care include o zonă de liber schimb sau uniune vamală (de exemplu, Uniunea Europeană), fiind incluse si obligatiile fată de cetătenii sau companiile oricărui stat tert.

 

ARTICOLUL III

 

Art. V din tratat va fi amendat prin eliminarea în totalitate a textului articolului existent si înlocuirea lui cu următorul text:

“Părtile convin să se consulte cu promptitudine, la solicitarea oricăreia dintre ele, în scopul solutionării oricărui diferend în legătură cu tratatul, sau să discute orice aspect legat de interpretarea ori aplicarea acestuia. Părtile convin, de asemenea, să se consulte imediat, ori de câte ori una dintre părti consideră că sunt necesare demersuri în vederea asigurării compatibilitătii între tratat si Tratatul instituind Comunitatea Europeană.”

 

ARTICOLUL IV

 

A. Anexa la tratat va fi amendată prin adăugarea următoarelor paragrafe:

“6. Având în vedere necesitatea îndeplinirii obligatiilor rezultate din măsurile adoptate de Uniunea Europeană, Guvernul României îsi rezervă dreptul de a stabili sau de a mentine exceptii de la tratamentul national, asa cum este prevăzut la art. II paragraful 1, în sectoarele sau domeniile enumerate mai jos:

- agricultură;

- audiovizual;

- valori mobiliare, servicii privind investitiile si alte servicii financiare;

- piscicultură;

- hidrocarburi;

- subventii;

- transport (operatori/transportatori aerieni);

- transport (căi navigabile interne);

- transport (maritim).

7. Având în vedere necesitatea îndeplinirii obligatiilor rezultate din măsurile adoptate de Uniunea Europeană, Guvernul României îsi rezervă dreptul de a stabili sau de a mentine exceptii de la tratamentul natiunii celei mai favorizate, asa cum este prevăzut la art. II paragraful 1, în sectoarele sau domeniile enumerate mai jos:

- agricultură;

- audiovizual;

- hidrocarburi.

8. Orice exceptie introdusă de Guvernul României în conformitate cu paragrafele 6 si 7 de mai sus (de exemplu, prin orice lege sau reglementare adoptată de România sau prin orice măsură a Uniunii Europene direct aplicabilă în România) nu se va aplica pentru perioada stabilită mai jos în subparagraful a) investitiilor cetătenilor sau companiilor din Statele Unite ale Americii care există în sectoarele relevante la data la care acest amendament intră în vigoare sau la data la care Comisia Europeană publică în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene propunerea de adoptare a măsurii relevante, oricare dată ar fi mai recentă.

a) Perioada de timp la care se face referire în acest paragraf va fi de 10 ani de la data la care legea sau reglementarea relevantă adoptată de România sau orice măsură a Uniunii Europene direct aplicabilă în România intră în vigoare ori de 20 de ani de la data intrării în vigoare a tratatului, oricare dată ar fi mai recentă.

b) În nici un caz, însă, o exceptie introdusă în conformitate cu paragraful 4 sau 5 de mai sus nu se va aplica unei investitii existente, asa cum este definită în acest paragraf, în măsura în care aceasta va implica nationalizarea, totală ori partială, a unei astfel de investitii.”

B. Paragraful 1 al anexei la tratat va fi amendat în sensul de a reflecta faptul că Guvernul Statelor Unite ale Americii îsi rezervă dreptul de a stabili sau de a mentine exceptii limitate la tratamentul national, asa cum este prevăzut în art. II paragraful 1, în noile sectoare sau domenii enumerate mai jos:

- piscicultură;

- subventii.

C. Paragraful 2 al anexei la tratat va fi amendat în sensul de a reflecta faptul că Guvernul Statelor Unite ale Americii îsi rezervă dreptul de a stabili sau de a mentine exceptii limitate la tratamentul natiunii celei mai favorizate, asa cum este prevăzut în art. II paragraful 1, în noile sectoare sau domenii enumerate mai jos:

- piscicultura.

 

ARTICOLUL V

 

Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din tratat si va fi supus ratificării.

 

ARTICOLUL VI

 

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare la data efectuării schimbului instrumentelor de ratificare si va rămâne în vigoare atât timp cât tratatul rămâne în vigoare.

Drept care, subsemnatii, autorizati de guvernele lor, am semnat prezentul protocol aditional.

Semnat în două exemplare originale la Bruxelles, la 22 septembrie 2003, fiecare dintre ele în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Lazăr Comănescu,

ambasador,

reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Rockwell A. Schnabel,

ambasador extraordinar si plenipotentiar

al Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeană

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 719.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 66 din 13 august 2004 privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 377.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord

pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 721.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind darea unui teren în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă trecerea unei suprafete de teren, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege, aflată în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă darea suprafetei de teren prevăzute la alin. (1) în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti, în vederea construirii unui nou sediu pentru Liceul “Anna de Noailles”, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pe durata existentei clădirii cu această destinatie.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 378.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care se dă în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

Adresa

Situatia juridică a imobilului

Caracteristici tehnice

Municipiul Bucuresti,

str. Hermann Oberth nr. 2,

sectorul 1

Proprietar: Statul român

În administrarea:

- Ministerului Educatiei si Cercetării -

Inspectoratul Scolar al Municipiului

Bucuresti

Suprafata = 10.000 m2

Nr. M.F. 36.634

Cod de clasificare - inventarul bunurilor din domeniul public al statului: 8.29.06

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind darea unui teren în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind darea unui teren în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 722.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 din 25 iunie 2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 29 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 380.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 724.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Certificatele de producător se tipăresc de către Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu elemente împotriva falsificării, si se distribuie în carnete de câte 100 de exemplare, cu contramatcă. Distinctiile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o bandă tricoloră în dreapta sus si stema tării în stânga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor judetene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucuresti certificatele de producător se tipăresc prin grija primarilor de sector.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Certificatul de producător se eliberează de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, în cel mult 15 zile de la data solicitării, celor care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

(2) Primarii si secretarii unitătilor administrativ-teritoriale răspund de asigurarea necesarului de certificate de producător, de corecta întocmire si eliberare a acestora si au obligatia să tină evidenta lor.”

3. La articolul 10 se introduce litera l) cu următorul cuprins:

“l) încălcarea prevederilor art. 2.”

4. Litera b) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

“b) faptele prevăzute la lit. d)-h), k) si l), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;”.

Art. II. - (1) Certificatele de producător eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data de 31 decembrie 2004, dacă au fost emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru comercializarea produselor agroalimentare în trimestrul IV 2004, primăriile vor elibera certificate de producător tipărite sau contractate, în conditiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Pentru activitatea de comercializare a produselor agroalimentare ce se desfăsoară începând cu trimestrul I 2005 se vor elibera numai certificatele de producător realizate conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele prevăzute de prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.578.