MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1081         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

828. - Decret privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

829. - Decret privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

386. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii nationale care vehiculează informatii NATO - DS 8

 

387. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic si de implementare pentru protejarea sistemelor informatice si de comunicatii împotriva programelor informatice nocive - DS 9

 

388. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind securitatea transmisiilor - INFOSEC 10

 

389. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate - DS 3

 

390. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind cerintele instrumentelor de securitate, selectarea, aprobarea si implementarea acestora – INFOSEC

 

391. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind securitatea calculatoarelor si a retelelor locale - INFOSEC 4

 

742. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 828.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrului militar si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 829.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii nationale care vehiculează informatii NATO - DS 8

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii nationale care vehiculează informatii NATO - DS 8, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ghidul prevăzut la art. 1 se adresează tuturor autoritătilor si structurilor implicate în acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii, civile si militare, care vehiculează informatii NATO clasificate sau neclasificate, iar utilizarea lui este obligatorie.

Art. 3. - Continutul ghidului prevăzut la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislatiei nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 386.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic si de implementare pentru protejarea sistemelor informatice si de comunicatii împotriva programelor informatice nocive - DS 9

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul INFOSEC tehnic si de implementare pentru protejarea sistemelor informatice si de comunicatii împotriva programelor informatice nocive - DS 9, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat în conformitate cu cerintele politicii nationale si ale NATO de protectie a informatiilor clasificate si constituie un îndrumar în sprijinul autoritătilor operationale ale sistemelor informatice si de comunicatii (AOSIC), în vederea implementării de măsuri de securitate conforme cu aceste cerinte.

Art. 3. - Continutul ghidului prevăzut la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislatiei nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 387.


*) Anexa se comunică unitătilor si institutiilor de drept public si privat îndreptătite.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind securitatea transmisiilor - INFOSEC 10

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică si de implementare privind securitatea transmisiilor - INFOSEC 10, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiva prevăzută la art. 1 stabileste măsurile impuse de NATO în domeniul securitătii transmisiilor (TRANSEC) si se aplică tuturor sistemelor informatice si de comunicatii nationale, civile si militare, care stochează, procesează sau transmit informatii NATO, indiferent dacă acestea sunt clasificate sau nu.

Art. 3. - Continutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislatiei nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 388.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate - DS 3

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate - DS 3, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia prevăzută la art. 1 este elaborată în conformitate cu cerintele politicii nationale si ale NATO de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) si se adresează autoritătilor operationale ale SIC, autoritătilor de evaluare si certificare autorizate să desfăsoare analiza riscurilor de securitate si Agentiei de Acreditare de Securitate.

Art. 3. - Continutul metodologiei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislatiei nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 389.


*) Anexa se comunică unitătilor si institutiilor de drept public si privat îndreptătite.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind cerintele instrumentelor de securitate, selectarea, aprobarea si implementarea acestora - INFOSEC 9

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică si de implementare privind cerintele instrumentelor de securitate, selectarea, aprobarea si implementarea acestora - INFOSEC 9, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiva prevăzută la art. 1 a fost elaborată pentru consilierea si sprijinirea autoritătilor operationale ale sistemelor informatice si de comunicatii (AOSIC), în vederea implementării cerintelor de protectie a informatiilor clasificate, în limitele prevederilor legislatiei nationale.

Art. 3. - Continutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislatiei nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 390.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind securitatea calculatoarelor si a retelelor locale - INFOSEC 4

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică si de implementare privind securitatea calculatoarelor si a retelelor locale - INFOSEC 4, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiva prevăzută la art. 1 a fost elaborată pentru consilierea si sprijinirea autoritătilor operationale ale sistemelor informatice si de comunicatii (AOSIC) si stabileste un set minim de standarde INFOSEC pentru protectia informatiilor, a serviciilor si resurselor sistemelor informatice, împotriva pierderii confidentialitătii, integritătii si disponibilitătii.

Art. 3. - Continutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislatiei nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 391.


*) Anexa se comunică unitătilor si institutiilor de drept public si privat îndreptătite.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 742.

 

ANEXĂ

 

SISTEM

de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei

 

Sistemul de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei asigură atât monitorizarea calitativă, cât si pe cea cantitativă.

 

SECTIUNEA A

 

Agentii economici care introduc pe piată benzină si motorină sunt obligati să verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzină si motorină introdus pe piată, toate specificatiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei.

Distribuitorii, agentii economici care comercializează benzină sau motorină către utilizatori au următoarele obligatii:

a) să păstreze înregistrarea tuturor cantitătilor de benzină si motorină comercializate, precum si rapoartele de încercări aferente acestora, cel putin un an;

b) să transmită trimestrial Ministerului Economiei si Comertului informatii privind cantitatea totală de benzină si motorină comercializată (litri/tone) în conformitate cu tabelul prevăzut la pct. 5 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 662/2004 privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piată;

c) să permită organismelor recunoscute de Ministerul Economiei si Comertului prelevarea probelor de benzină si motorină.

 

SECTIUNEA B

 

1. Ministerul Economiei si Comertului monitorizează respectarea cerintelor privind calitatea benzinei si motorinei prin esantionare.

2. Activitatea de esantionare constă în prelevarea probelor de benzină si motorină si efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificatiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004.

Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului pot fi observatori la prelevarea probelor.

3. Activitatea de esantionare se realizează de către laboratoare de încercări, de organisme de certificare de produs sau de organisme de inspectie independente, recunoscute în acest scop de Ministerul Economiei si Comertului.

4. Recunoasterea acestor organisme se face în urma unui proces de evaluare bazat pe criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitătii de esantionare a benzinei si motorinei se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activitătilor de esantionare vor transmite Ministerului Economiei si Comertului rezultatele încercărilor efectuate asupra probelor si o copie a procesului-verbal de esantionare, în maximum 36 de ore din momentul prelevării probei.

7. Procesul-verbal de esantionare va fi completat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 si se va întocmi în 3 exemplare:

- un exemplar pentru distribuitorul de la care s-a prelevat proba;

- un exemplar pentru organismul recunoscut să efectueze esantionarea;

- un exemplar pentru Ministerul Economiei si Comertului.

8. Metodologia de esantionare este prevăzută în anexa nr. 3.

9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzină si motorină se aplică o etichetă ce contine informatiile prevăzute în anexa nr. 4.

Informatiile de pe eticheta aferentă probei, referitoare la provenienta acesteia, trebuie să fie complete si lizibile.

Eticheta se aplică pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât să nu se desprindă sau să se detaseze usor ulterior.

10. Ministerul Economiei si Comertului stabileste împreună cu principalii distribuitori de benzină si motorină care este numărul minim anual de probe.

Ministerul Economiei si Comertului stabileste locul si momentul prelevării probelor, precum si organismul recunoscut care efectuează esantionarea.

11. Toate cheltuielile aferente activitătii de esantionare sunt suportate de către distribuitorii de la care s-au prelevat esantioanele.

12. Probele se analizează în maximum 36 de ore din momentul prelevării. Dacă rezultatele încercărilor nu sunt conforme cu prevederile specificatiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, atunci probele se preiau de un alt organism recunoscut si sunt analizate în timp de maximum 36 de ore.

Încercările suplimentare efectuate de cel de-al doilea organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al organismului care a efectuat primele încercări.

În cazul în care rezultatele încercărilor suplimentare sunt conforme cu specificatiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, cheltuielile aferente acestora sunt suportate de către organismul recunoscut care a efectuat primele încercări.

În cazul în care rezultatele încercărilor suplimentare nu sunt conforme cu specificatiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, aditional aplicării sanctiunilor prevăzute în reglementarea anterior mentionată, reprezentantii ministerului vor sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, va dispune sistarea comercializării lotului de benzină sau motorină neconform.

13. Pentru aplicarea acestui ordin se organizează în cadrul Ministerului Economiei si Comertului o comisie a cărui componentă nominală se aprobă de către secretarul de stat coordonator.

14. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul sistem.

 

ANEXA Nr. 1

la sistem

 

CRITERII DE EVALUARE

a organismelor în vederea recunoasterii

 

Conditii minime:

1. să fie acreditate;

2. să detină asigurare de răspundere civilă;

3. să demonstreze capabilitate proprie de prelevare probe, dotare cu echipamente corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor conform metodelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei;

4. să demonstreze capabilitatea de a efectua încercările pentru determinarea parametrilor prevăzuti în specificatiile tehnice pentru benzină si motorină cât mai aproape de locul prelevării probelor respective.

 

ANEXA Nr. 2

a sistem

 

Denumirea organismului recunoscut care efectuează activitatea de esantionare

Telefon ................... fax ....................

Str. ................. nr. ......

Localitatea ...................

 

PROCES - VERBAL

de esantionare în vederea determinării specificatiilor tehnice

Nr. .....................

 

Încheiat azi ..........................................., ora ................

Distribuitor ......................................... (denumirea completă, adresa, telefon, fax, e-mail)

 

Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitătii de esantionare ............................................., functia .............................................., legitimatia nr. .................

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei am procedat la prelevarea următoarelor probe:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Furnizorul

Cantitatea specifică din care s-a prelevat proba

(U.M.)

Cantitatea pentru probă

(U.M.)

Parametrii de determinat

Observatii

 

.........................

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

Probele au fost prelevate în prezenta ................................................................................ (reprezentantul distribuitorului) care a primit spre păstrare proba martor introdusă într-un recipient curat si uscat, cu sigiliul nr. ........................

 

Semnătura

.................

 

Probele reprezentând (proba, contraproba cu nr. sigiliului) .............................. au fost preluate pentru a fi expediate la Laboratorul ............................. de către ....................................., reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea încercărilor ............................

 

Persoana care prelevează proba,

.............................................................

Distribuitor,

..............................

 

ANEXA Nr. 3

la sistem

 

METODOLOGIE DE ESANTIONARE

 

În vederea determinării parametrilor prevăzuti în specificatiile tehnice pentru benzină si motorină se prelevează 3 probe, identificabile în orice moment:

Proba pentru laborator: cantitate de produs prelevată dintr-un lot pentru a permite determinarea, de către organismul recunoscut, a parametrilor specificatiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei.

Contraproba: proba care se utilizează pentru efectuarea încercărilor suplimentare atunci când rezultatele încercărilor asupra probei pentru laborator au evidentiat neconformitatea acestuia cu specificatiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004.

Proba martor: proba care se păstrează de către distribuitor.

În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.

Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punct de vedere al integritătii si etanseitătii. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorată, rezistentă la benzină si motorină.

Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop care trebuie să fie curate si uscate.

Proba martor si contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului de benzină sau motorină supusă verificării, iar celălalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitătii de esantionare.

Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor.

Cantitatea necesară pentru cele 3 probe de benzină este de 9 litri, iar pentru motorină de 4,5 litri.

Persoana care prelevează proba are responsabilitatea de a manipula, ambala si transporta proba respectivă de la locul de prelevare până la laboratorul care efectuează încercările.

Proba martor sigilată se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată si ferită de praf.

Contraproba sigilată si nefolosită se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată si ferită de praf, după care poate fi recuperată de distribuitor.

Evidenta probelor prelevate se va tine într-un registru special al laboratorului care efectuează încercările. În registrul special de evidentă se înscriu informatiile mentionate pe etichetele fixate la probele sigilate.

Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protectia muncii si a normelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Metodele de referintă pentru determinarea parametrilor aferenti specificatiilor tehnice cuprinse în anexele nr. 2-5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 sunt cele prevăzute în art. 15 din aceeasi hotărâre.

 

ANEXA Nr. 4

la sistem

 

Denumirea organismului recunoscut care efectuează activitatea de esantionare

Proba pentru laborator/Proba martor/Contraproba

Nr. sigiliului ......................

Loc pentru sigiliu

 

ETICHETA PENTRU PROBĂ

(însoteste fiecare probă de produs)

Nr. si data procesului-verbal de esantionare

 

Denumirea produsului ......................

Cantitatea de benzină sau motorină aflată în rezervor la momentul prelevării .................................................

Cantitatea prelevată pentru probă ........

Parametrii de determinat ...........................................................................

Data si ora prelevării ......................

Numărul de identificare pentru pompă .........................................................................................................

Distribuitorul de la care s-a prelevat proba ...................................................................................................

 

Persoana care prelevează proba,

.................................................................................

(numele si prenumele, functia, semnătura si stampila)

Distribuitor,

................................................................................

(numele si prenumele, functia, semnătura si stampila)