MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.060         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

469. - Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

888. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.830. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.868. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.875. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

1.876. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Motătei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Motătei, judetul Dolj

 

1.878. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.950. - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Litera C din anexa nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“C. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 160 Studioul de Radiodifuziune Teren 5.000 m2 si Televiziune Cluj”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 469.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 888.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După pozitia nr. 32 din coloana “Datele de identificare” cuprinsă în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2004, se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 33, cu următorul cuprins:

“33. Teren în suprafată totală de 57.093,95 m2

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.830.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.868.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română conform art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Aga Cornelius-Daniel, fiul lui Aga Iosif si Paraschiva, născut la 1 noiembrie 1966 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90419 Nurnberg, Kirchgartenstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Giroc, Str. Muncitorilor nr. 37, judetul Timis.

2. Arsenovici Simona-Dana, fiica lui Mustetiu Silvestru si Elena, născută la 24 ianuarie 1973 în localitatea Caracal, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 71642 Ludwigsburg, Sudetenring 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Popa Laurentiu nr. 7, sc. B, ap. 9, judetul Timis.

3. Aumann Dorina, fiica lui Mot Savu si Maria, născută la 23 ianuarie 1956 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 73614 Schorndorf, Silcherstr. 62, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Alexandru Odobescu bl. 19, sc. C, judetul Timis.

4. Auner Rodovica, fiica lui Rusu Constantin si Rodovica, născută la 13 iunie 1979 în localitatea Darabani, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Germania, 97714 Oerlenbach, Wolfstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Copsa Mică, str. 1 Decembrie bl. P14, ap. 6, judetul Sibiu.

5. Avram Daniel-Octavian, fiul lui Avram Teodor si Simedreana, născut la 26 iunie 1970 în localitatea Gurahont, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8680 M.rzzuschlag, Wienerstr. 120/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. I.L. Caragiale nr. 6, judetul Alba.

6. Avram Magdalena, fiica lui Botoroagă Ioan si Letitia, născută la 3 septembrie 1968 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 8680 M.rzzuschlag, Wienerstr. 120/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. I.L. Caragiale nr. 6, judetul Alba.

7. B.hr Dana-Laura, fiica lui Todor Romulus si Curteanu Ana-Doina, născută la 24 iunie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 85764 Oberschleibheim, Hofkurat Diehlstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Closca nr. 6, ap. 2, judetul Timis.

8. Balea Marcela-Marioara, fiica lui Oprean Dumitru si Marioara, născută la 1 septembrie 1965 în localitatea Simeria, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 7223 Sieggraben, Obere Hauptstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, aleea Saturn bl. 5, ap. 25, judetul Hunedoara.

9. Balea Nicolae, fiul lui Balea Ioan si Floare, născut la 15 octombrie 1958 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 7223 Sieggraben, Obere Hauptstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, aleea Saturn bl. 5, ap. 25, judetul Hunedoara. Copii minori: Balea Patrick-Nicolas, născut la 2 iulie 1997.

10. Balmez Florica, fiica lui Dascău Mihai si Ana, născută la 4 septembrie 1955 în localitatea Almas, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 47877 Willich, Budericherstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 552, judetul Arad.

11. Balmez Ion, fiul lui Balmez Iosif si Maria, născut la 27 mai 1949 în localitatea Vrăniut, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 47877 Willich, Budericherstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 552, judetul Arad.

12. Balmez Lavinia-Ionica, fiica lui Balmez Ion si Dascău Florica, născută la 13 martie 1980 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 47877 Willich, Budericherstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 552, judetul Arad.

13. Barna Elvira-Terezia, fiica lui Fabian Ioan si Iuliana, născută la 17 ianuarie 1957 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 56377 Nassau, Emserstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, str. Spre Vest nr. 20, judetul Timis.

14. Barna Stefan, fiul lui Barna Iosif si Elisabeta, născut la 28 ianuarie 1954 în localitatea Tipari, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 56377 Nassau, Emserstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, str. Spre Vest nr. 20, judetul Timis.

15. Bau Georgeta, fiica lui Neagoie Gheorghe si Mitrea Valeria, născută la 26 iulie 1970 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, Schillerstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Aurel Vlaicu nr. 2, judetul Brasov.

16. Bell Hajnal, fiica lui Csiki Gizella, născută la 12 iunie 1978 în localitatea Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 97318 Kitzingen, Zeppelinstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cristuru Secuiesc, str. Kossuth Lajos bl. B7, ap. 16, judetul Harghita.

17. Bellm Anca, fiica lui Săndulescu Marcel si Maria, născută la 29 noiembrie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76139 Karlsruhe, Hallsche Allee 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 65, judetul Timis.

18. Bermel Elena-Camelia, fiica lui Tiucra Ioan si Ana, născută la 23 decembrie 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 80339 Munchen, Landsbergerstr. 135a/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. A. M. Gutenbrun nr. 115, judetul Arad.

19. Bernath Elena-Livia, fiica lui Rosu Octavian si Elena-Cosana, născută la 7 februarie 1969 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 75179 Pforzheim, Jochen Klepperstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sacu, judetul Caras-Severin.

20. Beyer Liane-Manuela, fiica lui Baltariu Constantin si Magdalena, născută la 26 ianuarie 1978 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 70176 Stuttgart, Leuschnerstr. 48/B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Mihai Viteazul nr. 3, bl. 3, ap. 5, judetul Bacău.

21. Biegelsteiber Mariana-Gabriela, fiica lui Ghiciulescu Constantin si Aurelia, născută la 15 august 1976 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90431 Nurnberg, Wallensteinstr. 50, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj,

str. 1 Decembrie 1918 bl. 39, ap. 1, judetul Timis.

22. Bischof Cornel-Mihai, fiul lui Bischof Walter si Nicoleta-Mariana, născut la 11 aprilie 1985 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 92242 Hirschau, Klostergasse 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lovrin, judetul Timis.

23. Bleyer Nicoleta-Daniela, fiica lui Fleischer Edeltraud, născută la 7 decembrie 1968 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 3385 Prinzersdorf, Weinbergstr. 37/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. 20 Decembrie 1989 bl. 33, sc. C, ap. 15, judetul Timis. 24. Bogosel Gheorghe, fiul lui Bogosel Nicolae si Maria, născut la 5 octombrie 1965 în localitatea Rieni, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Viener Neustadt, Josef Bierenzgasse 18/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Simion Popa bl. 138, ap. 13, judetul Arad.

25. Bogosel Liliana-Ficuta, fiica lui Pîrvu Silviu si Anna, născută la 20 august 1964 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Josef Bierenzgasse 18/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Simion Popa bl. 138, ap. 13, judetul Arad. Copii minori: Bogosel Bogdan-Alexandru, născut la 21 februarie 1990, si Bogosel Răzvan-Alexandru, născut la 24 iunie 1993.

26. Bohm Vasilica, fiica lui Mirea Ion si Nicolina, născută la 16 iunie 1969 în localitatea Studina, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 75180 Pforzheim, Hercyniastr. 79, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Studina nr. 326, judetul Olt.

27. Boldis Nicolae, fiul lui Boldis Laszlo si Lucretia, născut la 6 noiembrie 1968 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 87439 Kempten, Weiherstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, Drumul Cenadului nr. 8, judetul Timis.

28. Bolos Lidia, fiica lui Birău Viorel si Ana, născută la 14 ianuarie 1974 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Florianigasse 18/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Telegrafului nr. 30, judetul Timis.

29. Brendli Emese-Katalin, fiica lui Mostis Sandor si Katalin-Ilona, născută la 25 decembrie 1968 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 86343 Konigsbrunn b. Augsburg, Frankenstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Careiului nr. 32, judetul Satu Mare.

30. Brendli Stefan, fiul lui Brendli Stefan si Iolan, născut la 8 aprilie 1967 în localitatea Viile Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 86343, Konigsbrunn b. Augsburg, Frankenstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viile Satu Mare, judetul Satu Mare.

31. Broszeit Daniela-Ileana, fiica lui Dragomir Alexandru si Ana, născută la 8 august 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 82255 F.rstenfeldbruck, Am Fuchsbogen 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Labirint nr. 14, sc. A, ap. 6, judetul Timis.

32. Burdulea Dumitru, fiul lui Burdulea Radu si Elena, născut la 19 august 1944 în localitatea Valea Mare, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Germania, 76133 Karlsruhe, Adlerstr. 27a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 107-119, bl. E1, ap. 199, sectorul 2.

33. Butariu Loredana-Iuliana, fiica lui Butariu Gheorghe si Ecaterina, născută la 7 iunie 1978 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Donaueschingenstr. 28/47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Dumitru Kiriac nr. 19, bl. A 25, ap. 14, judetul Timis.

34. Buzan Adrian, fiul lui Buzan Gabriela-Magda-Lena, născut la 24 ianuarie 1985 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 91217 Hersbruck, Schlesienstr. 4a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Republicii nr. 20, sc. C, ap. 7, judetul Caras-Severin.

35. Călărasu Florin-George, fiul lui Călărasu Gheorghe si Nirvana-Liana, născut la 31 ianuarie 1979 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania 76857 Silz, Waldstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. P. Pincio nr. 6, judetul Timis.

36. Călărasu Lucian-Eugen, fiul lui Călărasu Gheorghe si Nirvana-Liana, născut la 19 decembrie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76857 Silz, Waldstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. P. Pincio nr. 6, judetul Timis.

37. Călin Stefan-Teodor, fiul lui Călin Constantin si Alexandrina, născut la 17 octombrie 1969 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 67592 Florsheim Dalsheim, Liebigstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Călărasi, Str. Prunului nr. 44, judetul Călărasi. Copii minori: Călin Daniela, născută la 15 martie 1994, Călin Daniel, născut la 30 mai 2000, si Călin Benjamin, născut la 26 iunie 2002.

38. Christner Alexandru-Ioan, fiul lui Moldovan Moni si Notita, născut la 12 martie 1980 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 82296 Sch.ngeising, Jexhof 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Progresului nr. 32, judetul Arad.

39. Cioltea Voichita-Doina, fiica lui Tărtan Vasile si Maria, născută la 7 ianuarie 1952 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 68309 Mannheim, Enzianstr. 47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Milcov nr. 3, ap. 62, judetul Satu Mare.

40. Clatici Doina, fiica lui Neagu Dumitru si Aurelia, născută la 1 iunie 1949 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 33745 Herborn, Hoffmannstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Cupolei nr. 2, bl. 105, sc. D, et. 3, ap. 123, sectorul 6.

41. Coconea Claudia-Floarea, fiica lui Apostu Ioan si Angela, născută la 27 martie 1977 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 70192 Stuttgart, Fleckenweinberg 32 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Str. Oltului nr. 2, judetul Mures.

42. Cojocaru Eugenia-Claudia, fiica lui Mocanu Ion si Iulia, născută la 21 martie 1964 în localitatea Pietrosani, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Austria, 4223 Engerwitzdorf, Niederthal 40, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Toporasi nr. 72, sectorul 5.

43. Coman Mihaela-Dorina, fiica lui Măcelaru Dorel-Marin si Maria, născută la 2 februarie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Pichl an der Raab 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Sibiu nr. 14, judetul Timis.

44. Corches Dan-Traian, fiul lui Corches Ilie-Traian si Ileana-Maria, născut la 17 ianuarie 1985 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 80939 Munchen, Ingolstadterstr. 213, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Traian (Ion Siugariu) nr. 26, ap. 27, judetul Maramures.

45. Corches Ileana-Maria, fiica lui Dumitrescu Marin si Maria, născută la 27 iulie 1956 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 80939 Munchen, Ingolstadterstr. 213, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Traian (Ion Siugariu) nr. 26, ap. 27, judetul Maramures.

46. Corches Ilie-Traian, fiul lui Corches Ioan si Agaftia, născut la 4 august 1955 în localitatea Albac, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 80939 Munchen, Ingolstadterstr. 213, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Traian (Ion Siugariu) nr. 26, ap. 27, judetul Maramures.

47. Crainic Antonita-Iosana, fiica lui Crainic Axentie si Antonita, născută la 7 martie 1980 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 35510 Butzbach, Sudetenring 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rupea, str. Boieru Nicolae, bl. 7, sc. 4, judetul Brasov.

48. Cres Ana, fiica lui Glazer Ventel si Ana, născută la 19 septembrie 1971 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 334 52 Merklin, str. Zahradni nr. 326, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 12, judetul Caras-Severin.

49. Cret Ioan, fiul lui Cret Toader si Ana, născut la 30 august 1965 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8112 Gratwein, Am Grunanger 87/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, str. Ion Creangă nr. 6, judetul Satu-Mare. Copii minori: Cret Crina-Ancuta, născută la 29 iulie 1989, si Cret Ionut, născut la 5 decembrie 1990.

50. Cret Mărioara, fiica lui Mic Vasile si Irinca, născută la 10 septembrie 1972 în localitatea Călinesti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8112 Gratwein, Am Grunanger 87/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, str. Ion Creangă nr. 6, judetul Satu Mare.

51. Csihak Anca-Sorina, fiica lui Chetan Artemie si Ana, născută la 2 aprilie 1978 în localitatea Câmpia Turzii, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 72622 N.rtingen, Teichweg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpia Turzii, str. Gheorghe Baritiu nr. 30, ap. 18, judetul Cluj.

52. Deli Marioara, fiica lui Hodârnău Niculae si Drăgus Pompilia, născută la 29 aprilie 1973 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Gustav Mahlerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, judetul Alba.

53. Demsa Cătălina, fiica lui Demsa Stefan si Cătălina, născută la 11 iunie 1969 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 58553 Halver, Lessingstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău.

54. Derevlean Vasilică, fiul lui Derevlean Nicolai si Meletina, născut la 3 ianuarie 1964 în localitatea Marginea, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 56727 Mayen, Laachstr. 16c, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sucevita, str. Voivodeasa nr. 72, judetul Suceava. Copii minori: Derevlean Lissa, născută la 22 septembrie 1998.

55. Dittus Elena-Cristina, fiica lui Irimia Gheorghe si Vasilica, născută la 2 octombrie 1978 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 88662 “berlingeb, Maurus Betzstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bărcănesti, str. Puscasi nr. 40, judetul Prahova.

56. Dobos Ioan, fiul lui Dobos Teodor si Elisabeta, născut la 6 noiembrie 1941 în localitatea Burzuc, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8047 Graz, Berliner Ringstr. 71/2/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Biharia, judetul Bihor.

57. Doch Delia-Mihaela, fiica lui Bogdan Traian si Eugenia, născută la 5 noiembrie 1970 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 59075 Hamm, Marinerstr. 46, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Armas nr. 15, ap. 2, judetul Sibiu.

58. Doloc Cristina-Diana, fiica lui Buldus Nicolae-Răzvan si Floarea, născută la 4 iulie 1974 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 74080 Heilbronn, Lortzingstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Bucium nr. 11, ap. 19, judetul Cluj.

59. Drăceanu Melania, fiica lui Sandru Ion si Herta, născută la 19 decembrie 1954 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 72070 Tubingen, Schleifm.hleweg 52, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Hărmanului nr. 29, judetul Brasov.

60. Dumitrescu Paul, fiul lui Dumitrescu Anatol si Maria, născut la 10 septembrie 1962 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 08056 Zwickau, Nicolaistr. 11, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Tincani nr. 3, bl. OS3, sc. 5, ap. 172, sectorul 6.

61. Dumitrescu Paul-Silviu, fiul lui Dumitrescu Dorel si Denisa, născut la 5 septembrie 1975 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 56599 Leutesdorf, In der Gartenlay 4, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Tina Petre nr. 2, bl. L9B, sc. B, ap. 58, sectorul 3.

62. Dumitru Florin, fiul lui Dumitru Ieremie si Floarea, născut la 1 septembrie 1970 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9563 Gnesau, Haidenbach 24, cu ultimul domiciliu din România în satul Nepos nr. 47, comuna Feldru, judetul Bistrita-Năsăud. Copii minori: Dumitru Emanuel, născut la 18 decembrie 1996, si Dumitru Florin, născut la 15 noiembrie 2000.

63. Dumitru Viorica-Elisabeta, fiica lui Trufan Alexandru si Saveta, născută la 15 noiembrie 1978 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 9563 Gnesau, Haidenbach 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sângeorz- Băi, Str. Stejarului bl. B2, sc. D, ap. 6, judetul Bistrita- Năsăud.

64. D.rr Elvira, fiica lui Lincar Nicolaie-Crăciun si Ana, născută la 8 ianuarie 1968 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3200 Ober Grafendorf, Grub 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Cuza-Vodă nr. 11, judetul Bihor. Copii minori: Ardelean Amalia-Donatela, născută la 17 septembrie 1990.

65. Eidinger Narciza-Stefania, fiica lui Cioroboreanu Sebastian si Cecilia, născută la 15 mai 1968 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 90518 Altdorf b. Nbg., Rothenbacherstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Str. Brânduselor nr. 2, bl. 49, sc. B, ap. 40, judetul Constanta. Copii minori: Tomescu Alina-Stefania, născută la 26 decembrie 1989, si Tomescu Mihai-Sebastian, născut la 25 iulie 1991.

66. Ekal Elena-Ioana, fiica lui Aleca Marcel-Ilie si Elena, născută la 13 mai 1978 în localitatea Avrig, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71296 Heimsheim, Schulstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Avrig, str. Closca nr. 13/9, judetul Sibiu.

67. Fackner Vasile-Fănel, fiul lui Albu Ioan si Dochie, născut la 8 decembrie 1969 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, Osloss, Breslauerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, Str. Viitorului nr. 15, judetul Alba.

68. Fenigli Ioan, fiul lui Fenigli Ioan si Elena-Maria, născut la 1 mai 1952 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 72525 M.nsingen, Bahnhofstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în comuna Căpleni nr. 418, judetul Satu Mare.

69. Fenigli Margareta, fiica lui Czimerman Ioan si Margareta, născută la 7 iunie 1952 în localitatea Căpleni, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 72525 M.nsingen, Bahnhofstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Căpleni nr. 418, judetul Satu Mare.

70. Ferencz Erika, fiica lui Hollo Francisc si Terezia, născută la 19 august 1967 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 3400 Klosterneuburg, Wilhelm Lebsaftgasse 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Frumoasa, Str. Ghimesului nr. 75, judetul Harghita.

71. Ferencz Imre-Levente, fiul lui Ferencz Tiberiu si Iolanda, născut la 15 mai 1962 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 3400 Klosterneuburg, Wilhelm Lebsaftgasse 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Frumoasa, Str. Ghimesului nr. 75, judetul Harghita. Copii minori: Ferencz Levente, născut la 9 noiembrie 1992 si Ferencz Agota, născută la 31 octombrie 1987.

72. Flaig Emese, fiica lui Andras Mihail si Margareta, născută la 9 decembrie 1970 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 78647 Trossingen, Sangerstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în satul Satu Nou, Str. Laterală nr. 175, comuna Hălchiu, judetul Brasov.

73. Fulhorst Bianca, fiica lui Revai Alexandru si Elisabeta-Maria, născută la 14 februarie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 06114 Halle (Saale), Schleiermacherstr. 2A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Bogdănestilor nr. 2, bl. H, sc. B, ap. 3, judetul Timis.

74. Gallschneider Raymound-Rudolf, fiul lui Gallschneider Albert si Maria, născut la 1 iulie 1975 în localitatea Deta, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 86154 Augsburg, Zirbelstr. 46a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deta, Calea Ghiladului nr. 6, judetul Timis.

75. Gegenfurtner Doina-Iuliana-Cornelia, fiica lui Mărusca Cornel si Floarea, născută la 9 decembrie 1950 în localitatea Pecica, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 81479 Munchen, Wolfratshauserstr. 101, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pecica nr. 653, judetul Arad.

76. Gergely Camelia-Daniela, fiica lui Naghi Ioan si Ileana, născută la 26 iunie 1977 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 97828 Marktheidenfeld, Jahnstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, str. 25 Octombrie nr. 19, bl. 35, ap. 21, judetul Satu Mare.

77. Gheorghe Stefan, fiul lui Gheorghe Ioan si Sabina, născut la 29 august 1954 în localitatea Petrila, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 88631 Beuron-Hausen i.T, Neidingerstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vetel, Str. Bisericii nr. 238, judetul Hunedoara.

78. Gheorghiu Cantemir-Panaite, fiul lui Gheorghiu Theodor-Mihail si Banciu Eleonora-Carmen-Silvia, născut la 19 august 1982 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 10117 Berlin, Leipzigerstr. 61, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, ap. 12, sectorul 4.

79. Ghercioiu Dumitru, fiul lui Ghercioiu Marin si Vlad Ioana, născut la 2 ianuarie 1971 în localitatea Lipovu, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 88281 Schlier, Doreplatz 23, cu ultimul domiciliu din România în satul Întorsura, comuna Radovan, judetul Dolj.

80. Giese Gabriela, fiica lui Hîncu Mihai si Vasilica, născută la 31 martie 1970 în localitatea Drăgănesti, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 77656 Offenburg, Burdastr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deta, Str. Meseriasilor bl. A, ap. 8, judetul Timis.

81. Giurgiuveanu Adriana, fiica lui Giurgiuveanu Florin si Eugenia, născută la 11 ianuarie 1982 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Gentzgasse 120/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighetu Marmatiei, str. Simion Bărnutiu nr. 44, judetul Maramures.

82. Glathe Lotty-Renate, fiica lui Kope Andrei si Christina-Dorothea, născută la 22 noiembrie 1968 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 73312 Geislingen/Steige, Weing.rten 125, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. 13 Decembrie nr. 25 A, bl. IRE, ap. 22, judetul Brasov.

83. G.ppel Oana-Daniela, fiica lui Forfotă Ioan si Maria, născută la 2 martie 1976 în localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 87437 Kempten, Steinbruchweg 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 47, judetul Suceava.

84. Grabhorn Roxana-Rita, fiica lui Pricop Gheorghe si Elena, născută la 12 iunie 1970 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 26133 Oldenburg, Klingenbergstr. 83, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Al. Basarabi nr. 2A, bl. 1, et. 3, ap. 4, judetul Iasi.

85. Gudea Patricia-Eugenia, fiica lui Modan Victor si Olimpia, născută la 30 august 1970 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 66450 Bexbach, Am Junkersberg 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Vlădeasa bl. 2, sc. 1, ap. 7, judetul Caras-Severin.

86. Gugonatu Victor, fiul lui Gugonatu Alexe si Ioana, născut la 25 octombrie 1952 în localitatea Slobozia Ciorăsti, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Austria, 1190 Viena, Heiligenstadtestr. 54/3/16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Revolutiei din Decembrie nr. 4, sc. 3, ap. 12, judetul Caras-Severin.

87. Guias Flavius-Iulian, fiul lui Guias Eugen-Iosif-Mircea si Iuliana, născut la 15 februarie 1970 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 44227 Dortmund, An Der Palmweide 052, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. 1 Decembrie nr. 88, sc. A, ap. 10, judetul Timis. Copii minori: Guias Horia Bogdan, născut la 14 septembrie 1996, si Guias Marcel Mihail, născut la 8 noiembrie 1999.

88. Haas Delia-Georgeta, fiica lui David Mircea si Maria, născută la 15 iulie 1975 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt, Friedrichring 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Siretului nr. 62, judetul Alba. Copii minori: Haas Andrea-Rahel, născută la data de 2 septembrie 1999.

89. Hablizel Ioana-Geanina, fiica lui Lupu Ion si Silvia, născută la 4 septembrie 1977 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 73257 Kongen, Untere Neuestr. 1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râsnov, str. Centru Nord bl. 7, sc. b, ap. 5, judetul Brasov.

90. Hann Cristina-Monica, fiica lui Birisu Ioan si Elena, născută la 5 septembrie 1977 în Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 38304 Wolfenbuttel, Am Bache 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Gloriei nr. 26, sc. A, ap. 6, judetul Brasov.

91. Hartl Gabriela, fiica lui Stefanoiu Ioan si Elena, născută la 4 martie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4523 Neuzeug, Messerergasse 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Podul Giurgiului nr. 1, bl. 9, ap. 2, sectorul 5.

92. Horeth Maria, fiica lui Costică Demeter si Anna, născută la 26 ianuarie 1975 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4523 Neuzeug, Mitterstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în comuna Tur nr. 61, judetul Satu Mare.

93. Ienea Simona-Maria, fiica lui Ienea Samson si Catalina, născută la 23 iulie 1985 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems, Mitteraustr. 5/9/37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Muntele Mic nr. 81A, judetul Caras-Severin.

94. Ihm Ronela, fiica lui Topor Petru si Ileana, născută la 10 septembrie 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 67069 Ludwigshafen, Hildebrandstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în satul Cruceni nr. 166, comuna Sagu, judetul Arad.

95. Ionescu Ion, fiul lui Ionescu Vasile si Sita, născut la 13 ianuarie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 04177 Leipzig, Zschocherschestr. 2b, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 54, bl. 37, sc. B, et. 2, ap. 34, sectorul 2.

96. Ivanciuc Vasile, fiul lui Ivanciuc Vasile si Ileana, născut la 29 iulie 1968 în localitatea Sighetu-Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8103 Eisbach, Horgas 62, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighetu-Marmatiei, str. O. Goga nr. 6, judetul Maramures.

97. Jeckel Alice-Simona, fiica lui Voicu Manole si Smaranda, născută la 2 februarie 1976 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în Germania, 86159 Augsburg, Prof. Messerschmittstr. 19 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brăila, Str. Călărasilor nr. 313, bl. B3, ap. 60, judetul Brăila.

98. Jivanov Olimpia-Mihaela, fiica lui Rocas Floarea, născută la 22 ianuarie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4860 Lenzing, Starzing 8/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl. A71, sc. A, ap. 6, judetul Timis.

99. Jung Nicoleta-Simona, fiica lui Chelariu Ioan si Maria, născută la 10 decembrie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 77933 Lahr/Schwarzwald, Flugplatzstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în comuna Giarmata, Str. Caprei nr. 376, judetul Timis.

100. Kahler-Nicu Cristina, fiica lui Nicu Gheorghe si Genoveva, născută la 20 august 1974 în localitatea Adjud, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Germania, 21680 Stade, Harsefelderstr. 101, cu ultimul domiciliu din România în satul Ploscuteni, comuna Homocea, judetul Vrancea.

101. Kauling Maria, fiica lui Laslău Antal si Varvara, născută la 17 iulie 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 48624 Sch.ppingen, Leisnerstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău.

102. Kerestely Arpad, fiul lui Kerestely Arpad si Ilsse, născut la 27 decembrie 1961 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, D.rflerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Str. Florilor nr. 13, sc. B, ap. 8, judetul Mures.

103. Kerestely Maria, fiica lui Doran Dumitru si Elisabeta, născută la 25 mai 1964 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, Dorflerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Str. Florilor nr. 13, sc. B, ap. 8, judetul Mures.

104. Kluscska Ildiko-Margareta, fiica lui Tot Ioan-Corneliu si Regina, născută la 26 ianuarie 1964 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 940 01 Nove Zamky, str. Nabrezna 4650/37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Fluturilor bl. 10, ap. 11, judetul Arad.

105. Koglbauer Ioana-Victoria, fiica lui Cocis Victor si Ana, născută la 30 ianuarie 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8670 Krieglach, Badgasse 29/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Oltului nr. 8, judetul Cluj.

106. Krecsir Izabela, fiica lui Langer Adolf si Ilona, născută la 25 octombrie 1974 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 74586 Frankenhardt-Honhardt, Im Kalberwasen 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Anina, str. Colonia Rosie nr. 4, judetul Caras-Severin.

107. Krisan Marius, fiul lui Krisan Viorel si Viorica, născut la 25 octombrie 1967 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 97080 Wurzburg, Josefplatz 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Azuga nr. 5, ap. 31, judetul Cluj.

108. Levai Emese-Ildiko, fiica lui Levai Iosif si Ildiko-Margareta, născută la 25 septembrie 1982 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 940 01 Nove Zamky, str. Nabrezna 4650/37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Fluturilor bl. 10, ap. 11, judetul Arad.

109. Lichi-Haasz Vasile-George, fiul lui Lichi Gheorghe si Sanda, născut la 19 februarie 1967 în localitatea Moinesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Waldeysenstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, Str. Panselelor nr. 1, bl. A5, ap. 19, judetul Timis.

110. Lincar Mircea, fiul lui Lincar Nicolae-Crăciun si Ana, născut la 3 octombrie 1972 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3250 Wieselburg, Mankerstr. 32/2/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Theodor D. Sperantia nr. 11, bl. PB15, et. 3, ap. 14, judetul Bihor.

111. Lupu Lucian-Florin, fiul lui Lupu Vasile si Etelca, născut la 1 mai 1972 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 67117 Limburgerhof, Von Denisstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Otelu Rosu, Str. Libertătii nr. 3, sc. 3, ap. 3, judetul Caras-Severin.

112. Marin Elena, fiica lui Grebănus Ionel si Marioara, născută la 27 august 1972 în localitatea Măicănesti, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Germania, 90419 Nurnberg, Fleischmannstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brăila, Str. Cocorilor bl. E1, ap. 369, judetul Brăila.

113. Matei Jenel, fiul lui Matei Cristache si Neculina, născut la 21 mai 1946 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Meidling, Nauheimergasse 52, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Iancului nr. 4, bl. 113A, ap. 38, sectorul 2.

114. Matyas Iren, fiica lui Fodor Gyula si Katalin, născută la 5 mai 1972 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 3331 Kematen an der Ybbs, 23.b Str. 1/6/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sântana de Mures, Str. Principală nr. 463, judetul Mures.

115. Matyas Zoltan, fiul lui Matyas Edmund si Agneta, născut la 6 decembrie 1971 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3331 Kematen an der Ybbs, 23.b Str. 1/6/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sântana de Mures, Str. Principală nr. 463, judetul Mures.

116. Meister Niculina, fiica lui Adam Aurel si Lucia, născută la 15 decembrie 1969 în localitatea Bistra, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 75323 Bad Wildbad, Rennbachstr. 81, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Str. Teilor nr. 1, judetul Sibiu.

117. Meister Simona-Claudia, fiica lui Bălan Filip-Petru si Elena-Doina, născută la 15 octombrie 1974 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 49584 Furstenau, Grossestr. 34, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Aleea Grădinitei bl. 5, sc. A, ap. 19, judetul Caras-Severin.

118. Merker Henriette-Cristina, fiica lui Schefler Francisc-Antoniu si Angelica-Lidia, născută la 30 aprilie 1973 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 75015 Bretten, In der Tafel 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Drumul Careiului nr. 4, judetul Satu Mare.

119. Metzner Lidia, fiica lui Trancota Ion si Anica, născută la 15 iulie 1973 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 77797 Ohlsbach, Schwarzwaldstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Secu nr. 90, judetul Caras-Severin.

120. Michels Oana-Melania, fiica lui Lupencia Petru si Viorica, născută la 24 februarie 1979 în localitatea Deta, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71063 Sindelfingen, Maichingerstr. 106, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gătaia, str. Avram Iancu nr. 54, judetul Timis.

121. Mieluselu Elena-Andreea, fiica lui Mieluselu Nicolae-Viorel si Viorica, născută la 10 ianuarie 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 80637 Munchen, Dantestr. 1/217, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Moldovita nr. 25, bl. 17, ap. 43, sectorul 5.

122. Moldovan Vasile, fiul lui Moldovan Gheorghe si Elena, născut la 21 mai 1983 în localitatea Dragomiresti, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8262 Ilz, Nezdorf 8A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dragomiresti, judetul Maramures.

123. Moldovan Zoltan, fiul lui Moldovan Zoltan si Hedviga, născut la 8 ianuarie 1955 în localitatea Cluj- Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 74626 Bretzfeld-Schwabbach, Hauptstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, str. 7 Noiembrie nr. 2, bl. K, ap. 17, judetul Covasna.

124. Molnar Domnica, fiica lui Cozma Gheorghe si Irina, născută la 11 august 1969 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Lagergasse 20A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Borcutului nr. 10, judetul Satu Mare.

125. Monzer Angela-Ileana, fiica lui Lucaci Stefan si Raveca, născută la 3 aprilie 1966 în localitatea Chimitelnic, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 31699 Beckedorf, Haupstr. 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Arnsberg nr. 29, bl. B9, ap. 1, judetul Alba.

126. Morutzan Iuliana-Maria, fiica lui Tamas Ionel si Catinca, născută la 2 martie 1975 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 78120 Furtwangen, Kohlheppstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Săbăoani, Str. Orizontului nr. 78, judetul Neamt.

127. Mozoru Aurel, fiul lui Mozoru Vasile-Aurel si Constanta, născut la 14 aprilie 1966 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4040 Linz, Leonfeldnerstr. 110a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Dacia nr. 1, sc. 1, ap. 9, judetul Caras-Severin.

128. Mozoru Eugenia, fiica lui Dima Valeriu si Ruxanda, născută la 8 ianuarie 1965 în localitatea Dognecea, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4040 Linz, Leonfeldnerstr. 110a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Tineretului nr. 1, ap. 105, judetul Caras-Severin. Copii minori: Mozoru Ana Maria, născută la 24 iunie 1998.

129. Munster Mihaela-Lăcrămioara, fiica lui Lăzăroaie Mihail si Cristina, născută la 1 septembrie 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76227 Karlsruhe, Rittnerstr. 270, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Orsova nr. 7, bl. 136, sc. B, ap. 3, judetul Timis.

130. Murar Teodora-Carmen, fiica lui Diac-Muresan Traian si Ovidia, născută la 30 mai 1970 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Braunhubergasse 4/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Bd. 1848 nr. 93, ap. 8, judetul Mures.

131. Neagu Constantin, fiul lui Neagu Ioan si Maria, născut la 31 august 1967 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 63329 Egelsbach, Theodor Heussstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 26, sc. 1, ap. 18, judetul Caras-Severin.

132. Onetiu Maria, fiica lui Vonica Gheorghe si Marie, născută la 22 noiembrie 1961 în localitatea Poiana, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 61197 Florstadt, Sodenweg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Dobrogei nr. 4, judetul Sibiu.

133. Oppermann Daniela-Ana, fiica lui Dragos Ioan si Lucretia, născută la 5 februarie 1971 în localitatea Hăsmas, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 35716 Dietzh.lztal, Uferstr. 9A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Eftimie Murgu nr. 3/A, judetul Arad.

134. Oprea Ion-Valentin, fiul lui Oprea Stefan si Leanca, născut la 25 februarie 1966 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 74080 Heilbronn, Heidelbergerstr. 111, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. 15 Noiembrie nr. 32, judetul Brasov.

135. Paior Imre-Oliver, fiul lui Paior Imre si Rujita, născut la 6 mai 1982 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Wienerstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în satul Câmpia nr. 26, comuna Socol, judetul Caras-Severin.

136. Palkovich Agneta-Ildiko, fiica lui Szabo Ioan si Aurora, născută la 24 octombrie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 7061 Trausdorf an der Wulka, Untere Hauptstr. 82, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Bd. Revolutiei nr. 83, et. 2, ap. 44, judetul Arad.

137. Pană Elena, fiica lui Anton Constantin si Elena, născută la 1 decembrie 1972 în localitatea Vălenii de Munte, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 51109 K.ln, Kratzweg 21a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alunis nr. 427, judetul Prahova.

138. Pazsint Peter, fiul lui Pazsint Moise si Vilma, născut la 22 noiembrie 1968 în localitatea Tulghes, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 34121 Kassel, Frankfurterstr. 106i, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. C. Pop nr. 34, judetul Mures.

139. Pintilie Petru-Paul, fiul lui Pintilie Valeriu si Cornelia-Marioara, născut la 17 decembrie 1969 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Nordring 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Zizin nr. 94, sc. C, ap. 19, judetul Brasov.

140. Piree Margareta, fiica lui Gramaticu Marin si Constanta, născută la 28 iunie 1968 în localitatea Becicherecu Mic, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 78050 Villingen-Schwenningen, Am Warenberg 1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Becicherecu Mic nr. 611, judetul Timis.

141. Pistea Ioan-Dan, fiul lui Pistea Ioan si Florica-Teodora, născut la 16 noiembrie 1967 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 51545 Waldbr.l, Kirschkamp 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Târnavei nr. 13, judetul Sibiu.

142. Platz Cerasela, fiica lui Bâtcasu Constantin si Georgeta, născută la 25 mai 1975 în localitatea Roznov, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 66440 Blieskastel, Bliesgaustr. 115, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, calea Bucuresti nr. 9, sc. A, ap. 3, judetul Brasov.

143. Popa Aurelia, fiica lui Bîrsan Ioan si Zenovia, născută la 8 aprilie 1968 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8940 Liezen, Selzthalerstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Str. Stejarului bl. 5, ap. 5, judetul Sibiu.

144. Popa Corina-Luminita, fiica lui Stefaniu Petru si Venezia, născută la 24 ianuarie 1953 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 63579 Freigericht, Haupstr. 60, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Trapezului nr. 2A, bl. M29G, ap. 11, sectorul 3.

145. Popa Gheorghe, fiul lui Popa Ion si Maria, născut la 4 ianuarie 1951 în localitatea Dăeni, judetul Tulcea, România, cu domiciliul actual în Germania, 63579 Freigericht, Haupstr. 60, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Trapezului nr. 2A, bl. M29G, ap. 11, sectorul 3.

146. Popa Sorin-Adrian, fiul lui Popa Ioan si Paraschiva, născut la 3 mai 1968 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8940 Liezen, Selzthalerstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Str. Stejarului bl. 5, ap. 5, judetul Sibiu. Copii minori: Popa Alexandru-Adrian, născut la 11 august 1988, si Popa Andrea, născută la 29 aprilie 1992.

147. Portscheller Marinela, fiica lui Hurmuz Constantin si Veroncia, născută la 31 martie 1974 în localitatea Suharău, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Germania, 76227 Karlsruhe Durlach, Karlsruher Alee 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Dumitru Gruia nr. 3, judetul Timis.

148. Praja Sorina-Tatiana, fiica lui Păducel Grigore si Hulac Rodica-Elisabeta, născută la 24 august 1973 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz Liebenau, Suttnerweg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Almăjului nr. 7, sc. 1, ap. 3, judetul Caras-Severin.

149. Prukker-Losonczi Jozsef-Attila, fiul lui Losonczi Iosif si Klara, născut la 8 mai 1962 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 81371 Munchen, Kidlerstr. 34/2RB, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Halmeu, str. Dabolti nr. 22, judetul Satu Mare.

150. Puderbach Ecaterina, fiica lui Covaci Ioan si Ileana, născută la 28 iunie 1969 în localitatea Ruscova, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 54516 Wittlich, Klosterstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Denta, judetul Timis.

151. Puskas Margareta, fiica lui Seredenco Grigore si Olga, născută la 10 martie 1957 în localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Pfitznerstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Rodnei nr. 11, judetul Timis.

152. Putz David, fiul lui Homorean Mihail si Ruxanda, născut la 15 septembrie 1968 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 74078 Heilbronn, Staffelweg 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zăbrani nr. 427, judetul Arad.

153. Radu Cristian, fiul lui Ton Dumitru si Florica, născut la 7 martie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 88069 Tettnang, Beerenweg 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Tarcului nr. 5, sc. B, ap. 8, judetul Caras-Severin.

154. Ramskogler Diana-Viorica, fiica lui Dregan Bazil si Salomia, născută la 10 august 1977 în localitatea Cugir, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 8680 M.rzzuschlag, Kirchengasse 8/3/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cugir, Str. Rozelor nr. 17, bl. B, sc. B, ap. 38, judetul Alba.

155. Rat-Zoller Nicolae, fiul lui Rat Nicolae si Marin, născut la 17 noiembrie 1973 în localitatea Carasova, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 57078 Siegen, Eichenallee 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carasova nr. 334, judetul Caras-Severin.

156. Revitzky Ramona-Veronica, fiica lui Veverca Francisc si Ana, născută la 17 iunie 1979 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 22846 Norderstedt, Fehmarnstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Anina, str. Sfânta Varvara bl. H, sc. 2, ap. 4, judetul Caras-Severin.

157. Roatis Gheorghe-Alexandru, fiul lui Roatis Vasile si Maria, născut la 19 iulie 1974 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8141 Unterpremst.tten, Jochen Rindtweg 3/14, cu ultimul domiciliu din România în satul Rosiori nr. 90, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare. Copii minori: Roatis Raida-Alexandra, născută la 2 mai 1996, si Roatis Francesca-Vanessa, născută la 14 iulie 1997.

158. Roatis Rodica, fiica lui Iederan Aurel si Florica, născută la 27 mai 1974 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8141 Unterpremst.tten, Jochen Rindtweg 3/14, cu ultimul domiciliu din România în satul Rosiori nr. 90, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare.

159. Roman Romana-Lenuta, fiica lui Chindris Gheorghe si Ileana, născută la 25 iulie 1969 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 84048 Mainburg, Pfarranger 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. Prislopului nr. 64, judetul Maramures.

160. Roos Florentina, fiica lui Chiribici Dumitru si Elena, născută la 24 februarie 1962 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 63075 Offenbach am Main, M.hlheimerstr. 280, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. 9 Mai bl. 42, sc. D, ap. 1, judetul Bacău.

161. Rus Lucretia, fiica lui Rus Ioan si Maria, născută la 21 ianuarie 1971 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita- Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 97852 Schollbrunn, Am J.ergleinsbr.nnen 5, cu ultimul domiciliu din România în satul Floresti nr. 57, comuna Nimigea, judetul Bistrita-Năsăud. Copii minori: Muresan Gunther-Michael, născut la 12 ianuarie 1992.

162. Sabo Ioan, fiul lui Sabo Vasile si Cornelia, născut la 16 noiembrie 1958 în localitatea Cristelec, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach am Main, Speyerstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Aleea Forajului nr. 5, bl. R29, ap. 10, judetul Bihor.

163. Sanftenberg Daniela, fiica lui Cacicovschi Eugen si Clementina, născută la 17 februarie 1972 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 53177 Bonn, Nietzschestr. 52, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, str. Dobrogeanu Gherea nr. 8, bl. 8, ap. 8, judetul Neamt.

164. Sauca Valentina-Trudi, fiica lui Sauca Ion si Florica, născută la 18 decembrie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 60599 Frankfurt am Main, Glaserstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Afumati, str. Stefan cel Mare nr. 136, judetul Ilfov.

165. Sălăgean Doina, fiica lui Sălăgean Constantin si Sarolta, născută la 5 noiembrie 1956 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 80992 Munchen, Feldmochingerstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Băisoara nr. 11, ap. 14, judetul Cluj.

166. Schmidt Ramona-Maria, fiica lui Gherghel Vasile-Gheorghe si Maria, născută la 29 decembrie 1979 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 91757 Treuchtlingen, Hahnenkammstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Castanului nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 2, judetul Bistrita- Năsăud.

167. Schneider Marilena-Sardiana, fiica lui Cojocărel Nicolae si Lingurar Marilena, născută la 4 august 1980 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 86956 Schongau Burggenerstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Marpod nr. 17, judetul Sibiu.

168. Schobersberger Daniela, fiica lui Lungu Ioan si Maria, născută la 10 decembrie 1971 în localitatea Corlăteni, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 5300 Hallwang, Bergstr. 61, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Torontalului nr. 43, bl. 83, sc. A, ap. 3, judetul Timis.

169. Schoggler Elisabeta-Marina, fiica lui Muresan Simion si Eluca, născută la 7 aprilie 1976 în localitatea Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8332 Edelsbach bei Feldbach, Edelsbach 53, cu ultimul domiciliu din România în satul Borleasa nr. 143, comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud.

170. Schuster Valentin-Georgel, fiul lui Leho Vasile si Maria, născut la 23 martie 1968 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 74076 Heilbronn, J.rgstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în satul Tetchea nr. 125, comuna Tetchea, judetul Bihor.

171. Schwedes Simona-Karin, fiica lui Muresan Ionel si Elisabeta, născută la 21 februarie 1963 în localitatea Zărnesti, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, Bonn, K.nigswintererstr. 403, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Fratii Buzesti nr. 14, ap. 8, judetul Sibiu.

172. Secdhi Monica, fiica lui Cuc Viorel si Rodica, născută la 30 noiembrie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 96114 Hirschaid, Bambergerstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Lidia nr. 65, sc. A, ap. 15, judetul Timis.

173. Seiler Angelica-Maria, fiica lui Grijincu Mircea si Maria, născută la 9 iulie 1960 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71083 Herrenberg, Hagisstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918 bl. A140, sc. F, ap. 111, judetul Constanta.

174. Simo Marcela, fiica lui Mihalache Ioan si Sofia, născută la 2 februarie 1967 în localitatea Ungureni, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Kindermanngasse 29/4/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Victoriei bl. 33, ap. 5, judetul Satu Mare. Copii minori: Simo Raul-Gabriel, născut la 18 noiembrie 1986, si Simo Ramona-Gabriela, născută la 14 noiembrie 1987.

175. Sitea Bogdan-Gheorghe, fiul lui Sitea Nicolae si Marilena, născut la 20 aprilie 1984 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 3270 Scheibbs, Mitterstig. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, str. Mihai Eminescu nr. 6, ap. 8, judetul Brasov.

176. Sluka Leonora, fiica lui Mateescu Nicolae si Eleonora, născută la 28 februarie 1979 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 86343 Konigsbrunn, Haunstetterstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rupea, Str. Cetătii nr. 16, bl. 16A, sc. B, ap. 1, judetul Brasov.

177. Sofron Ignatie, fiul lui Sofron Francisc si Maria, născut la 30 ianuarie 1946 în localitatea Sântimbru, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Hauptplatz 8 d/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Bradului nr. 9A, sc. C, ap. 15, judetul Harghita.

178. Sofron Rozalia, fiica lui Santus Ludovic si Maria, născută la 2 septembrie 1949 în localitatea Frumoasa, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Hauptplatz 8 d/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Bradului nr. 9A, sc. C, ap. 15, judetul Harghita.

179. Stanciu Rodica, fiica lui Condrut Aurel si Elisabeta, născută la 2 octombrie 1971 în localitatea Orsova, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Germania, 76571 Gaggenau, Ernst Heinkelweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Orsova, Str. Eroilor nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 6, judetul Mehedinti. Copii minori: Stanciu Sara, născută la 22 ianuarie 1996, si Stanciu Jonas, născut la 8 ianuarie 1999.

180. Stancu Gabriel, fiul lui Stancu Ioan si Opris Ileana, născut la 23 februarie 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 81827 Munchen, Solalindenstr. 81, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Soimus nr. 264, judetul Hunedoara. Copii minori: Stancu Alexandra-Evelyn, născută la 3 martie 1996, si Stancu Eduard, născut la 28 iulie 1997.

181. Stehlic Maria, fiica lui Stehlic Frant si Ana, născută la 5 noiembrie 1977 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 34137 Luby, Pr˙.c˙n. nr. 55, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 231, judetul Caras-Severin.

182. Stocker Monica, fiica lui Indrecan Emil si Victoria, născută la 28 aprilie 1973 în localitatea Letca, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 9462 Bad St. Leonhard, Postgasse 198b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Săcălaz, Str. a III-a nr. 142, judetul Timis. Copii minori: Miha Laurentiu-Denis, născut la 15 decembrie 1990.

183. Stoianovici Roxana-Ioana, fiica lui Stoianovici Călin-Petre si Liliana, născută la 27 iulie 1980 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 60437 Frankfurt am Main, Ben-Gurion-Ring 48b, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Polonă nr. 115, sectorul 1.

184. Sz.cs Stefan, fiul lui Sz.cs Stefan si Veronica, născut la 25 decembrie 1963 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 90443 Nurnberg, Seuffertstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Visinului nr. 20, sc. D, ap. 13, judetul Brasov.

185. Szombat Maria, fiul lui Simion Ion si Aurelia, născut la 30 ianuarie 1950 în localitatea Romuli, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 3322 Viehdorf, Seisenegg 3/3, cu ultimul domiciliu din România în satul Zădăreni nr. 146, comuna Felnac, judetul Arad.

186. Szombat Stefan, fiul lui Szombat Stefan si Gabor Irina, născut la 22 aprilie 1953 în localitatea Tomesti, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 3322 Viehdorf, Seisenegg 3/3, cu ultimul domiciliu din România în satul Zădăreni nr. 146, comuna Felnac, judetul Arad.

187. Soneriu Aurora, fiica lui Soneriu Dorin-Octavian si Vesa Viorica, născută la 15 decembrie 1972 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8403 Lebring, Unterer Sonnenweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, Str. Chimistilor nr. 69, judetul Brasov.

188. Tamars Andrea, fiica lui Cretiu Viorel si Laurica, născută la 5 mai 1980 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 86551 Aichach, Sissiweg 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Micălaca bl. 301, sc. E, ap. 22, judetul Arad.

189. Tănăsoiu Mari, fiica lui Tănăsoiu Alexandru si Georgeta, născută la 6 august 1971 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 55257 Budenheim, Jahnstr. 56, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sfânta Maria nr. 1, sc. 1, ap. 53, sectorul 1.

190. Tibus Mirela, fiica lui Gheorghe Toma si Elisabeta, născută la 10 septembrie 1971 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 44369 Dortmund, Haferkampstr. 004A, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Parva nr. 1, bl. A21, ap. 22, sectorul 6.

191. Tittes Elena-Isabela, fiica lui Pascu Ioan si Maria, născută la 1 iulie 1970 în localitatea Vulcan, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 91056 Erlangen, Donato Pollistr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vulcan nr. 544, judetul Brasov.

192. Toth Istvan-Bela, fiica lui Toth Ladislau si Terezia, născută la 19 aprilie 1955 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 84066 Mallersdorf Pfaffenberg, Marktstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. 22 Decembrie nr. 135, ap. 105, judetul Cluj.

193. Umling Mihaela, fiica lui Cretu Grigore si Catinca, născută la 25 ianuarie 1971 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 84561 Mehring, Angelmann 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Str. Câmpenei nr. 30A, judetul Constanta.

194. Vaida Laszlo, fiul lui Vaida Gergely si Magda, născut la 13 februarie 1970 în localitatea Baraolt, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 7571 Rudersdorf, Angerweg 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Aleea Sănătătii nr. 11, bl. 6, ap. 14, judetul Covasna.

195. Vasilescu Ioana-Maria, fiica lui Vasilescu Romeo-Ionel si Monica-Dorina, născută la 13 decembrie 1982 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85622 Feldkirchen, Eschenweg 1a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Serelor nr. 4, judetul Satu Mare.

196. Velecico Petru, fiul lui Velecico Nistor si Maria, născut la 17 august 1963 în localitatea Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 9552 Steindorf am Ossiacher See, Dorfstr. 96, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Izvoarele Sucevei, judetul Suceava.

197. Veres Ruxandra-Nora, fiica lui Oniti Maxim si Ana, născută la 1 martie 1977 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73734 Esslingen am Neckar, Weilstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Iezer nr. 5, ap. 17, judetul Sibiu.

198. Verstein Niculina, fiica lui Iancu Andrei si Lingurar Letitia, născută la 11 iulie 1971 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 78549 Spaichingen, Gunningerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Darova nr. 375, judetul Timis. Copii minori: Iancu Lucia-Raisa, născută la 6 noiembrie 1990, si Iancu Alexandra-Andreea, născută la 17 iulie 1989. 199. Winter Ioana, fiica lui Mărginean Ioan si Elena, născută la 21 noiembrie 1967 în localitatea Câmpia Turzii, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 90475 Nurnberg, Ludolfingerstr. 19A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpia Turzii, Str. Liliacului nr. 1, judetul Cluj.

200. Xenopol Simona, fiica lui Alămită Ion-Cornel si Dumitra, născută la 25 noiembrie 1967 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 86159 Augsburg, Lilienthalstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Gheorghe Doja nr. 18, judetul Dolj.

201. Zeibel Ildiko-Marta, fiica lui Dull Ernest si Ildiko, născută la 21 august 1972 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 73635 Rudersberg, Backnangerstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Tăbăcari bl. 12, sc. E, ap. 8, judetul Brasov. Copii minori: Zeibel Karolin-Beatrice, născută la 12 septembrie 1996.

202. Zgunea Ioana-Carla, fiica lui Pop Pintea si Stela-Margareta, născută la 26 octombrie 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 53127 Bonn, Lengsdorfer Hauptstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Răsăritului nr. 2, bl. 22, ap. 39, judetul Arad.

203. Zimbru Samuel, fiul lui Zimbru Grigor si Ana, născut la 6 noiembrie 1970 în localitatea Turt, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Denesgasse 37/10, cu ultimul domiciliu din România în satul Drăguseni, Str. Livezii nr. 445, comuna Turulung, judetul Satu Mare.

204. Altman Ana, fiica lui Bouda Francisc si Maria, născută la 12 ianuarie 1967 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 351 37 Luby, Z.padn. 513, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 146, judetul Caras-Severin.

205. Altman Iosif, fiul lui Altman Iosif si Maria, născut la 17 decembrie 1961 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 351 37 Luby, Z.padn. 513, cu ultimul domiciliu din România în comuna Gârnic nr. 146, judetul Caras-Severin.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Oltenita, Bd. Tineretului nr. 150 (fosta str. Alexandru Sahia), judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.875.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

Locul unde este situat

imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Numărul de identificare atribuit

de Ministerul Finantelor Publice în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001

Municipiul Oltenita,

Bd. Tineretului nr. 150

(fosta str. Alexandru Sahia), judetul Călărasi

Statul român,

Ministerul Justitiei

Municipiul Oltenita,

Consiliul Local

al Municipiului

Oltenita

Suprafata construită

totală = 1.130,52 m2

Corp principal = 166 m2

Clădire administrativă = 21 m2

Magazie = 7 m2

36224

Valoarea de inventar = 278.442 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Motătei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Motătei, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Motătei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Motătei, judetul Dolj.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.876.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Motătei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Motătei, judetul Dolj

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Motătei,

judetul Dolj

Statul român,

Ministerul

Apărării

Nationale

Comuna Motătei,

judetul Dolj,

Consiliul Local al

Comunei Motătei

- imobil 2691

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103897

Suprafata construită = 42,51 m2

Suprafata desfăsurată = 42,51 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 3.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a 6 constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în comunele Fălciu si Berezeni, judetul Vaslui, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.878.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Locul unde

sunt situate

constructiile

Persoana juridică

care administrează

constructiile

Caracteristicile imobilelor

care trec în domeniul

privat al statului

Numărul M.F.P.

la care este

înregistrat imobilul

Comuna Berezeni,

judetul Vaslui

Ministerul Administratiei

si Internelor

Pavilionul nr. 2

Suprafata construită = 44,71 m2

Suprafata desfăsurată = 44,71 m2

Anul constructiei: 1975

Valoarea contabilă = 112.983.598 lei

104.569 (partial)

Pavilionul nr. 3

Suprafata construită = 13,37 m2

Suprafata desfăsurată = 13,37 m2

Anul constructiei: 1975

Valoarea contabilă = 3.761.940 lei

Pavilionul nr. 4

Suprafata construită = 21,16 m2

Suprafata desfăsurată = 21,16 m2

Anul constructiei: 1975

Valoarea contabilă = 2.570.650 lei

Pavilionul nr. 6

Suprafata construită = 90,00 m2

Suprafata desfăsurată = 90,00 m2

Anul constructiei: 1988

Valoarea contabilă = 8.728.980 lei

Comuna Fălciu,

satul Bogdănesti, judetul Vaslui

Pavilionul nr. 7

Suprafata construită = 18,00 m2

Suprafata desfăsurată = 18,00 m2

Anul constructiei: 1987

Valoarea contabilă = 3.004.820 lei

Pavilionul nr. 3 104.571 (partial)

Suprafata construită = 107,90 m2

Suprafata desfăsurată = 107,90 m2

Anul constructiei: 1977

Valoarea contabilă = 31.254.860 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 10 octombrie 2003, se rectifică conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Mihai Unghianu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.950.


*) Anexa se comunică Secretariatului general al Camerei Deputatilor.