MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.058         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

20. - Hotărâre privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

28. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

29. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

30. - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECRETE

 

918. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

 

919. - Decret privind înaintarea în gradul de generalmaior a unor generali de brigadă în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în rezervă din Serviciul de Telecomunicati Speciale si din Ministerul Administratiei si Internelor

 

920. - Decret pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor chestori de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

921. - Decret privind numirea unui ambasador

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 13 din 8 noiembrie 2004 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

32. - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfăsurarea alegerilor parlamentare si prezidentiale

 

33. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 43/2003

 

37. - Hotărâre privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici si privati, în zilele de sâmbătă si duminică

 

38. - Hotărâre privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004, referitoare la organizarea birourilor electorale

 

44. - Hotărâre privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 71 si 72 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului în legătură cu afisajul electoral

 

45. - Hotărâre privind aplicarea unor dispozitii legale referitoare la componenta si activitatea sectiilor de votare din străinătate, precum si la consemnarea si transmiterea rezultatului votării la si de la sectiile de votare din străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se instituie Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003, formată din 9 membri, în următoarea componentă:

1. Ion Mihăilescu - senator - Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Ovidiu Tiberiu - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. Musetescu

3. Minică Boajă - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Carol Dina - senator - Grupul parlamentar al P.R.M.

5. Daniel Ionescu - deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Iuliu Păcurariu - senator - Grupul parlamentar al P.D.

7. Paul Păcuraru - senator - Grupul parlamentar al P.N.L.

8. Iuliu Winkler - deputat - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9. Negiat Sali - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

(2) Biroul comisiei prevăzute la alin. (1) este format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar, după cum urmează:

Presedinte - Ovidiu Tiberiu Musetescu - P.S.D.

Vicepresedinte - Carol Dina - P.R.M.

Secretar - Iuliu Winkler - U.D.M.R.

Art. 2. - Raportul comisiei prevăzute la art. 1, întocmit ca urmare a controlului executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003, va fi prezentat birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 18 noiembrie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 10 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 20.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 185, art. 189 alin. 1 si ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie la data de 11 noiembrie 2004, prezentată de domnul Kovács Csaba-Tiberiu, ales deputat la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Mircea Ciopraga, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru industrii si servicii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si al art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Constantin Tămagă, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 3 Arges, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Dumitru Chirită.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 30.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, ministrului apărării nationale si ale directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/192, S/194 si S/195 din 22 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data mentionată în dreptul fiecăruia, coloneilor prevăzuti în anexa la prezentul decret li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 918.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Apărării Nationale:

- doamna Buzincu Corneliu Cornelia 31 octombrie 2004

- domnul colonel Bocean Vasile Alexandru 30 noiembrie 2004

Ministerul Administratiei si Internelor:

- domnul colonel Briceag Gheorghe Romeo 30 septembrie 2004

Serviciul de Telecomunicatii Speciale:

- domnul colonel Maftei Mihai Ion 1 octombrie 2004

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior a unor generali de brigadă în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si ale directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/199 si 200 din 22 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data mentionată în dreptul fiecăruia, generalii de brigadă în rezervă prevăzuti în anexa nr. I se înaintează în gradul de general-maior în rezervă, iar coloneilor în rezervă prevăzuti în anexa nr. II li se acordă gradul de general de brigadă în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 919.

 

ANEXA Nr. I

 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale:

- domnul general de brigadă Tudosie Constantin Ion 1 decembrie 2004

- domnul general de brigadă Opran Stefan Marius-Eugen 1 decembrie 2004

- domnul general de brigadă Amihăesei Constantin Ioan 1 decembrie 2004

 

ANEXA Nr. II

 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale:

- domnul colonel Anghel Nicolae Mircea 1 decembrie 2004

Ministerul Administratiei si Internelor:

- domnul colonel Emacu Gheorghe Gheorghe 15 iulie 2004

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor chestori de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înaintează în gradul profesional de chestor-sef de politie domnul chestor principal de politie Abraham Valentin Pavel si în gradul profesional de chestor principal de politie domnii chestori de politie Burian Alexandru Alexandru, Dan Virgil-Gheorghe Mihai-Marius si Stefan Stefan Iancu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 920.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Les se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Bolivariană a Venezuelei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 921.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 13

din 8 noiembrie 2004

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, Contestatia înregistrată la nr. 56/CT din 4 noiembrie 2004, formulată de domnul Marin Dută, care priveste înregistrarea candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 28 noiembrie 2004.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 626F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În cuprinsul contestatiei, autorul acesteia, domnul Marin Dută, după ce exprimă o serie de consideratii personale referitoare la formatiunile politice apărute după Revolutia din decembrie 1989, critică politica internă si externă promovată de domnul Adrian Năstase în calitate de prim-ministru al Guvernului României. Totodată, autorul contestatiei apreciază, în esentă, că Legea nr. 14/2003, Legea nr. 370/2004 si Legea nr. 373/2004 sunt neconstitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiei privind înregistrarea candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României, arătând că motivele invocate de contestator nu vizează conditiile imperative prevăzute de lege pentru alegerea în această functie, iar controlul de constitutionalitate al legilor se poate realiza numai pe calea exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA ,

examinând contestatia formulată de domnul Marin Dută privind înregistrarea candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând documentele aflate la dosar, precum si concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României.

În motivarea contestatiei, în esentă, este criticată activitatea desfăsurată de domnul Adrian Năstase în calitate de prim-ministru al României.

Examinând contestatia sub acest aspect, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ de dispozitiile art. 37, art. 36 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 40 alin. (3) si ale art. 81 alin. (4) din Constitutie, republicată, texte al căror continut este următorul:

- Art. 37: “(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele administratiei publice locale, vârsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi în Senat si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 36 alin. (2): “Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”;

- Art. 16 alin. (3): “Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.”;

- Art. 40 alin. (3): “Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): “Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive.”

În spetă, examinând motivele de ordin economic si politic invocate de contestator, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În ceea ce priveste invocarea neconstitutionalitătii prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, si ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, Curtea constată că exercitarea controlului posterior de constitutionalitate privind legile sau ordonantele se poate realiza doar pe calea exceptiei de neconstitutionalitate, neputând face obiectul contenciosului electoral. În consecintă, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată contestatia ce formează obiectul prezentului dosar.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE :

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Adrian Năstase pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de domnul Marin Dută.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfăsurarea alegerilor parlamentare si prezidentiale

 

În temeiul art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Candidatii pot renunta la candidatură numai printr-o declaratie olografă depusă la biroul electoral de circumscriptie care a înregistrat candidatura. Renuntarea se poate face cel mai târziu cu 24 de ore înaintea datei până la care se pot formula contestatii la candidaturi, potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. În locul rămas liber pe listă se poate depune o altă candidatură, în acelasi termen în care se poate depune declaratia de renuntare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în caz de deces.

(3) În cazul în care o listă de candidati a fost descompletată ca urmare a admiterii de către instantă a unor contestatii formulate împotriva unor candidati, potrivit art. 47 din Legea nr. 373/2004, dispozitiile alin. (1) privitoare la posibilitatea completării locului rămas liber nu se aplică.

Art. 2. - Actele de identitate mentionate la art. 117 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai dacă valabilitatea acestora nu este expirată.

Art. 3. - La sectiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare, dreptul de vot poate fi exercitat numai pe baza pasaportului diplomatic, pasaportului de serviciu, pasaportului consular (titlu de călătorie) si pasaportului simplu, pe care se vor aplica stampila cu mentiunea “votat” si data scrutinului.

Art. 4. - În ziua votării, între orele 7,00-21,00 se interzic comercializarea si consumul băuturilor alcoolice în zona care priveste localurile sectiilor de votare si împrejurimile acestora, stabilite potrivit art. 75 alin. (2) din Legea nr. 373/2004.

Art. 5. - Declaratia pe propria răspundere prevăzută la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2004, poate fi olografă sau poate fi completată si semnată de alegător pe un formular tipizat, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Prezenta hotărâre este obligatorie pentru birourile electorale de circumscriptie, precum si pentru cele ale sectiilor de votare organizate în tară sau în străinătate.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M. - abtinere

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul .............................................................................., domiciliat în ................................., str. ........................................... nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......., judetul/sectorul ................, declar pe propria răspundere că nu am votat si nu voi vota pe baza vreunui alt act de identitate dintre cele prevăzute de art. 117 alin. (1) din Legea nr. 373/2004.

........................................ (localitatea) ..............................................

 

(semnătura)

........................................

(data)

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 43/2003

 

Luând în discutie cererea adresată de Uniunea Natională P.S.D. + P.U.R., înregistrată sub nr. 112/C din 27 octombrie 2004, si întâmpinarea formulată de reprezentantii Aliantei D.A P.N.L.-P.D. în Biroul Electoral Central, înregistrată sub nr. 128/C din 29 octombrie 2004, în temeiul dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. a), precum si ale prevederilor art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si candidatii independenti care participă la alegeri vor imprima obligatoriu, potrivit legii, pe toate afisele si publicatiile electorale (brosuri, pliante, programe sau platforme electorale, programe de guvernare), precum si pe celelalte materiale de propagandă electorală prevăzute, exemplificativ, la art. 6 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17A din 25 octombrie 2004 (cărti postale, ilustrate, brichete, chibrituri, calendare, căni, caiete, pixuri, sepci, tricouri, esarfe, fulare si alte obiecte asemănătoare) denumirea partidului, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, numele si prenumele candidatului independent care le-a editat, în sensul că le-a conceput si, eventual, le-a confectionat ori le-a comandat.

Art. 2. - În cazul tipăriturilor (afise, pliante, cărti postale, ilustrate, platforme-program, programe electorale, programe de guvernare si altele asemenea), pe lângă denumirea partidului, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau a numelui si prenumelui candidatului independent, va fi imprimată si denumirea agentului economic care le-a tipărit.

Art. 3. - În cazul afiselor electorale, prevăzute de art. 71 din Legea nr. 373/2004, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si candidatii independenti care participă la alegeri au obligatia legală:

- să imprime denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, numele si prenumele candidatului independent;

- să imprime denumirea agentului economic care a tipărit respectivele afise;

- să declare Curtii de Conturi (camerelor de conturi) numărul total al afiselor tipărite.

Art. 4. - La aplicarea art. 27 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 43/2003 se vor avea în vedere interpretările date notiunilor de “tipărituri” si “afise electorale”.

Art. 5. - Dispozitiile prezentei hotărâri sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (7) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M. - împotrivă

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 33.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici si privati, în zilele de sâmbătă si duminică

 

Analizând cererea adresată de Societatea Română de Radiodifuziune (înregistrată sub numărul 162/C din 2 noiembrie 2004), prin care se solicită precizări “dacă în zilele de sâmbătă si duminică posturile publice de radio si televiziune pot difuza informatii cu caracter electoral în conditiile dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 373/2004”, luând în dezbatere întâmpinarea formulată de reprezentantii Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. si ai Uniunii Nationale P.S.D. + P.U.R. în Biroul Electoral Central, prin care se arată că, desi nu are, potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002 si Legii nr. 373/2004, vreo competentă în a da interpretări cu privire la dispozitiile legale în domeniul alegerilor, totusi Consiliul National al Audiovizualului a emis Precizări cu privire la continutul emisiunilor informative în perioada campaniei electorale, precizări care, de fapt, adaugă la lege si sunt de natură să ducă la încălcarea acesteia de către radiodifuzorii publici si privati,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, în perioada campaniei electorale posturile de radio si televiziune, publice si private, pot transmite emisiunile informative, emisiunile electorale si dezbaterile electorale, astfel cum sunt prevăzute de lege, numai în zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri.

Art. 2. - Dispozitiile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru Consiliul National al Audiovizualului, precum si pentru conducerile posturilor publice si private de radio si televiziune.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 37.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004, referitoare la organizarea birourilor electorale

 

Având în vedere prevederile art. 33, 35, 37 si următoarele din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si programul calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.614/2004, în temeiul art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se face de presedintele tribunalului, în ziua de 22 noiembrie 2004, prin tragere la sorti. Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire a presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia.

(2) Până la amenajarea si darea în folosintă a sediilor sectiilor de votare, primarii sunt obligati să pună la dispozitie presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul unitătii administrativ-teritoriale spatii amenajate corespunzător, situate în sediul primăriei, în scoli, cămine culturale etc., pentru a permite presedintilor să îsi îndeplinească atributiile ce le revin în această perioadă, inclusiv participarea la instructaje si primirea comunicărilor prevăzute de lege, necesare completării biroului cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

(3) A doua zi după desemnarea presedintilor, acestia vor fi convocati de către presedintele biroului electoral de circumscriptie, cu sprijinul prefectului, în vederea instruirii, dezbaterii si clarificării aspectelor privitoare la atributiile ce le revin pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor. La instruire vor fi invitati si reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.

Art. 2. - (1) În vederea completării birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, se va proceda după cum urmează:

a) presedintii birourilor electorale de circumscriptii vor comunica fiecărui presedinte de birou electoral de sectie de votare numărul de candidaturi definitive, cumulat pentru Camera Deputatilor si Senat, ale fiecărui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale participante la alegeri în circumscriptia respectivă, la care se adaugă candidatul la functia de Presedinte al României. Comunicarea se face în scris;

b) partidele politice, aliantele politice, ali antele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale vor comunica fiecărui presedinte de birou electoral de sectie de votare din circumscriptie, în scris, sub semnătura conducerii judetene sau a persoanelor împuternicite de conducere, numele, prenumele, domiciliul si numărul de telefon ale reprezentantilor acestora. Numărul de reprezentanti comunicat de fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale poate fi de cel mult 3 pentru fiecare birou electoral de sectie de votare.

(2) Comunicările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot fi predate presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare în cadrul convocării prevăzute la art. 1 alin. (3), o dată cu înstiintarea privitoare la sectia de votare al cărei presedinte este, sau vor fi înmânate celor în cauză prin intermediul secretarului unitătii administrativ-teritoriale.

(3) Comunicările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot fi depuse la biroul electoral de circumscriptie sau la secretarul unitătii administrativ-teritoriale, care vor asigura înregistrarea lor într-un registru special si le vor preda de îndată, sub semnătură, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru care au fost făcute, în vederea completării biroului, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Atât comunicarea numărului de candidaturi definitive, la care se adaugă candidatul la functia de Presedinte al României, cât si cea a reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se fac în termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

Art. 4. - (1) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se face de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi definitive pentru Camera Deputatilor si Senat, la care se adaugă candidatul la functia de Presedinte al României.

(2) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face astfel:

a) partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au depus candidaturi în circumscriptie, se înscriu într-un tabel, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi definitive depuse, cumulat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, plus candidatul la functia de Presedinte al României. Dacă mai mult de 7 partide, aliante si organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale au depus acelasi număr de candidaturi, acestea se înscriu în tabel în următoarea ordine: partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea, partidele politice neparlamentare si aliantele dintre acestea, în ordinea descrescătoare a numărului de liste complete depuse;

b) fiecărui partid, aliantă politică, aliantă electorală si organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale I se atribuie câte un loc, în ordinea prevăzută la lit. a).

(3) Dacă biroul electoral al sectiei de votare nu poate fi completat cu reprezentantii desemnati de partide, aliante si organizatii, datorită numărului insuficient de persoane propuse, completarea se face prin tragere la sorti efectuată de presedintele tribunalului, potrivit prevederilor alin. (10) al art. 37 din Legea nr. 373/2004.

(4) În situatia în care biroul nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege nici de către presedintele tribunalului, biroul va functiona cu numărul de membri existent, dar nu mai putin de 3. Dacă numărul de membri este mai mic de 3, completarea până la acest număr se face de presedintele biroului electoral de circumscriptie, prin numire directă dintre persoanele propuse de primar.

Art. 5. - (1) Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 4, privitoare la luarea în calcul si a candidatului la functia de Presedinte al României, se aplică si la completarea birourilor electorale de circumscriptie si a oficiilor electorale.

(2) Dispozitiile art. 4 privitoare la completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se aplică si la completarea oficiilor electorale.

(3) Dispozitiile art. 4 alin. (2) lit. a) privitoare la ordinea înscrierii în tabel a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se aplică si în cazul completării birourilor electorale de circumscriptie, dacă numărul partidelor, aliantelor si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au acelasi număr de candidaturi definitive, este mai mare de 10.

Art. 6. - Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pot solicita înlocuirea reprezentantului lor, pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz de către biroul electoral de circumscriptie, respectiv de oficiul electoral. În ziua alegerilor înlocuirile se pot face numai în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente.

Art. 7. - În cazul în care turul al doilea de scrutin pentru alegerea Presedintelui României urmează să se desfăsoare între candidati propusi de partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care nu au reprezentanti în birourile electorale ale unor sectii de votare, acestea au dreptul să delege câte un reprezentant, care va deveni membru cu drepturi depline al biroului electoral al sectiei de votare respective.

Art. 8. - (1) Potrivit prevederilor art. 36 lit. a) din Legea nr. 373/2004 oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, primesc buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea “Votat” si celelalte materiale necesare desfăsurării alegerilor de la Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti si le distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector.

(2) Fată de prevederile art. 36, coroborate cu cele ale art. 89 din Legea nr. 373/2004, prevederile art. 38 lit. f) trebuie interpretate în sensul că, în municipiul Bucuresti, birourile electorale ale sectiilor de votare din sector predau buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votării oficiilor electorale din sector. Predarea se face pe bază de proces-verbal.

(3) Stampilele de control si stampilele cu mentiunea “Votat” se păstrează la oficiul electoral, iar celelalte materiale prevăzute la alin. (2) vor fi predate judecătoriei sectorului.

(4) În cazul organizării celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României, oficiile electorale restituie birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector stampilele prevăzute la alin. (3), o dată cu predarea, în preziua votării, a buletinelor de vot pentru al doilea tur de scrutin.

Art. 9. - Pentru sprijinirea oficiilor electorale în desfăsurarea operatiunilor de predare-primire prevăzute la art. 8, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligati să asigure personal tehnic auxiliar în număr suficient la oficiile electorale. Personalul tehnic auxiliar prevăzut în prezentul alineat nu poate lua parte la actiunea de centralizare a voturilor consemnate în procesele-verbale primite de la birourile sectiilor de votare din sector.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contraventie potrivit art. 97 lit. v) si se sanctionează cu amendă potrivit prevederilor art. 98 si 99 din Legea nr. 373/2004.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 38.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 71 si 72 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului în legătură cu afisajul electoral

 

Având în vedere prevederile art. 71 si 72 din Legea nr. 373/2004, analizând întâmpinarea formulată de reprezentantii în Biroul Electoral Central ai Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. si ai Uniunii Nationale P.S.D. + P.U.R.,

în temeiul dispozitiilor art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Obligatiile prevăzute la alin. (6) si (7) ale art. 71 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului în legătură cu dimensiunea afiselor electorale sau a anunturilor scrise ori tipărite, prin care se convoacă o reuniune electorală, privesc afisajul din locurile speciale stabilite si/sau asigurate de către primari în exercitarea responsabilitătilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 71 alin. (1) si (2) din lege.

Art. 2. - Interdictiile prevăzute de art. 71 alin. (8) si (9) din Legea nr. 373/2004 privesc atât afisele electorale amplasate în locurile speciale de afisaj stabilite de către primari, cât si pe cele amplasate în alte locuri decât cele astfel stabilite si în care afisajul este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al detinătorilor, potrivit art. 71 alin. (5) din Legea nr. 373/2004.

Art. 3. - Sunt interzise reproducerea în presa scrisă, precum si imprimarea pe bannere, pliante, cărti postale, fluturasi si alte asemenea mijloace de propagandă electorală a combinatiilor de culori care să evoce drapelul României, al altui stat sau al unei organizatii internationale, alta decât aceea la care sunt membre partidele politice.

Art. 4. - Sunt interzise reproducerea sau publicarea în presa scrisă, precum si imprimarea pe bannere, pliante, cărti postale, fluturasi si alte asemenea mijloace de propagandă electorală, de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si de către candidatii independenti, a unor imagini sau mesaje care, prin continutul lor, aduc acuzatii cu caracter calomnios la adresa autoritătilor publice, partidelor politice sau a candidatilor în alegeri.

Art. 5. - Interdictiile prevăzute la art. 3 si 4 din prezenta hotărâre privesc si continutul spoturilor electorale difuzate în interiorul emisiunilor si dezbaterilor electorale prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 373/2004.

Art. 6. - În exercitarea responsabilitătilor ce le revin potrivit art. 72 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, birourile electorale de circumscriptie vor avea în vedere respectarea atât a prevederilor prezentei hotărâri, cât si a principiilor deontologiei electorale, în sensul de a veghea la corecta desfăsurare a campaniei electorale si la asigurarea unor conditii egale în ceea ce priveste libertatea de exprimare, inclusiv prin intermediul afisajului electoral, pentru toti candidatii si toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru conducerile centrale si locale ale tuturor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatilor independenti, pentru birourile electorale de circumscriptie, conducerile redactionale ale presei audiovizuale, precum si pentru autoritătile administratiei publice locale.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 44.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea unor dispozitii legale referitoare la componenta si activitatea sectiilor de votare din străinătate, precum si la consemnarea si transmiterea rezultatului votării la si de la sectiile de votare din străinătate

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004, precum si Solicitarea nr. 127/C din 29 octombrie 2004 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 42 Bucuresti, analizând continutul întâmpinării formulate de reprezentantii Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. si ai Uniunii Nationale P.S.D.+P.U.R. în Biroul Electoral Central,

în temeiul dispozitiilor art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Persoanele delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pentru a asista ca observatori, pe durata procesului electoral, la sectiile de votare din străinătate, potrivit art. 75 alin. (31) din Legea nr. 373/2004, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2004, vor fi acreditate de Biroul Electoral Central, la propunerea partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale. Pot fi acreditati numai cetăteni români cu drept de vot. Acreditările se trimit la sectiile de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2. - (1) La sectiile de votare din străinătate pot participa delegati acreditati din partea presei scrise si audiovizuale, precum si observatori ai organizatiilor neguvernamentale românesti prevăzute la art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 373/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2004.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi acreditate de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 42 Bucuresti.

Art. 3. - Persoanelor delegate la sectiile de votare din străinătate li se aplică în mod corespunzător dispozitiile Legii nr. 373/2004 privitoare la observatori.

Art. 4. - La sectiile de votare din străinătate exercitarea dreptului de vot se face în ziua de duminică 28 noiembrie 2004, între orele 7,00-21,00, la data si ora locală.

Art. 5. - (1) Procesele-verbale încheiate de birourile electorale ale sectiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare, precum si cele încheiate de birourile electorale ale sectiilor de votare de pe lângă unitătile militare din străinătate si de pe navele sub pavilion românesc aflate în navigatie sau, după caz, datele continute în acestea se transmit în tară, prin fax, radiogramă, cablogramă si alte asemenea mijloace.

(2) Procesele-verbale sau datele continute în acestea se transmit, după caz, la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale, respectiv la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, unde vor fi receptionate de echipe de specialisti, în prezenta unor comisii formate din câte 3 persoane, dintre care una este presedinte, stabilite prin tragere la sorti efectuată de presedintele Biroului Electoral Central dintre judecătorii în exercitiu la instantele din municipiul Bucuresti. Comisiile se completează cu câte un reprezentant din partea partidelor politice parlamentare.

(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) certifică proceseleverbale primite sau întocmesc, pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) si (2) prin radiogramă ori cablogramă, câte un proces-verbal pentru fiecare sectie de votare în cauză, potrivit modelului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Procesele-verbale întocmite pe baza datelor transmise prin radiogramă sau cablogramă se semnează de membrii comisiei si se transmit la Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, respectiv la birourile electorale de circumscriptie unde sunt înregistrate navele, de către unul dintre membrii comisiei, însotit de pază militară.

Art. 6. - (1) Materialele prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 se transmit biroului electoral de circumscriptie după primirea lor în tară, de către ministerele respective.

(2) Materialele prevăzute la art. 38 lit. f) din Legea nr. 373/2004 se predau misiunii diplomatice din tara respectivă, care va proceda potrivit dispozitiilor art. 38 lit. g) din Legea nr. 373/2004. În cazul unitătilor militare rămân aplicabile dispozitiile art. 38 lit. f) teza finală.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si materialelor utilizate pentru alegerea Presedintelui României.

Art. 7. - Prezenta hotărâre este obligatorie pentru Biroul Electoral al Circumscriptiei nr. 42 Bucuresti, birourile electorale ale circumscriptiilor în care sunt înregistrate navele, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, precum si pentru conducerile si personalul ministerelor prevăzute la art. 5 alin. (2) din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 45.