MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.045         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

843. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

856. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

857. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004

 

859. - Decret privind înfiintarea Consulatului General al României la Sevilla, Regatul Spaniei

 

860. - Decret privind înfiintarea Agentiei Consulare a României la Trieste, Republica Italiană

 

861. - Decret privind înfiintarea Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federatia Rusă

 

862 - Decret privind înfiintarea Agentiei Consulare a României la Torino, Republica Italiană

 

863. - Decret privind înfiintarea Consulatului General al României la Vrsac, Serbia si Muntenegru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.774. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.775. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

1.776. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru talentul artistic si pentru întreaga activitate pusă în slujba artelor plastice si promovării scolii românesti de pictură,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria C - “Artele plastice”, doamnei Aurelia Păunescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 octombrie 2004.

Nr. 843.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 385 din 30 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 856.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 396 din 14 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 857.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Consulatului General al României la Sevilla, Regatul Spaniei

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Consulatul General al României la Sevilla, Regatul Spaniei, cu un număr de 5 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 859.

 

ANEXĂ

 

1. Consul general

2. Consul

3. Functionar consular

4. Secretar dactilo - contabil

5. Sofer intendent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Agentiei Consulare a României la Trieste, Republica Italiană

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Agentia Consulară a României la Trieste, Republica Italiană, cu un număr de 3 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 860.

 

ANEXĂ

 

1. Consul

2. Functionar consular

3. Sofer intendent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federatia Rusă

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Consulatul General al României la Rostov pe Don, Federatia Rusă, cu un număr de 5 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 861.

 

ANEXĂ

 

1. Consul general

2. Consul

3. Functionar consular

4. Secretar dactilo - contabil

5. Sofer intendent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Agentiei Consulare a României la Torino, Republica Italiană

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Agentia Consulară a României la Torino, Republica Italiană, cu un număr de 3 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 862.

 

ANEXĂ

 

1. Consul

2. Functionar consular

3. Sofer intendent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Consulatului General al României la Vrsac, Serbia si Muntenegru

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Consulatul General al României la Vrsac, Serbia si Muntenegru, cu un număr de 5 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 863.

 

ANEXĂ

 

1. Consul general

2. Consul

3. Functionar consular

4. Secretar dactilo - contabil

5. Sofer intendent.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS este de 500, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si 300 de posturi pentru desfăsurarea activitătii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.774.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, litera A punctul II litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice deconcentrate - 3.966 de posturi*).


*) În anul 2004 sunt incluse 40 de posturi pentru functionarea aparatului propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei si 500 de posturi pentru functii contractuale utilizate temporar pe o perioadă de maximum 18 luni. Începând cu anul 2005 sunt incluse până la 300 de posturi, functii contractuale, necesare pentru realizarea unor atributii ale Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, în cadrul activitătii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, ale căror cheltuieli de personal se finantează din bugetul Inspectiei Muncii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.775.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.776.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice

 

Art. 1. - (1) Titlul de parc turistic se acordă la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice, denumită în continuare ordonantă de urgentă, în vederea realizării următoarelor obiective:

a) cresterea numărului locurilor de muncă;

b) sporirea volumului investitiilor străine directe;

c) dezvoltarea produselor turistice;

d) dezvoltarea de activităti care să determine angajarea personalului cu înaltă calificare;

e) desfăsurarea de activităti în concordantă cu obiectivele de dezvoltare regională.

(2) În sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgentă, prin activităti de turism si servicii specifice se întelege:

a) servicii de cazare;

b) servicii de alimentatie publică;

c) servicii de transport;

d) servicii de agrement;

e) servicii de tratament balnear.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) si în raport cu oportunitătile de dezvoltare specifice fiecărui parc turistic se promovează diverse forme de turism:

a) turism de litoral;

b) turism montan;

c) turism balnear;

d) turism de agrement;

e) alte forme de turism.

(4) În cadrul parcului turistic, pe lângă activitătile care predomină si care conferă domeniul de specializare al parcului turistic, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităti, se desfăsoară o serie de servicii conexe:

a) furnizare de utilităti;

b) curătenie si pază;

c) servicii comerciale;

d) servicii de evidentă contabilă;

e) asistentă în afaceri;

f) servicii de asigurare;

g) alte servicii similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

Art. 2. - (1) Administrarea parcului turistic se realizează de către un comitet de administrare.

(2) În cererea pentru acordarea titlului de parc turistic se mentionează propunerile privind componenta comitetului de administrare, din care pot face parte reprezentanti ai prefectului, ai consiliului local, ai consiliului judetean, ai investitorului, persoane fizice interesate ori reprezentanti ai persoanelor juridice.

Art. 3. - Prin hotărârea Guvernului de acordare a titlului de parc turistic se vor stabili:

a) tipul activitătilor turistice si al serviciilor ce urmează a se desfăsura, potrivit zonei si conditiilor de atragere a unui număr maxim de turisti, tipul investitiilor privind realizarea infrastructurii (retele de apă, canalizare si de drumuri publice, retele de alimentare cu gaze, energie electrică si de telecomunicatii etc.);

b) sursele de finantare, care pot fi: bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază functionează parcul turistic, credite interne si/sau externe, sponsorizări, investitii private interne si internationale, investitii mixte, alte surse legal constituite.

Art. 4. - (1) Atributiile comitetului de administrare sunt:

a) să colaboreze cu autoritătile administratiei publice locale pe al căror teritoriu se constituie parcurile turistice, la întocmirea planurilor de amenajare teritorială si urbanistică, în conditiile legii;

b) să atragă surse financiare pentru realizarea racordării parcului turistic la retelele de utilităti: drumuri de acces, canalizare, telecomunicatii, alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale;

c) să gestioneze sursele financiare proprii si atrase, în conformitate cu strategia de functionare si dezvoltare a parcului turistic, în vederea asigurării utilitătilor si serviciilor necesare activitătilor desfăsurate în parcul turistic, asigurării si garantării nediscriminatorii a dreptului de folosintă asupra infrastructurii si utilitătilor, potrivit contractelor încheiate de autoritătile administratiei publice locale cu beneficiarii acestora, reparării, întretinerii, modernizării si dezvoltării, după caz, a infrastructurii si utilitătilor din interiorul parcului turistic, asigurării accesului la utilizarea spatiilor din parcul turistic destinate folosintei comune;

d) să selecteze solicitările de admitere de noi agenti economici în parcul turistic;

e) să atragă investitori pentru dezvoltarea activitătilor si serviciilor specifice parcurilor turistice;

f) să încheie si să dezvolte parteneriatele interne si internationale, să ofere consultantă pentru afaceri etc.;

g) să colaboreze cu autoritătile administratiei publice centrale si locale si cu alte organisme si organizatii.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin, comitetul de administrare adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu pentru toate persoanele juridice care desfăsoară activităti specifice în perimetrul parcurilor turistice.

(3) Pentru recuperarea investitiei, acoperirea costurilor de întretinere si pentru realizarea unui profit se percep tarife de utilizare si exploatare a parcului turistic. Valoarea tarifelor de utilizare si exploatare a parcului turistic este stabilită de către comitetul de administrare.

Art. 5. - În vederea obtinerii titlului de parc turistic, solicitantul depune următoarele documente:

a) cererea de acordare a titlului de parc turistic;

b) copii de pe documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind delimitarea terenului;

c) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului turistic, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul acestuia si a sistemelor de conectare la utilitătile din exteriorul parcului turistic, ce urmează să fie realizate, cu un capitol separat făcând dovada oportunitătii, în sensul că terenul se află într-o zonă cu potential turistic complex;

d) declaratia pe propria răspundere a proprietarului terenului aferent parcului turistic, din care să rezulte că situatia juridică a terenului este clarificată, acesta nefăcând obiectul vreunui litigiu si nefiind afectat de sarcini;

e) certificatul de sarcini;

f) strategia de functionare si dezvoltare a parcului turistic;

g) acordul autoritătii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului turistic si conexiunii utilitătilor.

Art. 6. - Delimitarea parcurilor turistice se face pe baza documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism realizate de autoritătile administratiei publice locale, cu avizul de specialitate al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 7. - (1) Cererea pentru acordarea titlului de parc turistic si documentele prevăzute la art. 5 se depun la Registratura generală a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea analizei si evaluării.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului aprobă sau respinge motivat cererea de acordare a titlului de parc turistic, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

(3) În situatia în care documentatia nu este completă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate solicita completarea documentatiei, acordându-se un nou termen de 30 de zile, care curge de la data completării.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Natională pentru Turism, efectuează la fata locului verificări ale zonei delimitate care face obiectul cererii de acordare a titlului de parc turistic.

Art. 8. - (1) Titlul de parc turistic se acordă solicitantului, dacă acesta îndeplineste conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

(2) Titlul de parc turistic se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca urmare a analizei si evaluării documentatiei depuse de solicitant.

(3) Titlul de parc turistic cuprinde:

a) datele de identificare a solicitantului;

b) datele de identificare a zonei delimitate în care se constituie parcul turistic;

c) durata de functionare a parcului turistic;

d) tipul activitătilor turistice si al serviciilor ce urmează să se desfăsoare în cadrul parcului turistic;

e) tipul investitiilor privind realizarea infrastructurii - retele de apă, canalizare si de drumuri publice, retele de alimentare cu gaze, energie electrică si de telecomunicatii si altele;

f) sursele de finantare.

Art. 9. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului aduce la cunostintă solicitantilor motivele care au determinat respingerea cererii de acordare a titlului de parc turistic.

(2) O nouă cerere de acordare a titlului de parc turistic se poate introduce după cel putin 3 luni de la respingere, dacă sunt realizate conditiile neîndeplinite la prima solicitare.

Art. 10. - Retragerea titlului de parc turistic se dispune prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în situatiile prevăzute la art. 8 din ordonanta de urgentă.

Art. 11. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului analizează evolutia dezvoltării parcurilor turistice, pe baza rapoartelor depuse semestrial de către comitetul de administrare.

Art. 12. - Modelul cererii pentru eliberarea titlului de parc turistic se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.