MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.007         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.794. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005

 

1.795. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru organizarea Centenarului Filarmonicii “Oltenia” Craiova în perioada 26 noiembrie - 17 decembrie 2004

 

1.796. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.797. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si candidatii independenti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 7 septembrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.794.

 

ANEXĂ

 

NECESARUL DE CREDITE

pentru asigurarea cu combustibil în iarna 2004-2005 a centralelor termice si electrice de termoficare

aflate în administrarea autoritătilor locale

 

- milioane dolari S.U.A. -

Nr. crt.

Unitatea

Program 2004-2005

Lignit

Huilă

Păcură

Gaze naturale

Total

1.

Societatea Comercială Electrocentrale Oradea

2,0

 

1,0

6,0

9,0

2.

Societatea Comercială Uzina Termică Calafat

 

 

0,5

 

0,5

3.

Societatea Comercială C.E.T. Bacău

2,0

 

 

1,0

3,0

4.

Societatea Comercială Uzina Termoelectrica Giurgiu

 

4,0

1,0

 

5,0

5.

Societatea Comercială Termoficare 2000 Pitesti

 

 

 

4,0

4,0

6.

Societatea Comercială Termica Suceava

 

3,5

 

 

3,5

7.

Societatea Comercială CET Brasov

8,0

 

 

 

8,0

8.

Societatea Comercială Uzina Eelectrica Zalau

 

 

1,0

2,0

3,0

9.

Societatea Comercială Colterm Timisoara

1,0

 

1,5

5,5

8,0

10.

Societatea Comercială Termon Onesti

 

 

 

5,0

5,0

11.

Societatea Comercială Termica Vaslui

 

 

 

1,0

1,0

12.

Societatea Comercială Acvacalor Brad

 

 

1,5

 

1,5

13.

Societatea Comercială Uzina Termică Comănesti

 

 

 

0,5

0,5

14.

Societatea Comercială Energoterm Resita

 

 

 

3,0

3,0

15.

Societatea Comercială CET Govora S.A.

3,0

 

 

2,0

5,0

16.

Societatea Comercială CET S.A. Brăila

 

 

 

4,0

4,0

17.

Societatea Comercială Proditerm S.A. Bistrita

 

 

2,0

 

2,0

18.

Societatea Comercială Termica S.A. Botosani

 

 

 

3,5

3,5

19.

Societatea Comercială Enet S.A. Focsani

 

 

0,5

3,5

4,0

20.

Societatea Comercială Termica Târgoviste S.A.

 

 

 

1,5

1,5

 

TOTAL:

16,0

7,5

9,0

42,5

75,0

 

Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea justificată a centralelor, poate modifica structura aprovizionării în cadrul sumei aprobate pentru fiecare dintre cei 20 de agenti economici.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru organizarea Centenarului Filarmonicii “Oltenia” Craiova în perioada 26 noiembrie - 17 decembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 1.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru organizarea Centenarului Filarmonicii “Oltenia” Craiova în perioada 26 noiembrie-17 decembrie 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.795.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 3.812.000 mii lei la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.796.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 24 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si pentru efectuarea lucrărilor de întretinere a sediului eparhial.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.797.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Eparhia

Sediul

Suma

propusă

1.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Bucuresti

1.000.000.000

2.

Arhiepiscopia Tomisului

Constanta

1.000.000.000

3.

Arhiepiscopia Târgovistei

Târgoviste

1.000.000.000

4.

Episcopia Argesului si Muscelului

Curtea de Arges

1.000.000.000

5.

Episcopia Buzăului si Vrancei

Buzău

1.000.000.000

6.

Episcopia Dunării de Jos

Galati

1.000.000.000

7.

Episcopia Sloboziei si Călărasilor

Slobozia

1.000.000.000

8.

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

Alexandria

1.000.000.000

9.

Arhiepiscopia Iasilor

Iasi

1.000.000.000

10.

Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

Suceava

1.000.000.000

11.

Episcopia Romanului

Roman

1.000.000.000

12.

Episcopia Husilor

Husi

1.000.000.000

13.

Episcopia Sibiului

Sibiu

1.000.000.000

14.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

Cluj-Napoca

1.000.000.000

15.

Arhiepiscopia Alba Iulia

Alba Iulia

1.000.000.000

16.

Episcopia Maramuresului si Sătmarului

Baia Mare

1.000.000.000

17.

Episcopia Oradei, Bihorului si Sălajului

Oradea

1.000.000.000

18.

Episcopia Covasnei si Harghitei

Miercurea-Ciuc

1.000.000.000

19.

Arhiepiscopia Craiovei

Craiova

1.000.000.000

20.

Episcopia Râmnicului

Râmnicu Vâlcea

1.000.000.000

21.

Episcopia Severinului si Strehaiei

Drobeta-Turnu Severin

1.000.000.000

22.

Arhiepiscopia Timisoarei

Timisoara

1.000.000.000

23.

Episcopia Aradului, Ienopolei si Hălmagiului

Arad

1.000.000.000

24.

Episcopia Caransebesului

Caransebes

1.000.000.000

25.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

Bucuresti

1.000.000.000

26.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

Alba Iulia

1.000.000.000

27.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Iasi

Iasi

1.000.000.000

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

LISTA

semnelor electorale*) depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si candidatii independenti

 

1. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

2. PARTIDUL NOUA GENERATIE

3. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT “CONSTANTIN TITEL PETRESCU”

4. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA

5. PARTIDUL SOCIALIST UNIT

6. PARTIDUL ROMÂNIA MARE

7. PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA

8. ALIANTA “DREPTATE SI ADEVĂR PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-PARTIDUL DEMOCRAT”

9. ASOCIATIA CULTURALĂ BULGARĂ DIN ROMÂNIA

10. UNIUNEA NATIONALĂ P.S.D. + P.U.R.

11. PARTIDUL MILENIULUI III

12. ASOCIATIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA RO.AS.IT

13. PARTIDUL “PENTRU PATRIE”

14. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

15. UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

16. COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

17. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

18. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

19. PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN

20. ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

21. ASOCIATIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

22. PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN

23. EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK

24. ASOCIATIA ETNICILOR TURCI

25. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMÂNIA

26. COMUNITATEA “BRATSTVO” A BULGARILOR DIN ROMÂNIA

27. UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

28. PARTIDUL UNITĂTII NATIUNII ROMÂNE

29. PARTIDUL FORTA DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA

30. UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA

31. PARTIDUL ACTIUNEA POPULARĂ

32. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

33. UNIUNEA TURCĂ MUSULMANĂ DIN ROMÂNIA

34. ASOCIATIA “UNIUNEA CULTURALĂ A POLONEZILOR DIN ROMÂNIA”

35. PARTIDUL NATIONAL TĂRĂNESC CRESTIN DEMOCRAT

36. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA “DOM POLSKI”

37. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

38. UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMÂNIA

39. UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

40. FEDERATIA COMUNITĂTILOR EVREIESTI DIN ROMÂNIA

41. ASOCIATIA CULTURALĂ A MACEDONENILOR SLAVI DIN ROMÂNIA

42. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA

43. PARTIDUL NOUA DEMOCRATIE

44. PARTIDUL ALIANTA SOCIALISTĂ

45. UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA ROMÂNIEI

46. ZAINEA FĂNEL

47. ALIANTA POPULAR CRESTIN DEMOCRATĂ

48. NICOLAE CIOIULESCU

49. ASOCIATIA DEMOCRATICĂ A MACEDONENILOR SLAVI DIN ROMÂNIA

50. UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA

51. ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR

52. UNIUNEA DEMOCRATĂ A CROATILOR DIN ROMÂNIA

53. COMUNITATEA ITALIANĂ DIN ROMÂNIA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a