MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 184             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 3 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

11. - Lege pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

 

69. - Decret privind promulgarea Legii pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

 

12. - Lege privind declararea ca oras a comunei Săcueni, judetul Bihor

 

70. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Săcueni, judetul Bihor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

                                        SENATUL

 

LEGE

pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - România declară, la data depunerii instrumentului său de ratificare, că, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 15 paragraful 2 din Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, îsi rezervă dreptul de a se opune retransmiterii pe teritoriul său a serviciilor de programe care contin publicitate pentru băuturile alcoolice, în temeiul prevederilor legislatiei nationale în materie.

Art. 2. - Statul român desemnează următoarele autorităti competente:

a) Ministerul Culturii si Cultelor, ca autoritate de cooperare, în conformitate cu prevederile art. 19 paragraful 3 lit. b)-d) din Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei;

b) Consiliul National al Audiovizualului, ca autoritate de cooperare, în conformitate cu prevederile art. 19 paragraful 3 lit. a) si cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, pentru prevederile art. 19 paragraful 3 lit. b)-d) din Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2004.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră

a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 69.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

                                        SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca oras a comunei Săcueni, judetul Bihor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Săcueni, judetul Bihor, se declară oras.

(2) Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânnicolau de Munte apartin orasului Săcueni.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a “Reteaua de localităti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2004.

Nr. 12.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Săcueni, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca oras a comunei Săcueni, judetul Bihor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 70.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru  institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, denumite în continuare Modelele situatiilor financiare periodice pentru institutiile de credit, prevăzute în anexa la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 bis din 4 aprilie 2003, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu situatiile financiare periodice ale anului 2004. 

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2004.

Nr. 3.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a