MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 177             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 2 martie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

80. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general maior din Ministerul Apărării Nationale

 

82. - Decret pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

229. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 23 aprilie 2003 si la 10 iulie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 1 mai 2003 si 16 septembrie 2003 între Guvernul României si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 

231. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a organizatiei neguvernamentale “International Council on Alcohol and Addictions”

 

232. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si la Paris la 6 noiembrie 2003 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului  Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

 

235. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, judetul Bihor

 

237. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes

 

238. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si  Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general maior din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 5 martie 2004, domnul general maior Vasile Petru Paul se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 februarie 2004.

Nr. 80.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 12 alin. 1 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată,

având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit Hotărârii nr. 55 din 18 februarie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria-Despina Mihai si doamna Paula Pantea se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 82.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 23 aprilie 2003 si la 10 iulie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 1 mai 2003 si 16 septembrie 2003 între Guvernul României si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 23 aprilie 2003 si la 10 iulie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 1 mai 2003 si 16 septembrie 2003 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 156/1998, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 109/1998, aprobată prin Legea nr. 11/1999, după cum urmează:

- tabelul de la sectiunea 1 a anexei nr. 2 la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 229.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la acordul de împrumut)

 

ALOCAREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

Sectiunea 1 – Alocarea

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (milioane yeni japonezi)

% de cheltuieli de finantat

(A) Lucrări civile/de constructii

8.318

100%

(B) Servicii de consultantă

626,58

100%

(C) Cheltuieli neprevăzute

244,42

 

TOTAL:

9.189

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a organizatiei neguvernamentale “International Council on Alcohol and Addictions”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a organizatiei neguvernamentale “International Council on Alcohol and Addictions”, denumită în continuare ICAA, persoană juridică de drept privat de nationalitate elvetiană, fără scop patrimonial, cu sediul real în Confederatia Elvetiană, 1003 Laussanne, Rue du Pont 22, prin intermediul Biroului regional din România al ICAA pentru Europa de Est si Asia Centrală.

Art. 2. - Biroul regional din România al ICAA pentru Europa de Est si Asia Centrală va desfăsura activităti vizând:

a) cercetarea stiintifică în domeniul prevenirii, tratamentului si reabilitării persoanelor dependente;

b) politicile locale, nationale si internationale referitoare la prevenirea consumului de alcool, tutun si droguri din rândul tinerilor;

c) diseminarea unor noi metode de tratament si dezvoltarea de programe de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri;

d) relatia dintre sănătatea publică si securitatea publică;

e) dezvoltarea unor programe sau proiecte de prevenire a consumului de alcool, tutun, droguri si al altor substante care pot crea dependentă;

f) dezvoltarea unor programe sau proiecte în domeniul tratamentului oferit persoanelor dependente.

Art. 3. - Sediul Biroului regional din România al ICAA pentru Europa de Est si Asia Centrală este în municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 90-92, sectorul 5.

Art. 4. - ICAA, prin Biroul regional din România, prevăzut la art. 1, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, potrivit propriului statut si cu mijloace financiare proprii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 231.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si la Paris la 6 noiembrie 2003 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998, aprobată prin Legea nr. 223/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si la Paris la 6 noiembrie 2003 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998, destinat finantării Proiectului privind protectia copilului, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 64/1998, aprobată prin Legea nr. 223/1998, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- În anexa nr. 1 “Sinteza Proiectului - Acord de împrumut individual” la acordul-cadru de împrumut, la punctul II, pozitia nr. 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Graficul lucrărilor

Începutul lucrărilor 1998

 

Sfârsitul lucrărilor 31 decembrie 2004”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 232.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea a două imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, judetul Bihor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 235.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, judetul Bihor

 

Nr.

crt.

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

1.

Localitatea Salonta,

judetul Bihor

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Culturii

si Cultelor

- imobil 3.113

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.736

Suprafata totală a terenului = 601.400 m2

 

2.

Localitatea Salonta,

Str. Sarcădului nr. 8, judetul Bihor

Ministerul Apărării

Nationale

 

Ministerul Culturii

si Cultelor

- imobil 3.382

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.737

Suprafata construită = 478,5 m2

Suprafata desfăsurată = 478,5 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 307.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes

 

Locul unde

este situat imobilul

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Caransebes,

Piata Republicii nr. 1, judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării Nationale

 

Consiliul Local

al Municipiului

Caransebes

 

- imobil 1.040

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.161

 

Suprafata construită = 1.352 m2

Suprafata construită desfăsurată = 5.408 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 2.892 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul transferului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

1.

Municipiul Drobeta-

Turnu Severin,

str. Serpentina

Rosiori nr. 1,

judetul Mehedinti

Ministerul Apărării

Nationale

 

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 356

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.939

 

Suprafata construită = 17.730 m2

Suprafata desfăsurată = 21.640 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 35,75 ha

 

2.

Comuna Breznita-

Ocol, satul Jidostita,

judetul Mehedinti

 

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 3.096

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.895

 

Suprafata construită = 738 m2

Suprafata desfăsurată = 759 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 50,350 ha

3.

Orasul Carei,

Str. 1 Decembrie

1918 nr. 34,

judetul Satu Mare

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 3.346

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.659

 

Suprafata construită = 397,24 m2

Suprafata desfăsurată = 397,24 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 0,1263 ha

4.

Comuna

Brâncovenesti,

judetul Mures

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

- imobil 3.267

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.991

Suprafata construită = 259 m2

Suprafata desfăsurată = 290 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 7,0000 ha

5.

Municipiul Iasi,

Str. Sărăriei nr. 200,

judetul IasI

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 809

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.846

 

Suprafata construită = 2.264 m2

Suprafata desfăsurată = 2.264 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 0,9182 ha

6.

Municipiul Târnăveni,

judetul Mures

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 3.179

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.117

 

Suprafata construită = 165,24 m2

Suprafata desfăsurată = 165,24 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 2,9881 ha

7.

Municipiul Salonta,

Str. Sarcădului nr. 1,

judetul Bihor

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 1.031

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.735

 

Suprafata construită = 9.044,5 m2

Suprafata desfăsurată = 11.088,5 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 9,1640 ha

8.

Municipiul Zalău,

judetul Sălaj

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 3.123

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.793

 

Suprafata construită = 489 m2

Suprafata desfăsurată = 528 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 25,0000 ha

9.

Municipiul Câmpina,

judetul Prahova

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 2.435, partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.717

 

Suprafata construită = 4.140 m2

Suprafata desfăsurată = 4.140 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 24,2500 ha

10.

Municipiul Brasov,

Str. Rulmentului nr. 5, udetul Brasov

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

- imobil 1.592

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.987

 

Suprafata construită = 701 m2

Suprafata desfăsurată = 701 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 1,08 ha

11.

Municipiul Caransebes,

str. Sesul Rosu

nr. 123, judetul

Caras-Severin

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 1.219

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.162

 

Suprafata construită = 25.017 m2

Suprafata desfăsurată = 30.449 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 47,1381 ha

12.

Municipiul Brasov,

cartier Stupini,

Str. Albinelor,

judetul Brasov

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

 

- imobil 1.587

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.100

 

Suprafata construită = 2.698 m2

Suprafata desfăsurată = 2.698 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 3,08 ha

13.

Localitatea Strejnicu,

judetul Prahova

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul 

Administratiei

si Internelor

- imobil 972

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.80

Suprafata construită = 12.151 m2

Suprafata desfăsurată = 16.576 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 19,8927 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală economică si organizare legislativă, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele se comunică unitătilor interesate.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 70.