MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 484         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

227. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

 

395. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 9 aprilie 2004, cu următoarea modificare:

-           La articolul 2, literele d) si h) vor avea următorul cuprins:

“d) data privatizării băncii - data la care are loc cumpărarea pachetului majoritar de actiuni al băncii de către un investitor strategic, asa cum este definit în documentele tranzactiei, dată la care A.P.A.P.S., singură sau împreună cu orice entitate publică, asa cum este definită în documentele tranzactiei, nu poate să detină actiuni sau dreptul de vot în adunările generale ale actionarilor băncii, care să reprezinte mai mult de 11,825% din capitalul social al băncii, si nici o autoritate publică nu detine, direct sau indirect, puterea de a impune directia conducerii si politicilor băncii;

............................................................................................

h) opinia legală a Ministerului Justitiei - opinia juridică formulată de către Ministerul Justitiei, adresată BERD si IFC, care se referă la legalitatea, validitatea si posibilitatea punerii în executare a următoarelor documente ale tranzactiei:

- contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între A.P.A.P.S. si BERD;

- contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între A.P.A.P.S. si IFC;

- contractul optiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. si BERD;

- contractul optiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. si IFC;

- acordul actionarilor încheiat între A.P.A.P.S., BERD si IFC;

- acordul de garantie si despăgubire încheiat de Ministerul Finantelor Publice si BERD;

- acordul de garantie si despăgubire încheiat de Ministerul Finantelor Publice si IFC.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 mai 2004.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 mai 2004.

Nr. 395.