MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 196 din 28 aprilie 2004 privind constitutionalitatea dispozitiilor art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi si alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

636. - Hotărâre privind aprobarea plătii, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a sumelor aferente cheltuielilor de judecată si a altor cheltuieli aferente procesului intentat de statul român pentru recuperarea imobilului său din localitatea Saranda - Albania (“Casa Iorga”)

 

637. - Hotărâre privind functionarea si atributiile Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei

 

640. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti în administrarea Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”

 

642. - Hotărâre privind plata contributiei financiare a României aferente participării în anul 2004 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării si utilizării continutului digital european în retelele globale si promovarea diversitătii lingvistice în Societatea Informatională – eContent

 

643. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2004 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 196

din 28 aprilie 2004

privind constitutionalitatea dispozitiilor art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi si alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat

 

Prin Adresa nr. 3.009 din 1 aprilie 2004 secretarul general al Senatului a trimis Curtii Constitutionale sesizarea Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, prin care se solicită ca, în conformitate cu dispozitiile art. 146 lit. c) din Constitutie, republicată, să se pronunte asupra constitutionalitătii unor dispozitii din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea nr. 16/1993, astfel cum a fost modificat si completat prin hotărârile nr. 5/2001 si nr. 20/2003.

Sesizarea este semnată de membrii Grupului Parlamentar al Partidului National Liberal din Senat, după cum urmează: Nicolae-Vlad Popa, Norica Nicolai, Gheorghe Flutur, Corin Penciuc, Dan Avram, Hermann Armeniu Fabini, Radu Alexandru Feldman, Mircea Ionescu Quintus, Mircea Teodor Iustian, Ioan Păun-Ion Otiman, Nicolai Paul Anton Păcuraru, Alexandru Paleologu si Ion Sârbulescu.

Sesizarea face obiectul Dosarului nr. 169C/2004 al Curtii Constitutionale.

Prin această sesizare se solicită Curtii să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor Regulamentului Senatului, în special asupra prevederilor art. 15 si 16, Regulament aprobat prin Hotărârea nr. 16/1993, modificat si completat prin Hotărârile nr. 5/2001 si nr. 20/2003. În sesizare se sustine că prevederile cuprinse la cele două articole mentionate nu au fost modificate de Senat, desi asupra neconstitutionalitătii acestora Curtea Constitutională s-a pronuntat prin deciziile nr. 44/1993 si nr. 46/1994. Grupul parlamentar al Partidului National Liberal consideră că dispozitiile regulamentare ale art. 16 alin. (2) si (3), care reglementează interdictia trecerii senatorilor de la un grup parlamentar la altul sau de a se afilia unui grup parlamentar după ce au părăsit grupul din care făceau

parte au semnificatia unor sanctiuni aplicate pentru părăsirea unui grup parlamentar. Aceste sanctiuni sunt neconstitutionale întrucât părăsirea unui grup, precum si trecerea sau afilierea la un altul sunt modalităti ale exercitării dreptului prevăzut de dispozitiile art. 64 alin. (3) din Constitutie, republicată, si de art. 15 alin. (1) din Regulamentul Senatului.

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal arată că Biroul Permanent a cerut Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităti si validări un raport asupra situatiei Grupului parlamentar al Partidului Democrat, care, datorită plecării a doi senatori nu mai întrunea conditiile de functionare, adică un număr de sapte senatori alesi pe lista aceluiasi partid. Se mentionează că domnul senator Aurel Pană a declarat că revine în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Democrat. Senatul, prin raportul si votul dat, consideră că este interzisă revenirea unui senator la grupul de care a apartinut, desi în art. 16 alin. (3) si (4) din Regulamentul Senatului nu este oprită revenirea senatorului în grupul de la care a plecat initial. Conditiile prevăzute în art. 15 alin. (2) din Regulament, adică existenta unui număr de sapte senatori care au fost alesi pe listele aceluiasi partid, fiind întrunite, Grupul Partidului Democrat trebuie recunoscut de către Senatul României ca fiind regulamentar.

Fată de acestea, autorul sesizării sustine că “Pozitia Biroului Permanent al Senatului si a plenului de a nu accepta reînfiintarea Grupului P.D. este neconstitutională [...]”.

În temeiul dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizarea a fost comunicată presedintelui Senatului, pentru a trimite punctul de vedere al Biroului permanent, dar presedintele Senatului a comunicat, la 13 aprilie 2004, punctul său de vedere, în care arată următoarele:

1. Curtea Constitutională a statuat prin Decizia nr. 46/1994 că este constitutională libertatea parlamentarului de a părăsi un grup parlamentar si de a se afilia la un altul, însă decizia mentionată avea în vedere starea politică de la acea vreme.

2. În prezent, s-a cristalizat în societate structurarea pe partide politice, cu reglementare legală riguroasă, ceea ce s-a reflectat si în stabilirea grupurilor parlamentare si a contribuit la “normalizarea raporturilor dintre acestea, dintre putere si opozitie, corespunzătoare reprezentativitătii rezultată din alegeri”.

3. Presedintele Senatului arată că, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Constitutie, republicată, pentru organizarea unui grup parlamentar trebuie să fie întrunite anumite conditii. Astfel, grupurile parlamentare sunt structuri politice rezultate din alegeri pe baza mandatului reprezentativ politic, obligatoriu pentru titularul său.

Aceasta înseamnă că parlamentarul nu este obligat să se înscrie într-un grup parlamentar, însă, dacă doreste, “este obligat să se înscrie numai în grupul partidului sau al aliantei politice pe a cărui listă a obtinut mandatul”. De asemenea, se arată că el nu poate face parte din două grupuri parlamentare, simultan sau succesiv, pentru că astfel s-ar încălca reprezentativitatea politică rezultată din

alegeri si, implicit, raportul de reprezentativitate stabilit de electorat.

4. Deoarece, potrivit art. 69 alin. (2) din Constitutie, republicată, mandatul imperativ este nul, parlamentarul poate să demisioneze sau poate să fie exclus din partidul pe a cărui listă a obtinut mandatul, însă el îsi păstrează mandatul de parlamentar, pe care nu îl poate exercita decât în calitate de independent.

5. O dată ce a dobândit statutul de independent, parlamentarul nu mai poate redobândi calitatea de membru al grupului din care a demisionat, întrucât “demisia este un act juridic definitiv si cu efecte irevocabile”. Dacă s-ar admite teza autorului sesizării, structura fundamentală a Senatului ar fi afectată de instabilitate prin migrarea parlamentarilor de la un grup parlamentar la altul, ceea ce

ar aduce atingere dispozitiilor art. 64 alin. (5) din Constitutie, republicată.

La punctul de vedere al presedintelui Senatului este anexat Raportul Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităti si validări cu privire la cererea doamnei senator Maria Petre, de reconstituire a Grupului parlamentar la Partidul Democrat.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al presedintelui Senatului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile Regulamentului Senatului republicat, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. c) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 2, 3, 12 si 22 din Legea nr. 47/1992, republicată, să se pronunte asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Sesizarea de neconstitutionalitate priveste:

1. Refuzul Biroului Permanent si al plenului Senatului de a accepta reînfiintarea Grupului parlamentar al Partidului Democrat;

2. Neconstitutionalitatea Regulamentului Senatului si, în special, a prevederilor cuprinse la art. 15 si 16 din acelasi regulament.

Examinând sesizarea, Curtea constată următoarele:

1. Cu privire la refuzul Biroului Permanent si al Senatului de a accepta reînfiintarea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Partidului National Liberal s-a făcut în baza dispozitiilor art. 146 lit. c) din Constitutie, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională “se pronuntă asupra constitutionalitătii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori”. Această critică de neconstitutionalitate nu se referă la Regulamentul Senatului, ci la un act de aplicare a

acestuia, concretizat în refuzul de a accepta reînfiintarea unui grup parlamentar. Hotărârea plenului Senatului are, în acest caz, natura unui act juridic de aplicare a Regulamentului Senatului si, în consecintă, nu intră în atributiile de control de constitutionalitate, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. c) din Legea fundamentală.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu are competenta să exercite controlul de constitutionalitate asupra modului de interpretare sau asupra modului de aplicare a regulamentelor Parlamentului.

În consecintă, solutionarea, sub acest aspect, a sesizării Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, nu este de competenta Curtii Constitutionale, împotriva unei atare măsuri urmând să se parcurgă procedurile parlamentare specifice.

2. Cu privire la critica de neconstitutionalitate potrivit căreia prevederile Regulamentului Senatului, republicat, si, în special cele cuprinse la art. 15 si 16 din acelasi regulament, încalcă dispozitiile art. 64 alin. (3) din Constitutie, republicată.

Asa cum rezultă din sesizare, Grupul parlamentar al Partidului National Liberal solicită Curtii Constitutionale să se pronunte, pe de o parte, asupra constitutionalitătii prevederilor Regulamentului Senatului, însă fără să motiveze această cerere, cât priveste toate dispozitiile din Regulament, iar, pe de altă parte, să se constate neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 15 si 16 din Regulamentul Senatului republicat, având următorul cuprins:

- Art. 15: “(1) După validare senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare.

(2) Un grup parlamentar poate fi constituit si poate functiona pe toată durata legislaturii dintr-un număr de cel putin 7 senatori, care au fost alesi pe listele aceluiasi partid sau ale aceleiasi formatiuni politice.

(3) Senatorii care au un candidat pe listele unei coalitii electorale si care fac parte din partide sau formatiuni politice diferite se pot constitui în grupuri parlamentare proprii ale partidelor sau formatiunilor respective, în conditiile alin. (2).

(4) Un senator poate face parte dintr-un singur grup parlamentar.”;

- Art. 16: “(1) Senatorii alesi ca independenti se pot afilia unuia dintre grupurile parlamentare constituite potrivit art. 15

alin. (1) si (2).

(2) Trecerea de la un grup parlamentar la altul, precum si constituirea de grupuri parlamentare ale unui partid sau unei formatiuni politice care nu a participat la alegeri sau care nu a obtinut locuri în Senat în urma alegerilor sunt interzise.

(3) Senatorii care părăsesc un grup parlamentar constituit potrivit art. 15 alin. (1) si (2) nu se pot afilia altui grup parlamentar si nu pot reprezenta partide sau formatiuni politice care nu au obtinut mandate în Senat în urma alegerilor sau nu au participat la aceste alegeri.

(4) Senatorii alesi ca independenti sau deveniti independenti prin părăsirea grupurilor parlamentare nu se pot asocia între ei pentru constituirea unui grup parlamentar.”

Curtea întelege să circumstantieze controlul asupra acestor dispozitii din Regulamentul Senatului.

Autorii sesizării sustin că aceste prevederi contravin dispozitiilor art. 64 alin. (3) din Constitutie, republicată, care au următorul cuprins: “Deputatii si senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecărei Camere.”

Curtea constată că, prin critica de neconstitutionalitate formulată de autorii sesizării, sunt vizate, în esentă, dispozitiile art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi si alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, care reglementează interdictia impusă senatorilor de a trece sau de a se afilia la un grup

parlamentar, interdictii care au semnificatia unor sanctiuni aplicate pentru părăsirea unui grup parlamentar.

Curtea Constitutională mai constată că aceste dispozitii regulamentare au fost cuprinse la prevederile art. 13 alineatul ultim, art. 14 alin. 2, alin. 3 si alineatul ultim din Regulamentul Senatului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, asupra cărora Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 46 din 17 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 131 din 27 mai 1994. Prin această decizie s-a constatat că prevederile art. 13 alineatul ultim, devenite art. 15 alin. (3) teza întâi, contravin Constitutiei, în măsura în care nu permit asocierea senatorilor în grupuri parlamentare pe alte criterii de interes general, decât acela al apartenentei la un partid politic, iar prevederile art. 14 alin. 2, alin. 3 si alineatul ultim, preluate de art. 16 alin. (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi si alin. (4) sunt contrare dispozitiilor Legii fundamentale, întrucât interzic trecerea de la un grup parlamentar la altul, opresc afilierea la un alt grup parlamentar si interzic constituirea unui grup parlamentar format din senatori independenti.

Fată de sesizarea actuală, Curtea întelege să evoce această practică, socotind că atât considerentele, cât si solutia din Decizia nr. 46 din 17 mai 1994 îsi păstrează valabilitatea.

Pentru toate acestea, Curtea Constitutională urmează să constate că dispozitiile cuprinse la art. 16 alin. (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi si alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat, sunt neconstitutionale.

Având în vedere aceste considerente, dispozitiile art. 64 alin. (3), art. 146 lit. c), art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si prevederile art. 13 lit. A.b), art. 21 si 22 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Constată că sunt neconstitutionale dispozitiile cuprinse la art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi si alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, dispozitii care au preluat prevederile art. 13 alineatul ultim, art. 14 alin. 2, alin. 3 si alineatul ultim din Regulamentul Senatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, a căror neconstitutionalitate a fost constatată prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 46 din 17 mai 1994.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui Senatului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 28 aprilie 2004 si la aceasta au participat: Nicolae Popa, presedinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu si Ioan Vida, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a sumelor aferente cheltuielilor de judecată si a altor cheltuieli aferente procesului intentat de statul român  pentru recuperarea imobilului său din localitatea Saranda - Albania (“Casa Iorga”)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă plata, din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, a sumelor aferente cheltuielilor de judecată si a altor cheltuieli aferente procesului intentat de statul român pentru revendicarea imobilului său din localitatea Saranda - Albania (“Casa Iorga”).

(2) Decontarea cheltuielilor necesare continuării demersurilor juridice se va face pe bază de documente justificative.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 636.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind functionarea si atributiile Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În subordinea Ministerului Justitiei se înfiintează, ca structură specializată cu personalitate juridică, Directia Generală de Protectie si Anticoruptie, prin reorganizarea Serviciului Independent de Protectie si Anticoruptie, care se desfiintează.

Art. 2. - Activitatea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se desfăsoară în conformitate cu prevederile Constitutiei României, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul detinutilor, Conventiei împotriva torturii si altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, altor obligatii asumate de România în tratate sau conventii internationale referitoare la acest domeniu, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si ale Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor, precum si ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislatii.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul prealabil al Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

(2) Directia Generală de Protectie si Anticoruptie este condusă de un director general, ajutat de 3 directori generali adjuncti. Activitatea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se desfăsoară sub directa coordonare a ministrului justitiei si este controlată de comisiile de specialitate ale Parlamentului României.

(3) Activitatea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie este finantată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, directorul general fiind ordonator tertiar de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale directorul general al Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie emite ordine.

Art. 4. - Directia Generală de Protectie si Anticoruptie desfăsoară activităti de obtinere, verificare, prelucrare, stocare si valorificare a informatiilor în domeniul sigurantei nationale, corespunzătoare Directiei Generale a Penitenciarelor, Regiei Autonome “Multiproduct”, unitătilor si întreprinderilor subordonate acestora, îndeplinind următoarele atributii principale:

a) cunoasterea, prevenirea si înlăturarea amenintărilor la adresa sigurantei nationale, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase în rândul efectivelor de detinuti, precum si a oricăror situatii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole;

b) indentificarea persoanelor aflate în detentie (arestati preventiv sau condamnati) care au avut legături cu organizatii sau grupări teroriste, preluarea sub control a canalelor de legătură pe care acestea si le creează cu exteriorul, în situatiile în care există indicii că întretin în continuare contacte cu structuri extremist-teroriste ori cu persoane implicate în trafic cu arme, droguri si fiinte umane;

c) identificarea persoanelor aflate în detentie care intentionează organizarea unor actiuni violente în penitenciare sau îndreptate împotriva personalului administratiei penitenciare, precum si a magistratilor, cadrelor de politie ori a altor persoane aflate în diverse împrejurări în mediul penitenciar; prevenirea faptelor sau împrejurărilor ce pot constitui premise la producerea unor evenimente de natura celor prevăzute;

d) prevenirea oricăror actiuni de destabilizare a mediului penitenciar;

e) conlucrarea cu institutiile abilitate în realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse în Programul de protectie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate;

f) protectia contrainformativă a personalului din Directia Generală a Penitenciarelor si unitătile subordonate fată de

orice actiuni care urmăresc angrenarea acestuia în fapte ce constituie amenintări la adresa sigurantei nationale ori în săvârsirea de infractiuni sau fapte antisociale;

g) prevenirea si contracararea, împreună cu factorii abilitati, a faptelor, situatiilor si împrejurărilor de nerespectare de către personalul Directiei Generale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate a actelor normative care reglementează activitatea profesională si conduita acestora, a fenomenelor ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de coruptie sau a altor fapte si manifestări ce constituie încălcări ale legii.

Art. 5. - Directia Generală de Protectie si Anticoruptie, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, asigură controlul respectării si aplicării acestor reglementări în Ministerul Justitiei, Ministerul Public si structurile coordonate ori subordonate acestora, precum si la instantele judecătoresti, în locurile unde se lucrează cu informatii clasificate. În acest scop, Directia Generală de Protectie si Anticoruptie desfăsoară următoarele activităti:

a) verifică si avizează personalul din institutiile mentionate anterior în vederea eliberării, potrivit legii, a certificatelor/autorizatiilor de acces la informatii clasificate;

b) asigură instruirea periodică a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

c) întreprinde măsuri complexe în vederea verificării, în conditiile legii, de fiecare dată când situatia o impune, persoanelor titulare de certificate de securitate si de autorizatii de acces la informatii clasificate;

d) asigură împreună cu celelalte structuri specializate ale statului aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru verificarea, coordonarea si controlul respectării normelor si regulilor privind evidenta, întocmirea, multiplicarea, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea documentelor clasificate;

e) întreprinde măsuri specifice de prevenire si contracarare a scurgerii de informatii clasificate, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Directia Generală de Protectie si Anticoruptie cooperează si conlucrează cu celelalte structuri de apărare, ordine publică si sigurantă natională, pe bază de protocoale.

(2) Informatiile obtinute în mod accidental, care privesc aspecte ce fac obiectul de activitate al altor institutii si structuri specializate ale statului, vor fi comunicate de îndată acestora si, după caz, beneficiarilor prevăzuti de lege.

(3) La solicitarea Ministerului Public, Directia Generală de Protectie si Anticoruptie execută actiuni operative în sprijinul investigării si documentării unor dosare de urmărire penală.

Art. 7. - (1) Personalul Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie este format din cadre militare în activitate si salariati civili, care îndeplinesc atributii operative si administrative.

(2) Cadrele militare din Directia Generală de Protectie si Anticoruptie au toate drepturile si obligatiile prevăzute, pentru militarii fortelor armate, de reglementările legale, statutele si regulamentele militare.

(3) Echivalarea functiilor militare îndeplinite si a vechimii în aceste functii cu functii civile si stagii în aceste functii se face potrivit legii.

(4) Pentru salariatii civili se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, ale celorlalte acte normative din domeniul muncii si protectiei sociale, precum si ale celorlalte reglementări aplicabile personalului din institutiile publice.

(5) Directia Generală de Protectie si Anticoruptie organizează instruirea si perfectionarea pregătirii cadrelor militare active, precum si a salariatilor civili, în cadrul unui sistem propriu, iar pe bază de protocol, prin unităti de învătământ din cadrul institutiilor militare de apărare, ordine publică si sigurantă natională si învătământul universitar ori, după caz, postuniversitar.

(6) Regulamentul privind descrierea si portul uniformei militare se aprobă prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, referitoare la Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 637.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti în administrarea Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a imobilului compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti în administrarea Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 640.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului compus din constructie si terenul aferent, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti în administrarea

Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”

 

Locul unde este  situat imobilul care se transmite

Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Academia Română - Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”

Caracteristicile tehnice ale imobilului

- Partea din clădire care se transmite:

- Suprafata desfăsurată = 8.639,9 m2

- Terenul aferent constructiei + utilităti = 3.342 m2

- Vecinătăti:

- Splaiul Independentei nr. 202A;

- Calea Plevnei,  ANEFS;

- Spitalul de Copii Cotroceni


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei financiare a României aferente participării în anul 2004 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării si utilizării continutului digital european în retelele globale si promovarea diversitătii lingvistice în Societatea Informatională – eContent

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2004, de la capitolul 68.01, titlul 38, articolul 40 alineatul 93 - Programe comunitare, în limita echivalentului în lei al sumei de 96.924 euro, reprezentând contributia financiară a României aferentă participării la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării si utilizării continutului digital european în retelele globale si promovarea diversitătii lingvistice în Societatea Informatională - eContent în anul 2004.

(2) Diferenta până la suma de 157.000 euro, care reprezintă contributia financiară totală, se acoperă prin Programul National PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 642.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2004 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pe anul 2004 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă  pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantădin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finantează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 643.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE ACTIUNI PE ANUL 2004

pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

A. CLĂDIRI CU LUCRĂRI DE CONSOLIDARE CONTRACTATE (clădiri cu lucrări de consolidare contractate până la 1 ianuarie 2004)

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 25

1936

2S+P+11

98

12.318

2.

Str. Ion Brezoianu nr. 44

1937

S+D+P+9

28

2.532

3.

Str. Mihai Eminescu nr. 17

1937

S+P+7+M

40

6.050

4.

Calea Victoriei nr. 33-35

1930

S+P+5+M

39

4.800

5.

Str. Jean Louis Calderon nr. 59

1935

S+P+M+7

19

3.706

6.

Bd. Lascăr Catargiu nr. 15A

1934

S+P+5

16

2.013

7.

Str. Paleologu nr. 3

1936

S+P+5

19

2.271

 

 

Municipiul Brăila - judetul Brăila - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Str. Galati nr. 43

1965

S+P+10

36

3.157

 

Municipiul Roman - judetul Neamt - zona seismică D (intensitate seismică VII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4

45

2.960

 

Municipiul Suceava - judetul Suceava - zona seismică E (intensitate seismică VII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Str. Mărăsesti nr. 48A

1970

P+4

140

2.439

 

B. CLĂDIRI LA CARE URMEAZĂ SĂ SE ORGANIZEZE, ÎN CONDITIILE LEGII, CONTRACTAREA EXECUTIEI LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE (clădiri cu proiecte de consolidare finalizate/în curs de finalizare*))

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Calea Victoriei nr. 25

1936

2S+P+12

49

6.078

2.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24

1928

2S+P+12

119

12.031

3.

Str. Alexandru Beldiman nr. 1

1940

S+P+9

82

8.800

4.

Str. Maria Rosetti nr. 55

1934

S+P+9

20

2.105

5.

Str. Stirbei Vodă nr. 17

1936

S+P+8+M

58

4.619

6.

Str. C.A. Rosetti nr. 25

1934

2S+P+8

40

4.013

7.

Str. Stelea Spătaru nr. 17

1937

S+P+6

52

4.620

8.

Str. Vasile Lascăr nr. 18

1937

S+P+6

42

4.926

9.

Str. Mendeleev nr. 17 Piata Amzei nr. 15

1935

S+P+6

47

5.699

10.

Str. Ion Brezoianu nr. 38

1935

S+P+5

9

1.542

11.

Str. Salcâmilor nr. 12

1936

S+P+4+M

12

2.050

12*).

Calea Victoriei nr. 101

1938

S+P+10

96

6.253

13*).

Str. Boteanu nr. 3A-3B

1935

S+P+8+M

56

10.593

14*).

Calea Victoriei nr. 128A

1935

S+D+P+8

50

6.675

15*).

Bd. I.C. Brătianu nr. 5

1936

S+P+8

26

2.235

16*).

Calea Victoriei nr. 124

1900

S +P+5+M

14

3.377

 

Municipiul Galati - judetul Galati - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Str. Laminoristilor nr. 4, bl. G4

1962

S+P+4

285

4.575

 

Municipiul Bacău - judetul Bacău - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

 


1*). Str. Mărăsesti nr. 11 1961 P+4 48 2.941

*) Clădiri cu proiecte în curs de finalizare.

 

C. CLĂDIRI LA CARE URMEAZĂ SĂ SE ORGANIZEZE, ÎN CONDITIILE LEGII, CONTRACTAREA PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE (clădiri la care, până la 1 ianuarie 2004, asociatiile de proprietari au înregistrat la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv la consiliile judetene, cereri si documente în sustinerea acestora privind aprobarea actiunilor pentru

proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare)

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

1.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 32-34

1935

S+P+9

45

5.896

2.

Str. Victor Eftimiu nr. 9 (Dr. Marcovici nr. 9)

1935

S+P+8

88

7.905

3.

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 51

1929

S+D+P+7

36

7.353

4.

Str. Ion Câmpineanu nr. 9

1937

S+P+6+M

19

3.155

5**).

Str. Armenească nr. 28

1935

S+P+5+M

6

1.280

6**).

Str. Semilunei nr. 8

1935

S+P+5

6

1.465

7**).

Str. Armenească nr. 28A

1935

S+P+4+M

9

1.200

8.

Str. Sfântul Elefterie nr. 11

1936

S+P+4+M

8

1.295


**) Proiectarea lucrărilor de consolidare se va trata unitar pentru cele 3 imobile (conform raportului de expertiză, imobilele nu sunt separate prin rosturi).