MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 540         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iunie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

10. - Hotărâre pentru aprobarea Cartei albe a securitătii si apărării nationale a Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

8. - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

902. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei Germane pentru Cooperare Juridică Internatională (Deütsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.)

 

904. - Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2004, între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Culturii si Cultelor

 

905. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 februarie 2004 si la Zagreb la 8 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

942. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iasi, Neamt si Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-14 iunie 2004

 

943. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

157. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru functionarea birourilor electorale la cel de-al doilea tur de scrutin

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Cartei albe a securitătii si apărării nationale a Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constitutia României, republicată, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării nationale a României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 63/2000,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Carta albă a securitătii si apărării nationale a Guvernului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 13 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 10.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Vasile-Relu Rădulescu, supleant ales la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 40 Vâlcea, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Acsinte Gaspar.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 15 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 8.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

Având în vedere capacitatea utilă reală de stocare din centralele termice si electrice, care este ocupată de stocurile din rezerva de stat, respectiv în proportie de 70% cu cărbune, 50% cu păcură, care nu poate fi utilizată pentru constituirea de noi stocuri proprii necesare în perioada de iarnă, achizitionarea de păcură si cărbune pentru refacerea stocurilor rezervă de stat nu este oportună în momentul de fată si achizitionarea de cărbune în această perioadă conduce la blocarea unor sume importante de bani, la degradarea cărbunelui stocat si la aparitia fenomenului de autoaprindere, precum si faptul că termenele de restituire prevăzute în contractele încheiate cu Administratia Natională a Rezervelor de Stat urmează să se împlinească, reprezentând o situatie extraordinară, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, aprobată prin Legea nr. 732/2001, cu modificările ulterioare, se prorogă cu 180 de zile pentru împrumutul acordat în iarna 2003-2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei Germane pentru Cooperare Juridică Internatională (Deütsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.)

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a Fundatiei Germane pentru Cooperare Juridică Internatională (Deütsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.), persoană juridică de drept privat, de nationalitate germană, fără scop patrimonial, cu sediul real în Postfach 200409, D-53134 Bonn, Republica Federală Germania.

Art. 2. - Fundatia Germană pentru Cooperare Juridică Internatională are ca scop promovarea si mentinerea cooperării internationale în domeniul dreptului si sprijinirea procesului de reformă a justitiei în România.

Art. 3. - Fundatia Germană pentru Cooperare Juridică Internatională va functiona în România prin intermediul unei reprezentante, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 96, bl. 10 D1, sc. A, et. 4, ap. 11, sectorul 1.

Art. 4. - Fundatia Germană pentru Cooperare Juridică Internatională, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 902.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2004, între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă redistribuirea sumelor alocate din credite externe, pe anul 2004, între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii principali de credite, prevăzuti la art. 1, să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura sumelor alocate din credite externe, pe anul 2004, în bugetele celor două ministere.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 904.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004

 

- mii lei -

Explicatii

 

Sume alocate din credite externe pe anul 2004, actualizate

Modificări (+/-)

Sume alocate din

credite externe pe

anul 2004, modificate

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - capitolul 60.14 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”

x

-40.370.000

x

 

titlul 70 “Cheltuieli de capital” - articolul 72 “Investitii ale institutiilor publice”

135.790.000

-40.370.000

95.420.000

 

Ministerul Culturii si Cultelor - capitolul 59.14 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”

x

40.370.000

x

 

titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”

45.041.980

40.370.000

85.411.980

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 februarie 2004 si la Zagreb la 8 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 februarie 2004 si la Zagreb la 8 martie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 905.

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

5 februarie 2004

BANCA MONDIALĂ

 

Domnului Anand K. Seth

Director, Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea ECA

Tema: Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii”

 

Stimate domnule Seth,

Ne referim la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile FGM nr. TF 022499-RO pentru Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii” din data de 17 iunie 1999, în valoare de 4.100.000 DST.

Asa cum este specificat în sectiunea 2.03 a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă, data finală de tragere a asistentei financiare nerambursabile este în prezent 31 decembrie 2004.

Desi în prezent majoritatea componentelor Proiectului sunt implementate conform programului, activitătile privind constructia centrelor de vizitare sunt considerabil întârziate în două dintre cele trei locatii avute în vedere. Motivele acestor întârzieri se referă în principal la identificarea terenurilor potrivite pentru centrele de vizitare si rezolvarea problemelor privind proprietatea terenului din aceste locatii, precum si la schimbarea procedurilor de achizitii pentru lucrările de constructii.

Având în vedere importanta finalizării acestei componente, considerăm că este necesar ca fondurile asistentei financiare nerambursabile să fie în continuare disponibile pentru a asigura finalizarea Proiectului.

În acest sens, vă rugăm să fiti de acord cu prelungirea datei finale de tragere a asistentei financiare nerambursabile de la 31 decembrie 2004 la 31 decembrie 2005.

 

Cu stimă,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

8 martie 2004

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

Stimate domnule ministru,

România: Supervizarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii (FGM TF 022499). Prelungirea datei finale de tragere

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 5 februarie 2004, prin care se solicită Băncii prelungirea datei finale de tragere a asistentei financiare nerambursabile, suntem încântati să vă informăm că Banca a stabilit data de 31 decembrie 2005 ca ultimă dată pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile Facilitătii globale de mediu dintre România si Bancă, din data de 17 iunie 1999.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iasi, Neamt si Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-14 iunie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 9 miliarde lei, familiilor din judetele Bacău (500 milioane), Cluj (150 milioane), Dolj (370 milioane), Gorj (4.480 milioane), Hunedoara (900 milioane), Iasi (1.650 milioane), Neamt (800 milioane) si Vrancea (150 milioane), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-14 iunie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iasi, Neamt si Vrancea.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefecturi se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia afectată se va face de prefecturile judetelor Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iasi, Neamt si Vrancea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iasi, Neamt si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile prefecturilor respective, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - (1) Se aprobă acumularea cantitătilor de 22.240 m2 plăci azbociment, în limita sumei de 1.780 milioane lei, si 1.040 m2 carton bitumat, în limita sumei de 32 milioane lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “reîntregire stocuri”, cu finantare din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

(2) Achizitionarea cantitătilor de produse prevăzute la art. 5 alin. (1) se va face în conditiile prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004

Nr. 942.

 

ANEXĂ

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de fenomenele meteorologice produse în perioada 11-14 iunie 2004

 

Produsul

U.M.

Cantitatea

Bacău

Cluj

Dolj

Gorj

Hunedoara

Iasi

Neamt

Vrancea

Total

Ciment

t

 

 

 

150

187

 

8

8

354

Var

t

 

 

 

20

 

 

0,75

2

22,75

Cărămizi

buc.

 

 

10.000

80.000

 

 

2.500

 

92.500

Tigle

buc.

 

 

2.700

15.000

120

 

2.200

 

20.020

Coame

buc.

 

 

 

 

 

 

44

 

44

Geam

m2

 

 

 

 

 

800

 

 

800

Cherestea răsinoase

m3

 

5,5

 

250

40

70,2

33,5

8

407,2

 Lemn rotund

m3

 

27,5

 

120

 

15

2

 

164,5

Carton bitumat

m2

 

60

 

1.500

 

 

3.200

800

 

5.560

Tablă zincată

t

 

0,6

 

0,6

 

2,175

2,8

 

6,175

Otel beton

t

 

0,2

 

780

 

 

 

 

0,2

Plăci azbociment

m2

5.740

 

715

250

 

11.560

3.395

50

22.240

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 3 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor lucrări urgente de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale.

Art. 2. - (1) Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Suma se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale prin hotărâri ale consiliilor judetene, în baza documentatiilor prezentate de către comisiile judetene de apărare împotriva dezastrelor.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 943.

 

ANEXĂ

 

LISTA

privind sumele ce se alocă din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

- milioane lei -

Nr. crt.

Judetul

Valoarea

 

TOTAL, din care:

3.000

1.

Alba

1.000

2.

Bacău

1.000

3.

Dolj

500

4.

Neamt

500

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru functionarea birourilor electorale la cel de-al doilea tur de scrutin

 

În temeiul art. 24 alin. (14), al art. 28 si al art. 33 alin. (1) si (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu majoritate de voturi,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Pentru turul al doilea de scrutin, reprezentantii partidelor politice si ai aliantelor politice în birourile electorale de circumscriptie si în birourile electorale ale sectiilor de votare, stabiliti potrivit prevederilor art. 24 alin. (14), respectiv art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pot fi înlocuiti la solicitarea partidelor politice sau a aliantelor politice interesate.

(2) Persoanelor care vor fi propuse ca înlocuitori le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 67/2004.

(3) Persoanele care au candidat la functia de consilier în ziua de 6 iunie 2004 pot fi propuse ca membri ai birourilor electorale, potrivit alin. (1), dacă nu au fost declarati alesi.

(4) Solicitarea de înlocuire se adresează presedintelui biroului electoral, până cel mai târziu vineri, 18 iunie 2004, iar înlocuirea se face cel mai târziu sâmbătă, 19 iunie 2004, si va fi consemnată într-un proces-verbal care constituie actul de învestire a înlocuitorului.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004.

Pronuntată în sedinta publică din 14 iunie 2004.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

Petre Similean

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 157.