MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 650         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.057. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 martie 2004 si la Zagreb la 26 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

1.090. - Hotărâre privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

1.096. - Hotărâre privind unele măsuri de administrare a disponibilitătilor încasate ca urmare a finalizării vânzării pachetelor de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

1.097. - Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru grâu-secară, orz, orzoaică si rapită pentru ulei, cultivate în toamna anului 2003, si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

1.098. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru familiile din judetele Alba, Arges, Bihor, Cluj, Mures, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Suceava si Vâlcea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 8-12 iulie 2004

 

1.099. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru familiile din judetele Dâmbovita si Tulcea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în  perioada 11-13 iulie 2004

 

Rectificări la: - Hotărârea Guvernului nr. 755/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 martie 2004 si la Zagreb la 26 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 152/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 martie 2004 si la Zagreb la 26 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 63/2000, aprobată prin Legea nr. 152/2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.057.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

26 martie 2004

Excelentei sale

domnului Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

România: Proiectul pentru sprijinirea serviciilor din agricultură (Împrumut nr. 4533-RO)

Prelungirea datei finale de tragere

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 5 martie 2004, prin care se solicită Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) prelungirea datei finale de tragere a împrumutului, am plăcerea să vă informez că Banca a stabilit data de 31 decembrie 2005 ca ultimă dată pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România si Bancă, din data de 27 martie 2000.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de Tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

5 martie 2004

BANCA MONDIALĂ

Dl. Anand K. Seth

Director, Unitatea de Tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea ECA

 

Tema: Proiectul pentru sprijinirea serviciilor din agricultură

 

Stimate domnule Seth,

 

Ne referim la Acordul de împrumut nr. 4533-RO privind Proiectul pentru sprijinirea serviciilor din agricultură din data de 27 martie 2000, în valoare de 11.000.000 dolari S.U.A.

Asa cum este specificat în sectiunea 2.03 a Acordului de împrumut, data finală de tragere a împrumutului este în prezent 31 decembrie 2004.

În cadrul componentei principale a Proiectului - Schema Competitivă de Granturi (SCG), 125 subproiecte au fost selectate în cinci transe. Având în vedere că ultima transă a fost finalizată în decembrie 2003, iar terminarea subproiectelor necesită cel putin un ciclu agricol anual, implementarea cu succes a acestor activităti depinde de timpul alocat în acest sens. În acelasi timp, un număr dintre subproiectele selectate anterior necesită prelungirea anumitor activităti pentru a asigura o finalizare corespunzătoare.

Având în vedere importanta finalizării acestei componente, considerăm că este necesar ca fondurile împrumutului să fie în continuare disponibile pentru a asigura finalizarea Proiectului.

În acest sens, vă rugăm să fiti de acord cu prelungirea datei finale de tragere a Acordului de împrumut  sus-mentionat, de la 31 decembrie 2004 la 31 decembrie 2005.

 

Cu stimă,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si  completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 924/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare si suplimentarea serviciilor de consultantă pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2003, se modifică si se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă semnarea contractului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în calitate de vânzător, si OMV – Aktiengesellschaft Austria, în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând un procent de 33,34% din capitalul social si majorarea capitalului social prin aport de capital, concomitent cu plata actiunilor cumpărate, în vederea obtinerii de către investitorul strategic a unui pachet de actiuni reprezentând un procent de 51% din actiunile societătii comerciale, în forma, termenii si conditiile negociate conform contractului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să semneze contractul de privatizare prevăzut la art. 2, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului Contractului de servicii financiare nr. 17/2002 încheiat între Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, si ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

(2) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, ca, în aplicarea prevederilor alin. (1), să semneze actul aditional la contractul de servicii financiare.

Art. 5. - Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti poate aplica programe de restructurare, anterior sau ulterior transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor care fac obiectul contractului prevăzut la art. 2, prin constituirea uneia sau mai multor societăti cu răspundere limitată la care Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti va fi asociat unic sau asociat principal, societăti comerciale la care aportul în natură va fi constituit, conform contractului, din bunuri proprietate a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., aferente Rafinăriei si Complexului petrochimic “Arpechim”, Fabricii de îngrăsăminte “Doljchim”, câmpului petrolier Suplacu de Barcău, precum si de unele statii de alimentare cu carburanti.

Art. 6. - Operatiunile de încasări si plăti necesare pentru derularea contractului de privatizare se vor derula prin conturile bancare în valută deschise în acest scop de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, la o bancă agreată de părti, precum si prin conturile escrow constituite în scopul finalizării tranzactiei la aceeasi bancă.

Art. 7. - La sumele reprezentând pretul actiunilor care se vând si la sumele reprezentând valoarea actiunilor nou-emise în cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, între data semnării contractului de privatizare si data creditării contului vânzătorului si, respectiv, al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, nu vor fi calculate dobânzi în vederea consolidării acestor sume în conditiile inflatiei si devalorizării.

Art. 8. - Se aprobă raportul privind activitatea comisiei de privatizare, numită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., si a comisiei de negociere pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., numită prin ordinul ministrului economiei si comertului, respectiv, prezentat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 9. - Comisia de negociere, comisia de privatizare, precum si secretariatele tehnice aferente îsi încetează activitatea la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor care fac obiectul contractului prevăzut la art. 2.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică Ministerului Economiei si Comertului si Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, iar anexa nr. 2 se comunică si OMV - Aktiengesellschaft Austria.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei,

si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.090.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de administrare a disponibilitătilor încasate ca urmare a finalizării vânzării pachetelor de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Echivalentul în lei al sumei de 218.000.000 dolari S.U.A., încasată în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2004, se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Natională a României.

(2) Operatiunea de virare prevăzută la alin. (1) se efectuează în termen de trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Disponibilitătile în lei prevăzute la art. 1 sunt purtătoare de dobândă, a cărei rată se situează la nivelul dobânzii la vedere acordate de Trezoreria Statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.096.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru grâu-secară, orz, orzoaică si rapită pentru ulei, cultivate în toamna anului 2003, si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se declară stare de calamitate naturală în zonele în care culturile de grâu-secară, orz, orzoaică si rapită pentru ulei, cultivate în toamna anului 2003, au fost afectate de seceta excesivă, persistentă în timp si care afectează terenurile neirigate în primăvara-vara anului 2004, fenomen natural prevăzut în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare.

(2) Declararea zonelor afectate de calamităti naturale s-a făcut în baza informatiilor privind aria de răspândire a fenomenelor naturale, transmise de Administratia Natională de Meteorologie.

(3) Zonele care au fost declarate calamitate natural de secetă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Suma maximă ce se poate acorda ca despăgubire pe unitatea de suprafată este de: la grâu-secară de toamnă - 6.524 mii lei/ha; orz si orzoaică de toamnă - 4.928,4 mii lei/ha; rapită pentru ulei - 3.850,4 mii lei/ha.

(2) Nivelul maxim al despăgubirilor reprezintă 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului.

Art. 3. - Procedura de calcul si de acordare a despăgubirilor aferente calamitătilor naturale în agricultură, declarate prin prezenta hotărâre, este prevăzută de Legea nr. 381/2002, cu modificările ulterioare, precum si de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

Art. 4. - Sumele necesare pentru despăgubirea producătorilor agricoli se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004, în limita sumei de 60 miliarde lei.

Art. 5. - Termenul maxim pentru depunerea documentatiei pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.097.

 

ANEXĂ

 

ZONA GEOGRAFICĂ

pentru care se declară stare de calamitate naturală

I. Moldova

Judetele: Botosani si Iasi.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru familiile din judetele Alba, Arges, Bihor, Cluj, Mures, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Suceava si Vâlcea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 8-12 iulie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 6,470 miliarde lei, familiilor din judetele Alba (140 milioane lei), Arges (360 milioane lei), Bihor (25 milioane lei), Cluj (195 milioane lei), Mures (2.200 milioane lei), Neamt (1.150 milioane lei), Sălaj (300 milioane lei), Satu Mare (430 milioane lei), Suceava (850 milioane lei) si Vâlcea (820 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s- au produs în perioada 8-12 iulie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Alba, Arges, Bihor, Cluj, Mures, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Suceava si Vâlcea.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Alba, Arges, Bihor, Cluj, Mures, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Suceava si Vâlcea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Alba, Arges, Bihor, Cluj, Mures, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Suceava si Vâlcea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor judetelor Alba, Arges, Bihor, Cluj, Mures, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Suceava si Vâlcea în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătilor de 27.288 m2 plăci de azbociment în limita sumei de 2.200 milioane lei si de 11.080 m2 carton bitumat în limita sumei de 340 milioane lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “Reîntregire stocuri”, cu finantare din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

 

PRIM MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.098.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru familiile afectate de fenomenele meteorologice periculoase produse în perioada 8-12 iulie 2004

 

Produs

UM

Cantitatea

Alba

Arges

Bihor

Cluj

Mures

Neamt

Sălaj

Satu Mare

Suceava

Vâlcea

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ciment

t

10

 

 

2,25

 

 

2,25

 

 

 

14,5

Var

t

5

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

5,8

Cărămizi

buc.

 

 

 

1.600

 

 

 

 

 

 

1.600,0

Tigle

buc.

3.000

1.000

2.050

900

86.100

 

14.000

14.500

8.262

36.000

165.812,0

Coame

buc.

 

 

 

 

 

 

210

300

 

3.550

4.060,0

Geam

m2

 

 

 

 

665

 

78

 

 

 

743,0

Cherestea răsinoase

m3

 

 

 

8

 

 

 

4

 

43

55,0

Cherestea foioase

m3

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

15,0

Lemn rotund

m2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

43

46,0

Carton bitumat

m2

1.500

7.500

 

 

 

 

 

 

2.080

 

11.080,0

Tablă zincată

kg

220

400

 

600

 

 

270

800

1.000

 

3.290,0

Plăci de azbociment

m2

 

1.300

 

 

 

14.277

1.000

2.500

8.211

 

27.288,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru familiile din judetele Dâmbovita si Tulcea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-13 iulie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 4 miliarde lei, familiilor din judetele Dâmbovita (69 milioane lei) si Tulcea (3.931 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care  s-au produs în perioada 11-13 iulie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Dâmbovita si Tulcea.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Dâmbovita si Tulcea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Dâmbovita si Tulcea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor judetelor Dâmbovita si Tulcea în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătilor de 450 m2 plăci de azbociment în limita sumei de 36 milioane lei si a 18.300 m2 carton bitumat în limita sumei de 550 milioane lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “Reîntregire stocuri”, cu finantare din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.099.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru familiile afectate de fenomenele meteorologice periculoase produse în perioada 11-13 iulie 2004

 

Produs

U.M.

Cantitate

Dâmbovita

Tulcea

Total

0

1

2

3

4

Ciment

t

 

54,5

54,5

B.C.A.

m3

 

238

238

Cherestea foioase

m3

 

338

338

Lemn rotund

m3

 

34

34

Carton bitumat

m2

2.300

16.000

18.300s

Otel beton

t

 

10

10

Tablă zincată

t

 

20

20

Plăci de azbociment

m2

 

450

450

 

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unitătilor de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 1 alin. (2), în loc de: .... măsurile ...” se va citi: .... măsurările ...”.