MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 171             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 27 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

5. - Hotărâre privind demisia unui senator din functia de secretar al Biroului permanent al Senatului

 

6. - Hotărâre pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

 

7. - Hotărâre privind alegerea unui secretar al Senatului

 

DECRETE

 

37. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

203. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ROMACO” - S.A.

 

204. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Metaloterm” - S.R.L.

 

205. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

206. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

276. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator din functia de secretar al Biroului permanent al Senatului

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Ca urmare a demisiei domnului senator Puskas Valentin Zoltan (Grupul parlamentar al U.D.M.R.) din functia de secretar se declară vacant locul detinut de acesta în Biroul permanent al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 februarie 2004.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, si ale art. 26, 28 si 33 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în functia de vicepresedinte al Senatului domnul senator Puskas Valentin Zoltan (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), ca urmare a desfiintării Grupului parlamentar al Partidului Democrat si a vacantării postului detinut de acesta în Biroul permanent al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 februarie 2004.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui secretar al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, si ale art. 26, 28 si 33 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în functia de secretar al Senatului domnul senator Iorgovan Antonie, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 februarie 2004.

Nr. 7.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru meritele deosebite în descoperirea, protejarea, conservarea, restaurarea si valorificarea expozitională a bunurilor din patrimoniul cultural national,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”, următorilor:

1. domnului Mohanu Gh. Dan, pictor-restaurator, profesor universitar, Bucuresti;

2. domnului Polizu Virgiliu, arhitect, conferentiar universitar, Bucuresti;

3. domnului Popescu I. Grigore Ion, pictor muralist si restaurator, Bucuresti.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”, următorilor:

1. domnului Boldura I. Oliviu, pictor restaurator, profesor universitar, Bucuresti;

2. doamnei Brătuleanu G. I. Anca, arhitect, profesor universitar, Bucuresti;

3. domnului Bucur I. Corneliu, etnograf, director general, Complexul Muzeal National “Astra”, Sibiu;

4. doamnei Carp N. Cerna, arhitect, Bucuresti;

5. domnului Davidescu M. Misu, arheolog-muzeograf, Deva, judetul Hunedoara;

6. domnului Machat Christoph, istoric de artă, Republica Federală Germania;

7. doamnei Marcu G. Aurora, biolog, director, Muzeul de Stiintele Naturii, Galati;

8. domnului Mironescu T. Mircea Coriolan, inginer, Bucuresti;

9. domnului Mouton Benjamin, arhitect restaurator, Republica Franceză;

10. domnului Stancu S. Radu, muzeograf, profesor universitar, Pitesti, judetul Arges;

11. domnului Panait I. Panait, istoric, arheolog, Bucuresti;

12. domnului Pop I. Vasile, învătător, Desesti, judetul Maramures;

13. domnului Szabo G. Balint Gyorgy, inginer, profesor universitar, Cluj-Napoca;

14. domnului Ursachi I. Vasile, arheolog-muzeograf, director adjunct, Muzeul de Istorie Roman, judetul Neamt.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”, următorilor:

1. domnului Arhip Ion, filolog, Iasi;

2. domnului Auner K. Niels, arhitect, Bucuresti;

3. domnului Botez Aurel Ioan Eugen, arhitect, Bucuresti;

4. doamnei Brad P. Carmen Liana, conservator, Muzeul National de Artă al României;

5. domnului Căpitanu Gh. Viorel, arheolog-muzeograf, Bacău;

6. doamnei Chiliman-Juvara I. Alexandra, arhitect, Bucuresti;

7. domnului Ciucă Gh. Răzvan, muzeograf, Muzeul Agriculturii din România, Slobozia, judetul Ialomita;

8. doamnei Cristea M. Ioana, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

9. domnului Diaconescu A. Nicolae, inginer;

10. doamnei Ignat I. Sanda Ileana, arhitect, Bucuresti;

11. domnului Ionită C. Ionel, istoric, director, Muzeul Municipiului Bucuresti;

12. domnului Irimia I. Mihai, arheolog, Muzeul National de Istorie si Arheologie, Constanta;

13. domnului Itu Nicolae, muzeograf, Galati;

14. domnului Lungu C. Cornel, istoric, Muzeul National “Brukenthal”, Sibiu;

15. doamnei Magiru C. Maria, etnograf-muzeograf, Constanta;

16. doamnei Matei M. Rodica, conservator, director adjunct, Muzeul National de Artă al României;

17. domnului Matei V. Alexandru, arheolog, Muzeul Judetean de Istorie si Artă, Zalău, judetul Sălaj;

18. domnului Moisescu Gh. Cristian, arhitect, Bucuresti;

19. domnului Murariu T. Dumitru, biolog, director general, Muzeul National de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Bucuresti;

20. domnului Panciu Cristian Adrian, inginer, director, Ministerul Culturii si Cultelor;

21. domnului Panco C. Fred Constantin, jurist, Bucuresti;

22. domnului Pănoiu Gh. Andrei, arhitect, Bucuresti;

23. domnului Popa Ioan, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

24. doamnei Popescu Aura, muzeograf, Muzeul “Gheorghe Tattarescu”, Muzeul Municipiului Bucuresti;

25. domnului Popescu-Dolj I. Serban, arhitect, Bucuresti;

26. doamnei Predescu Simona, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

27. domnului Rezeanu F. Paul, istoric de artă, director, Muzeul de Artă, Craiova, judetul Dolj;

28. doamnei Rosiu I. Liliana, arhitect, lector universitar, Timisoara;

29. domnului Sion M. P. Gheorghe, arhitect, director, Institutul National al Monumentelor Istorice;

30. domnului Sotelecan I. Vasile, restaurator pictură, lector universitar, Sibiu;

31. domnului Spoială L. Laurentiu-Tudor, inginer, Bucuresti;

32. domnului Sadurschi I. Pavel, arheolog-muzeograf, Botosani.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa I, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”, următorilor:

1. domnului Alexa A. Mircea, muzeograf, Muzeul Judetean “Teohari Antonescu”, Giurgiu;

2. doamnei Armăsescu V. Ioana, muzeograf, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucuresti;

3. doamnei Arnăutu Nicoleta, muzeograf, director, Muzeul “Vasile Pârvan”, Bârlad;

4. domnului Baltag Gheorghe, muzeograf, Muzeul de Istorie, Sighisoara;

5. doamnei Basarab S. Maria, muzeograf, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva;

6. doamnei Batariuc St. Paraschiva Victoria, muzeograf, Complexul Muzeal Bucovina, Suceava;

7. doamnei Bădescu Gh. Tatiana, muzeograf, Muzeul Banatului, Timisoara;

8. domnului Beres I. Iosif Ioan Antoniu, muzeograf, Muzeul Maramuresului, Sighetu Marmatiei;

9. doamnei Bordeianu Gh. Lucica;

10. doamnei Cătinas Ana, muzeograf, director, Muzeul de Istorie, Turda;

11. doamnei Cocos St. Mariana, muzeograf, Muzeul de Artă Vizuală, Galati;

12. doamnei Constantinescu Carmen Diana, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

13. domnului Constantinescu A. Serban, cercetător, Muzeul National de Istorie al României;

14. domnului Coroamă S. Gheorghe, muzeograf, Muzeul National de Istorie a României;

15. domnului Costea N. Florea, arheolog, Muzeul Judetean de Istorie, Brasov;

16. doamnei Cosereanu V. Valentina, cercetător stiintific, Memorialul Ipotesti-Centrul National de Studii “Mihai Eminescu”;

17. doamnei Crisan Viorica, cercetător stiintific, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

18. domnului Cusiac S. Dragos, muzeograf, Muzeul Tehnicii Populare Bucovinene, Rădăuti;

19. domnului Dăscălescu N. Gheorghe, muzeograf, director, Muzeul de Artă “Ion Irimescu”, Fălticeni;

20. doamnei Diaconescu Gh. Aurelia, cercetător stiintific, Muzeul Judetean Mures, Târgu Mures;

21. doamnei Diaconescu Speranta, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

22. domnului Duicu Sebastian, istoric, muzeograf, Muzeul National Cotroceni;

23. doamnei Dulgheru C. Lia Maria, muzeograf;

24. doamnei Dumitriu St. Luminita, cercetător, Muzeul National de Istorie a României;

25. domnului Georgescu-Gorj Dan-Mihai, tehnician, Muzeul National Cotroceni;

26. doamnei Gumă N. Nicoleta, muzeograf, Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granită, Caransebes;

27. domnului Haszmann P. Pal Peter, Muzeul Haszmann Pal, Cernat;

28. domnului Hurezan G. Pascu George, muzeograf, Complexul Muzeal Arad;

29. doamnei Iancu D. Emilia, cercetător stiintific, Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova, Ploiesti;

30. domnului Iaroslavschi B. Eugen, cercetător stiintific, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

31. domnului Iliescu M. Constantin, muzeograf, Complexul Muzeal Golesti;

32. doamnei Ionescu Ruxandra, muzeograf, Muzeul Judetean de Artă, Ploiesti;

33. doamnei Isfănoni C. Doina Virginia, cercetător stiintific, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucuresti;

34. doamnei Lupu Elena Gabriela, muzeograf, Muzeul National Cotroceni;

35. doamnei Macri P. Spiridonia, restaurator textile, Muzeul National de Istorie a României;

36. doamnei Marcu Elena, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

37. domnului Masek Lucian, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

38. domnului Neagu F. Marian, muzeograf, director, Muzeul Dunării de Jos, Călărasi;

39. domnului Novac Gh. Vasile, cercetător stiintific, Muzeul Judetean Arges, Pitesti;

40. domnului Oprea Stefan, redactor, Muzeul Literaturii Române, Iasi;

41. domnului Papuc V. Gheorghe, Muzeul National de Istorie si Arheologie, Constanta;

42. domnului Parascan C. Constantin, muzeograf, Bojdeuca “Ion Creangă”, Iasi;

43. doamnei Pălănceanu Gh. Elena, profesor, Bucuresti;

44. doamnei Păunescu Al. Anca, cercetător, arheolog, Muzeul National de Istorie a României;

45. doamnei Podoleanu N. Georgeta, muzeograf, Muzeul de Artă, Iasi;

46. domnului Prahoveanu Gh. Ioan, muzeograf, Muzeul Bran;

47. doamnei Rădulescu D. Speranta, cercetător stiintific, Muzeul Tăranului Român, Bucuresti;

48. doamnei Rotărescu Rodica, muzeograf, Muzeul National “Peles”, Sinaia;

49. domnului Rusan A. Dumitru, muzeograf, Muzeul “Arta Lemnului”, Câmpulung Moldovenesc;

50. domnului Sfrijan I. Ioan, restaurator, Muzeul National de Artă;

51. domnului Stângă Ion, cercetător stiintific, Muzeul Regiunii Portilor de Fier - Drobeta-Turnu Severin;

52. doamnei Secălman Gh. Doina, chimist, Muzeul National de Istorie a României;

53. domnului Serbănescu M. Done, muzeograf, Muzeul Civilizatiei Gumelnita, Oltenita;

54. domnului Topoleanu S. Florin George, cercetător stiintific, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea;

55. domnului Trohani N. Gheorghe, cercetător, Muzeul National de Istorie a României;

56. doamnei Udrescu T. Doina Dorina, cercetător stiintific, Muzeul National “Brukenthal”, Sibiu;

57. doamnei Ursescu Eugenia, muzeograf, Muzeul Stiintei si Tehnicii “Stefan Procopiu”, Iasi;

58. doamnei Ursu Viorica, muzeograf, Muzeul Literaturii Române, Iasi;

59. doamnei Vârtaciu St. Rodica, cercetător stiintific, Muzeul Banatului, Timisoara;

60. doamnei Wallner-Bărbulescu M. Luminita, muzeograf, Muzeul de Istorie, Etnografie si Artă Plastică, Lugoj;

61. domnului Weber P. Petru, muzeograf, Muzeul Municipal Medias;

62. domnului Zahaniciuc C. Marcel, muzeograf, Muzeul “Arta Lemnului”, Câmpulung Moldovenesc.

Art. 5. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa a II-a, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”, următorilor:

1. domnului Ban I. Gheorghe, muzeograf, Muzeul de Istorie Naturală, Sibiu;

2. domnului Bozu P. Ovidiu, muzeograf, Muzeul Banatului Montan, Resita;

3. doamnei Cânda I. Ana, Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”, Ploiesti;

4. domnului Cherciu Ift. Ion, muzeograf, Muzeul Vrancei, Focsani;

5. domnului Constantin-Murariu Marian, muzeograf, Muzeul National Cotroceni;

6. domnului Cosa Anton, muzeograf, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Bacău;

7. domnului Hriban Cătălin Iulian, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iasi;

8. domnului Josan I. Nicolae, cercetător stiintific, Muzeul National al Unirii, Alba Iulia;

9. domnului Kov.cs Andr.s, cercetător, Biblioteca Fundatiei “Muzeului Ardelean”, Cluj-Napoca;

10. doamnei Lupu Elena Gabriela, muzeograf, Muzeul National Cotroceni;

11. domnului Medeleanu Horia, muzeograf, Complexul Muzeal Arad;

12. domnului Oltean Vasile, muzeograf, Muzeul Primei Scoli Românesti din Scheii Brasovului;

13. domnului Oprea C. Ion, muzeograf, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni;

14. domnului Vârnav A. Ilie Remus, muzeograf, Muzeul Tării Oasului, Negresti-Oas;

15. domnului Zanescu Ionel, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

16. domnului Zorzoliu Traian, muzeograf, Muzeul Câmpiei Boianului, Drăgănesti-Olt.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 februarie 2004.

Nr. 37.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ROMACO” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “ROMACO” - S.A., cu sediul în municipiul Brasov, Str. Carpatilor nr. 15-17, judetul Brasov, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de andezit industrial si de constructie din perimetrul Malnas-Băi-Fântâna Rece, comuna Malnas, judetul Covasna, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 203.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Metaloterm” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei termominerale, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Metaloterm” - S.R.L., cu sediul în localitatea Călan, Str. Furnalistului nr. 6, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Băile Călan, situat pe teritoriul localitătii Călan, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 204.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Iuliu Teodori nr. 1, sectorul 5, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de nisip si pietris din perimetrul Drăgănescu, localitatea Drăgănescu, judetul Giurgiu, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 205.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare pentru nisipuri si pietrisuri, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad, cu sediul în municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1-3, judetul Arad, în calitate de concesionar, în perimetrul Micălaca, situat în localitatea Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 206.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 16 lit. i) si n) si ale art. 18 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la Londra, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul art. 4 lit. B pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Navale Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Toate navele care transportă produse petroliere si produse chimice lichide, precum si gaze lichefiate si care urmează să opereze în porturile românesti vor fi inspectate înaintea începerii operării de către Autoritatea Navală Română pentru verificarea functionării în bune conditii a sistemelor de sigurantă a operării mărfii, a instalatiilor de stingere a incendiului si a instalatiilor de prevenire a poluării mediului pe timpul operării.

(2) În urma efectuării inspectiei prevăzute la alin. (1) Autoritatea Navală Română va elibera permisul pentru începerea operării.

(3) În cazul în care în urma inspectiei prevăzute la alin. (1) se constată deficiente, Autoritatea Navală Română nu va elibera permisul prevăzut la alin. (2), iar nava nu va putea începe operarea.

Art. 2. - Pe toată durata operării, la bordul navelor prevăzute la art. 1 se va afla un ofiter de sigurantă desemnat de Autoritatea Navală Română, care va urmări respectarea procedurilor de operare în sigurantă în scopul evitării accidentelor si pentru a preveni poluarea mediului.

Art. 3. - (1) Inspectia initială a navelor prevăzută la art. 1 si supravegherea operatiunilor de încărcaredescărcare prevăzută la art. 2 se fac în conformitate cu:

1. Ghidul international pentru siguranta tancurilor petroliere si a terminalelor (ISGOT);

2. Ghidul privind poluarea prin prizele de mare;

3. Ghidul de sigurantă pentru terminalele de gaze lichefiate;

4. Ghidul privind siguranta navelor care transportă produse chimice;

5. Ghidul privind siguranta navelor care transportă gaze lichefiate;

6. Ghidul privind siguranta navelor care transportă produse petroliere;

7. Ghidul transferului de produse petroliere de la o navă la alta;

8. Ghidul de sigurantă a navelor care transportă produse chimice lichide;

9. Ghidul de inspectie a navelor care transportă produse petroliere si chimice lichide si gaze lichefiate.

(2) Ghidurile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de Camera internatională de navigatie si de Forumul international maritim al companiilor petroliere, iar aplicarea lor este recomandată de Organizatia Maritimă Internatională.

Art. 4. - (1) Autoritatea Navală Română va inspecta anual toate terminalele de operare a produselor petroliere si chimice lichide si a gazelor lichefiate, aflate în porturile românesti, pentru verificarea respectării legislatiei nationale si a conventiilor internationale privind siguranta instalatiilor destinate operatiunilor de încărcare-descărcare si a sistemelor de prevenire si de interventie în caz de poluare a mediului înconjurător.

(2) În cazul în care se constată deficiente, Autoritatea Navală Română va interzice intrarea navelor în respectivul terminal până la remedierea deficientelor constatate.

Art. 5. - Certificatele de Gas-Free necesare navelor care intră în reparatii în santierele navale românesti vor fi eliberate numai de Autoritatea Navală Română sau de experti acreditati de această institutie.

Art. 6. - (1) Autoritatea Navală Română efectuează inspectiile prevăzute la art. 1, 2, 4 si 5 prin personalul propriu sau prin intermediul unor agenti economici specializati.

(2) Specializarea agentilor economici se va dovedi pe bază de certificat de inspector de nave tip tancuri petroliere/chimice/gaze lichefiate, emis de Forumul international maritim al companiilor petroliere si/sau de Institutul de Distributie al Produselor Chimice.

Art. 7. - Pentru activitătile prevăzute la art. 1, 2, 4 si 5, Autoritatea Navală Română percepe următoarele tarife:

1. inspectia pentru eliberarea permisului de operare - 850 euro/navă;

2. supravegherea navei pe timpul operării - 30 euro/om/oră;

3. inspectia anuală a terminalelor - 1.500 euro;

4. eliberarea certificatului de Gas-Free si/sau lucru - 50 euro/fiecare cu foc 1.000 m3 de volum inspectat.

Art. 8. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 februarie 2004.

Nr. 276.