MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.202         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

35. - Hotărâre pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

56. - Hotărâre pentru aprobarea componentei Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.166. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

 

2.182. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “TIMCAVE CONSTRUCT” - S.A.

 

2.187. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în administrarea Ministerului Justitiei

 

2.190. - Hotărâre pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia

 

2.247. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile

 

2.248. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.256. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale Comandamentelor Corpurilor NATO de Reactie Rapidă

 

2.261. - Hotărâre privind aprobarea contractării si garantării unui credit extern în favoarea Societătii Comerciale “Pharmaser” - S.A. pentru construirea si dotarea unei unităti pentru productia de solutii perfuzabile

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 

În temeiul art. 3 si al art. 4 alin. (5) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de validare a mandatelor deputatilor alesi la data de 28 noiembrie 2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL CAMEREI DEPUTATILOR

AUREL VAINER

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 

1. Sârbu Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. Cliveti Minodora - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

3. Timis Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

4. Mohora Tudor - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

5. Ponta Victor-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

6. Corlătean Titus - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

7. Tudose Mihai - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

8. Mihalache Sorin Dan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

9. Bivolaru Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

10. Călin Ion - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

11. Gabor Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

12. Zaharia Claudius Mihail - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

13. Iustian Mircea Teodor - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

14. Ujeniuc Dragos - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

15. Stirbet Cornel - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

16. Oancea Viorel - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

17. Buda Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Democrat

18. Zegrean Augustin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat

19. Pavelescu Aurelian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat

20. Gontea Ion - Grupul parlamentar al Partidului Democrat

21. Jipa Florina Ruxandra - Grupul parlamentar al Partidului România Mare

22. Călian Petru - Grupul parlamentar al Partidului România Mare

23. Rus Ioan Aurel - Grupul parlamentar al Partidului România Mare

24. Costache Mircea - Grupul parlamentar al Partidului România Mare

25. Tam.s S.ndor - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

26. Antal çrp.d Andr.s - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

27. Andon Sergiu - Grupul parlamentar al Partidului Umanist din România (social-liberal)

28. Ciucă Bogdan Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Umanist din România (social-liberal)

29. Dumitrescu Liana - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

30. Firczak Gheorghe - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 si 4 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta Comisiei de validare a mandatelor de senatori, după cum urmează:

 

1. Tărăcilă Doru Ioan Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. Iorgovan Antonie Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

3. Serban Nicolae Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

4. Filipescu Teodor Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

5. Ivănescu Paula Maria Grupul parlamentar al Partidului Democrat

6. Jurcan Dorel Grupul parlamentar al Partidului Democrat

7. Nicolai Norica Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

8. Popa Nicolae Vlad Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

9. Dina Carol Grupul parlamentar al Partidului România Mare

10. Iorga Nicolae Grupul parlamentar al Partidului România Mare

11. Vasilescu Gavrilă Grupul parlamentar al Partidului Umanist din România (social-liberal)

12. Puskás Valentin Zoltán Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI

RADU-ANTON CÂMPEANU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 56.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei părti în suprafată de 525,0 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din imobilul situat în Bucuresti, bd. Carol I nr. 70, sectorul 2, aflat în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a părtii din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 537/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 22 mai 2003, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.166.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

 

Codul de

Clasificare

M.F.P.

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

149638

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Carol I nr. 70,

sectorul 2

Statul român, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare

pentru Metale si Resurse Radioactive ICPMRR Bucuresti

- zidărie portantă cu plansee din lemn si metal;

- suprafata construită/

- desfăsurată = 525 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “TIMCAVE CONSTRUCT” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “TIMCAVE CONSTRUCT” - S.A., cu sediul în comuna Giroc, Calea Sagului km 8 + 130 DN 59, judetul Timis, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de nisip si pietris în perimetrul Santău-Valea Trandafirilor din municipiul Oradea, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.182.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în administrarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 27, judetul Cluj, compus din teren si constructie neterminată, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în administrarea Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Simona Maya Teodoroiu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.187.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în administrarea Ministerului Justitiei

 

Adresa imobilului

care se

transmite

Persoana juridică din a

cărei administrare se

transmite imobilul

Persoana juridică în a

cărei administrare

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

 

Situatia juridică

Municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 27, judetul Cluj

C.F. nr. 9.313

Nr. topo 7.289/4/1/2

Consiliul Local al Municipiului Turda

Ministerul Justitiei

Constructie:

- suprafata construită = 2.399 m2

- suprafata desfăsurată = 6.570 m2

Terenul aferent = 7.752 m2

Trecut din proprietatea publică a municipiului

Turda în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Municipal Turda nr. 101 din 27 mai 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă concesionarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de concedent, a serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia – servicii publice de interes national - pe o durată de 10 ani.

Art. 2. - Caietele de sarcini pe baza cărora se aprobă concesionarea serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), vor fi puse în vânzare de concedent la sediul său si/sau în alte locuri stabilite de acesta si prevăzute în anuntul publicitar.

Art. 3. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va organiza, în conditiile legii, licitatia publică deschisă pentru concesionarea serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia, prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.190.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, constructie si teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al comunei Gruiu, judetul Ilfov, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gruiu.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al comunei Gruiu, judetul Ilfov, si din administrarea Consiliului Local al Comunei Gruiu în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat de părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.247.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului si a terenului aferent care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al comunei Gruiu, judetul Ilfov, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gruiu

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

Satul Silistea Snagovului,

comuna Gruiu, judetul Ilfov

Regia Autonomă

“Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Comuna Gruiu,

judetul Ilfov

Vila nr. 90 si terenul aferent, în suprafată

de 5.000 m2, înscris în C.F. nr. 477,

nr. topo 893 a comunei Gruiu

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al comunei Gruiu, judetul Ilfov, si din administrarea Consiliului Local al Comunei Gruiu în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

Satul Silistea Snagovului,

comuna Gruiu, judetul Ilfov

Comuna Gruiu,

judetul Ilfov

Regia Autonomă “Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat”

Teren în suprafată de 5.000 m2,

tarlaua 22/II, parcela 140/II

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 765.000 mii lei la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.248.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale Comandamentelor Corpurilor NATO de Reactie Rapidă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu anul 2005, se aprobă plata contributiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale Comandamentelor Corpurilor NATO de Reactie Rapidă.

(2) Nivelul contributiilor financiare anuale se stabileste pe baza memorandumurilor de întelegere pe care Ministerul Apărării Nationale le încheie cu structurile militare din tările care participă cu personal la Comandamentele Corpurilor NATO de Reactie Rapidă.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiilor financiare ale României prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.256.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării si garantării unui credit extern în favoarea Societătii Comerciale “Pharmaser” - S.A. pentru construirea si dotarea unei unităti pentru productia de solutii perfuzabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială “Pharmaser” - S.A. a unui credit extern în limita sumei de 10.870.000 USD, în scopul construirii si dotării cu utilaje si alte echipamente a unei unităti pentru productia de solutii perfuzabile, în cooperare cu Corporatia Farmaceutică de Comert Exterior din China.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unui credit extern în limita sumei de 10.870.000 USD, precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente în favoarea Societătii Comerciale “Pharmaser” - S.A., pentru construirea si dotarea unei unităti pentru productia de solutii perfuzabile.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului creditul extern prevăzut la art. 1, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 4. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale “Pharmaser” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.261.