MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

1.038. - Decret privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 28 noiembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.140. - Hotărâre pentru aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în calitate de vânzător, si Societatea Comercială “Monalisa Investments” - S.R.L., în calitate de cumpărător

 

2.141. - Hotărâre pentru aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., în calitate de vânzător, si Societatea Comercială “KIMYTEX” - S.A., în calitate de cumpărător

 

2.142. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

2.143. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges

 

2.144. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

2.145. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

 

2.146. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

2.147. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil din domeniul public al statului

 

2.152. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003 si 2004, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 28 noiembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Parlamentul României, ales la data de 28 noiembrie 2004, se convoacă în ziua de 13 decembrie 2004.

Art. 2. - La data mentionată la art. 1, la ora 15,00, Senatul se convoacă în Sala Omnia din sediul său, aflat în Piata Revolutiei nr. 1, iar Camera Deputatilor, în Sala de plen, aflată în Palatul Parlamentului din strada Izvor nr. 2-4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2004.

Nr. 1.038.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în calitate de vânzător, si Societatea Comercială “Monalisa Investments” - S.R.L., în calitate de cumpărător

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea încheierii de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în calitate de vânzător, a contractului de vânzarecump ărare de actiuni, detinute la filiala sa, Societatea Comercială de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A., cu Societatea Comercială “Monalisa Investments” - S.R.L., în calitate de cumpărător, se aprobă principalele conditii privind finalizarea tranzactiei, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.140.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., în calitate de vânzător, si Societatea Comercială “KIMYTEX” - S.A., în calitate de cumpărător

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea încheierii de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., societate de interes strategic, în calitate de vânzător, a contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, detinute la filiala sa, Societatea Comercială de Exploatare si Transport Auto “C.F.R. TRANSAUTO” - S.A., cu Societatea Comercială “KIMYTEX” - S.A., în calitate de cumpărător, se aprobă principalele conditii privind finalizarea tranzactiei, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.141.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 6 septembrie 2004, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea

societătii comerciale

Numărul personalului

existent la data întocmirii programului

de restructurare

Numărul personalului

propus pentru disponibilizare

“4.

Societatea Comercială

«I.M.U.T» - S.A. Moreni

585

380

 

TOTAL GENERAL:

5.358

1.713”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Cu data prezentei hotărâri personalul de deservire a imobilului se transferă la Consiliul Judetean Arges.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.143.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Pitesti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 141, judetul Arges

Statul român, din administrarea

Regiei Autonome de Distributie

si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

Judetul Arges, în administrarea Consiliului Judetean Arges

Cinematograf P+1

Suprafata construită = 467 m2

Suprafata desfăsurată = 698 m2

Suprafata terenului = 2.040 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 44 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.144.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Galati, Str. Brăilei nr. 177, judetul Galati, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii – Directia de Sănătate Publică a Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.145.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

care se transmite

Nr. M.F.

Municipiul Galati,

Str. Brăilei nr. 177,

judetul Galati

Ministerul Sănătătii –

Directia de Sănătate

Publică a Judetului

Galati

Judetul Galati –

Consiliul Judetean Galati

Sst = 218 m2

ScP = 283,49 m2

Sc etaj I = 283,49 m2

Sc etaj II = 283,49 m2

Sc etaj III = 283,49 m2

Sc etaj IV = 283,49 m2

Stu = 1.090,35 m2

143.727

 

Sc = suprafata construită

St = subsol tehnic

P = parter

Stu = suprafata totală utilă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si a Serviciului Român de Informatii în domeniul public al orasului Otelu Rosu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si a Serviciului Român de Informatii a unor imobile situate în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Otelu Rosu nr. 68 din 29 aprilie 2004.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în temen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Dumitru Zamfir

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.146.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind schimbarea dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

Locul

unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul

de identificare

atribuit de

Ministerul Finantelor

Publice în baza

Hotărârii Guvernului

nr. 1.326/2001

Orasul Otelu Rosu,

Str. Rozelor nr. 1,

judetul Caras-Severin

Statul român, din

administrarea

Ministerului

Administratiei si

Internelor

Orasul Otelu Rosu,

în administrarea

Consiliului Local al

Orasului Otelu Rosu

Suprafata construită = 167,35 m2

Suprafata desfăsurată = 382,43 m2

Suprafata terenului (în cotă

indiviză) = 1.910,82 m2

112.259

Statul român,

din administrarea

Serviciului Român

de Informatii

Orasul Otelu Rosu,

în administrarea

Consiliului Local al

Orasului Otelu Rosu

Suprafata construită = 20,30 m2

Suprafata desfăsurată = 46,39 m2 105.387

Suprafata terenului (în cotă

indiviză) = 108,18 m2

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind schimbarea dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

Locul

unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul

de identificare

atribuit de

Ministerul Finantelor

Publice în baza

Hotărârii Guvernului

nr. 1.326/2001

Orasul Otelu Rosu,

Str. Rozelor nr. 3,

judetul Caras-Severin

Orasul Otelu Rosu,

din administrarea

Consiliului Local al

Orasului Otelu Rosu

Statul român,

în administrarea

Ministerului

Administratiei si

Internelor

Suprafata construită = 444,81 m2

Suprafata desfăsurată = 950,68 m2

Suprafata terenului (în cotă

indiviză) = 2.662,97 m2

Urmează

a se atribui

de Ministerul

Finantelor

Publice

Statul român,

în administrarea

Serviciului Român de

Informatii

Suprafata construită = 61,6 m2

Suprafata desfăsurată = 61,6 m2

Suprafata terenului (în cotă

indiviză) = 171,3 m2

Urmează

a se atribui

de Ministerul

Finantelor

Publice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Săveni nr. 23 din 23 aprilie 2003, situat în orasul Săveni, str. Nicolae Iorga nr. 5, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.147.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Săveni, str. Nicolae Iorga nr. 5,

judetul Botosani

Consiliul Local al orasului

Săveni, judetul Botosani

Ministerul Administratiei si

Internelor

Pavilion (P+1):

- Suprafata construită = 83,70 m2

- Suprafata desfăsurată = 118,98 m2

Garaj:

- Suprafata construită = 48,41 m2

- Suprafata desfăsurată = 48,41 m2

Magazie:

- Suprafata construită = 12,00 m2

- Suprafata desfăsurată = 12,00 m2

WC:

- Suprafata construită = 1,10 m2

- Suprafata desfăsurată = 1,10 m2

Suprafata terenului aferent = 720,56 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003 si 2004, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003 si 2004, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003, 2004 si 2005, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Din bugetele aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anii 2003, 2004 si 2005 se acordă producătorilor agricoli un sprijin direct din partea statului în vederea achizitionării unui număr de 20 de capete juninci, construirii unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si achizitionării instalatiilor zootehnice necesare dotării adăpostului, conditii care trebuie îndeplinite cumulativ de către fiecare solicitant care formulează cerere scrisă si dovedeste capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere si exploatare a vacilor de lapte.”

3. Alineatul (6) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(6) Termenul maxim de realizare a adăpostului este 1 septembrie 2005.”

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Se aprobă Normele metodologice privind verificarea, acordarea si plata sprijinului direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003, 2004 si 2005, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice”, prevăzute în anexa nr. 5.”

5. Titlul anexei nr. 5 va avea următorul cuprins:

“NORME METODOLOGICE

privind verificarea, acordarea si plata sprijinului direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003, 2004 si 2005, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.152.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna decembrie 2004, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 17,96% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2004.

Nr. 27.