MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 318         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

192. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

193. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

206. - Decret privind acordarea drapelului de luptă unei unităti militare

 

207. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

442. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat

 

443. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

296. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Academiei Române,

pentru activitatea deosebit de rodnică si prestigioasă pusă în slujba dezvoltării stiintei în general, a celei economice în special, pentru rolul avut la promovarea culturii si civilizatiei românesti si universale, pentru contributia avută la realizarea obiectivelor Academiei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar Mircea Ciumara, director general al Institutului National de Cercetări Economice;

- domnului profesor doctor Valeriu Ioan Franc, director general adjunct al Institutului National de Cercetări Economice;

- domnului profesor universitar Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Petru Pepelea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Bolivariană a Venezuelei, precum si din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Jamaica, Republica Dominicană, Republica Trinidad-Tobago, Republica Panama, Republica Cooperatistă Guyana si Republica Haiti, cu resedinta la Caracas.

Art. 2. - Ambasadorul mentionat la art. 1 îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea drapelului de luptă unei unităti militare

 

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă drapelul de luptă Bazei de Asigurare de Luptă si Gospodărie a Comandamentului National al Jandarmeriei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru rezultatele exceptionale obtinute în tratarea unor afectiuni grave ca urmare a cercetărilor de laborator asupra nămolurilor terapeutice ale lacului Amara, obtinând primul extract lichid atomizat si fabricarea, pe baza acestuia, a unei întregi game de produse medicamentoase, contribuind, prin acestea, la cresterea prestigiului medicinei românesti pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului doctor Stefan Ionescu-Călinesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 207.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista prevăzută în anexa nr. I, cuprinzând 23 de investitii din cadrul Proiectului “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiilor prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. II/1-II/23*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. I, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. II/1-II/23*), se face printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. I si anexele nr. II/1-II/23*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 442.


*) Anexele nr. II/1-II/23 se comunică Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

investitiilor din cadrul Proiectului “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Subcomponenta/Denumirea obiectivului de investitie

0

1

C.1

Reabilitare si mărirea gradului de sigurantă a infrastructurii de apărări împotriva inundatiilor

1.

Amenajarea pârâului Tarna Mare în localitatea Tarna Mare, judetul Satu Mare

2.

Regularizarea si îndiguirea râului Târnava Mică pe sectorul Cetatea de Baltă - Blaj, judetul Alba

3.

Regularizarea râului Cibin în zona aval de barajul Gura Râului, confluenta cu râul Olt, judetul Sibiu

4.

Amenajarea râului Bega si a afluentilor pe sectorul Balint - Bethausen, judetul Timis

5.

Regularizarea albiei pârâului Slănic în zona localitătilor Târgu Ocna - Slănic Moldova, judetul Bacău

6.

Amenajarea albiei râului Prut în zona aval Petresti, judetul Iasi

7.

Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea

8.

Amenajarea râului Vâlsan între localitătile Brădet si Vâlcele, judetul Arges

C.2

Reabilitarea apărărilor de inundatii pe fluviul Dunărea

9.

Reabilitarea digului incintei Borcea de Jos, Compartimentul I+II, în zona Bentu, km 35+000 -  32+000, judetul Ialomita

10.

Consolidarea sectoarelor de mal de pe Bratul Borcea în zona constructiilor SPE Bordusani km 28+000 si SPP Bordusani km 27+350, judetul Ialomita

11.

Consolidarea sectorului de mal de pe Bratul Borcea în zona SPA Făcăieni km 17+915, judetul Ialomita

C.3

Mărirea gradului de sigurantă a barajelor mari

12.

Punerea în sigurantă a barajului Berdu, judetul Maramures

13.

Punerea în sigurantă a acumulării Vârsolt, judetul Sălaj

14.

Punerea în sigurantă a barajului Măneciu, judetul Prahova

15.

Punerea în sigurantă a acumulării Lesu, judetul Bihor

16.

Punerea în sigurantă a acumulării Poiana Uzului, judetul Bacău

17.

Punerea în sigurantă a barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara

18.

Punerea în sigurantă a barajului Siriu, judetul Buzău

0

1

C.4

Mărirea gradului de sigurantă a barajelor mici

19.

Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judetul Timis

20.

Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Pucioasa, judetul Dâmbovita

21.

Punerea în sigurantă a acumulării Cătămărăsti, judetul Botosani

22.

Punerea în sigurantă a acumulării Taria pentru alimentarea cu apă a localitătii Bozovici, judetul Caras-Severin

23.

Mărirea gradului de sigurantă în exploatare a acumulării Buftea, judetul Ilfov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista prevăzută în anexa nr. I, cuprinzând 22 de investitii din cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiilor prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. II/1-II/22*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. I, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. II/1-II/22*), se face printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. I si anexele nr. II/1-II/22*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 443.


*) Anexele nr. II/1-II/22 se comunică Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

investitiilor din cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea investitiei

1.

Amenajarea râului Somesul Rece si a Văii Răcătău între confluenta dintre Pârâul Negruta si acumularea Gilău, judetul Cluj

2.

Apărarea malului stâng al râului Moldova în zona localitătii Verseni-Mitesti, comuna Miroslovesti, judetul Iasi

3.

Aducerea la clasa de importantă corespunzătoare a lucrărilor de îndiguire pe râul Prut în zona Carja, judetul Vaslui

4.

Apărarea de inundatii a cartierului Manta Rosie din municipiul Iasi, judetul Iasi

5.

Amenajarea râului Somesul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

6.

Regularizarea râului Sibisel în zona localitătilor Sânpetru, Săcel, Bărăstii Hategului, Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara

7.

Punerea în sigurantă a barajului Buhui pentru alimentarea cu apă a orasului Anina, judetul Caras-Severin

8.

Regularizarea râului Târgului în zona municipiului Câmpulung Muscel, judetul Arges

9.

Consolidarea albiei râului Dâmbovita în aval de acumularea Văcăresti pe râul Dâmbovita, judetul Dâmbovita

10.

Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu în amonte de municipiul Ploiesti, judetul Prahova

11.

Amenajarea albiei râului Cuiejdiu în zona municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

12.

Amenajarea râului Moldova si a afluentilor pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului, etapa I, judetul Suceava

13.

Amenajarea râului Moldova pentru apărarea frontului de captare a orasului Fălticeni la Baia, judetul Suceava

14.

Amenajări împotriva inundatiilor în bazinul hidrografic Horincea, judetul Galati

15.

Regularizarea pâraielor Borca si Sabasa în comuna Borca, judetul Neamt

16.

Regularizarea râului Jiul de Est în zona localitătii Petrila, judetul Hunedoara

17.

Amenajări pe Valea Snagov, judetul Ilfov

18.

Amenajări pe Valea Sticlăriei, judetul Ilfov

19.

Amenajarea râului Mures în zona barajului de priză Azomures, judetul Mures

20.

Regularizarea râului Ialomita în aval de barajul Bilciuresti, judetul Ilfov

21.

Suplimentarea debitului de primenire în amenajarea hidrotehnică actuală priza Bilciuresti, judetul Ilfov

22.

Retea automată pentru monitorizarea aerului în scopul prevenirii poluărilor accidentale si protejarea populatiei în situatii de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

 

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, ale Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor”

2. Articolul 1 va avea următoarul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. II. - Anexa la ordinul prevăzut la art. I, al cărei titlu este “Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor.”

2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Licenta de transport rutier public în regim de taxi se eliberează de către agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în aceleasi conditii în care se acordă la transportul public local de călători, operatorilor de transport taxi, persoane juridice, care urmează să desfăsoare activităti de transport rutier în regim de taxi, care detin în proprietate sau cu orice alt titlu (cu exceptia comodatului) autovehicule si care îndeplinesc conditiile privind baza tehnico-materială, competenta profesională, capacitatea financiară si onorabilitatea.”

3. Litera e) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“e) dovada că îndeplineste conditiile privind capacitatea financiară, dovedită prin raportul unui auditor autorizat, întocmit pe baza ultimului bilant contabil vizat de directia finantelor publice, din care să reiasă că societatea prezintă solvabilitate determinată de valoarea patrimoniului prin care asigură un nivel de 500 euro pentru fiecare licentă de executie pentru vehicul eliberată. Raportul auditorului va fi însotit de o copie de pe bilantul contabil respectiv.

În cazul în care operatorul de transport obtine pentru prima oară licentă de transport public în regim de taxi, dovada capacitătii financiare se consideră îndeplinită temporar dacă pentru fiecare licentă de executie  pentru vehicul solicitată prezintă dovada că detine autovehiculul respectiv în proprietate.

Vizarea anuală a licentei de transport în regim de taxi se realizează în conditiile respectării prevederilor primului alineat.”

4. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(4) Licentele de executie pentru vehicul se eliberează de către agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport taxi detinători de licentă de transport rutier public în regim de taxi sau de exemplare de serviciu ale licentei de transport rutier public în regim de taxi, precum si taximetristilor independenti detinători de licentă taxi, pentru parcul detinut în conditiile legii, pentru o perioadă de 5 ani, si îsi păstrează valabilitatea numai în conditiile vizării anuale de către emitent, cu plata tarifelor aferente.”

5. După alineatul (4) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Perioada de valabilitate pentru care este eliberată licenta de executie pentru vehicul nu poate depăsi perioada de valabilitate a licentei de transport rutier public în regim de taxi sau a licentei taxi, după caz.”

6. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Licenta de executie pentru vehicul se suspendă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării ei, precum si în cazul suspendării licentei de transport rutier public în regim de taxi sau a licentei taxi.”

7. Litera d) a articolului 28 va avea următorul cuprins:

“d) în cazul anulării licentei de transport rutier public în regim de taxi sau a licentei taxi.”

8. Titlul părtii a II-a va avea următorul cuprins:

“PARTEA II

Conditii privind agrearea autovehiculelor de transport în regim de taxi”

9. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi se face contra cost de către RAR, prin reprezentantele sale judetene, respectiv reprezentanta municipiului Bucuresti.”

10. Litera c) a alineatului (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“c) autoturismul are dotările stabilite, conform legii, în stare de functionare, respectiv:

- este dotat cu aparat de taxat, pentru care se face dovada că distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală care atestă că aparatul corespunde prevederilor Legii nr. nr. 38/2003 si normelor în vigoare; până la 30 iunie 2004 se acceptă si aparatele de taxat care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;

- este dotat legal cu statie radio de emisie-receptie;

prevederea este obligatorie pentru taxiurile autorizate de primăriile municipiilor si optională pentru taxiurile autorizate de primăriile celorlalte localităti, precum si pentru taxiurile cu autorizatie sezonieră, situatie care se va mentiona în certificatul de agreare, după caz;

- este dotat cu dispozitiv de alarmă la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie să poată transmite, prin actionare discretă, semnale de alarmă prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi încorporat în statia radio de emisie-receptie.

Regimul optional al dotării cu statia radio de emisie-receptie, prevăzut la a doua liniută, se aplică si pentru dispozitivul de alarmă în mod similar;

- este dotat cu lampă taxi certificată de RAR, care functionează în concordantă cu pozitiile de operare în care lucrează aparatul de taxat, respectiv «Liber» si «Ocupat»; până la 30 iunie 2004 se acceptă si lămpile taxi care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;

- pozitiile de lucru ale lămpii taxi, «liber» si «Ocupat», trebuie să aibă corespondent vizibil în afisajul client al aparatului de taxat; prevederea nu este obligatorie până la 30 iunie 2004;”

11. Litera c) a alineatului (3) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“c) autovehiculul are dotările stabilite conform legii, în stare de functionare, respectiv:

- este dotat cu aparat de taxat, pentru care se face dovada că distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală care atestă că aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor în vigoare; până la 30 iunie 2004 se acceptă si aparatele de taxat care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;

- este dotat cu lampă taxi certificată de RAR, care functionează în concordantă cu pozitiile de operare în care lucrează aparatul de taxat, respectiv «Liber» si «Ocupat»; până la 30 iunie 2004 se acceptă si lămpile taxi care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;

- pozitiile de lucru ale lămpii taxi, «liber» si «Ocupat», trebuie să aibă corespondent vizibil în afisajul client al aparatului de taxat; prevederea nu este obligatorie până la 30 iunie 2004;

- este dotat legal cu statie radio de emisie-receptie;

prevederea este obligatorie pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri în regim de taxi, autorizate de primăriile municipiilor, si optională pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri în regim de taxi, autorizate de primăriile celorlalte localităti, situatie care se va mentiona în certificatul de agreare, după caz;

- este dotat cu dispozitiv de alarmă la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie să poată transmite, prin actionare discretă, semnale de alarmă prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi încorporat în statia radio de emisie-receptie.

Regimul optional al dotării cu statia radio de emisie-receptie, prevăzut la a patra liniută, se aplică si pentru dispozitivul de alarmă în mod similar;”

12. Litera f) a alineatului (3) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“f) are elementele de caroserie de culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

În cazul în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a stabilit culoarea taxiului obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip sah, aceasta va fi aplicată cel putin pe stâlpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii în sus.”

13. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Inspectia tehnică periodică a autovehiculelor agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier în regim de taxi se face de către RAR, în reprezentantele sale, respectiv reprezentanta municipiului Bucuresti, sau de către statiile de inspectie tehnică periodică autorizate, detinătoare de contract de franciză încheiat cu RAR în conditiile legii si monitorizate de către acesta. Prin derogare de la prevederile art. 7 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 61/2003, inspectia tehnică periodică la autovehiculele agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier în regim de taxi, echipate cu instalatii de alimentare cu GPL, se face de către RAR, în reprezentantele sale, respectiv reprezentanta municipiului Bucuresti, sau în statiile de inspectie tehnică periodică autorizate, detinătoare de contract de franciză încheiat cu RAR în conditiile legii si monitorizate de către acesta.

(2) Certificatele de agreare definitive se atribuie pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării si sunt valabile numai în conditiile vizării anuale de către RAR, cu plata tarifelor aferente.

(3) Viza anuală a certificatelor de agreare se acordă numai dacă autovehiculele prezentate îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au inspectia tehnică periodică efectuată si în termenul de valabilitate, conform reglementărilor privind încadrarea vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei - RNTR 1;

b) sunt mentinute conditiile de agreare stabilite la art. 29;

c) sunt îndeplinite cerintele referitoare la dotările suplimentare cerute prin Legea nr. 38/2003, ulterioare agreării initiale.

(4) Autovehiculul prezentat pentru verificarea dotărilor prevăzute la alin. (3) lit. c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) are aplicate pe cele două portiere spate, iar în cazul transportului de bunuri în regim de taxi, pe părtile laterale ale cabinei sau caroseriei cele două indicatoare marcate, stabilite ca model unic la nivelul localitătii prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care trebuie să contină:

- numărul autorizatiei taxi;

- localitatea de autorizare;

- data expirării autorizatiei taxi;

b) are aplicată pe cele două portiere fată valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe oră si a tarifului de pornire;

c) nu are pe geamuri aplicate înscrisuri, colante sau altele asemenea, care ar putea afecta vizibilitatea din si înspre interior.”

14. Alineatele (6), (7) si (8) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

“(6) Toate aparatele de taxat si lămpile taxi existente pe taxiuri vor putea fi utilizate până la înlocuirea lor, conform legii, dar nu mai târziu de 30 iunie 2004. Toate statiile radio existente pe taxiuri si a căror înlocuire se impune prin reglementările în vigoare vor putea fi utilizate până la înlocuirea lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.

(7) Certificatele de agreare existente la data de 28 aprilie 2003 vor fi valabile până la 31 decembrie 2003.

Valabilitatea poate fi prelungită până la 30 iunie 2004, în conditiile prezentelor norme metodologice, perioadă în care aparatul de taxat si lampa taxi existente vor fi înlocuite cu noile tipuri prevăzute de Legea nr. 38/2003.

(8) Până la eliberarea autorizatiilor taxi de către consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, se vor realiza următoarele:

a) operatorii de transport taxi, taximetristii independenti si operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi vor solicita de la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. eliberarea licentelor de transport rutier public în regim de taxi, a licentelor taxi si a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, în conditiile stabilite de lege;

b) RAR si agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. vor elibera certificate de agreare si, respectiv, licente de executie pentru vehicul, temporare, în conditiile în care nu au avut loc dotarea si amenajarea taxiurilor, conform legii, până la 31 decembrie 2003, respectiv dotarea cu aparat de taxat si lampă taxi până la 30 iunie 2004, acestea urmând să fie preschimbate în definitive după reverificarea agreării de către RAR. Pe baza certificatelor de agreare temporare se pot elibera licente de executie temporare pentru vehicul si pe baza acestora se pot elibera autorizatiile taxi de către primărie;

c) până la 30 iunie 2004, RAR va agrea temporar autoturismele prezentate pentru activitate de taxi dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele conditii minimale:

- au inspectia tehnică periodică în termenul de valabilitate;

- sunt dotate cu aparate de taxat si statie radio de emisie-receptie în stare de functionare;

- au în dotare caseta taxi;

- au însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei conform prevederilor Legii nr. 38/2003 si ale regulamentului de organizare si functionare a taximetriei, stabilit de consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz;

- sunt dotate cu portiere de acces si evacuare în dreptul fiecărei banchete sau fiecărui scaun pentru clienti, după caz, precum si cu spatiu de 100 dm3 necesar transportului bagajelor de mână, în conditiile prezentelor norme metodologice, si nu pot transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto;

d) RAR va agrea temporar autovehicule pentru activitatea de taxi până la 30 iunie 2004, în conditiile în care acestea nu au finalizat înlocuirea aparatelor de taxat si casetelor taxi, conform prevederilor Legii nr. 38/2003; după această dată certificatele de agreare temporare se vor preschimba, contra cost, în certificate de agreare definitive, în conditiile art. 30 alin. (2), numai dacă au fost finalizate dotările respective. După 30 iunie 2004 certificatele de agreare temporare, eliberate de către RAR, îsi pierd valabilitatea;

e) operatiunea de pregătire a parcului de autoturisme pentru agreare definitivă ca taxiuri de către RAR începe cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice si se finalizează la 30 iunie 2004, urmând ca procedura de agreare definitivă să se efectueze pe baza unor programări stabilite de comun acord între RAR si camera taximetristilor, ca filială judeteană, sau cu asociatiile profesionale reprezentative, prin filialele judetene.”

15. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Planul de operatii privind desfăsurarea procedurii de agreare, procedura de omologare/certificare a lămpilor taxi, planul de operatii privind verificarea anuală în vederea acordării vizei certificatului de agreare definitiv pentru autovehiculele taxi, precum si modelul certificatului de agreare se stabilesc de RAR.”

16. La articolul 34, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) să prezinte recomandarea gratuită din partea camerelor taximetristilor, ca filiale judetene, sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national, prin filialele judetene.”

17. După alineatul (4) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Vizarea anuală a certificatului de atestare a pregătirii profesionale este conditionată de mentinerea îndeplinirii conditiilor si a valabilitătii documentelor prevăzute la art. 34.”

18. La alineatul (2) al articolului 40, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

“l) taximetristul nu s-a prezentat pentru vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data expirării vizei precedente.”

Art. III. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Regia Autonomă “Registrul Auto Român” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 296.