MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 313             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 8 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

91. - Lege pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

 

202. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

 

215. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

216. - Decret privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română

 

237. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

15. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare

 

444. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finantarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, judetul Arad

 

472. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

212. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Circulară pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - În sustinerea activitătii externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale românesti din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe asigură:

a) cuprinderea în bugetul de stat a fondurilor necesare functionării administrative a acestor institute;

b) conditiile necesare pentru derularea programelor si proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, în conformitate cu obiectivele acestuia si pentru fiecare institut cultural în parte;

c) transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare, necesare activitătii acestor institute.”

2. Alineatele (2) si (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize si programe pe bază de contracte de cercetare, precum si din proiecte realizate în parteneriat public-privat si se utilizează de către Institut, integral, pentru finantarea activitătii proprii. Soldurile anuale rezultate din executia bugetului se reportează în anul următor, cu exceptia subventiilor de la bugetul de stat.

............................................................................................

(4) Institutele culturale românesti din străinătate sunt finantate de la bugetul de stat, pentru cheltuieli administrative, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar cheltuielile cu programele si proiectele culturale sunt finantate de la bugetul de stat, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural Român.”

3. La articolul 24 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Limitele minime si maxime ale salariilor de bază ale personalului contractual si indemnizatiile personalului care ocupă functii de demnitate publică din cadrul Institutului sunt cu 30% mai mari decât cele stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, si prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 91.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 202.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 68 din 24 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 2 martie 2004 se eliberează din functie, ca urmare a demisiei, domnul Emilian Focsa, judecător la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 425 din 23 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Botgros se recunoaste în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 216.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

- Lupea Aurelia, născută la 17 septembrie 1948 în Comana, judetul Constanta, fiica lui Zanfir si Floarea, condamnată la închisoare prin Sentinta penală nr. 139/1998 a Tribunalului Constanta;

- Pichiu Elena, născută la 7 mai 1969 în Sipote, judetul Iasi, fiica lui Neculai si Agripina, condamnată la închisoare prin Sentinta penală nr. 275/1997 a Tribunalului Iasi, modificată prin Decizia penală nr. 100/1998 a Curtii de Apel Iasi;

- Orbai Viorel, născut la 14 aprilie 1973 în Oradea, judetul Bihor, fiul lui Viorel si Floarea, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 1.677/1998 a Judecătoriei Oradea, modificată prin Decizia penală nr. 5.003/2002 a Curtii Supreme de Justitie;

- Stroe Claudiu-Marius, născut la 21 ianuarie 1971 în Bucuresti, fiul lui Ilie si Floarea, condamnat la închisoare prin Decizia penală nr. 72/2002 a Curtii Militare de Apel;

- Turcu Vasilică, născut la 26 februarie 1965 în Slobozia, judetul Ialomita, fiul lui Gheorghe si Profira, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 169/2001 a Tribunalului Ialomita, modificată prin Decizia penală nr. 582/2001 a Curtii de Apel Bucuresti.

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

- Bandulea Liliana, născută la 9 septembrie 1964 în Cervenia, judetul Teleorman, fiica lui Niculae si Maria, condamnată la închisoare prin Sentinta penală nr. 22/2002 a Tribunalului Militar Bucuresti, modificată prin Decizia penală nr. 346/2002 a Curtii Militare de Apel;

- Căldăraru (fost Grigore) Petrea, născut la 6 octombrie 1967 în Comănesti, judetul Bacău, fiul lui Petrea si Maria, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 224/1999 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti, modificată prin Decizia penală nr. 17/2004 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

- Ciobotaru Eugen, născut la 13 iulie 1967 în Galati, judetul Galati, fiul lui Ivanciu si Vasilica, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 241/2002 a Tribunalului Galati, modificată prin Decizia penală nr. 5.190/2003 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

- Găbreanu Marian, născut la 15 noiembrie 1967 în Bucuresti, fiul lui Alexandru si Maria, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 3.018/1997 a Judecătoriei Pitesti;

- Lazăr Corneliu, născut la 15 iunie 1962 în Târgu Jiu, judetul Gorj, fiul lui Vasile si Maria, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 4.376/2001 a Judecătoriei Târgu Jiu;

- Lăzărescu Ionel, născut la 3 octombrie 1952 în Bucuresti, fiul lui Stefan si Magdalena, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 2.837/2002 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti, modificată prin Decizia penală nr. 549/2003 a Tribunalului Bucuresti;

- Nită Constantin-Liviu, născut la 11 mai 1968 în Ploiesti, judetul Prahova, fiul lui Stelian si Elena, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 203/2001 a Tribunalului Prahova, modificată prin Decizia penală nr. 476/2001 a Curtii de Apel Ploiesti;

- Popa Valentin, născut la 21 aprilie 1971 în Tecuci, judetul Galati, fiul lui Ion si Aneta, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 1.001/2002 a Judecătoriei Tecuci;

- Roman Vasile, născut la 1 aprilie 1959 în comuna Bârsana, judetul Maramures, fiul lui Mihai si Ileana, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 909/1996 a Judecătoriei Satu Mare;

- Schwarz Aharon, născut la 6 decembrie 1951 în Israel, fiul lui Benjamin si Fani, condamnat la închisoare prin Sentinta penală nr. 649/1999 a Tribunalului Bucuresti, modificată prin Decizia penală nr. 224/2000 a Curtii de Apel Bucuresti, modificată prin Decizia penală nr. 2.429/2001 a Curtii Supreme de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 237.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XI - Comisia pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă - domnul senator Rotaru Florin - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Hoha Gheorghe - Grupul parlamentar al P.S.D. -, care se retrage din componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 15.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Având în vedere etapele derulării procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, conform cărora la începutul lunii aprilie 2004 urmează a fi depuse ofertele finale angajante, si pentru asigurarea unui climat de atractivitate pentru investitori, se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, în vederea îmbunătătirii situatiei financiare a acestei societăti.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scutirea de plată a obligatiilor fiscale restante reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri datorate si neachitate bugetului general consolidat de către Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Se aprobă scutirea de plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor datorate bugetului general consolidat si neachitate de către Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Se aprobă scutirea de plată a majorărilor calculate în baza prevederilor art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, datorate de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Se aprobă esalonarea la plată a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei si Comertului – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru anii 2000 si 2001.

(2) Se aprobă scutirea de plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel aferente dividendelor cuvenite Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, calculate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti vor încheia o conventie pentru esalonarea la plată a dividendelor prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de maximum 5 ani, cu un termen de gratie de 6 luni inclus în perioada de esalonare. Pentru plata esalonată a dividendelor prevăzute la alin. (1), Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti nu datorează dobânzi.

Art. 3. - Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată conform prezentei ordonante de urgentă sunt stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate de creditorii bugetari si în notificările transmise de Ministerul Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

Art. 4. - Creditorii bugetari încetează aplicarea oricăror măsuri de executare silită a obligatiilor prevăzute la art. 1 si 2, începute asupra Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, si nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri.

Art. 5. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Economiei si Comertului este mandatat să notifice Consiliului Concurentei, în numele creditorilor bugetari, ajutoarele de stat acordate conform prezentei ordonante de urgentă, printr-un formular de notificare unic.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finantarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 282/2004 privind finantarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, judetul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 10 martie 2004, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 4 miliarde lei, pentru finantarea unei părti din lucrările de reamplasare a monumentului numit «al Libertătii», potrivit art. 2.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Avansul la lucrările aferente Monumentului Revolutiei de la 1848 si monumentului numit «al Libertătii» este exceptat de la scrisoarea de garantie bancară, reglementată de art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată.”

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Atribuirea contractelor de executie a lucrărilor aferente Monumentului Revolutiei de la 1848 si monumentului numit «al Libertătii» se face în conformitate cu prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 282/2004, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 444.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil compus din clădiri si terenul aferent, situat în municipiul Arad, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 4 miliarde lei pentru judetul Arad, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al Consiliului Judetean Arad, în vederea finantării unei părti din lucrările de amenajare a imobilului transmis conform art. 1, care urmează să asigure în regim de urgentă sediul Corpului Gardienilor Publici Arad.

Art. 4. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 3 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 472.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Municipiul Arad, cartierul Gai, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Judetean Arad

Suprafata constructiilor si terenului conform CF nr. 8623, nr. top. 4941/2:27 hold 800 öl = 158.400 m 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

Văzând referatul de aprobare privind indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produsele alimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista prevăzută la art. 1 va fi transmisă Uniunii Europene în vederea solicitării protejării indicatiilor geografice si denumirilor de origine pentru produsele alimentare, prin înregistrarea acestora în conformitate cu legislatia comunitară, după aderare, în procedură normală.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 339/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 22 mai 2003, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 martie 2004.

Nr. 212.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

A. Produse din lapte

Lapte:

- de Dorna;

- Cedra de Apuseni;

- de Cluj;

- de Covasna;

- de Satu Mare;

- de Harghita;

- de Rarău.

Iaurt:

- Cedra de Apuseni;

- de Satu Mare;

- Napoca.

Lapte bătut:

- de Harghita.

Cas:

- de Oas;

- Baschiu;

- de Alba;

- de Sibiu.

Brânză:

- de Moeciu;

- de Făgăras;

- de Taga;

- de Năsal;

- de Vlădeasa;

- de Mănăstur;

- de Satu Mare;

- de Moldova;

- de Dorna;

- de Napoca;

- de Sibiu;

- de Alba;

- de Bistrita;

- de Homorod;

- de Brădet;

- de Rarău;

- de Covasna;

- de Sibiu;

- de Arad;

- de Satu Mare;

- de Harghita.

Cascaval:

- de Rucăr;

- de Bobâlna;

- de Tarnita;

- de Dej;

- de Moeciu;

- de Vidraru;

- de Mateias;

- de Râusor;

- de Satu Mare;

- de Carei;

- de Napoca;

- de Hârlău;

- de Dobrogea;

- de Fetesti;

- de Penteleu;

- de Harghita;

- de Ciuc;

- de Sibiu;

- de Rarău;

- de Rucăr;

- de Brădet;

- de Vidraru;

- de Râusor;

- de Arges;

- de Covasna;

- de Dorna.

Telemea:

- de Brasov;

- de Huedin;

- de Arges;

- de Carei;

- de Oas;

- de Vâlcea;

- de Sibiu;

- de Harghita.

B. Produse din carne

Salam:

- de Sibiu.

Cârnati:

- de Plescoi.

C. Produse de panificatie

Pâine:

- ardelenească cu cartofi;

- ardelenească cu coaja bătută.

Covrigi:

- de Buzău;

- de Brasov.

Plăcintă:

- dobrogeană.

D. Fructe procesate:

- magiun de prune de Râureni.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, se completează după cum urmează:

- După litera l) a alineatului (2) al articolului 8 se introduce litera m) cu următorul cuprins:

“m) persoanele juridice si alte entităti – pentru operatiuni ce rezultă din emisiunea/tranzactionarea de instrumente financiare si unităti ale organismelor de plasament colectiv, tranzactionate în mod curent pe piata de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 10 aprilie 2004.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 7.