MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 295             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 5 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

50. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

147. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

11. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

28. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “FORADEX” - S.A. Bucuresti

 

64. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea Autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Tecuci Est” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A.

 

302. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

310. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

2.047. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor din institutiile de spectacol

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Ordin privind sanctionarea Casei de Schimb  Valutar S.C. “Minerva” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, litera A va avea următorul cuprins:

“A. Ordine:

- Ordinul Virtutea Militară;

- Ordinul Virtutea Aeronautică;

- Ordinul Virtutea Maritimă;

- Ordinul Bărbătie si Credintă.”

2. La articolul 10, punctele 3 si 4 vor avea următorul cuprins:

“3. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferă ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, care au:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

4. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferă maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, care au:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.”

3. La articolul 11 alineatul (1) punctul III, după pozitia 3 se introduce pozitia 4 cu următorul cuprins:

“4. Ordinul Bărbătie si Credintă cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter ;

b) Comandor ;

c) Ofiter ;

d) Cavaler.”

4. La articolul 11 alineatul (4) punctul IX, pozitiile 3-6 vor avea următorul cuprins:

“3. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, cuprinde 3 categorii:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

4. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special,

cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, cuprinde 3 categorii:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

5. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru militari si functionari publici cu statut special se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar si al Semnului onorific În Serviciul Armatei.

6. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, maistri militari si subofiteri, decorati cu Ordinul Meritul Militar si/sau cu semnele onorifice prevăzute la poz. 3-5, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 31, punctele 6, 8, 11, 14, 26 si 27 vor avea următorul cuprins:

“6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace si Virtutea Maritimă de pace;

…………

8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;

…………..

11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv ;

………….

14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv ;

…………..

26. Semnul onorific pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, se poartă după toate ordinele românesti sau străine, înaintea crucilor si medaliilor;

27. Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, precum si semnul onorific pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, se poartă după toate celelalte ordine, cruci si medalii;”

6. La articolul 87, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei, mentionată în Ordonanta Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2001, se înlocuieste cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzută la art. 10 pct. 3 din prezenta lege, celelalte dispozitii modificându-se în mod corespunzător.

(5) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei, mentionată în Ordonanta Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, se înlocuieste cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzută la art. 10 pct. 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii modificându-se în mod corespunzător.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 147.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Alexa Constantin, ales în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta, începând cu data de 30 martie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 11.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “FORADEX” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “FORADEX” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “FORADEX” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Milcov nr. 5, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/1864/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 martie 2004.

Nr. 28.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea Autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Tecuci Est” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A.

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7) si al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a solicitării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, înregistrată sub numărul 3.524 din 9 octombrie 2003, având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu Procesul- verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii de Reglementare în Domeniul Energiei din 19 martie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, Autorizatia nr. 228 din 19 martie 2004, pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Tecuci Est”.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 19 martie 2004.

Nr. 64.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. O.B. 3.137/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

Anexa nr. 3 “Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de...” se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală asistentă medicală, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 302.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3

la Ordinul nr. 50/2004)

 

PROCES-VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ...............

 

Membrii Comisiei medicale de specialitate ........................

1. ....................., presedintele comisiei;

2. ....................., membru;

3. ....................., membru;

4. ....................., membru;

5. ....................., membru.

În conformitate cu prevederile ..............., ne-am întrunit în comisie si am examinat bolnavul/bolnava ........................, având ocupatia ..............., buletin/carte de identitate seria ...... nr. ........., domiciliat/domiciliată în ..........................., telefon ..............., stabilind următoarele: ........................

Concluzii

1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.) ...

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Tratamentul efectuat până în prezent în tară ..

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:

a) locul ................................;

b) perioada ...........................;

c) în ce a constat tratamentul ...............................................................................;

...............................................................................................................................................................

d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate .

............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Starea actuală a afectiunii ...

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în tară .

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6. Motivatia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în tară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivatii):

.........................................................................................................................………………………..

...............................................................................................................................................................

7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):

a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: interventie chirurgicală, protezare,  continuare tratament etc.)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................;

b) clinica recomandată, tara, orasul, telefon, fax ..........................................................................................

............................................................................................................................................................;

c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ....................................................................................

............................................................................................................................................................;

d) dacă bolnavul are nevoie de însotitor - motivare ....................................................................................

...............................................................................................................................................................

8. Estimarea riscului legat de evolutia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate

.......................................................................................................................

9. Estimarea beneficiului pentru bolnav privind efectuarea tratamentului recomandat în străinătate ..

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

10. Vârsta pacientului .......................................

Semnăturile membrilor comisiei:

1. ...........................

2. ...........................

3. ...........................

4. ...........................

5. ...........................

 

Presedinte,

........................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

În baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) si ale cap. II pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu,

văzând Referatul Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. O.B./3.187/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă eliberarea certificatelor de abilitare pentru importul de mostre de către Ministerul Sănătătii în următoarele situatii:

a) autorizarea de punere pe piată în România;

b) efectuarea cercetărilor preclinice sau a studiilor clinice;

c) publicitatea destinată profesionistilor din sectorul sanitar;

d) alte situatii prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 2. - Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală va elibera certificatul de abilitare pentru importul de mostre în conditiile prezentului ordin si va mentiona scopul acestui import în conformitate cu una dintre situatiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică mostrelor de medicamente ce contin substante psihotrope sau stupefiante conform definitiilor prevăzute în conventiile internationale.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 310.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor din institutiile de spectacol

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor,

în baza art. 8 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în baza dispozitiilor pct. 49 din Normele metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului,

aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 2.388/1995,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor din institutiile de spectacol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dispozitiile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către institutiile publice de spectacol care detin bunuri din categoria celor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 4 februarie 2004.

Nr. 2.047.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind evidenta, gestiunea si inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor din institutiile de spectacol

 

CAPITOLUL I

Evidenta elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor

 

Art. 1. - (1) Registrul pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor este un document oficial, obligatoriu, cu caracter permanent, în care se înregistrează totalitatea bunurilor care fac parte din această categorie, detinute de o institutie de spectacol, precum si principalele elemente de identificare a acestora.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) îndeplineste următoarele functii:

a) asigură evidenta integrală a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor;

b) asigură elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor prevăzute la lit. a).

(3) Registrul pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor cuprinde următoarele coloane:

01. numărul de inventar;

02. data intrării în patrimoniu;

03. denumirea bunului;

04. descrierea bunului;

05. numărul de bucăti;

06. dimensiuni si greutate;

07. starea de conservare;

08. provenientă;

09. documentul de intrare;

10. valoarea de intrare;

11. iesire;

12. verificare;

13. observatii.

(4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac următoarele precizări:

a) coloana 01 se completează cu numărul de inventar atribuit bunului, care reprezintă codul de identitate al acestuia, cod care se înscrie pe obiect si care devine semnul său de recunoastere. Numărul de inventar va însoti bunul atât timp cât acesta va fi detinut de institutie. Dacă bunul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din registru si va fi scăzut din gestiune o dată cu întocmirea actului de scădere. Pentru fiecare bun detinut de institutie se atribuie un singur număr de inventar. În cazul unei entităti compuse din elemente diferite, de exemplu “costum”, se dă un singur număr de inventar, enumerându-se însă explicit componentele. Fiecare componentă va primi acelasi număr de inventar, dar la rubricile “Dimensiuni” si “Descriere”, fiecare componentă va fi tratată în mod distinct;

b) coloana 02 se completează cu data intrării în patrimoniul institutiei a bunului;

c) coloana 03 cuprinde denumirea bunului sau denumirea lui tipologică;

d) coloana 04 cuprinde descrierea bunului, care este menită să ajute la stabilirea identitătii acestuia. Ea trebuie să se raporteze la elementele care pot permite identificarea usoară a obiectului; morfologia, aspectul, cromatica si elementele decorative ale acestuia, tehnicile si materialele din care acesta a fost realizat. Descrierea are un caracter tehnic si nu unul literar;

e) coloana 06 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea si l = lătimea. În această categorie vor fi incluse obiectele strict bidimensionale: documentele, fotografiile, steagurile, tapiseriile si acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludentă: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se notează cu L, l si h (înăltime sau grosime). Pentru obiectele din ceramică, sticlă sau portelan se pot folosi doar două dimensiuni: h si ż (diametrul). Notarea dimensiunilor se face în centimetri si trebuie să fie aceeasi în toate verigile sistemului de evidentă;

f) coloana 08 se completează cu sursa din care provine obiectul: donatie, achizitie, confectionare în cadrul atelierelor institutiei;

g) în coloana 09 se înscrie numărul actului de intrare în patrimoniul institutiei: actul de donatie, procesul-verbal al comisiei de achizitie, ordinul de lucru al serviciului productie;

h) în coloana 10 se înscriu valoarea de achizitie a bunurilor cumpărate, valoarea de utilitate a bunurilor primite cu titlu gratuit, respectiv costul de productie pentru bunurile produse în cadrul institutiei.

Art. 2. - Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească Registrul pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor sunt următoarele:

a) tipărirea registrului se face pe o hârtie de minimum 80 g/m2 sau poate fi realizată prin listare cu ajutorul computerului, caz în care se vor realiza copii de sigurantă pe suport magnetic sau compact disc, care vor fi păstrate în două locuri diferite;

b) înainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor se numerotează, se snuruieste si se sigilează, iar pe ultima pagină se înscrie data, se semnează de către conducătorul institutiei si se aplică stampila;

c) înscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai putin uzuali si localitătile vor fi înscrise cu majuscule;

d) nu se admit stersături, adăugări sau interventii ulterioare completării rubricii respective. Dacă este necesară o corectare sau o completare, aceasta se mentionează la rubrica “Observatii”, cu certificarea interventiei respective prin semnătura conducătorului institutiei si cu stampila institutiei.

Art. 3. - Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - La intrarea în patrimoniul institutiei publice a unui bun din categoria celor prevăzute la art. 1 se efectuează următoarele operatiuni:

a) se atribuie bunului un număr de inventar corespunzător pozitiei care urmează după ultima înregistrare;

b) se completează rubricile Registrului pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor cu toate informatiile despre bunul respectiv;

c) se marchează numărul de inventar pe obiect;

d) obiectul este depozitat consemnându-se în cataloagele topografice codul pozitiei la care poate fi regăsit.

 

CAPITOLUL II

Controlul gestiunilor. Inventarierea generală

 

Art. 5. - (1) Institutiile publice de spectacol detinătoare de bunuri din categoria celor prevăzute la art. 1 sunt obligate să verifice existenta si integritatea bunurilor înscrise în Registrul pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor, o dată la 3 ani.

(2) Institutiile publice de spectacol detinătoare de bunuri din categoria celor prevăzute la art. 1, care sunt bunuri de valoare, respectiv tablouri, cristaluri sau argintării, precum si obiecte ce contin metale si pietre pretioase si care sunt înscrise în Registrul pentru evidenta analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor sunt obligate să verifice existenta si integritatea acestor bunuri anual.

(3) Anual, conducerea institutiei poate dispune efectuarea verificării si a altor obiecte aflate în inventar, altele decât cele prevăzute la alin. (2).

(4) Efectuarea inventarierii se face potrivit Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 2.388/1995.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea din gestiune a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpusilor/marionetelor, a instrumentelor si a stimelor

 

Art. 6. - Scoaterea din gestiune a bunurilor din categoria celor prevăzute la art. 1, distruse sau dispărute, se aprobă de către conducătorul institutiei, cu avizul ordonatorului principal de credite.

Art. 7. - Consiliul de administratie al institutiei de spectacole poate aproba scoaterea din gestiune a unor bunuri în vederea unor schimburi de obiecte cu alte institutii cu obiect de activitate similar.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Minerva” - S.A.

 

Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 43 alin. 2 si ale pct. 36 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se sanctionează Casa de Schimb Valutar S.C. “Minerva” - S.A., cu sediul în municipiul Galati, str. Ovidiu nr. 1, bl. M14, sc. 3, ap. 57, judetul Galati, înregistrată la Oficiul registrului comertului de pe lângă Tribunalul Galati sub nr. J17/879/1999, cu retragerea autorizatiei de functionare nr. VI/3/2824/1/AI din 10 mai 2000.

Art. 2. - Casa de Schimb Valutar S.C. “Minerva” - S.A. are drept de contestatie în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare.

 

Viceguvernatorul Băncii Nationale a României,

Mihai Bogza

 

Bucuresti, 27 februarie 2004.

Nr. 27.