MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

78. - Lege pentru înfiintarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăt, judetul Suceava

 

179. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăt, judetul Suceava

 

79. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Stefănesti, judetul Botosani

 

180. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Stefănesti, judetul Botosani

 

80. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Flămânzi, judetul Botosani

 

181. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Flămânzi, judetul Botosani

 

81. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Bucecea, judetul Botosani

 

182. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Bucecea, judetul Botosani

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

13. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 87 din 2 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonantă de urgentă pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăt, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Burla, judetul Suceava, având în componentă satul Burla, prin reorganizarea comunei Volovăt din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Burla se stabileste în satul Burla.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Volovăt are în componentă satul Volovăt.

(2) Resedinta comunei Volovăt rămâne în satul Volovăt.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Burla, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Burla.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Volovăt, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Volovăt între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Burla se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2004 pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Burla pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Volovăt si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Burla.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Volovăt functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2004.

Nr. 78.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăt, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăt, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 179.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Stefănesti, judetul Botosani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Stefănesti, judetul Botosani, se declară oras.

(2) Localitătile componente ale orasului Stefănesti sunt:

Stefănesti, Bădiuti, Bobulesti, Stânca si Stefănesti-Sat.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2004.

Nr. 79.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Stefănesti, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Stefănesti, judetul Botosani, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 180.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Flămânzi, judetul Botosani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Flămânzi, judetul Botosani, se declară oras.

(2) Localitătile componente ale orasului Flămânzi sunt:

Flămânzi, Nicolae Bălcescu si Poiana.

(3) Satele Chitoveni si Prisăcani apartin orasului Flămânzi.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2004.

Nr. 80.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Flămânzi, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Flămânzi, judetul Botosani, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 181.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Bucecea, judetul Botosani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Bucecea, judetul Botosani, se declară oras.

(2) Localitătile componente ale orasului Bucecea sunt: Bucecea si Călinesti.

(3) Satul Bohoghina apartine orasului Bucecea.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2004.

Nr. 81.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Bucecea, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Bucecea, judetul Botosani, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 182.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. III - Comisia pentru privatizare - domnul senator Nica Dumitru - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Pricop Mihai Radu - Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 13.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 87

din 2 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, exceptie ridicată de Societatea Comercială  “Agrodelta Sireasa” - S.A. din Tulcea în Dosarul nr. 2.096/2003 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal răspunde, pentru autoarea exceptiei Societatea Comercială “Agrodelta Sireasa” - S.A. din Tulcea, avocat Sorin Munteanu, cu delegatie la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 544D/2003, care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială “Piscicola Murighiol” - S.A. din Murighiol în Dosarul nr. 2.097/2003 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal în Dosarul nr. 544D/2003, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere continutul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate. Apărătorul Societătii Comerciale “Agrodelta Sireasa” - S.A., precum si reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 544D/2003 la Dosarul nr. 543D/2003, care este primul înregistrat.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către partea Societatea de Investitii Financiare “Moldova” - S.A. din Bacău, prin care se solicită amânarea cauzei, având în vedere că procedura de citare a fost viciată, nerespectându-se dispozitiile art. 1141 alin. 3 din Codul de procedură civilă, conform cărora, de la data primirii citatiei, pârâtul trebuie să aibă la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregăti apărarea.

Având cuvântul asupra acestei chestiuni prealabile, apărătorul Societătii Comerciale “Agrodelta Sireasa” - S.A. lasă la aprecierea instantei constitutionale amânarea cauzei cerută de partea Societatea de Investitii Financiare “Moldova” - S.A., iar reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare a cauzei, apreciind că procedura de citare a fost legal îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Curtea, luând în considerare cererea de amânare depusă la dosar de partea Societatea de Investitii Finaciare “Moldova” - S.A. din Bacău, sustinerile apărătorului Societătii Comerciale “Agrodelta Sireasa” - S.A. si ale reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile art. 89 alin. 1 din Codul de procedură civilă, conform cărora “Citatia, sub pedeapsa nulitătii, va fi înmânată părtii cu cel putin 5 zile înaintea termenului de judecată”, constată că procedura de citare a fost legal îndeplinită. Dispozitiile art. 1141 alin. 3 din Codul de procedură civilă invocate în sustinerea cererii de amânare nu sunt aplicabile, acestea referindu-se exclusiv la cererea de chemare în judecată si la termenul fixat de presedinte astfel încât să i se asigure pârâtului cel putin 15 zile pentru pregătirea apărării.

Având în vedere că cererea de amânare depusă la dosar de partea Societatea de Investitii Finaciare “Moldova” - S.A. din Bacău nu a fost temeinic motivată, Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de amânare astfel cum a fost motivată si va trece la judecarea cauzei.

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul autoarei exceptiei, Societatea Comercială “Agrodelta Sireasa” - S.A., arată că se impune constatarea admisibilitătii exceptiei, chiar dacă aceasta are ca obiect o hotărâre a Guvernului, întrucât hotărârile Guvernului sunt date în aplicarea legii. Pe fond, solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată care a sesizat Curtea Constitutională.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, fată de dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, arătând că hotărârile Guvernului pot fi atacate numai pe calea contenciosului administrativ.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 16 octombrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 2.096/2003 si nr. 2.097/2003, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agrodelta Sireasa” - S.A. din Tulcea, respectiv Societatea Comercială “Piscicola Murighiol” - S.A. din Murighiol în cadrul unor cauze comerciale având ca obiect cererile de radiere a unor mentiuni privind capitalul social, cereri introduse de către Consiliul Judetean Tulcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 este contrară prevederilor art. 41 alin. (3) din Constitutie, întrucât dispune trecerea în domeniul public a unor bunuri din capitalul social al societătii comerciale, fără întrunirea conditiilor prevăzute pentru expropriere, adică neexistând cauza de utilitate publică si fără o justă si prealabilă despăgubire. Pe de altă parte, apreciază că sunt încălcate si dispozitiile art. 107 alin. (2) din Constitutie, întrucât hotărârea de Guvern criticată “are mai mult caracter de ordonantă, neavând nici o legătură cu organizarea executării legii”.

Tribunalul Tulcea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 a fost dată în executarea Legii nr. 213/1998, iar prin ea nu se dispune nici un transfer de proprietate, ci se atestă domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale ale judetului Tulcea.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, pot face obiect al controlului de neconstitutionalitate numai dispozitii din legi sau ordonante ale Guvernului, iar nu si hotărâri ale Guvernului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 10 iulie 2002, având articol unic, cu următorul continut: “Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-49 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că dispozitiile hotărârii criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (2), (3) si (4) si ale art. 107 alin. (2), dispozitii care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 44 alin. (2), (3) si (5) si ale art. 108 alin. (2), având următorul continut:

- Art. 44 alin. (2), (3) si (5): “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.[...]

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.”;

- Art. 108 alin. (2): “Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, Curtea Constitutională “hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”, iar, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, “Curtea  Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă [...]”.

Astfel, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, acestea putând fi atacate numai pe calea contenciosului administrativ. Pentru aceste motive, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, instanta judecătorească trebuia să respingă exceptia de neconstitutionalitate printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta de judecată nu s-a conformat acestor dispozitii legale, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 să fie respinsă ca inadmisibilă de către Curtea Constitutională.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca fiind inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agrodelta Sireasa” - S.A. din Tulcea în Dosarul nr. 2.096/2003 si de Societatea Comercială “Piscicola Murighiol” - S.A. din Murighiol în Dosarul nr. 2.097/2003, ambele ale Tribunalului Tulcea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă

 

Tinând seama de faptul că pe data de 29 martie 2004 România a devenit, în mod oficial, membru de drept al NATO, o dată cu depunerea instrumentelor de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord, marcată prin ceremonia organizată la Washington,

având în vedere faptul că pe data de 2 aprilie 2004, la sediul NATO din Bruxelles, va avea loc reuniunea Consiliului Nord Atlantic dedicată dobândirii statutului de membru cu drepturi depline de către noile state care au aderat la organizatie, precum si faptul că în România, ca si în celelalte noi state membre NATO, această zi va fi marcată printr-o serie de manifestări dedicate sărbătoririi evenimentului, considerând că declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă este impusă de o situatie extraordinară care justifică adoptarea unei ordonante de urgentă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 2 aprilie 2004 ca zi liberă.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul autoritătii judecătoresti.

Art. 3. - (1) Salariatii din unitătile cu foc continuu, precum si din alte unităti a căror activitate nu poate fi întreruptă vor beneficia de ziua stabilită ca fiind liberă potrivit art. 1, cu conditia de a asigura continuitatea functionării acestor unităti.

(2) Autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri pentru ca agentii economici cu profil de alimentatie publică sau de desfacere a carburantilor să asigure aprovizionarea populatiei, iar unitătile sanitare să asigure asistenta medicală.

Art. 4. - (1) Salariatilor care lucrează în unitătile si la locurile de muncă prevăzute la art. 2 si 3 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariatii beneficiază, pentru munca prestată în ziua de 2 aprilie 2004, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 14.