MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 659         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 septembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

539. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

540. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

229. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea

instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6 2-14

 

529. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

149. - Decizie privind desemnarea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) ca organisme care să colecteze sume conform Hotărârii Guvernului nr. 143/2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru contributia personală avută la cunoasterea si promovarea muzicii românesti pe plan international, cu ocazia celui de-al XVI-lea Festival International “George Enescu”, editia 2003,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria B - “Muzică”:

- domnului Gidon Kremer;

- domnului Ernst Marzendorfer;

- domnului Zubin Mehta;

- domnului Michel Plasson;

- doamnei Leontina Văduva;

- domnului Lawrence Foster.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor:

- categoria D - “Arta spectacolului” domnului Petrika Ionesco;

- categoria B - “Muzică” domnului Leif Segerstam;

- categoria B - “Muzică” domnului Yuri Simonov.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 539.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 lit. e) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea primului-ministru,

cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în semn de apreciere a întregii activităti puse în slujba comunitătii germane din România, pentru contributia meritorie la edificarea si consolidarea sistemului democratic din România după 1989,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor doctor Paul Philippi, presedintele de onoare al Forumului Democrat al Germanilor din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 540.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. g) si alin. (3) lit. f) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 924/2000 pentru aprobarea Reglementărilor si normelor tehnice privind modificarea instalatiilor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 1 februarie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2003.

Nr. 229.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI

privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

 

1. Obiectul si domeniul de aplicare

1.1. Prezentele reglementări contin conditiile tehnice necesare pentru modificarea sistemului de alimentare a motoarelor autovehiculelor din categoriile M1 si N1, definite în Reglementările privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR-2, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit tip de carburant prevăzut de constructor, pentru a functiona alternativ si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL.

1.2. Prin modificarea sistemului de alimentare a motorului unui autovehicul în scopul functionării si cu GPL se întelege montarea unei instalatii de alimentare cu GPL, precum si toate interventiile ce se efectuează asupra autovehiculului în acest scop.

1.3. Conditiile tehnice continute de prezentele reglementări se aplică tuturor autovehiculelor prevăzute la pct. 1.1, înmatriculate sau care urmează a fi înmatriculate în România.

2. Dispozitii generale

2.1. Sistemul de alimentare a motorului unui autovehicul care a fost omologat în ansamblu pentru circulatia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevăzut de constructorul autovehiculului poate fi modificat si pentru functionarea cu GPL numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) componentele instalatiei de alimentare cu GPL, în functie de presiunea maximă de functionare si de rolul lor functional, trebuie să fie omologate conform prevederilor Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea întâi;

b) montarea instalatiei de alimentare cu GPL a motorului autovehiculului trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea a doua. Conditiile privind fixarea rezervorului de GPL se consideră îndeplinite dacă sunt întrunite cerintele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reglementări;

c) se interzice montarea componentelor cărora li se aplică prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea întâi, dar care nu au marcaj de omologare, precum si a celor care prezintă deformatii plastice, fisuri, crăpături, părti lipsă, uzuri fizice avansate sau alte tipuri de defecte ce prezintă pericol în exploatare;

d) atunci când este posibil, trebuie ca după montare marcajele de omologare internatională ale componentelor să fie vizibile, direct sau indirect, fără a fi necesară pentru aceasta demontarea lor ori a unui alt reper;

e) emisiile poluante din gazele de evacuare ale autovehiculului, verificate conform Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei prin inspectia tehnică periodică - RNTR-1, atât pentru functionarea cu carburantul conventional prevăzut initial de constructor, cât si pentru functionarea cu GPL, trebuie să se încadreze în limitele admisibile pentru tipul respectiv de autovehicul, precizate în RNTR-1;

f) după montarea instalatiei de alimentare cu GPL, masa totală maximă autorizată a autovehiculului si masele maxime autorizate pe fiecare axă nu trebuie să le depăsească pe cele maxime tehnic admisibile declarate de constructor la omologarea de tip a autovehiculului;

g) performantele dinamice ale autovehiculului alimentat cu GPL (viteza maximă sau forta la roată) nu trebuie să scadă cu mai mult de 10% fată de cele ale autovehiculului alimentat cu carburantul prevăzut de constructor.

2.2. Instalatiile de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor pot fi comercializate numai dacă sunt certificate/omologate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, denumită în continuare Registrul Auto Român, si dacă montarea se efectuează de către agenti economici autorizati de Registrul Auto Român conform prezentelor reglementări.

2.3. Certificatul de conformitate/omologare, prin care se aprobă utilizarea unui anumit tip de instalatie de alimentare cu GPL în scopul modificării sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor anumitor tipuri de autovehicule, se eliberează de către Registrul Auto Român pe baza evaluării rapoartelor de încercări si a evaluării îndeplinirii de către solicitant a conditiilor aplicabile din prezentele reglementări si a conditiilor stabilite de Registrul Auto Român pentru asigurarea conformitătii proceselor aferente modificării sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor autovehiculelor si rezolvarea eficientă a oricăror neconformităti ce pot apărea.

2.4. Atelierele de montare, revizii tehnice periodice si reparatii se autorizează de Registrul Auto Român pe baza evaluării conformitătii cu conditiile tehnice prevăzute la cap. 4, folosindu-se proceduri specifice de audit.

2.5. Instalatiile de alimentare cu GPL, montate pe autovehicule, trebuie înregistrate în cartea de identitate a autovehiculului (CIV). Autovehiculele trebuie să fie marcate cu etichete autoadezive cu inscriptia “GPL”, confectionate din material rezistent la factorii de mediu, aplicate în functie de categoria autovehiculului, astfel:

a) la autoturisme (categoria M1), pe interiorul parbrizului si al lunetei, în partea dreaptă, jos;

b) la autoutilitare usoare (categoria N1), pe interiorul parbrizului, în partea dreaptă, jos, si pe suprafata posterioară a caroseriei. Aceste etichete se aplică de către agentul economic autorizat care a montat instalatia de alimentare cu GPL, iar conformitatea lor cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele reglementări se verifică de către Registrul Auto Român cu ocazia înregistrării în CIV a instalatiei de alimentare cu GPL.

2.6. Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data poansonată pe placa de identificare sudată pe acestea. Respectarea acestui termen se va verifica cu ocazia inspectiilor tehnice periodice.

3. Conditii de acordare, mentinere si reînnoire a certificatelor de conformitate/omologare pentru instalatiile de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor

3.1. Certificarea de conformitate/omologare se solicită de producătorii instalatiilor de alimentare cu GPL sau de către agenti economici, reprezentanti autorizati ai producătorilor, denumiti în continuare solicitanti, prin depunerea cererii de certificare sau omologare la Registrul Auto Român.

Costurile derulării procesului de certificare/omologare sunt suportate de către solicitant.

3.2. Împreună cu cererea de certificare/omologare, solicitantul trebuie să prezinte, pentru toate componentele instalatiei de alimentare cu GPL cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente, partea întâi, comunicările de omologare internatională. Registrul Auto Român verifică atât aceste documente, cât si pe cele care permit comercializarea produselor în conditii legale si cu informarea corectă si completă a consumatorilor si a organelor de control.

3.3. Solicitantul declară în cererea de certificare/omologare componenta integrală a instalatiei, marca comercială, tipul si marca de omologare pentru fiecare dispozitiv, precum si familia de autovehicule căreia îi este destinată instalatia, tinând cont de tipul motoarelor cu care sunt echipate autovehiculele. Familia de autovehicule, în sensul prezentelor reglementări, se identifică prin categoria, masa totală maximă autorizată, sistemul de alimentare cu carburantul prevăzut de constructor si puterea maximă dezvoltată de motoarele ce le echipează.

3.4. Evaluarea de către Registrul Auto Român a conformitătii instalatiilor de alimentare cu GPL a autovehiculelor cu prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente, se face în baza unor inspectii si încercări atât asupra autovehiculelor echipate cu instalatia descrisă în cerere, puse la dispozitie de către solicitant, cât si a conditiilor asigurate de solicitant pentru tinerea sub control a calitătii lucrărilor de montare si service.

3.5. Certificatul de conformitate/omologare se acordă pentru un domeniu de puteri maxime ale motoarelor autovehiculelor din familia pentru care s-a solicitat certificarea/omologarea, tinând cont de puterea maximă a

autovehiculului echipat cu instalatia de alimentare cu GPL, prezentat de solicitant pentru încercări. Alegerea acestui autovehicul se face de către solicitant în functie de tipurile de autovehicule pe care doreste să monteze instalatiile de alimentare cu GPL si de regula de stabilire a domeniului de certificare/omologare: limita minimă a puterii maxime a autovehiculelor pentru care se acordă certificarea/omologarea se obtine prin înmultirea puterii maxime a autovehiculului asupra căruia se efectuează încercările, exprimată în kW, cu coeficientul 0,7 si rotunjirea la un număr întreg de kW prin trunchiere, iar limita maximă, prin înmultirea aceleiasi puteri maxime a autovehiculului cu 1,15 si rotunjirea la un număr întreg prin adăugare. Dacă au fost încercate, la cererea solicitantului, mai multe autovehicule cu motoare cu puteri maxime diferite, coeficientul 0,7 se aplică puterii maxime celei mai mici, iar puterea maximă cea mai mare se înmulteste cu coeficientul 1,15. Domeniul astfel obtinut, prin aplicarea coeficientilor asupra puterii maxime a autovehiculului sau autovehiculelor încercate, se suprapune cu cel declarat de producătorul dispozitivului reductor/vaporizator si se retine doar domeniul comun.

3.6. În vederea inspectiei conditiilor asigurate de solicitant pentru tinerea sub control a calitătii lucrărilor de montare, revizii tehnice si reparatii, solicitantul trebuie să elaboreze si să implementeze proceduri sau instructiuni de lucru pentru activitătile proprii: receptia produselor de la furnizori, difuzarea si controlul tehnologiilor de montare, instruirea personalului atelierelor, rezolvarea reclamatiilor, supravegherea atelierelor, verificarea calitătii produselor si analiza neconformitătilor.

3.7. După obtinerea certificării/omologării, titularii certificatelor de conformitate/omologare trebuie să detină si să utilizeze proceduri sau instructiuni de lucru pentru activitătile proprii. Ei trebuie să mentină înregistrări ale acestor activităti, pe care să le pună la dispozitia Registrului Auto Român periodic si în cadrul actiunilor de supraveghere planificate sau inopinate, ca urmare a unor reclamatii.

3.8. Durata de valabilitate a certificatului de conformitate/omologare este de maximum 2 ani. Pe perioada de valabilitate a certificatului, Registrul Auto Român desfăsoară actiuni de verificare a respectării conditiilor evaluate initial.

Pentru reînnoirea certificatului titularul depune la Registrul Auto Român, înainte de expirarea documentului, o cerere pentru recertificare/reomologare. La recertificare/reomologare se pot lua în considerare unele dintre rezultatele actiunilor de supraveghere sau ale rapoartelor de încercări anterioare.

4. Conditii tehnice pentru evaluarea capabilitătii si autorizarea agentilor economici care execută lucrări de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiei de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor

4.1. Agentii economici respectivi pot fi autorizati numai pentru familiile de autovehicule pentru care s-a obtinut certificatul de conformitate/omologare pentru functionarea cu GPL, eliberat de Registrul Auto Român.

4.2. Pentru evaluarea capabilitătii atelierelor de a satisface conditiile tehnice specificate de prezentele reglementări se vor utiliza normele metodologice aplicabile prevăzute de Reglementările privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, reglare, modificări constructive si/sau reconstructia si dezmembrarea vehiculelor rutiere - RNTR-4, editia în vigoare.

4.3. Agentul economic care solicită evaluarea capabilitătii sale tehnice va depune la Registrul Auto Român dosarul de evaluare/autorizare, care contine următoarele documente:

a) cererea-tip de evaluare a capabilitătii tehnice pentru prestarea de activităti de montare/revizii tehnice/reparatii pentru alimentare alternativă a autovehiculelor cu GPL, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele reglementări;

b) chestionarul de autoevaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele reglementări;

c) statutul de functionare (în copie) al agentului economic, din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate prestarea unor servicii de reparatii si întretinere a autovehiculelor;

d) certificatul de înmatriculare/înregistrare la registrul comertului si anexa acestuia pentru activitatea desfăsurată la punctul de lucru (în copie);

e) certificatul de atestare a capacitătii profesionale a conducătorului atelierului de montare/revizii tehnice/reparatii, eliberat de Registrul Auto Român în conditiile prevăzute în reglementările RNTR-4 (în copie);

f) certificatul/certificatele de conformitate/omologare emise de Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Produse pentru instalatia de alimentare cu GPL fată de care se solicită autorizarea (în copie);

g) documente doveditoare a dreptului de utilizare a certificatelor de conformitate a echipării instalatiilor de alimentare cu GPL (contracte de distributie încheiate cu titularii de certificate de conformitate) (în copie);

h) atestatele de instruire a personalului atelierului, eliberate de producătorul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia, privind executarea lucrărilor de montare/revizii/reparatii ale mărcilor de instalatii de alimentare cu GPL auto pentru care are dreptul de utilizare a certificatelor de conformitate (în copie);

i) declaratie care să specifice cine este personalul responsabil pentru asigurarea calitătii procesului de montare/revizii/reparatii.

4.4. Auditul capabilitătii tehnice se va efectua de Registrul Auto Român, care trebuie să verifice îndeplinirea următoarelor conditii necesare:

a) existenta infrastructurii cu caracter general:

- spatii tehnologice separate având sisteme de iluminare, de încălzire si de ventilare fortată a gazelor scurse accidental din instalatia de alimentare cu GPL, precum si surse de energie electrică*);

- spatiu de desfăsurare a activitătilor administrative;

b) existenta infrastructurii cu caracter specific pentru amplasarea autovehiculelor pe care se vor monta instalatiile de alimentare cu GPL, precum si a masinilor si uneltelor, SDV-urilor si a setului de dispozitive specificat de furnizorul instalatiilor de alimentare cu GPL. Dotarea minimă cu echipamente necesară pentru prestarea activitătilor (lucrărilor) de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiilor de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele reglementări;

c) existenta documentatiei tehnologice de montare/revizii tehnice/reparatii, incluzând, pentru evaluarea initială:

- Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea a doua, cap. 17 (Prescriptii privind montarea instalatiei de alimentare cu GPL a motorului);

- manualul de instalare (conform cerintelor prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele reglementări) pentru montarea/revizia/repararea instalatiei de alimentare cu GPL, aprobat de titularul certificatului de conformitate;

- desenele de montare pentru sistemul de fixare al rezervorului si schemele electrice corespunzătoare autovehiculelor prezentate la încercările de conformitate;

- instructiuni de utilizare a instalatiei de alimentare cu GPL, formulate conform cerintelor cuprinse în anexa nr. 6.

La auditurile de supraveghere, în plus fată de evaluarea initială:

- schemele de montare a componentelor (multivalvă, comutator si modul electronic de comandă) elaborate de furnizor;

- desenele de ansamblu ale fiecărui tip de sistem de fixare al rezervorului utilizat (pentru diferite montaje definite prin forme constructive de rezervoare GPL, suporturi rezervor, tip de caroserie si loc de amplasare), avizate de titularul de certificat de conformitate;

- schemele de conexiuni electrice detaliate în vederea adaptării la alimentarea cu GPL a tuturor tipurilor de autovehicule adaptate până la data auditului, aprobate de producătorul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia în România.

4.5. Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de audit, în cazul în care nu există neconformităti majore; în cazul neconformitătilor minore, care nu pot afecta procesul de lucru, autorizarea se va acorda numai după prezentarea unui program adecvat de măsuri, cu termene pentru eliminarea neconformitătilor.

4.6. Pe perioada de valabilitate a autorizatiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementări, titularul de autorizatie va fi supravegheat de Registrul Auto Român în baza contractului de autorizare si supraveghere încheiat, prin audituri programate anual (primul la 6 luni de la data autorizării) sau inopinate, în cazul unor reclamatii ori la cererea expresă a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (inclusiv a personalului special desemnat pentru activitatea de control din cadrul Registrului Auto Român) sau a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. La constatarea nerespectării conditiilor tehnice specificate de prezentele reglementări, organele de control si inspectie desemnate de autoritatea competentă pot aplica sanctiuni în conformitate cu legislatia în vigoare.

Mentinerea valabilitătii autorizatiei este conditionată de păstrarea de către titularul acesteia a capabilitătii tehnice corespunzătoare conditiilor de acordare a autorizatiei. În functie de gravitatea abaterilor constatate fată de conditiile initiale de autorizare, autorizatia poate fi suspendată, restrânsă sau retrasă.

În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate sau inopinate se va constata neeliminarea, în termenele stabilite, prin actiuni corective, a neconformitătilor minore semnalate la auditul anterior si/sau existenta unor noi neconformităti majore, în raportul de evaluare se propune suspendarea autorizatiei pe o perioadă de până la 20 de zile, fără drept de desfăsurare a activitătii autorizate.

În următoarele 10 zile, cu drept de desfăsurare a activitătii autorizate, trebuie să dovedească implementarea actiunilor corective angajate la neconformitătile majore - conditie de ridicare a suspendării. În caz contrar, se va proceda la anularea autorizatiei.

În cazul în care, pe perioada dintre cele două supravegheri anuale, apar cumulat mai mult de două suspendări, se va retrage autorizarea.

4.7. Agentii economici autorizati vor încheia contracte cu furnizorii instalatiilor de alimentare cu GPL pe o perioadă cel putin egală cu perioada de valabilitate a certificatului si, dacă nu efectuează decât montarea instalatiei, vor asigura service si reparatii prin intermediul unui agent economic autorizat să efectueze astfel de operatiuni.

4.8. Agentii economici care efectuează modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor pentru functionarea alternativă si cu GPL vor elibera clientilor:

a) certificat de garantie;

b) declaratie de conformitate, model A sau B, prevăzută în anexa nr. 8 la prezentele reglementări;

c) instructiuni de utilizare, prevăzute în anexa nr. 6.

Din documente trebuie să reiasă unitatea care a efectuat montarea, data si identificarea autovehiculului si a instalatiei montate.

4.9. Instalatiile GPL certificate pot fi transferate pe un alt autovehicul care se încadrează în domeniul de aplicabilitate al autorizatiei atelierului de montare, cu eliberarea documentelor prezentate la pct. 4.8.

4.10. Atelierele care efectuează numai revizii si reparatii se autorizează în aceleasi conditii ca si cele pentru montare/revizii tehnice/reparatii.

4.11. Lunar atelierele vor transmite la reprezentanta Registrului Auto Român lista autovehiculelor echipate cu instalatii GPL, pe formularul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele reglementări.

5. Dispozitii finale si tranzitorii

5.1. Inspectiile finale pentru emisiile poluante din gazele de evacuare ale motorului se vor face de către atelier după efectuarea montării instalatiei de alimentare cu GPL, numai cu echipament propriu, în conformitate cu anexa nr. 5.

5.2. Cerinta privitoare la dotarea atelierului cu analizor de gaze compatibil GPL este obligatorie după 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor reglementări.

5.3. Înregistrarea activitătilor, inclusiv a rezultatelor inspectiilor finale, va fi efectuată în registrul de evidentă a activitătilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele reglementări. Buletinele de probe (listing) date de imprimantă se vor păstra atasat la copia comenzii lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele reglementări.

5.4. Cerinta privitoare la dotarea atelierului cu calculator PC echipat cu modem este obligatorie după 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor reglementări. Până la această dată transmiterea listei lucrărilor se va face prin fax.

5.5. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele reglementări.


*) Respectarea conditiilor reglementate (avize pentru protectia muncii si PSI cu mentiunea “montaj instalatii GPL auto”), precum si atestarea unui operator responsabil ISCIR sunt si rămân în sarcina agentului economic, fără a conditiona autorizarea tehnică.

 

ANEXA Nr. 1

la reglementări

 

PRESCRIPTII

referitoare la montarea rezervorului pentru GPL pe autovehicul

 

1. Se consideră că cerintele Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, referitoare la fixarea rezervorului pentru GPL, sunt îndeplinite dacă sunt satisfăcute următoarele conditii:

1.1. Sunt montate cel putin două chingi pe rezervor1).

1.2. Prinderea este asigurată cu minimum 4 suruburi1).

1.3. Chingile de ancorare si saibele sau plăcile de sustinere trebuie să fie cel putin de calitatea otelului OL 37, iar suruburile de prindere de grupa 8.8 si trebuie să îndeplinească cel putin cerintele cuprinse în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

 

Capacitatea

rezervorului

(litri)

Dimensiunile minime

ale saibelor sau plăcilor

de sustinere (mm)

Dimensiunile minime

ale chingilor

rezervorului (mm)

Diametrul minim

al suruburilor

(mm)

până la 85

Ř30 x 1,5 (30x30 x 1,5)

Ř25 x 2,5 (25x25 x 2,5)

20 x 3

30 x 1,5

8

85-100

Ř30 x 1,5 (30x30 x 1,5)

Ř25 x 2,5 (25x25 x 2,5)

30 x 3

20 x 32)

10

81)

100-150

Ř50 x 2 (50x50 x 2)

Ř30 x 3 (30x30 x 3)

50 x 6

50 x 33)

12

102)

peste 150

Constructia trebuie să îndeplinească cerintele Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, referitoare la fixarea rezervoarelor


1) Pentru rezervoarele toroidale montate în locul rotii de rezervă din interiorul portbagajului, sistemul de fixare al rezervorului va fi format din cel putin un surub M12.

2) În acest caz rezervorul trebuie asigurat cu cel putin 3 chingi.

3) În acest caz rezervorul trebuie asigurat cu cel putin 4 chingi.

 

2. În cazul în care rezervorul GPL este montat în spatele unui scaun pentru pasageri, trebuie mentinut pe directia longitudinală a autovehiculului un spatiu liber de cel putin 100 mm. Această distantă poate să fie împărtită între rezervorul pentru GPL si peretele din spate al autovehiculului si între rezervorul pentru GPL si locul pasagerului.

3. Dacă chingile sustin si masa proprie a rezervorului, trebuie montate cel putin 3 chingi.

4. Chingile de ancorare trebuie să asigure rezervorul împotriva alunecării, rotirii sau desprinderii.

5. Între rezervorul pentru GPL si chingi trebuie introdus un material izolator, cum ar fi cauciuc sau material plastic. Nu se admite utilizarea unor materiale care retin apa.

6. Suportul rezervorului

6.1. Dacă rezervorul pentru GPL este fixat de autovehicul cu ajutorul unui cadru si al unor bride, atunci rezervorul trebuie ancorat de cadru cu cel putin două chingi.

6.2. Dacă chingile rezervorului sustin, de asemenea, si masa proprie a acestuia, trebuie montate cel putin 3 chingi.

6.3. Chingile de ancorare trebuie să asigure rezervorul împotriva alunecării, rotirii sau desprinderii.

6.4. Între rezervorul pentru GPL si suport trebuie introdus un material izolator, cum ar fi cauciuc sau material plastic. Nu se admite utilizarea unor materiale care retin apa.

6.5. Dacă rezervorul cilindric este amplasat longitudinal, trebuie prevăzută o traversă de limitare a deplasării acestuia, amplasată în fata cadrului rezervorului, care este:

- cel putin de aceeasi grosime ca si cadrul rezervorului;

- cel putin cu 30 mm mai înaltă decât partea inferioară a rezervorului;

- amplasată cât mai aproape posibil de mijlocul părtii bombate a rezervorului.

 

NOTĂ:

Saibele sau plăcile de sustinere trebuie să asigure suruburile de fixare împotriva smulgerii din punctele de ancorare de pe autovehicul.

 

ANEXA Nr. 2

la reglementări

 

MODEL DE ETICHETĂ DE MARCAJ

pentru vehiculele care functionează si cu carburant GPL

 

Culori:

Fondul: verde

Bordura: alb sau alb reflectorizant

Literele: alb sau alb reflectorizant

Dimensiuni:

Lătimea bordurii: 4-6 mm

Înăltimea literelor: 25 mm

Grosimea liniilor: 4 mm

Lătimea etichetei: 110-150 mm

Înăltimea etichetei: 80-110 mm

Literele “GPL” se vor pozitiona central în interiorul etichetei.

 

ANEXA Nr. 3

la reglementări

 

CERERE - TIP

de evaluare a capabilitătii tehnice pentru prestarea de activităti de montare/revizii tehnice/reparatii pentru alimentarea alternativă a autovehiculelor cu GPL

 

1. Denumirea agentului economic ........

2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comertului .........

3. Codul fiscal .............

4. Contul bancar/Banca ........

5. Sediul agentului economic .........

6. Telefon/Fax/E-mail ........

7. Adresa atelierului în care se desfăsoară activitătile pentru care se solicită evaluarea/autorizarea .......

8. Lista cuprinzând familiile de autovehicule pentru care se efectuează lucrările de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiilor de alimentare cu GPL pentru care se solicită evaluarea capabilitătii tehnice (se indică numărul/data certificatelor de conformitate utilizate, care se anexează la cererea-tip) ...............

9. Marca echipamentelor GPL certificate/omologate (marca vaporizator) pentru care se solicită autorizarea ....

10. Numărul personalului atelierului care va fi autorizat ........., din care:

....... ingineri

....... maistri/tehnicieni

....... muncitori

11. Împuternicim pe domnul/doamna ........, având functia de .........

si care poate fi contactat/contactată la telefon ........., fax ......., să ne reprezinte în toate aspectele

legate de evaluare.

12. Numele si semnătura directorului/managerului general:

LS

Data .......

 

ANEXA Nr. 4

la reglementări

 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

a capabilitătii tehnice pentru prestarea de activităti de montare/revizii tehnice/reparatii pentru alimentarea alternativă a autovehiculelor cu GPL

(Se completează pentru fiecare atelier.)

 

1. Date de identificare

1.1. Denumirea agentului economic ...

1.2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comertului .

1.3. Codul fiscal ...

1.4. Contul bancar/Banca

1.5. Sediul agentului economic ...

1.6. Telefon/Fax/E-mail

1.7. Adresa atelierului unde se desfăsoară activitătile pentru care se solicită evaluarea

2. Organizare

2.1. Structura organizatorică (se anexează organigrama ca anexa A la chestionar)

2.2. Sunt definite responsabilitătile personalului care conduce/efectuează/verifică activitătile de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)

Dacă DA, precizati documentul în care sunt specificate responsabilitătile personalului: ..

3. Resurse

3.1. Planurile la scară ale spatiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrică, a sistemelor de iluminare si ventilatie etc. (se anexează ca anexa B la chestionar)

3.2. Lista cuprinzând liniile tehnologice (după caz, desenele schemelor-flux), utilajele, echipamentele de inspectie (se anexează ca anexa C la chestionar, aprobată de titularul de certificat de conformitate)

3.3. Există analizor de gaze cu caracteristici conforme reglementărilor RNTR-1 în vigoare (compatibil GPL), pentru verificarea calitătii lucrărilor de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)

Dacă DA, se vor prezenta marca si tipul acestor echipamente:

4. Analiza comenzilor

4.1. Sunt convenite cu clientii si consemnate în scris activitătile de montare/revizii tehnice/reparatii solicitate de acestia? (DA/NU)

Dacă DA, se va indica documentul/documentele în care sunt consemnate aceste activităti: …..

Documentul respectiv specifică:

4.1.1. Diagnosticarea initială a autovehiculului (starea caroseriei, nivelul noxelor)? (DA/NU)

4.1.2. Activitătile implicate de montarea/reviziile tehnice/reparatiile solicitate? (DA/NU)

4.1.3. Materialele, componentele, manopera, costurile implicate si termenul de realizare a lucrărilor? (DA/NU)

4.1.4. Acordarea termenelor de garantie legale pentru lucrările efectuate? (DA/NU)

Dacă DA, se va indica termenul de garantie acordat: ....... luni

4.1.5. Rezultatele inspectiilor finale, conform RNTR-1 în vigoare, ale emisiilor poluante pentru functionarea pe GPL si pe benzină? (DA/NU)

4.1.6. Aceste înregistrări identifică personalul care a efectuat măsurările? (DA/NU)

5. Controlul documentatiei

5.1. Sunt disponibile instructiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de executie si de verificare a lucrărilor care se efectuează? (DA/NU)

Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili? (DA/NU)

5.2. Se utilizează documente externe (standarde, reglementări, desene ale clientului etc.)? (DA/NU)

5.2.1. Se asigură că aceste documente sunt în vigoare? (DA/NU)

5.2.2. Sunt disponibile conditiile din RNTR-1 în vigoare referitoare la inspectia finală a motorului? (DA/NU)

6. Aprovizionare

6.1. Sunt definite conditii referitoare la produsele aprovizionate? (DA/NU)

Dacă DA, se vor indica documentele în care sunt specificate conditiile referitoare la produsele aprovizionate:

..

6.2. Componentele specificate în Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U. sunt omologate? (DA/NU)

6.3. Componentele si materialele specificate în documentatia de montare/revizii tehnice/reparatii sunt certificate pe autovehicul? (DA/NU)

6.4. Componentele si materialele utilizate au termen de garantie? (DA/NU)

7. Identificare

7.1. Se asigură identificarea unică a serviciului de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)

Dacă DA, se vor indica documentele: ...

7.2. Se înregistrează si se identifică toate operatiile de montare/revizii tehnice/reparatii si de inspectii efectuate, specificate în comandă? (DA/NU)

7.3. Este mentinut un registru de evidentă a comenzilor? (DA/NU)

8. Controlul proceselor de montare/revizii tehnice/reparatii

8.1. Există o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit? (DA/NU)

8.2. Există instructiuni de executie a operatiilor de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)

8.3. Există personal propriu calificat adecvat? (DA/NU)

Dacă DA, indicati numărul si calificarea personalului pentru profilurile mecanic si electric (mecanici auto, electricieni auto etc.):

mecanici auto …..

electricieni auto …..

9. Inspectii (CTC)

9.1. Sunt stabilite si documentate metode de verificare a calitătii operatiunilor de montare/revizii tehnice/reparatii?

(DA/NU) Dacă DA, se va (vor) indica documentul (documentele): .

9.2. Se verifică etanseitatea instalatiei? (DA/NU)

9.3. Se verifică dacă la trecerea de pe alimentarea cu carburantul initial pe alimentarea cu GPL si invers motorul functionează normal? (DA/NU)

9.4. Se verifică în final dacă gazele de evacuare ale autovehiculului cu sistemul de alimentare cu GPL montat/revizuit/reparat si cu sistemul de alimentare cu carburantul initial se încadrează în limitele stabilite de RNTR-1 în vigoare? (DA/NU)

9.5. Sunt mentinute înregistrări care să ateste efectuarea acestor inspectii finale si încadrarea în limitele stabilite de RNTR-1 în vigoare? (registru de evidentă, comenzi si listinguri) (DA/NU)

10. Controlul echipamentelor de inspectie (CTC)

10.1. Există echipamentele de inspectie necesare? (DA/NU)

Dacă DA, se vor indica aceste echipamente: 

10.2. Echipamentele de inspectie sunt verificate metrologic? (DA/NU)

10.3. Sunt mentinute înregistrări referitoare la verificarea metrologică a echipamentelor de inspectie? (DA/NU)

10.4. Există instructiuni de utilizare a echipamentelor de inspectie în limba română? (DA/NU)

10.5. Sunt asigurate conditiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor de inspectie? (DA/NU)

11. Controlul lucrărilor neconforme

11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamatiilor clientilor? (DA/NU)

11.2. Sunt mentinute înregistrări privind tratarea reclamatiilor? (DA/NU)

12. Manipularea si depozitarea

12.1. Există spatii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor si a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora? (DA/NU)

12.2. Există conditii de depozitare a componentelor, a materiilor prime si a materialelor care să asigure mentinerea calitătii acestora? (DA/NU)

Persoana care a completat chestionarul si care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:

Numele si prenumele

Functia

Telefon ….., fax …..

Semnătura …..

Data

NOTĂ:

Datele completate trebuie să corespundă cu situatia la zi la data transmiterii chestionarului la Registrul Auto Român.

 

ANEXA Nr. 5

la reglementări

 

DOTAREA MINIMALĂ CU ECHIPAMENTE

necesară pentru prestarea activitătilor (lucrărilor) de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiilor de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor

 

Activitatea/Dotarea

minimală

Diagnosticarea preliminară a autovehiculului si a motorului acestuia (după caz, în conditii specificate în comandă, efectuarea remedierilor necesare)

Montarea instalatiei de alimentare cu GPL a motorului si a echipamentelor electrice aferente, verificarea functionării cu GPL si cu carburantul cu care a fost omologat initial

Reviziile tehnice

periodice si reparatiile

autovehiculelor

alimentate cu GPL

Canal de vizitare sau elevator

x

x

x

Instalatie de ventilare fortată a gazelor

 

x

x

Detector de gaze

 

x

x

Analizor de gaze de evacuare

x

x

x

Calculator PC echipat cu modem si UPS

 

x

x

Chei dinamometrice

 

x

x

Truse de SDV-uri generale

x

x

x

Truse de SDV-uri specifice

x

x

x

Trusă de electrician auto

 

x

x

 

Observatii:

1. În cazul existentei în atelier a unui canal de vizitare, gura de absorbtie a instalatiei de ventilare fortată a gazelor si detectorul de gaze vor fi amplasate în partea inferioară a canalului de vizitare. Functionarea detectorului de gaze trebuie verificată zilnic.

2. Analizorul de gaze de evacuare va trebui să aibă caracteristicile constructive si metrologice specificate de RNTR-1 în vigoare (inclusiv posibilitatea efectuării testelor de GPL). Pentru celelalte echipamente se vor avea în vedere prevederile constructorilor autovehiculelor si, respectiv, ai instalatiilor de alimentare cu GPL.

3. Calculatorul trebuie să prezinte următoarea configuratie: memorie HDD minimum 4 GB, memorie RAM minimum 64 MB, viteză minimă 200 MHz.

 

ANEXA Nr. 6

la reglementări

 

Cerinte referitoare la manualul de instalare

 

Cerinte generale

1. Manualul de instalare are rolul de a indica echipamentele necesare si modul de lucru în vederea montării instalatiei de alimentare cu GPL. Acest manual este elaborat de fabricantul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia în România.

2. Manualul de instalare trebuie să fie disponibil în fiecare atelier de montare si trebuie să cuprindă instructiuni pentru toate variantele de instalare definite de tipul sistemelor de alimentare a motoarelor ce pot fi adaptate pentru functionarea cu GPL.

3. Manualul de instalare va fi disponibil în limba română.

4. Manualul de instalare trebuie să contină:

a) instructiuni de instalare:

- instructiuni de asamblare a diferitelor componente si scheme de montare a sistemelor de fixare a rezervorului;

- scheme detaliate ale conexiunilor electrice care să contină subansamblele electromecanice la care se vor efectua conexiuni, pentru fiecare tip de autovehicul supus adaptării pentru functionarea cu GPL;

b) verificarea calitătii:

- manualul de instalare trebuie să includă proceduri de diagnosticare initială efectuată de către instalator;

- manualul de instalare trebuie să includă proceduri detaliate si măsurile care trebuie luate de instalator pentru verificarea finală a montajului instalatiei de alimentare cu GPL, în scopul asigurării securitătii în conditiile aplicării instructiunilor de instalare;

c) instructiuni de service:

- manualul de instalare trebuie să includă intervalele dintre reviziile periodice obligatorii, cu indicarea componentelor care necesită înlocuirea la fiecare tip de revizie;

- manualul de instalare trebuie să specifice operatiile necesare la fiecare tip de revizie;

d) defectiuni si modalităti de remediere:

- manualul de instalare trebuie să includă modul de tratare a defectiunilor;

- dacă instalatia este prevăzută cu sistem de diagnosticare, manualul de instalare trebuie să includă instructiuni de utilizare a acestui sistem în cazul aparitiei unei defectiuni.

Cerinte referitoare la instructiunile de utilizare

Cerinte generale

1. Instructiunile de utilizare au rolul de a informa beneficiarul despre caracteristicile si măsurile de securitate ale instalatiei de alimentare cu GPL. Aceste instructiuni se elaborează de fabricantul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia în România.

2. Instructiunile de utilizare trebuie să cuprindă informatiile necesare exploatării corecte si sigure a instalatiei de alimentare cu GPL.

3. Instructiunile de utilizare trebuie considerate parte integrantă a instalatiei de alimentare cu GPL si de aceea se livrează o dată cu kitul de instalare.

4. Instructiunile de utilizare vor fi disponibile în limba română.

5. Instructiunile de utilizare vor include: specificatii tehnice, instructiuni de securitate, descrierea instalatiei de alimentare cu GPL si modul de utilizare a sistemului de alimentare cu GPL (umplere, comutarea pe si de pe alimentarea cu GPL, indicatorul de nivel, întretinere si conditii de reparare).

 

ANEXA Nr. 7

la reglementări

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

REGISTRUL AUTO ROMÂN

 

AUTORIZATIE

(model)

Nr. .../…

(Revizia )

 

În baza cererii nr. …., înregistrată la Registrul Auto Român la data de …., si a rezultatelor auditului de evaluare a capabilitătii tehnice, efectuat în conformitate cu prevederile RNTR-4 si RNTR-6, consemnate în Raportul de evaluare nr. …, se autorizează: ... (denumirea agentului economic) să presteze în unitatea sa din (adresa) …….. următoarele activităti sau lucrări de reparatii pentru tipurile de vehicule rutiere mentionate:

 

Activitătile autorizate

Tipul instalatiei/certificate

Tipuri de vehicule pentru care sunt

de conformitate autorizate activitătile

Limitări generalecopyrightdsc.net

Montarea si adaptarea pe vehicule a instalatiei de alimentare cu GPL

a motorului

 

 

 

Revizii periodice si reparatii la sistemul de alimentare a vehiculelor

modificate spre a functiona cu GPL

 

 

 

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN

Director general,

……………………………….

 

Valabilitatea prezentei autorizatii: conform vizelor de pe verso.

- verso -

 

Vignetă (se va aplica la data emiterii autorizatiei si după fiecare supraveghere)

 

ANEXA Nr. 8

 la reglementări

(Modelul A pentru primul montaj)

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 

Noi, …………………………………………………………., (numele si adresa titularului certificatului de conformitate pentru instalatia GPL) cu nr. de înmatriculare/înregistrare la registrul comertului ......................../.......................................... si .................................................., (numele si adresa atelierului autorizat de Registrul Auto Român si agreat de titularul certificatului de conformitate care a montat instalatia GPL) cu nr. de înmatriculare/înregistrare la registrul comertului ....................../.........................................................................,

declarăm pe propria răspundere că instalatia de alimentare cu GPL, compusă din:

- rezervor, marcă/tip*) .................... nr. ...................., data omologării ..................../...................., amplasat ........................................, marcă omologare ........................................;

- supapă multiplă, marcă/tip*) ...................., marcă omologare ........................................;

- carcasă etansă, marcă/tip ........................................, marcă omologare ........................................;

- reductor-vaporizator, marcă/tip ........................................, marcă omologare ........................................;

- modul de comandă electronic, marcă/tip ........................................, marcă omologare ........................................;

- **) ........................................, marcă omologare ........................................;

- **) ........................................, marcă omologare ........................................;

- **) ........................................, marcă omologare ........................................,

montată pe autovehiculul categoria ........................................................, nr. de înmatriculare ..........................................,

nr. de identificare ........................................, marca ...................., tipul ...................., tipul motorului ........................................ [cu carburator, injectie, cu/fără sondă lambda***)], puterea maximă .................... (kW), la care se referă această declaratie,

este în conformitate cu:

1. Reglementările si normele tehnice în transporturi RNTR-6;

2. Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente;

3. Certificatul de conformitate nr. .......... din ...................., extinderea nr. ..........., emis de Organismul de Certificare

Produse din cadrul Registrului Auto Român, valabil până la .................... .

 

Titularul certificatului de conformitate,

..........................................................................

(numele, prenumele si semnătura persoanei autorizate)

Stampila

Data livrării instalatiei ...........................................

Atelierul autorizat

..........................................................................

(numele, prenumele si semnătura persoanei autorizate)

Stampila

Data montării instalatiei .............................................


*) Datele referitoare la rezervor si dispozitivele montate pe acesta vor fi completate de către titularul certificatului de conformitate, la emiterea prezentei declaratii (la livrare).

**) Alte componente ale instalatiei.

***) Se barează variantele care nu corespund.

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 

ANEXA Nr. 10

la reglementări

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A ACTIVITĂTILOR

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

 

Având în vedere prevederile art. 17 lit. i) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile regulamentului vor fi duse la îndeplinire de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 10 septembrie 2003.

Nr. 529.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cadrul de desfăsurare a activitătii de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 2. - Prin laborator de încercări la foc, în sensul acestui regulament, se întelege:

a) orice laborator de încercări sau poligon de experimentări pentru produse, materiale, procedee si echipamente destinate apărării împotriva incendiilor;

b) orice laborator ce execută analize si încercări pentru determinarea comportării la foc a produselor si materialelor;

c) orice laborator ce execută încercări pentru determinarea eficientei lucrărilor de termoprotectie.

Art. 3. - Prin autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se conferă acestora dreptul ca, pe baza încercărilor si analizelor efectuate cu echipamentul propriu, să emită documente (rapoarte de încercare, referate, studii) recunoscute de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, ca institutie abilitată prin lege să coordoneze si să controleze la nivel national activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 4. - Autorizarea este obligatorie pentru toate laboratoarele de încercări la foc care emit documente privind certificarea calitătii mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, precum si în domeniul comportării la foc a materialelor si produselor.

Art. 5. - Autorizarea nu este necesară în cazul laboratoarelor care emit rapoarte de încercare în domeniile reglementate de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor; în acest caz se aplică procedurile de desemnare, conform legii.

Art. 6. - Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se efectuează pentru orice laborator de acest profil, independent de mărime sau de titularul dreptului de proprietate.

Art. 7. - Autorizarea se acordă pentru încercări bazate pe standarde române si standarde ale organismelor de standardizare europene si internationale; în cazul în care pentru un anumit subdomeniu nu există standarde de metodă românesti, europene sau internationale, metodele de încercare trebuie validate conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17025.

Art. 8. - În vederea autorizării, laboratoarele de încercări la foc trebuie să fie acreditate, conform legii, de Asociatia de Acreditare din România - RENAR, organismul national de acreditare.

Art. 9. - Prin acreditarea laboratoarelor de încercări la foc se asigură recunoasterea de către Asociatia de Acreditare din România - RENAR a competentei acestora de a efectua analize si încercări de profil.

 

CAPITOLUL II

Organizarea autorizării laboratoarelor de încercări la foc

 

Art. 10. - Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se efectuează de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari prin Comisia de autorizare.

Art. 11. - Comisia de autorizare se compune din presedinte, vicepresedinte, 3 membri, un secretar si se numeste prin ordin al comandantului Corpului Pompierilor Militari.

Art. 12. - Comisia de autorizare se întruneste în sedinte ordinare trimestriale. Se pot desfăsura sedinte extraordinare la propunerea presedintelui sau la initiativa unei treimi din componenta acesteia.

Art. 13. - Comisia de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc are următoarele atributii:

a) elaborează procedura de evaluare si autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, procedura de supraveghere a activitătii laboratoarelor autorizate, precum si procedura de tratare a contestatiilor, care se aprobă prin ordin al comandantului Corpului Pompierilor Militari;

b) propune procedura de calcul al contravalorii prestărilor de servicii ce se efectuează în procesul de autorizare;

c) aplică în mod unitar si nediscriminatoriu procedura de autorizare a laboratoarelor, indiferent de tipul, complexitatea, volumul si domeniul de lucru al laboratorului care solicită autorizarea;

d) asigură confidentialitatea datelor privind autorizarea laboratoarelor.

Art. 14. - Evaluarea laboratoarelor de încercări la foc se face de către un grup de auditori, cu competentă în domeniu, din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, Centrului de Studii, Experimentări si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Asociatiei de Acreditare din România - RENAR, prin Comitetul tehnic pentru încercări la foc.

Art. 15. - Autorizarea se acordă pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 16. - Autorizarea si retragerea autorizării se semnează de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 17. - Cu 90 de zile înainte de expirarea perioadei de autorizare, laboratorul autorizat are obligatia de a solicita mentinerea autorizării, conform procedurii de evaluare si autorizare.

Art. 18. - (1) Măsura de retragere a autorizatiei se aplică în cazul înregistrării unor abateri privind:

a) emiterea de rapoarte de încercare pentru încercări definite conform art. 2 pentru care laboratorul nu este autorizat;

b) emiterea de rapoarte de încercare cu rezultate intentionat eronate sau ca urmare a unor presiuni;

c) nefunctionarea sistemului de management al calitătii adoptat;

d) utilizarea abuzivă a certificatului de autorizare.

(2) Măsura de retragere a autorizatiei se aplică si în cazul retragerii acreditării de către Asociatia de Acreditare din România - RENAR.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile si răspunderile laboratoarelor de încercări la foc

 

Art. 19. - În afara obligatiilor ce le revin prin procedura de evaluare si autorizare, laboratoarele de încercări la foc au si următoarele obligatii:

a) să pună la dispozitie Comisiei de autorizare si auditorilor documentele si informatiile necesare verificării veridicitătii datelor din dosarul de autorizare;

b) să asigure conditiile necesare desfăsurării auditurilor periodice si să prezinte spre verificare toate documentele solicitate;

c) să îndeplinească la termen măsurile stabilite de Comisia de autorizare sau de către auditori;

d) să înceteze emiterea de rapoarte de încercare după expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei;

e) să achite, la termenele stabilite, tarifele si contravaloarea prestărilor de servicii care s-au efectuat;

f) să nu aducă atingere credibilitătii Comisiei de autorizare.

Art. 20. - Laboratoarele de încercări la foc trebuie să informeze în 15 zile Comisia de autorizare asupra modificării conditiilor avute în vedere la autorizare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Autorizarea de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari a laboratoarelor de încercări la foc nu exclude existenta celorlalte autorizări impuse de actele normative în vigoare si nu exonerează laboratoarele de obligatiile si responsabilitătile ce le revin.

Art. 22. - Tarifele si contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în vederea autorizării se stabilesc în conditiile legii.

Art. 23. - Urmărirea aplicării si controlul respectării de către factorii implicati a prevederilor prezentului regulament se asigură de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 24. - Lista laboratoarelor autorizate se editează în publicatiile periodice de specialitate editate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 25. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) ca organisme care să colecteze sume conform Hotărârii Guvernului nr. 143/2003

 

Văzând referatele Directiei registre nationale si organisme de gestiune colectivă nr. 720 din 26 august 2003 si nr. 752 din 8 septembrie 2003,

având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) să colecteze sumele datorate de utilizatori producătorilor de fonograme si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) să colecteze sumele datorate de utilizatori artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2003.

Nr. 149.