MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 765         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

412. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

635. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

414. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europeane în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

638. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

416. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

640. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 333 din 16 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 412.

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL

POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 9 august 2002

SG (2002) D

231.131

 

Stimată doamnă ministru,

Subiect: Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”

Ref.: Scrisoarea noastră nr. 101.472 din 14 februarie 2002

Scrisoarea dumneavoastră din 28 februarie 2002

Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001 care amendează Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999 privind Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare a intrat în vigoare la 7 decembrie 2001 (ref. OJEC L323 din 7 decembrie 2001).

În conformitate cu noul regulament al Consiliului, în cazul cofinantării de către institutiile financiare internationale, participarea la licitatii si contractări a statelor terte poate fi autorizată de către Comisia Europeană după o examinare de la caz la caz în conformitate cu prevederile art. 114 (2) din titlul IX al Regulamentului financiar.

În data de 12 februarie 2002 Comisia Europeană a adoptat Decizia nr. 504/2002 în ceea ce priveste aplicarea derogărilor stipulate în Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001. Această decizie implică măsurile cofinantate de BERD în Polonia si România, pentru care derogările mentionate se aplică în vederea asigurării cofinantării necesare acestor măsuri.

În baza Deciziei nr. 3.448/2001 din data de 14 august 2001, Comisia Europeană oferă asistentă pentru măsura mentionată mai sus. Memorandumul de finantare ISPA sus-mentionat a fost semnat de comisarul Michel Barnier în data de 20 august 2001 si de dumneavoastră în data de 10 octombrie 2001.

În cazul măsurii ISPA 2001/RO/16/P/PE/013, pentru a fi cofinantată de BERD, memorandumul de finantare trebuie modificat având în vedere că derogările respective nu au fost prevăzute initial. Comisia Europeană a primit în data de 28 martie 2002 planul final de achizitii pentru măsura mentionată mai sus.

În consecintă, pentru a implementa prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002, acest memorandum de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 14 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 2 si 3.

Pentru contractul nr. 1 «Reabilitarea statiei de tratare a apei», pentru care se prevede cofinantare comună prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Refacerea statiei de tratare a apelor uzate

Lucrări

Septembrie 2002

70%

2

Extinderea si refacerea statiei de tratare a nămolurilor

Lucrări

Septembrie 2002

70%

3

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Aprilie 2000

70%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

Comisia Europeană doreste să primească agrearea dumneavoastră în scris, în termen de 6 săptămâni de la data acestei scrisori.

Această scrisoare si agrearea dumneavoastră constituie un amendament oficial la memorandumul de finantare mentionat mai sus. Acestea vor fi adăugate la memorandumul de finantare si vor constitui parte integrantă a acestuia.

 

Cu respect,

Michel Barnier

 

Doamnei Hildegard Carola Puwak

Coordonator national ISPA

Ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti, sectorul 5

Copie:

Domnului Jonathan Scheele, Delegatia Comisiei Europene în România

Doamnei Jeana Buzduga, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

Domnului Petru Lificiu, ministrul apelor si protectiei mediului

Domnului Petru Filip, primar al municipiului Oradea

Domnului Constantin Tomulescu, director tehnic, APATERM Oradea

Domnului Thomas Maier, doamnei Dana Crăciunescu, BERD

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. HP/3.299/10 martie 2003

Bucuresti

 

Stimate domnule Barnier,

Subiect: Amendamentele memorandumurilor de finantare ISPA:

SubiectISPA 2000/RO/16/P/PE/006 - Iasi,

SubiectISPA 2000/RO/16/P/PE/011 - Arad,

SubiectISPA 2001/RO/16/P/PE/013 - Oradea

Ca urmare a adoptării de către Comisia Europeană a Deciziei nr. 504/2002 pentru aplicarea derogărilor prevăzute în Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001, care amendează Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999, prin scrisorile dumneavoastră nr. 231.129/231.130/231.131 din data de 9 august 2002, am fost informati că pentru această decizie, care vizează măsurile ISPA cofinantate de BERD în Polonia si România, derogarea sus-mentionată se aplică în vederea asigurării cofinantării necesare acestor măsuri.

Astfel, în ceea ce priveste Programul ISPA în România, pentru trei dintre memorandumurile de finantare încheiate în perioada 2000-2001 între Comisia Europeană si Guvernul României, după cum urmează:

- 2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”;

- 2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”;

- 2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, derogările privind cofinantarea asigurată de BERD nefiind initial prevăzute si pentru ca prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002 să poată fi aplicate, memorandumurile de finantare mentionate trebuie să fie amendate.

În vederea aplicării acestor modificări la memorandumurile de finantare ISPA pentru Iasi, Arad si Oradea, pe 20 februarie 2002 Guvernul României a împuternicit ministrul integrării europene, în calitate de coordonator national ISPA, să semneze scrisoarea de amendare pentru aceste măsuri ISPA.

În consecintă, pentru a implementa prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002, aceste memorandumuri de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 1, 2 si 3.

Pentru contractul nr. 4 «Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită», pentru care se prevede cofinantare paralelă prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Decembrie 2000

75%

2

Reabilitarea Statiei de epurare în municipiul Iasi

Lucrări

Februarie 2002

75%

3

Reabilitarea statiilor de pompare

Lucrări

Decembrie 2001

75%

4

Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită

Lucrări

Decembrie 2001

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractul nr. 2.

Pentru contractul nr. 1 «Refacerea statiei de tratare a apelor uzate», pentru care este prevăzută cofinantare comună din partea BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

 Reabilitarea statiei de tratare a apei în municipiul Arad

Lucrări

Iunie

75%

2

 Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Februarie 2002

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 14 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 2 si 3.

Pentru contractul nr. 1 «Reabilitarea statiei de tratare a apei», pentru care se prevede cofinantare comună prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Refacerea statiei de tratare a apelor uzate

Lucrări

Septembrie 2002

70%

2

Extinderea si refacerea statiei de tratare a nămolurilor

Lucrări

Septembrie 2002

70%

3

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Aprilie 2000

70%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

În acest sens, conform procedurilor de amendare, această scrisoare împreună cu scrisorile Comisiei Europene nr. 231.129 din 9 august 2002 pentru Iasi, nr. 231.130 din 9 august 2002 pentru Arad si nr. 231.131 din 9 august 2002 pentru Oradea constituie un amendament oficial la memorandumurile de finantare mentionate mai sus si vor fi adăugate la respectivele memorandumuri de finantare si vor forma parte integrantă din acestea.

 

A dumneavoastră,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 

Domnului Michel Barnier

Membru al Comisiei Europene

Copie: Domnului Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 635.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 414.

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL

POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 9 august 2002

SG (2002) D

231.129

 

Stimată doamnă ministru,

Subiect: Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul

calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”

Ref.: Scrisoarea noastră nr. 101.472 din 14 februarie 2002

Scrisoarea dumneavoastră din 28 martie 2002

Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001 care amendează Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999 privind Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare a intrat în vigoare la 7 decembrie 2001 (ref. OJEC L323 din 7 decembrie 2001).

În conformitate cu noul regulament al Consiliului, în cazul cofinantării de către institutiile financiare internationale, participarea la licitatii si contractări a statelor terte poate fi autorizată de către Comisia Europeană  după o examinare de la caz la caz în conformitate cu prevederile art. 114 (2) din titlul IX al Regulamentului financiar.

În data de 12 februarie 2002 Comisia Europeană a adoptat Decizia nr. 504/2002 în ceea ce priveste aplicarea derogărilor stipulate în Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001. Această decizie implică măsurile cofinantate de BERD în Polonia si România, pentru care derogările mentionate se aplică în vederea asigurării cofinantării necesare acestor măsuri.

În baza Deciziei nr. 3.448/2001 din data de 14 august 2001, Comisia Europeană oferă asistentă pentru măsura mentionată mai sus. Memorandumul de finantare ISPA sus-mentionat a fost semnat de comisarul Michel Barnier în data de 22 decembrie 2000 si de dumneavoastră în data de 13 mai 2001.

În cazul măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/006, pentru a fi cofinantată de BERD, memorandumul de finantare trebuie modificat având în vedere că derogările respective nu au fost prevăzute initial. Comisia Europeană a primit în data de 28 martie 2002 planul final de achizitii pentru măsura mentionată mai sus.

În consecintă, pentru a implementa prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002, acest memorandum de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 1, 2 si 3.

Pentru contractul nr. 4 «Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită», pentru care se prevede cofinantare paralelă prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri”.

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Decembrie 2000

75%

2

Reabilitarea Statiei de epurare în municipiul Iasi

Lucrări

Februarie 2002

75%

3

Reabilitarea statiilor de pompare

Lucrări

Decembrie 2001

75%

4

Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită

Lucrări

Decembrie 2001

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

Comisia Europeană doreste să primească agrearea dumneavoastră în scris, în termen de 6 săptămâni de la data acestei scrisori.

Această scrisoare si agrearea dumneavoastră constituie un amendament oficial la memorandumul de finantare mentionat mai sus. Acestea vor fi adăugate la memorandumul de finantare si vor constitui parte integrantă a acestuia.

 

Cu respect,

Michel Barnier

 

Doamnei Hildegard Carola Puwak

Coordonator national ISPA

Ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti, sectorul 5

Copie:

Domnului Jonathan Scheele, Delegatia Comisiei Europene în România

Doamnei Jeana Buzduga, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

Domnului Petru Lificiu, ministrul apelor si protectiei mediului

Domnului Gheorghe Nichita, Regia Autonomă Judeteană Apă Canal Iasi

Domnului Thomas Maier, doamnei Dana Crăciunescu, BERD

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. HP/3.299/10 martie 2003

Bucuresti

 

Stimate domnule Barnier,

Subiect: Amendamentele memorandumurilor de finantare ISPA:

ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 - Iasi,

ISPA 2000/RO/16/P/PE/011 - Arad,

ISPA 2001/RO/16/P/PE/013 - Oradea

Ca urmare a adoptării de către Comisia Europeană a Deciziei nr. 504/2002 pentru aplicarea derogărilor prevăzute în Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001, care amendează Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999, prin scrisorile dumneavoastră nr. 231.129/231.130/231.131 din data de 9 august 2002, am fost informati că pentru această decizie, care vizează măsurile ISPA cofinantate de BERD în Polonia si România, derogarea sus-mentionată se aplică în vederea asigur ării cofinantării necesare acestor măsuri.

Astfel, în ceea ce priveste Programul ISPA în România, pentru trei dintre memorandumurile de finantare încheiate în perioada 2000-2001 între Comisia Europeană si Guvernul României, după cum urmează:

- 2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”;

- 2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”;

- 2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”,

derogările privind cofinantarea asigurată de BERD nefiind initial prevăzute si pentru ca prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002 să poată fi aplicate, memorandumurile de finantare mentionate trebuie să fie amendate.

În vederea aplicării acestor modificări la memorandumurile de finantare ISPA pentru Iasi, Arad si Oradea, pe 20 februarie 2002 Guvernul României a împuternicit ministrul integrării europene, în calitate de coordonator national ISPA, să semneze scrisoarea de amendare pentru aceste măsuri ISPA.

În consecintă, pentru a implementa prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002, aceste memorandumuri de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 1, 2 si 3.

Pentru contractul nr. 4 «Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită», pentru care se prevede cofinantare paralelă prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Decembrie 2000

75%

2

Reabilitarea Statiei de epurare în municipiul Iasi

Lucrări

Februarie 2002

75%

3

Reabilitarea statiilor de pompare

Lucrări

Decembrie 2001

75%

4

Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită

Lucrări

Decembrie 2001

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractul nr. 2.

Pentru contractul nr. 1 «Refacerea statiei de tratare a apelor uzate», pentru care este prevăzută cofinantare comună din partea BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Reabilitarea statiei de tratare a apei în municipiul Arad

Lucrări

Iunie

75%

2

Supervizare si asistentă tehnicăcopyrightdsc.net

Servicii

Februarie 2002

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 14 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 2 si 3.

Pentru contractul nr. 1 «Reabilitarea statiei de tratare a apei», pentru care se prevede cofinantare comună prin BERD, este autorizată de o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Refacerea statiei de tratare a apelor uzate

Lucrări

Septembrie 2002

70%

2

Extinderea si refacerea statiei de tratare a nămolurilor

Lucrări

Septembrie 2002

70%

3

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Aprilie 2000

70%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

În acest sens, conform procedurilor de amendare, această scrisoare împreună cu scrisorile Comisiei Europene nr. 231.129 din 9 august 2002 pentru Iasi, nr. 231.130 din 9 august 2002 pentru Arad si nr. 231.131 din 9 august 2002 pentru Oradea constituie un amendament oficial la memorandumurile de finantare mentionate mai sus si vor fi adăugate la respectivele memorandumuri de finantare si vor forma parte integrantă din acestea.

 

A dumneavoastră,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 

Domnului Michel Barnier

Membru al Comisiei Europene

Copie: Domnului Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 638.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 416.

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL

POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 9 august 2002

SG (2002) D

231.130

 

Stimată doamnă ministru,

Subiect: Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”

Ref.: Scrisoarea noastră nr. 101.472 din 14 februarie 2002

Scrisoarea dumneavoastră din 28 martie 2002

Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001 care amendează Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999 privind Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare a intrat în vigoare la 7 decembrie 2001 (ref. OJEC L323 din 7 decembrie 2001).

În conformitate cu noul regulament al Consiliului, în cazul cofinantării de către institutiile financiare internationale, participarea la licitatii si contractări a statelor terte poate fi autorizată de către Comisia Europeană după o examinare de la caz la caz în conformitate cu prevederile art. 114 (2) din titlul IX al Regulamentului financiar.

În data de 12 februarie 2002 Comisia Europeană a adoptat Decizia nr. 504/2002 în ceea ce priveste aplicarea derogărilor stipulate în Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001. Această decizie implică măsurile cofinantate de BERD în Polonia si România, pentru care derogările mentionate se aplică în vederea asigurării cofinantării necesare acestor măsuri.

În baza Deciziei nr. 3.448/2001 din data de 14 august 2001, Comisia Europeană oferă asistentă pentru măsura mentionată mai sus. Memorandumul de finantare ISPA sus-mentionat a fost semnat de comisarul Michel Barnier în data de 15 februarie 2001 si de dumneavoastră în data de 1 iunie 2001.

În cazul măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/011, pentru a fi cofinantată de BERD, memorandumul de finantare trebuie modificat având în vedere că derogările respective nu au fost prevăzute initial. Comisia Europeană a primit în data de 28 martie 2002 planul final de achizitii pentru măsura mentionată mai sus.

În consecintă, pentru a implementa prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002, acest memorandum de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractul nr. 2.

Pentru contractul nr. 1 «Refacerea statiei de tratare a apelor uzate», pentru care este prevăzută cofinantare comună din partea BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Reabilitarea statiei de tratare a apei în municipiul Arad

Lucrări

Iunie

75%

2

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Februarie 2002

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

Comisia Europeană doreste să primească agrearea dumneavoastră în scris, în termen de 6 săptămâni de la data acestei scrisori.

Această scrisoare si agrearea dumneavoastră constituie un amendament oficial la memorandumul de finantare mentionat mai sus. Acestea vor fi adăugate la memorandumul de finantare si vor constitui parte integrantă a acestuia.

 

Cu respect,

Michel Barnier

 

Doamnei Hildegard Carola Puwak

Coordonator national ISPA

Ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti, sectorul 5

Copie: Domnului Jonathan Scheele, Delegatia Comisiei Europene în România

Doamnei Jeana Buzduga, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

Domnului Petru Lificiu, ministrul apelor si protectiei mediului

Domnului Gheorghe Bănăteanu, director general, Compania de Apă Arad

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. HP/3.299/10 martie 2003

Bucuresti

 

Stimate domnule Barnier,

Subiect: Amendamentele memorandumurilor de finantare ISPA:

ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 - Iasi,

ISPA 2000/RO/16/P/PE/011 - Arad,

ISPA 2001/RO/16/P/PE/013 - Oradea

Ca urmare a adoptării de către Comisia Europeană a Deciziei nr. 504/2002 pentru aplicarea derogărilor prevăzute în Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001, care amendează Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999, prin scrisorile dumneavoastră nr. 231.129/231.130/231.131 din data de 9 august 2002, am fost informati că pentru această decizie, care vizează măsurile ISPA cofinantate de BERD în Polonia si România, derogarea sus-mentionată se aplică în vederea asigur ării cofinantării necesare acestor măsuri.

Astfel, în ceea ce priveste Programul ISPA în România, pentru trei dintre memorandumurile de finantare încheiate în perioada 2000-2001 între Comisia Europeană si Guvernul României, după cum urmează:

- 2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”;

- 2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”;

- 2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, derogările privind cofinantarea asigurată de BERD nefiind initial prevăzute si pentru ca prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002 să poată fi aplicate, memorandumurile de finantare mentionate trebuie să fie amendate.

În vederea aplicării acestor modificări la memorandumurile de finantare ISPA pentru Iasi, Arad si Oradea, pe 20 februarie 2002 Guvernul României a împuternicit ministrul integrării europene, în calitate de coordonator national ISPA, să semneze scrisoarea de amendare pentru aceste măsuri ISPA.

În consecintă, pentru a implementa prevederile Deciziei Comisiei nr. 504/2002, aceste memorandumuri de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

2000/RO/16/P/PE/006 “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 1, 2 si 3.

Pentru contractul nr. 4 «Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită», pentru care se prevede cofinantare paralelă prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Decembrie 2000

75%

2

Reabilitarea Statiei de epurare în municipiul Iasi

Lucrări

Februarie 2002

75%

3

Reabilitarea statiilor de pompare

Lucrări

Decembrie 2001

75%

4

Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirită

Lucrări

Decembrie 2001

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

2000/RO/16/P/PE/011 “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 15 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractul nr. 2.

Pentru contractul nr. 1«Refacerea statiei de tratare a apelor uzate», pentru care este prevăzută cofinantare comună din partea BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

Reabilitarea statiei de tratare a apei în municipiul Arad

Lucrări

Iunie

75%

2

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Februarie 2002

75%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

2001/RO/16/P/PE/013 “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”, punctul 14 “Planul de achizitii” se modifică astfel:

“Licitatia va fi în conformitate cu regulile din titlul IX al Regulamentului financiar - participarea la licitatie va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea XI (2) a) pentru contractele nr. 2 si 3.

Pentru contractul nr. 1 «Reabilitarea statiei de tratare a apei», pentru care se prevede cofinantare comună prin BERD, este autorizată o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute la titlul IX, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.267/1999/CE prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2.382/2001/CE. Participarea tărilor terte la licitatii va trebui autorizată în ceea ce priveste componentele acestui proiect. Cheltuielile considerate în conformitate cu procedurile BERD si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceste măsuri.”

- În anexa nr. I.a) “Planul de achizitii”, planul de achizitii se modifică astfel:

 

“Oferta nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor care vor fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, furnizare de materiale, servicii)

Previziuni privind lansarea ofertei (luna, anul)

Rata de rambursare

a facturilor aferente contractului specific

1

 Refacerea statiei de tratare a apelor uzate

Lucrări

Septembrie 2002

70%

2

 Extinderea si refacerea statiei de tratare a nămolurilor

Lucrări

Septembrie 2002

70%

3

Supervizare si asistentă tehnică

Servicii

Aprilie 2000

70%

 

Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.”

În acest sens, conform procedurilor de amendare, această scrisoare împreună cu scrisorile Comisiei Europene nr. 231.129 din 9 august 2002 pentru Iasi, nr. 231.130 din 9 august 2002 pentru Arad si nr. 231.131 din 9 august 2002 pentru Oradea constituie un amendament oficial la memorandumurile de finantare mentionate mai sus si vor fi adăugate la respectivele memorandumuri de finantare si vor forma parte integrantă din acestea.

 

A dumneavoastră,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 

Domnului Michel Barnier

Membru al Comisiei Europene

Copie: Domnului Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 640.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 333

din 16 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002, exceptie ridicată de Camera de Comert, Industrie si Agricultură a Judetului Dâmbovita în Dosarul nr. 143/2003 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal răspund consilier juridic Nicoleta Negut pentru Ministerul Finantelor Publice, consilier juridic Alexandru Stanciu pentru Oficiul National al Registrului Comertului si consilier juridic Olga Suba pentru Ministerul Justitiei, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002. Se arată că, în acest sens, Curtea

Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 212/2003, iar argumentele avute în vedere în considerentele deciziei sunt valabile si în cauza de fată.

Reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului solicită respingerea exceptiei, conform notelor scrise depuse la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Justitiei consideră că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 sunt constitutionale. Se arată că prin Decizia nr. 212/2003 Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, constatând că acestea nu încalcă prevederile art. 41 alin. (2) si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca nefondată, a exceptiei de neconstitutionalitate.

În acest sens este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, considerând că în cauză nu sunt elemente noi pentru a o modifica.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 143/2003, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002, exceptie ridicată de Camera de Comert, Industrie si Agricultură a Judetului Dâmbovita.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că prevederile legale criticate “realizează o veritabilă nationalizare a patrimoniului privat al Camerelor de Comert si Industrie”, desi “această institutie juridică nu-si găseste consacrarea în actuala Constitutie, fiind considerată incompatibilă cu noul stat de drept”. Totodată, consideră că divizarea camerelor de comert si industrie, ca persoane juridice, nu poate fi decisă prin ordonantă de urgentă.

În sustinerea exceptiei este invocată încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) si ale art. 135 alin. (1) si (6).

Judecătoria Târgoviste consideră că exceptia este întemeiată, sustinând că “prin solutionarea acestei exceptii se poate evita cauzarea unor grave prejudicii în activitatea camerelor de comert si industrie, periclitând functionarea si chiar existenta acestora”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine, în esentă, că, potrivit evidentelor Ministerului Finantelor Publice, “din încasările realizate, potrivit legii, de oficiile registrului comertului, s-au acoperit cheltuielile de organizare si functionare a acestora si s-au înregistrat importante excedente. Întrucât o parte semnificativă din bunurile cu care au fost dotate oficiile registrului comertului provine din veniturile pe care acestea le-au realizat, este legal si echitabil ca la desprinderea respectivelor oficii de camerele de comert si industrie să se determine si cota de contributie

la achizitionarea bunurilor cu care au fost dotate”. De altfel, mentionează Guvernul, “prin art. VI al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002, se stipulează, în mod expres, că «bunurile din dotarea Oficiului National al Registrului Comertului, a oficiilor registrului comertului si a birourilor unice, în limita aportului acestora la dobândirea respectivelor bunuri constituie patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului». În raport cu modul de constituire al acestui patrimoniu, nu se poate pune problema unei confiscări si, cu atât mai putin, a unei nationalizări”.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale. În acest sens, se arată că “prin vointa legiuitorului, suportul logistic si documentele privind activitatea registrului comertului nu sunt proprietatea privată a camerelor de comert, ci constituie un patrimoniu afectat realizării functiilor specifice registrului comertului care, prin atributiile si importanta activitătii, reprezintă o institutie de interes public”, astfel că nu poate fi retinută încălcarea dispozi tiilor art. 41 alin. (2) si art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, întrucât, “conform art. 41 alin. (1) teza a 2-a din Legea fundamentală, limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege”.

În legătură cu pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, modificată si completată, Avocatul Poporului consideră că “nici aceasta nu poate fi retinută, întrucât, potrivit textelor legale criticate, constituie patrimoniu al Oficiului National al Registrului Comertului bunurile aflate în dotarea acestuia, dar numai în limita aportului său la dobândirea bunurilor respective”. În consecintă, consideră Avocatul Poporului, “nefiind preluate decât acele bunuri dobândite prin aportul Oficiului National al Registrului Comertului, nu poate fi sustinută încălcarea principiului inviolabilitătii proprietătii private”.

În plus, se apreciază în continuare, “conform art. VI alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, modificată si completată, bunurile aflate în dotarea Oficiului National al Registrului Comertului, a oficiilor registrului comertului si birourilor unice vor fi numai folosite de către Oficiul National al Registrului Comertului, nefiind trecute în proprietatea sa. De asemenea, potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, predarea-preluarea acestor bunuri se realizează prin protocol, ceea ce nu împiedică părtile să stabilească contravaloarea folosintei lor”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competent ă, potrivit dispozitilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129 din 4 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 11 octombrie 2002, dispozitii modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156 din 7 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002.

Dispozitiile criticate au următorul cuprins:

- Art. V: “(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bazele de date, aplicatiile de întretinere si utilizare a acestora, necesare în vederea tinerii si administrării registrelor comertului de către Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv oficiile registrului comertului de pe lângă camerele de comert si industrie teritoriale, si functionării birourilor unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, precum si documentele care privesc activitatea acestora se preiau de către Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai camerelor de comert si industrie teritoriale.

(2) Modul de utilizare de către Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si de către camerele de comert si industrie teritoriale a informatiilor cuprinse în bazele de date se stabileste pe bază contractuală sau prin protocol.”;

- Art. VI: “(1) Bunurile aflate în dotarea Oficiului National al Registrului Comertului, a oficiilor registrului comertului si a birourilor unice constituie, în limita aportului acestora la dobândirea bunurilor respective, patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului si vor fi folosite potrivit destinatiei stabilite.

(2) Determinarea aportului prevăzut la alin. (1) se va realiza pe baza datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se efectuează prin protocol încheiat între reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si, respectiv, ai camerelor de comert si industrie teritoriale.”

Critica de neconstitutionalitate a textelor mentionate se bazează pe sustinerea că sunt încălcate dispozitiile art. 41 alin. (2) si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, texte care au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 135 alin. (1) si (6): “(1) Statul ocroteste proprietatea. […] (6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constat ă că aceasta este neîntemeiată.

Dispozitiile legale care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în acest dosar au mai fost supuse controlului de constitutionalitate exercitat de Curte.

Astfel, prin Decizia nr. 212 din 15 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 1 iulie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. V, VI si VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002, constatând că acestea nu încalcă dispozitiile art. 41 alin. (2) si nici pe cele ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, texte invocate si în acea cauză în sustinerea exceptiei. În esentă, Curtea a retinut că organizarea Oficiului National al Registrului Comertului în subordinea Ministerului Justitiei, iar nu pe lângă Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, reprezintă o optiune a legiuitorului ce nu constituie, asa cum sustine autorul exceptiei, divizarea acestei din urmă persoane juridice. În considerentele deciziei se arată că “Oficiul National al Registrului Comertului nu a fost nici potrivit redactării anterioare a textului parte constitutivă a Camerei de Comert si Industrie a României, ci un serviciu public organizat pe lângă aceasta, ca o structură de sine stătătoare.

Reglementarea serviciului public al registrului comertului nu este supusă regulilor dreptului civil, ci normelor de drept administrativ, potrivit cărora între serviciul public si baza sa materială există o legătură substantială. Asa fiind, în cauză nu sunt incidente dispozitiile constitutionale privind dreptul de proprietate nici cu privire la constituirea patrimoniului Oficiului National al Registrului Comertului din bunurile aflate în dotarea oficiului, a oficiilor registrului comertului si a birourilor unice, în limita aportului lor la dobândirea bunurilor si pentru a fi folosite potrivit destinatiei stabilite.

Existenta acestor bunuri în proprietatea Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti ar constitui o depăsire a obiectului de activitate al acesteia. De altfel, orice altă solutie ar duce la îmbogătirea fără justă cauză a camerelor de comert si industrie, care si-ar însusi pe această cale, în mod ilegal, bunuri provenite din venituri bugetare. Mai mult, potrivit pct. I.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea institutiile publice apartin domeniului public, ele neputând intra pe nici o cale în proprietatea unei persoane juridice de drept privat.

Pe de altă parte, în ceea ce priveste veniturile rezultate din activitatea desfăsurată de serviciul public, de regulă, acestea sunt venituri bugetare, în măsura în care ele nu sunt utilizate pentru functionarea serviciului public. Asa fiind, regula este aplicabilă si în cauză, iar prin aceasta nu se încalcă prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti neavând un drept de proprietate asupra bunurilor aflate în dotarea Oficiului National al Registrului Comertului, a oficiilor registrului comertului si a birourilor unice”.

Considerentele avute în vedere de Curtea Constitutională pentru pronuntarea deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine schimbarea jurispruden tei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi în ceea ce priveste art. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 si cu unanimitate de voturi în ceea ce priveste celelalte dispozitii criticate,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2002, exceptie ridicată de Camera de Comert, Industrie si Agricultură a Judetului Dâmbovita în Dosarul nr. 143/2003 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta