MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 762         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

411. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

634. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

415. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabil ă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

 

639. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.215. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru modernizarea Sistemului national informatic de evidentă a persoanei

 

1.216. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., Filiala Dâmbovita, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori si în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

 

1.218. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

1.219. - Hotărâre privind stabilirea cuantumurilor alocatiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile de învătământ special

 

1.220. - Hotărâre privind desfiintarea Facultătii militare de educatie fizică din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizică si Sport – Bucuresti

 

1.224. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 411.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. HP/4.821/10 aprilie 2002

 

Bucuresti

 

Stimate domnule Riera,

În conformitate cu regulile de procedură ale Comitetului de Monitorizare ISPA, precum si în baza calendarului agreat cu serviciile Comisiei Europene, cea de-a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare ISPA va avea loc în perioada 23-24 aprilie 2002 la Bucuresti.

Având în vedere că ministrul integrării europene, în calitate de coordonator national ISPA, este presedintele Comitetului de Monitorizare ISPA si Secretariatul ISPA înfiintat în cadrul Ministerului Integrării Europene este responsabil cu organizarea lucrărilor acestei întâlniri, suntem în măsură să vă înaintăm alăturat fisele de monitorizare ISPA pentru toate măsurile finantate în cadrul memorandumurilor de finantare încheiate între Comisia Europeană si Guvernul României, precum si agenda finală a întâlnirii.

Prin urmare, avem deosebita plăcere de a vă invita pe dumneavoastră si pe reprezentantii Comisiei Europene, responsabili cu monitorizarea acestui instrument de preaderare în România, la lucrările celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare ISPA.

De asemenea, folosim această oportunitate pentru a vă confirma organizarea seminarului privind achizitiile publice conform regulilor Comisiei Europene împreună cu reprezentantii institutiilor implicate si beneficiarii finali, în data de 22 aprilie 2002, în conformitate cu agenda propusă.

Vă multumim pentru sprijinul si cooperarea dumneavoastră.

 

A dumneavoastră,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 

Domnului Lluis Riera

Director

DG Politică Regională

Comisia Europeană

 

11. Data prevăzută pentru finalizare

În memorandumul de finantare initial (data finalizării

în memorandumul de finantare initial) Decembrie 2002

În memorandumul de finantare curent (data finalizării

în memorandumul de finantare modificat)

Data prevăzută pentru finalizare Decembrie 2004

Modificarea datei propusă la Comitetul de Monitorizare Da x Nu ¨

Beneficiarul proiectului, Municipalitatea Bucuresti, a solicitat o extindere a memorandumului de finantare (cu termen de finalizare decembrie 2002) până în decembrie 2004, având următoarele motive:

- repetatele respingeri ale termenilor de referintă ca urmare a deficientelor constatate si schimbării procedurilor pentru elaborarea acestora. Beneficiarul proiectului a trebuit să refacă termenii de referintă initiali propusi de către fostul consultant DAR din Germania (respinsi, de asemenea) si să elaboreze o nouă formă a acestora în conformitate cu prevederile Manualului DIS si cu standardele în domeniu. Ultima formă a termenilor de referintă a fost aprobată pe data de 1 martie;

- asistenta tehnică care este prevăzută să înceapă în luna aprilie 2002 va dura 18 luni.

Pentru o implementare adecvată a proiectului, beneficiarul consideră necesară o perioadă de încă 12 luni pentru a se evita orice altă întârziere nedorită.

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL

POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 10 iulie 2002

GC D(2002)

107.145

 

Stimată doamnă Puwak,

Subiect: Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare ISPA pentru măsura 2000/RO/16/P/PA/001 “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”

Ref: Solicitarea de modificare din data de 10 aprilie 2002

Vă scriu în legătură cu scrisoarea dumneavoastră mentionată mai sus, în care propuneti un amendament la Memorandumul de finantare pentru măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PA/001 “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”

As dori să subliniez următoarele:

Prin Decizia PH(2001)634 din data de 22 februarie 2001 Comisia Europeană oferă asistentă în conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 1.267/1999/CE din data de 21 iunie 1999 pentru măsura mentionată mai sus. Respectivul memorandum de finantare a fost semnat de directorul general pentru politică regională Guy Crauser în data de 22 februarie 2001 si de dumneavoastră în data de 1 iunie 2001.

Am deosebita plăcere de a vă informa că amendamentul solicitat de dumneavoastră este agreat de Comisia Europeană.

Astfel, memorandumul de finantare se amendează după cum urmează:

- La articolul 2 “Identificarea măsurii”, durata proiectului este: “data finalizării: 31 decembrie 2004”

- La articolul 4 “Plătile”, punctul (3) se modifică astfel:

“(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea trebuie finalizate nu mai târziu de data de 31 decembrie 2004.”

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii” la punctul 7 “Obiective”, programul de lucru se modifică astfel:

“Program de lucru

Data începerii

Data finalizării

Studiul de fezabilitate

1 iulie 2002

martie 2003

Analiză economică cost-beneficiu

1 iulie 2002

mai 2003

Analiză financiară

1 august 2002

mai 2003

Evaluarea impactului asupra mediului 1

septembrie 2002

mai 2003

Documente de licitatie

aprilie 2003

iulie 2003

Termeni de referintă pentru supervizare si management

aprilie 2003

iulie 2003”

 

- În anexa nr. II “Planul de finantare”, planul de finantare se amendează de asemenea si are continutul prevăzut în anexă.

În conformitate cu anexa nr. III.1 sectiunea a VI-a (3) (b), amendamentul este adoptat la primirea acestei scrisori. Propunerea dumneavoastră si această scrisoare vor fi adăugate la memorandumul de finantare si vor deveni parte integrantă din acesta.

 

Cu respect,

Guy Crauser

 

Anexă: Planul de finantare amendat

Doamnei Hildegard Carola Puwak

Coordonator national ISPA

Ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti, sectorul 5

Copie: Domnului Jonathan Scheele, Delegatia Comisiei Europene în România

Doamnei Jeana Buzduga, Oficiul de Contractare si Plăti PHARE

Domnului Petru Lificiu, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

ANEXĂ

(Anexa nr. II

la memorandumul de finantare)

 

PLAN DE FINANTARE

(pe baza sumelor angajate din bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului “Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti”, România

ISPA Nr.: 2000/RO/16/P/PA/001

 

- euro -

Anul

Costul

total

Costuri

neeligibile

Costuri eligibile

Împrumut

de la

IFI

Total

ISPA

Autorităti nationale

Autoritate locală

 

1 = 2 + 3

2

3 = 5 + 7 + 8 + 9 + 10

4 = 3/1 (%)

5

6 = 5/3

(%)

7

8

9 = 11/1 (%)

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

1.448.000

-

1.448.000

100

1.086.000

75

362.000

-

-

2002

 

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2005

362.000

 

362.000

100

271.500

75

90.500

 

 

2006

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Neanualizate

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Total

1.810.000

 

1.810.000

100

1.357.500

75

452.500

-

-

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti» România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 634.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.copyrightdsc.net

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 415.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. HP/8.343/7 august 2002

Bucuresti

 

Stimate domnule Crauser,

Subiect: Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”

Ca urmare a discutiilor purtate între autoritătile române si reprezentantii Comisiei Europene, s-a stabilit amendarea prin schimb de scrisori a Memorandumului de finantare ISPA “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, agreat în anul 2000, ca rezultat al următoarelor două aspecte principale:

- economiile înregistrate în cadrul componentei “Constructia Statiei de epurare Constanta-Nord”, reprezentând suma de 5 milioane euro, să fie folosite pentru reabilitarea unor componente aditionale de lucrări (statii de pompare); si - amânarea termenului de realizare a studiului de impact de mediu pentru componenta “Constructia Statiei de epurare Constanta-Nord”, care reprezintă o conditionalitate stipulată la art. 8 din Memorandumul de finantare pentru măsura ISPA.

În vederea aplicării acestor modificări la Memorandumul de finantare ISPA “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, în data de 31 iulie 2002 Guvernul României a aprobat împuternicirea doamnei Hildegard Carola Puwak, în calitate de coordonator national ISPA, în vederea semnării scrisorii de amendare a măsurii ISPA sus-mentionate.

În acest sens, în conformitate cu procedurile de amendare, această scrisoare constituie o cerere oficială de amendare a Memorandumului de finantare ISPA “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România” si va fi adăugată la respectivul memorandum de finantare si va deveni parte integrantă a acestuia împreună cu scrisoarea Comisiei Europene.

 

A dumneavoastră,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 

Domnului Guy Crauser

Director general

D.G. Politică Regională

Comisia Europeană

Copie: Domnului Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL

POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 1 octombrie 2002

GC D(2002)

110.233

 

Stimată doamnă ministru,

Subiect: Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”

Ref: Scrisoarea dumneavoastră nr. 8.343 din 7 august 2002

Vă scriu în legătură cu scrisoarea dumneavoastră mentionată mai sus, în care propuneti următoarele modificări la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”.

As dori să subliniez următoarele:

Prin decizia PH (2000) 5107 din data de 16 noiembrie 2000 Comisia Europeană oferă asistentă în conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 1.267/1999/CE din data de 21 iunie 1999 pentru măsura mentionată mai sus. Respectivul memorandum de finantare a fost semnat de comisarul Michel Barnier în data de 16 noiembrie 2000 si de partea română în data de 22 decembrie 2000. Acesta a fost amendat pentru prima dată prin scrisoarea noastră nr. 104.664 din data de 14 mai 2002 si confirmată prin scrisoarea dumneavoastră nr. 8.246 din data de 2 august 2002.

Am deosebita plăcere de a vă informa că modificările solicitate de dumneavoastră sunt agreate de Comisia Europeană.

În acest sens, memorandumul de finantare se amendează după cum urmează:

- La articolul 8 “Conditii speciale în ceea ce priveste măsura”:

- Articolul 8.3 (a) dispare si va fi inserată o nouă conditie după cum urmează: “Conditia legată de plata plătilor intermediare ulterioare:

Nici o plată pentru constructia statiei de epurare în Constanta-Nord nu va fi efectuată decât dacă înainte de initierea lucrărilor de constructie Comisia va agrea o evaluare completă privind impactul asupra mediului (EIA) în conformitate cu Directiva 85/337/CEE amendată prin Directiva 97/11/CE.”

- La articolul 8.3, (b), (c) si (d) sunt renumerotate respectiv ca (a), (b) si (c).

- Articolele 8.4 si 8.5 sunt renumerotate respectiv ca 8.5 si 8.6.

- În anexa nr. I “Descrierea măsurii”:

- La punctul 6 “Descriere”, paragrafele care descriu componentele 2 si 3 - Canalizare în Constanta-Nord si statii de pompare se vor modifica astfel:

“Obiectiv: Devierea descărcărilor din statia de pompare care în prezent pompează apele menajere uzate pentru Statia de epurare Constanta-Sud către Statia de epurare Constanta-Nord.

Mai multe statii de pompare din nordul orasului vor fi, de asemenea, reutilate si o nouă statie de pompare va fi construită. Conducte de refulare noi vor fi furnizate pentru statiile de pompare din Mamaia si din jurul lacului Tăbăcărie. Vor fi deviate unele dintre colectoarele de admisie si conductele de descărcare de sigurantă în lacul Tăbăcărie vor fi reabilitate. În general, statiile de pompare existente sunt echipate cu pompe de provenientă internă, care nu au capacitatea de a pompa ape menajere cu viscozitate mare si prezintă un grad mic de eficientă a motoarelor. Cea mai mare parte a statiilor de pompare este echipată cu aparate de analiză fine, care vor fi mutate si concentrate la statiile de epurare.

Lucrările propuse implică păstrarea cât mai mult posibil a structurilor existente, cu adăugarea unui număr limitat de noi etaje. Noile statii si utilaje vor fi echipate cu aparatură de control electric si SCADA (supervizare, control si achizitii de date).”

- La punctul 6 “Descriere”, următoarele propozitii sunt adăugate la descrierea componentei 7 -

Statia de pompare din Eforie: “Conductele de refulare de la Statia de pompare Eforie se vor înlocui si vor fi executate lucrări minore de canalizare.”

- La punctul 7 “Obiective”, tabelul se înlocuieste după cum urmează:

“Compo-

-nenta

Indicatorul fizic

Unitatea

de măsură

Volumul estimativ

1.

Constanta-Nord

Volum de excavat

Volum de betoane

Lungimea retelei de canalizare

 

m3

m3

m

 

27.000

20.500

6.500

2.

Canalizare în Constanta-Nord

Lungimea conductelor

m

2.400

3.

Statii de pompare în Constanta-Nord

Numărul de pompe noi

 

39

4.

Statii de pompare în Constanta-Sud

Numărul de pompe noi

 

15

5.

Canalizare în Constanta-Sud - Reteaua din Penins

Lungimea conductelor

m

4.000

6.

Colectorul U6 si Statia de pompare SPO

Lungimea conductelor

m

2.300

7.

Statii de pompare în Eforie

Numărul de pompe noi

Lungimea conductelor

 

27

2.500

8.

Statii de pompare în Mangalia

Numărul de pompe noi

 

35

9.

Statia de epurare a apelor uzate Eforie-Sud

Volum de excavat

Volum de betoane

Lungimea retelei de canalizare

m3

m3

m

 

38.000

12.500

3.600”

 

 

Conform anexei nr. III.1 sectiunea a VI-a (3) (b), amendamentul este inclus în această scrisoare.

Propunerile dumneavoastră si această scrisoare sunt pentru a fi adăugate la memorandumul de finantare.

 

Cu respect,

Guy Crauser

 

Doamnei Hildegard Carola Puwak

Coordonator national ISPA

Ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti, sectorul 5

Copie: Delegatia Comisiei Europene

Doamnei Daniela Gheorghe Marinescu, Regia Natională a Apelor

Doamnei Jeana Buzduga, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

Doamnei Eugenia Dunca, Administratia Natională a Drumurilor

Domnului Orlando Crăciun, C.F.R.

Doamnei Liliana Barna, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Domnului Silviu Stoica, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 639.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru modernizarea Sistemului national informatic de evidentă a persoanei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unui credit extern, în limita sumei de 14 milioane de euro, în scopul asigurării resurselor financiare necesare modernizării Sistemului national informatic de evidentă a persoanei.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% creditul extern mentionat la art. 1, precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si celelalte costuri aferente creditului respectiv.

Art. 3. - Procedurile de achizitie a echipamentelor software pentru investitii, a serviciilor si materialelor din cadrul creditului extern prevăzut la art. 1 se vor desfăsura în conformitate cu dispozitiile legale privind achizitiile publice de bunuri si servicii destinate institutiilor din domeniul apărării tării, ordinii publice si sigurantei nationale, în vigoare la data efectuării acestora.

Art. 4. - Rambursarea creditului extern si plata primei de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a celorlalte costuri aferente acestuia se vor efectua din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si

Internelor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia

publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., Filiala Dâmbovita, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori si în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea

privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil situat în comuna Malu cu Flori, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., Filiala Dâmbovita, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori si în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., filiala Dâmbovita, se diminuează în mod corespunzător, potrivit legii, cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia

publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor

si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.216.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - clădire si teren - care se transmite cu titlu gratuit din patrimoniul Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., Filiala Dâmbovita, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori si în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Satul Capu Coastei,

comuna Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

 

Societatea Natională

“Îmbunătătiri Funciare” - S.A.,

Filiala Dâmbovita

 

Consiliul Local al

Comunei Malu cu Flori

 

- Imobilul compus din P+E,  8 încăperi si două holuri,

în suprafată totală de 114 m2, din care construit 57 m2

- Terenul aferent

în suprafată de 472 m2

18.883.462

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 1.500.000 mii lei, pentru judetul Prahova, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia municipiului Ploiesti, judetul Prahova, pentru finantarea unor lucrări la retelele tehnico-edilitare, în vederea finalizării obiectivului de investitii Sala de sport “Leonard Doroftei” - Ploiesti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia

publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.218.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumurilor alocatiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile de învătământ special

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cuantumurile alocatiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile de învătământ special se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2000 privind stabilirea alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile de învătământ special din subordinea Ministerului Educatiei Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia

publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.219.

 

ANEXĂ

ALOCATIA ZILNICĂ DE HRANĂ

pentru consumurile colective din unitătile bugetare de învătământ finantate de consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

1. Grădinite speciale pentru copii cu deficiente, cu vârsta între 3-7 ani inclusiv 33.700 lei

2. Unităti de învătământ special, inclusiv centre de zi, centre de educatie, centre de pedagogie curativă si altele asemenea:

1. - elevi între 7-18 ani inclusiv 49.000 lei

1. - tineri între 18-26 ani inclusiv 49.000 lei

3. Copii/elevi/tineri cu deficiente integrati în scoala publică (individual sau în clase compacte) 49.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Facultătii militare de educatie fizică din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizică si Sport – Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Facultatea militară de educatie fizică din subordinea Ministerului Apărării Nationale si a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, care functionează în cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizică si Sport - Bucuresti, se desfiintează.

Art. 2. - (1) În urma desfiintării, patrimoniul facultătii se preia, potrivit legii, de către institutiile publice care au contribuit la constituirea acestuia, respectiv Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Academia Natională de Educatie Fizică si Sport - Bucuresti.

(2) Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit situatiei financiare încheiate la data la care unitatea îsi încetează activitatea.

Art. 3. - Personalul Facultătii militare de educatie fizică se preia de către Ministerul Apărării Nationale, în conditiile legii.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 317/1991 privind înfiintarea si organizarea Facultătii militare de educatie fizică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 mai 1991, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.220.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003, se modifică si se completeaz ă după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 3, după punctul 45 se introduce punctul 451, cu următorul cuprins:

“451. exercită activitatea de control al persoanelor juridice si al persoanelor fizice, care au calitatea de angajator, în legătură cu modul de stabilire, declarare si plată a obligatiilor reprezentând contributii sociale, de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, în baza prevederilor legale în vigoare privind controlul fiscal;”.

2. Anexa nr. 3 “Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.224.

 

ANEXĂ

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

 

Numărul maxim de posturi

I. Institutii publice si unităti finantate de la bugetul de stat

 

1. Oficiul Concurentei*)

400

2. Directia Generală a Vămilor si unitătile subordonate acesteia**)

4.600

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti; Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov***)

26.614


*) Este organizat si functionează, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 767/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei, în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

**) Directia Generală a Vămilor s-a reorganizat ca Autoritatea Natională a Vămilor conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, urmând ca, potrivit art. IV, în termen de 30 zile, prin hotărâre a Guvernului să se stabilească numărul posturilor care se preiau la Ministerul Finantelor Publice.

***) În cazul numărului maxim de posturi se încadrează si numărul de posturi al structurilor teritoriale ale Gărzii Financiare care în prezent functionează potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, urmând ca, potrivit art. 3 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului să se stabilească numărul de posturi al Gărzii Financiare.

 

II. Activităti care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice

1. Tipărirea si difuzarea publicatiei Revista “Finante Publice si Contabilitate” ****)

III. Companii nationale asupra cărora Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca actionar

1. Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

2. Compania Natională “Loteria Română” - S.A.

 

NOTĂ:

La numărul de posturi finantat de la bugetul de stat, repartizat directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, se adaugă 558 de posturi aferente activit ătii de control si de solutionare a contestatiilor, preluate la Ministerul Finantelor Publice în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, care sunt finantate, în intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurărilor sociale de stat (213), bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (197), bugetul asigurărilor pentru somaj (148).


****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii.